Nerutis
(noriu skaityti pradžią bei antrą dalį)

Objektas, sudarytas iš valstybinio pilvelio, valstybinio makukio bei valstybei nereikšminių dalių (balasto), vadinamas Neručiu. Tai yra Neručio savoka avalstybine prasme.

Jei pažiūrėsime, užsidengę kairę akį, išvysime Neručio valstybinę prasmę - tai sistema, užpildanti visą valstybinę erdvę. Tai labai plati savoka, ir todėl jos negalima vienareikšmiai valstybiškai apibrėžti. Kadangi ši sąvoka užima visą valstybinę erdvę, tai reiškia, kad į ją įeina begalinis valstybinių KMM ir Matumbos sistemų arba KMMMat valstybinių sistemų skaičius. Kyla klausimas, koks Neručio sudaromosios dalies - valstybinio Makukio santykis su šioje erdvėje esančiomis Matumbos sčvokomis. Tai dar neišspręstas valstybiškai filosofinis klausimas, kuris bus išnagrinėtas kituose veikaluose.

Neručio sąvokos, o taip pat ir valstybinės Neručio erdvės pasireiškimas materialaus pasaulio erdvėje gerai matomas ir atitinka avalstybinę šio objekto prasme. Kadangi Neručio valstybinė prasmė apima visą valstybinę erdvę, tai galima nustatyti valstybinio skaičiaus sąryšį su valstybinio pilvelio savoka. Kadangi pilvelio storis nusako valstybinio skaičiaus etaloninį absoliutinį didumą, kyla klausimas: o kas bus žemiau pilvelio?

Į šį klausimą atsakymą duoda valstybinio makukizmo teorija. Tai valstybinis Makukis. Dar šio Makukio valstybiškumą nusako sprogdiklio dialektinė valstybinė sąvoka. Kadangi šis makukis-sprogdiklis turi valstybiškai baigtinį ilgį atkarpoje nuo kabamosios iki stačiosios pozicijų, tai galima bandyti nustatyti, kada ir kaip jis gali susirišti su Matumbos sistema. Nustatyta kad tik stačioje pozicijoje. Bet yra dar vienas klausimas: ar gali būti Neručio Makukis stačioje būsenoje nekontaktuodamas su Matumba? Pasirodo, gali.

Tai valstybinis manualinis procesas (lot. manus - ranka). Tada Kukių judėjimo trajektorija pasiekia valstybinį žemės paviršiaus taška, kuriame ištykšta. Taigi, kaip matome, Neručio Makukio valstybinis objektas turi daug paslaptingų valstybinių savybių, kurių nagrinėjimas yra vienas iš valstybinių skaičių teorijos uždavinių.


(noriu skaityti pradžią bei antrą dalį,
jau yra daugiau)

-- Valstybinių Skaičių Generavimo Susivienijimas (VSGS) --


Juokai ir juokeliai
Kodėl alus geriau nei moteris
Įvadas į psichoproduktologiją
Ypač trumpi eilėraščiai
Keli požiūriai į š$dą
Vartiklis