Lukas Devita

X-TEEN

e-pistoliarinis romanas


I.

Taip, - tai tikras intelektualinis kalėjimas, - kaip Tu taikliai pavadinai; sunku prasiveržti iki kosminių signalų siūstuvo; per daug žemiskų FM dažnių, samonę atakuojancių tiukšmų.
Na, nieko, nepasiduosim.

Tau - 13, man - 31, kaip stiklo atspindyje; per daug gerai, kad būtų tiesa...

Ačiū už instrukcijas apie dujinę vyryklę! Pačiu laiku, nes buvo pavojus sudeginti savo mažąją planetą.

Kasdien išeinu į miestą, - į misterijų mokyklą ieškoti pradinio savęs elemento - išaiškėjo, kad tai sunkiausia, po galais!
Dažnai jaučiuosi siaubingai, reikėtų atlikti vos ne religinius žygdarbius, norint kad kas pagerėtų.

- Kaip jūs kovojate su kaimynų triukšmu?
- Mes esame kaimynai, kurie kelia triukšmą

Regiu alcheminę dramą, kurios centre sėdi Tu, šalia tariamų durų... Leisk man nuplauti kraują Tau nuo pirštų ir perbraukt klavišus balta skraiste; gal būt šiandien, gal būt vakar - budrioji Mr.Time akis viską stebi.

Kvailieji mokslai metami i ugnį, - pasiliekame nedrąsiai apsiginklavę elementorinėmis Magijos ir Meno strėlėmis.

Bus traukiamas trečias burtas.

Miglos debesys vėl pakibo virš miesto ir kelioninės galvos;
Po galais, lauke prasideda uraganas, švarkelį perpūtė kiaurai;

Kamera, motoras, go

Bėgu link aerodromo.
Pilotas, su guminiais akiniais jau stovi vėjyje, - tai nuo užvesto planerio, - ka gi, einu link jo. Baisiai senamadiskas, po galais, skrisiu turbūt porą valandų.
Na, bandysime kilti.

Sapnavau, kad vaikščiojome palei nežinomos upės pakrantę, matėme laivą, kuris vienodai lengvai plaukia pasroviui ir prieš srovę.

Vaikščiojantys grybai gatvėje išblaškė mūsų kalbas apie rašymą, taip, per daug triukšmo aplink, net keista, kad neatbudau.

Sapnavau taip pat, kad vaidinu naujam TV seriale. Buvau ten guest starring, bet jūs tai filmuositės kasdien. Kalbėjau kaip užsuktas, žinai, man amžiais kažkodėl tenka labai daug teksto!

Galiausiai išvydau Stotį. Dūmiau link jos pašėlusiai, nes laivas jau lingavo erdveje. Bet spėjau sekmingai, pajudejau astraliniu tuneliu, ir tai vis tas pat šeštadienis?

Kol Tu rašei, tuo tarpu...

Tavo eilėms budinga tekmė, skaitydamas nuvingiuoji į puslapio dugną, kaip lietaus srovė per stiklą.

Balta naktis, juoda saulė;
(lyja ir dūzgia vėjas, vadinasi - vėl penktadienis)
Gal būt tai neturėtų stebinti, bet šianakt tikrai beveik nesutemo;
Gal Tu, kaip ryto stebėtoja taip pat tai matei?

Kaip miela gauti žodžių puokštę, is betarpiško veidrodinio pabaisos...lyg šviežias oras po lietaus.

Mes mėtydavome žodžius i padanges, futuristų stiliuje, kurėme tariamas tikroves, tyrinejome sapnus... bet paskutinieji įvykiai skatina elgtis atsakingiau net ir mintyse...

Ironiška, kad Vedlys kažkada atskleidė man įvadą į tikrą ramybę, kurią palengva pats prarado.

Dėliojant mozaiką iš praeities ir šiandienos vaizdų... mane aplanko džiugesys - sąmoningumas, suvokimo grožis, dabarties momentas... jaučiu padeką už tai, kaip niekad.

"Prieglobstis" - tokia vieta, pagalvoji, kad kiek ir gali čia atsidurti; bent jau patikrinimui, ar nesi ateivis.

Nemeluok sau - drąsos įkvepianti strėlė.
Pirmieji daigai pasirodo greitai.
Vidinė ugnis, kuria reikia įpūsti.
Visų magijų dalis yra teisiog darbas.

Tegyvuoja plunksnos!
Bet iš teisų, jei jau sumanei iškelti viešumon poemą, - sudie asmeniškumui.
Tai panašu, kad ją paaukoji, - gal ir gražu, - paaukoji žmonėms, ir tai jau nebepriklauso Tau, - kūrinys pradeda gyventi nepriklausomą gyvenimą.
Visai įdomu būti tokio proceso dalyviu, gal kiek skausminga, o dažniau, bent man, tai tapdavo apsinuoginimo pojūčiu, - užtenka vien atversti kam savo knygos tekstą... Jei sakau nuoširdžiai, tai mano be galo intelektualų kūną šiai dienai jau turėtų den tik laukinis palmių lapų sijonas.
Tačiau jei Vedlys pripažintas sveiku, vadinasi galima drasiai eiti iš proto toliau!

