Sveiki atvykę į Susitikimo palapinės svetainę       
Padangtė

1450 m. prieš Kristų, vadovaujant Mozei, Izraelio vaikai pastatė statinį, vadinamą Susitikimo palapine (dar - Padangte). Ant Sinajaus kalno Dievas Mozei pateikė detalų Susitikimo palapinės planą bei tikslius nurodymus apie statybines medžiagas. Tai įvyko prabėgus keletui savaičių po to, kai Izraelio vaikai paliko kelis šimtmečius trukusią vergystę Egipte (Išėjimas). Susitikimo palapinė buvo kilnojama (nešiojama) konstrukcija, kurią pastatė išmintingi, sumanūs meistrai, o 40 metų po dykumą ir Kanaano žemėje transportavo viena giminė - levitai.

Šios svetainės tikslai:

  1. Pateikti išsamų Susitikimo palapinės planą, aprašant jos struktūrą, įrenginius bei apstatymą.
  2. Plapinėje buvusius daiktus (įvaizdžius) aprašytus Išėjimo knygos (2-os Biblijos knygos) susieti su Viešpačiu Jėzumi Kristumi (Naujasis Testamentas).

Pirmųjų penkių Biblijos knygų autorius - Mozė. Pirmosios 5 knygos dar vadinamos Tora (hebr. „Įstatymas“). Jėzus pasakė, jog atėjo ne panaikinti įstatymo, bet jį išpildyti (žr. Mato 5: 17).

Jonas, vienas iš Jėzaus mokinių, sako, jog „įstatymas buvo duotas per Mozę, tačiau malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų“ (žr. Jono 1: 17). Graikiškame originale žodis 'tiesa' yra alethia, 'realybė'. Toji 'tiesa', apie kurią kalba Jonas, yra Jėzus Kristus - Žodis, kuris buvo Dievas, tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų (žr. Jono 1: 1,4). Graikiškame originale pažodžiui verčiant - „pasistatė palapinę tarp mūsų“.

Matome, jog ST Susitikimo palapinė - tai Viešpaties Jėzaus Kristaus įvaizdis. Išėjimo knygoje, duodamas Mozei tikslius Palapinės apipavidalinimo nurodymus, Dievas (maždaug 1450 m prieš Jėzaus gimimą) pranašauja kaip ir koks bus ateinantis Mesijas (Kristus).

Visose keturiose evangelijose, ypač Jono pasakojime, Jėzus rodo save esant kiekvieno Susitikimo palapinės daikto realybe. Todėl tikroji Dievo Susitikimo palapinė skirta visiems žmonėms yra Viešpats Jėzus Kristus.

Spustelėję pelytę ant atskirų Susitikimo palapinės daiktų, pavaizduotų Palapinės plane, galėsite patys tuo įsitikinti. Siūlau pradėti nuo išorinio kiemo užuolaidų, juosiančių Palapinę.

Susitikimo palapinės struktūros planas:

IŠORINIO KIEMO UŽKABOS
ĮĖJIMAS Į IŠORINĮ KIEMĄ
IŠORINIS KIEMAS
Izraelitų susirinkimas ŠVENTŲ ŠVENČIAUSIOJI
ŠVENTOJI
PRAUSTUVĖ
DEGINAMŲJŲ AUKŲ AUKURAS

Šabas žydų vienijimui

„Mozė, sušaukęs visus izraelitus, paskelbė, ką Viešpats įsakė:
„Šešias dienas dirbsite, o septintoji diena yra šventa, sabato poilsis Viešpačiui. Kas tą dieną dirbs, bus baudžiamas mirtimi.
Nekurkite ugnies sabato dieną savo būstuose“.
Ir Mozė kalbėjo visam Izraelio vaikų susirinkimui: „...
'Kiekvienas atneškite Viešpačiui auką, laisva valia atneškite ją Viešpačiui...“
(Iš 35,5 – daugiau >>>>>).

Toros Vayakhel dalis prasideda tuo, kad Mozė, nusileidęs nuo kalno kitą dieną po Yom Kippur, sušaukia izraelitus, kad paaiškintų, kaip statyti miškan (Padangtę). Tarp jų labai įdomus nurodymas griežtai laikytis šabo, kuris laikomas atpildu už Aukso veršio garbinimo nusidėjimą.

Kai į daugelio žvakių plokštikalnę, simbolizuojančią šabą, susirinko žmonės, jie patys buvo apšviesti ir atrodė tarsi žvakės. Tamsių žemės tonų kontrastas su dangaus žydryne sustiprina dangaus ir žemės vienybės pojūtį. Anot žydų išminčių, tik susivieniję per šabą žmonės galėjo aukoti Susitikimo palapinei.

Joramo Raanano paveikslas (greta) vaizduoja tą susirinkimą. Aukščiau esančios didesnės figūros nurodo esant du susirinkimo aspektus: a) atspindi žmonių kartas, besidžiaugiančias šabo šviesomis bei šabo svarbą judaizme; b) nurodo asmenis, paaukojusius Palapinės statybai.

(bus daugiau...)

© Autorius: Martyn Barrow.
Medžiaga su leidimu Vartikliui paimta iš http://www.domini.org/tabern/tabhome.htm (jau neveiksni)
Ji ir piešiniai ginami autorinių teisių ir juos draudžiama naudoti be leidimo.

Skaitykite Išėjimo knygą apie Susitikimo palapinės (Padangtės) statybą

Apie Kalėdas
Apie Velykas
Surasta Nojaus arka?
Babelio bokšto data
Abraomas nebuvo žydas?
Dingusi Sandoros skrynia
Apie Šv. Trejybės paieškas
Babelio bokšto data
Abraomo ankstyvasis gyvenimas
Dingusi Sandoros skrynia
Pradžios knyga. I-II d.
Dievas Molochas
Manos beieškant
Pasaulio sukūrimo puslapis
Mitologijos puslapis
Religijos skiltis
Vartiklis