Mirtis Biblijoje

   

Edeno sode Adomui buvo prisakyta nevalgyti vaisių nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio. Jis buvo įspėtas, jog tą dieną, kai paragaus, numirs:

“Taigi Adomo amžius buvo devyni šimtai trisdešimt metų, ir JIS MIRĖ” (Pradžios 5,5).

Biblija taip aiškiai ir nenurodo tiesioginės Adomo mirties priežasties, bet, greičiausiai, jo kūnas tiesiog susidėvėjo ir sunyko nuo seno amžiaus. Dievo BAUSMĖ už Adomo nuodėmę, kritusi ant Adomo ir jo palikuonių, buvo MIRTIS. Įdomu yra tai, jog pažodžiui verčiant Pradžios 2, 17, hebrajiškas tekstas sako: “Tądien, kai paragausi jo, tu merdėdamas mirsi/mirte mirsi”.

1. Fizinė mirtis

“Todėl, kaip per vieną žmogų (Adomą) nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis pasiekė visus žmones, nes visi nusidėjo” (Romiečiams 5,12).

Ši Rašto vieta atskleidžia, jog nuodėmė neprasidėjo nuo Adomo, ji per jį įėjo. Nuodėmė prasidėjo nuo Šėtono sukilimo). Mirtis persidavė visiems žmonėms, nes Adome visi nusidėjo – t. y. Adomui nusidedant, tame veiksme dalyvavo visi žmonės. Geras šio Biblinio principo pavyzdys – Žydams 7, 9-11:

Žyd 7,9 Ir, taip sakant, per Abraomą ir Levis mokėjo dešimtines, pats būdamas dešimtinių ėmėjas.
Žyd 7,10 Žinoma, jis dar tebebuvo strėnose tėvo, kai šį pasitiko Melchizedekas.
Žyd 7,11 Jeigu tobulumas būtų buvęs pasiekiamas levitų kunigystės dėka, - o tauta jos pagrindu buvo gavusi įstatymą, - tai kam dar būtų reikėję iškilti kitam kunigui Melchizedeko būdu ir nesivadinti kunigu Aarono būdu?

2. Dvasinė mirtis.

Adomo nuodėmė transformavo jį į kitą būtybę, nepanašia į tą, kurią buvo sukūręs Viešpats. Žmonių daugėjo, ir visi jie buvo pagal “Adomo atvaizdą”, panašūs į jį, gimę dvasiškai mirusiais.

3. Antroji mirtis.

Antroji mirtis yra amžinas dvasinės mirties pratęsimas. Tai amžinas sielos ir dvasios atskyrimas nuo Dievo. Antroji mirtis susijusi su ugnies ežeru. Apreiškimo 20, 14; 21,8 skaitome:

Apr 20,14 Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis.
Apr 21,8 Bet bailiams, netikintiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis.

Tačiau atpirktam žmogui ši mirtis neturi galios. Apreiškimo 2, 11 ir 20, 6:

Apr 2,11 Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: 'Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties.
Apr 20,6 Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galios; jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir valdys su Juo tūkstantį metų.

Jėzus pasakė:
Jn 5,24 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą.

Indija: Jama - tai Mirtis
Tibeto 'Mirusiųjų knyga'
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Nyčė: Dievo mirties idėja
Mirties ir Šėtono klausimu
Indonezijos mirusiųjų kultas
Kabala ir Tantra: du medžiai
A. Jampolskaja. Mirtis ir kitas
Apie žmogaus ir antžmogio mirtį
Abraomo ankstyvasis gyvenimas
Dž. Londonas. Tūkstantis mirčių
Demonologija ir anglų folkloras
Visų dienų apmąstymai
Zoologija ir mitologija
Rožančiaus istorija
Mitologijos skyrius
Religijos skiltis
Vartiklis