Lyja lyja

Lėktuvas visas aprūkęs, dėl blogų oro salygų gali ir nepakilti. Taigi, teks vėl "nustumti laiko matą".

O kiek dar liko tau (tų šuolių parašiutu)?

Tavo žodžių žaismas ir naturalus išradingumas tikrai įkvėpia, - ne tam, kad parašyti imantriau, lyg rungtyniautum - čia viskas panašiau į delfinų šuolius kosmoso vandenyne, - džiaugsmas ne tame, kad stengtumeisi iššokti aukščiau, bet laisvėje, kad iš v is gali tai daryti.

Tolumoje Nojaus Arka (lietus tęsiasi).
Regiu ją pro langą, sugrįžęs iš Edeno paupio, prie minčių stiklinio labirinto - bet sekančiai ekspedicijai turiu pasiruošti atidžiau;

Turiu gerą kuprinę bet joje nemažai poetinės -egzistencinės tuštumos;

Tad ateinantį kartą numatoma pasiimti:
- orinio tranzo horoskopą-grafiką,
- belaidį vandens kaitintuvą,
- distancinio valdymo lietsargį,
- astralinį rankšluostį,
- vegetarišką burtų staltiesę-vakarienę
ir kitus paprasto būtinumo daikčiukus.

Intelektualinio pragaro spaustuvėje vyksta darbas ir, William Blake'ui prižiūrint, alchemine dauginimo mašina kuriamos Tau tolimesnės eilės;

Chaotiškojo garso grindys, karti religinė kava.

Palengva mes pradėjome groti; įsijungė Būgnininkas, su pojūčiu ir visa jėga - mudu,dviem gitaromis, įjungę efektą, kuris padvigubina kiekvieną garsą, pradėjome regzti savotiską garsų audinį iš trumpų frazių, rifų ir motyvų, primenanačių mantras, - Gitaristo ir mano trumpa "mantra" susijungdavo kur per vidurį, ar gale, apsikeičiant kokia ryškia nata, ir be galo kartojant, idealiai ritmiškai, (na, dėl savęs nesu visai tikras), pritariant trūkčiojančioms Būgnininko tiradoms, - garsai tiesiog plovė mus, kaip krioklys,o tuo pat metu, gaubė, kaip tvarkingai supintas ornamentas, sakralinis audinys, skalaujantis sielas;

Pakilome su garsais, neskirdami, kur baigiasi pirštai ir prasideda stygos; kur erdvė, kur mes, - įsiliejome į pakylėjimą, tikrą tranzą, kol išvydau už lango iš lėto pilkstantį aušros rūką, - buvo šešios ryto.

Būgnininkas priėjo prie lango, prisiversdamas patikėti... garsai nutilo ir kosminis šaltis užklupo mus, ledinis spengimas ausyse......


 

ŠACHRAZADOS GALAS

Laikrodis kaukši apsnūdęs, bet laikas spėja
prabėgti dukart greičiau...
 

Vien tik dailiosios akys atsispindi ekrane,
o, kalbioji Šachrazada,

pirmoji naktis buvo tokia, kad nebuvo ir pačios nakties. Edeno įrašų studijoje, mudu išstovėjome su gitaromis rankose ir berniukas už būgno-patrankos, lig pat ankstaus ryto, lig rūkingos aušros. Ir tu taip grojai su mumis?

Viena naktis beliko,
turi užtilti ši as-men-ybė, o tai - nelengva, nes plepi ji, - džinsuota Šachrazada, pasakas kedenanti 2000 ir vieną naktį;

pasilieka opiumo rūke, nuoširdžiai Jūsų,
Šeich Rezada
Ir pūkų raides ganantis Piemuo

P.S. Skambutis, už speigo dūrų, - Mrs. Karma.

Knygų vagis atgailauja Ledo Rūmuose.

The End


 

SNIEGUOLĖ
arba naujas gyvenimas post-apokalipsiniu laikotarpiu

Sniegavakarą, juodoji snaige,

Sveikinu su pirmosiomis dienomis, juodai balto sniego, šilto speigo; Girdėjau, paskutiniąją naktį prašokai su sniegozaurais, varvekliais, bei ledinėm raganom?

