Luisas Kerolis
Alisa veidrodžio karalystėje
Taukšlys
   Lakšliaują bukai pietspirgai
   Sau grąžtėsi ant pieplatės;
   Greit rainelaiši šluotpūkai
   Šmųlydę čiukai švilpčiaublės.

   "Tu Taukšlio saugokis, sūnau,
   Jo žnyplių ir kandžių nasrų!
   Venk plastplast paukščio, aš manau,
   Taip pat ir aitvarų!"

   Pagriebęs kardą kirskidurk,
   Jis vijos priešą atkakliai.
   Sustojo po medžiu kažkur
   Mąstydamas giliai.

   Ir kai jis mąstė ne juokais,
   Liepsnojančiom akim Taukšlys
   Atskrido švilpdamas miškais
   Ir šnypštė kaip kvailys.

   Viens du! Viens du! Ir vėl - viens du!
   Čia smigo kirskidurk ašmuo!
   Nukirtęs galvą jam kardu,
   Jis grįžo šokdamas namo.

   "Tu Taukšlį įveikei, sūnau?
   Apglėbsiu aš tave už tai!
   Kokia diena! Plunksnuok! Plunksnau!"
   Jis džiūgavo karštai.


   Lakšliaują bukai pietspirgai
   Sau grąžtėsi ant pieplatės;
   Greit rainelaiši šluotpūkai
   Šmųlydę čiukai švilpčiaublės.

Daugiau pasiskaitymo:
Borchesas. Alefas
G. Kapcanas. Būsena, ženklas
Guillaume Apollinaire. Eilėraščiai
V.T. Vittachi. Subudo reporteris
Efraimas Kišonas. Mokantis klausinėti
E. Hemingvėjus. Pavasariniai vandenys
A. De Saint-Exupery. Mažasis princas
Kuo tapo suaugµ Pepļ Ilgakojinļ ir Kalis Bliumkvistas?
Davidas Kartvelišvilis. Sekti vardan meno
Pirmasis Nobelio premijos laureatas
Via est vita; Užmaršties upė
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Visa tiesa apie Duras
Skaitinių skiltis
Vartiklis