Prisipažinsiu, aš, po sniego-gardo griūties Meteoropoly, ankstų rytą užusnūdau, ir virtau Snieguole... kurios pasaka baigta - bet pasirodo tai dar ne galas - prieš pat dvyliką Karmos dūžių visgi ji pabudo nuo triukšmo ir šūvių, prisikėlė sutikimui, nau jos, grietinėlės baltumo eros, o juodosios Šachrazados jau nesimatė aplinkui...

Su baltu bučiniu, -
Snieguolė
uogienės tyruolė - snowbiznio viltis


Bemiegė;
Kaip čia spėti minčiu upę pažaboti?
Labai smagu, mieli radijo klausytojai, kad Snieguolės įdainuoti dainorėliai klausomi, kaip ankstyvo šalčio žvirbliai. Šiomis dienomis ji uoliai groja, tikisi atvykti į Meteoropolį, jo panardinimo po vandeniu parengimui...

Sužinojau iš Baltojo Kardinolo, kad paskutinė senai ieškomų sniego žmonių partija žadama būt isvežta į Neuropolį re-kolekcijos procesui;

Stebėsiu ir pridengsiu iš Neatpažinto Snieguolės Oreivio,
(tegyvuoja rok-en-rolinis gyvasis sniego žmonių ryšys!)

Linkiu tau gerų speiguotų polėkių!

Snieguolė
(knygų guoly)

Tiesa, neaiškumai tęsiasi religinių kovų fronte; nejaugi niekas niekur nevažiuoja ir niekas niekur eina į antarktidišką nebūtį? Gaila, nes nebūsiu ten. Bet jei jau būčiau apsireiskęs, tai ne mažiau kaip tikro garso šuoliui, nes kitaip snieguoliškoji atlikejo reputacija visai nuriedetų į pernykštes pūsnis.

Jei vis dėlto atskrisiu artimiausiu metu, su muzikos garsais varomu Oreiviu, naujuoju modeliu, tai duosiu cimbolų signalą.

pasirašo,
Snieguolė ex-Karmanzada,
Intelektualas Sniego Senis-Besmegenis,
(Snieguolės kailiukų viduje)
ir baltas Arba Arbatinis (konsultantas)


 

LEDAI SNIEGUOLĖ
(speigo nakties karštligė)

 

Snieguolei nevalia karščiuotis,
dėja,ji pati save tirpdo,nors tikisi esanti būsima sveikuolė...

O varveklybininkas taria jai:
kol hit- parade tu, apsnūdusi mergička, dar bandai laikytis,
mes skelbiame naujus ledus, -  
"ypatinguosius",avangard, ne kiekvienam, - cinamono, aviečių, medauspieno, vasaros lietaus, absoliut- liesius, - svaigiausias skonis nepakartojamas,
ragauki, ir svajonės ženklą net užsimerkdamas regėk -
SNIEGUOLĖ

Snieguolė kviečia drauges į vakarėlį degančių ledų,
tik tau jie - mėlynos spalvos, žvaigždėtam snaigių popierely


"Snieguolės" ledų reikalaukite kiekviename pašto skyriuje ir gimnazijos klasėse

Tokia pirmoji intelektualinė sniEGO gniūžtė;

Pučiu didžiają sniegiską ledų akciją ir skelbiu:

%%%%%%%%% AKCIJA %%%%%%%%%

UAB-NSO ledai "Snieguolė"
ir kino-kompanija "Ledinė karštligė"
pristato
melionų-dramą
 

EDENO SODO SNIEGAS
 

Dekadentiška Snieguolė ir Satan-Klausas
juoda ledine šypsena prišals prie jūsų lango stiklo
kiaurametinę naktį, - you better jump in to your pajamas!
N-14

 

filmas NE! - visai šeimai
vaikams žiūreti tik tėvams neleidus

Šio vaizdo nesimato, jei neragavote ledų "Snieguolė"  - naujausias speigo šuolis, sniegynų lyderis Lietausvonioje, skanauki -  pienių, braškinius, jogų urto, šok koladinius, lietaus ir pipirinius!

Su anomaliniu poveikiu ir tik sveiki haliucinogeniniai produktai!

 

Rinkite ženkliukus-dangtelius ir siūskite Karmai,
pagrindinis prizas, NSO 2002;
prizai:
100 automatinių poezijos plunksna-kočių
1000 sniego marškinėlių
10 000 firminių lipdukų su Snieguolės šypsena
1000 000 snaigių

Kaip matai, miela snieguota sielos drauge, prasidejo ledų griūties kampanija, aišku slaptu tikslu būtų tapti kiečiausiu sniegoteriku Lietausvonioje,bet svarbiausia - finansavimas, kuris tai ir pasipils ir šito ledų filmo. Naujas sniegolektas (atsiveręs vietoj buvusio intelekto) leidžia man dabar tokį mostą.

Snieguolė,
(puikybės guoly)

Sveikinu sugrįžus prie minčių veidrodžio,
klasika teskamba tavo kambaryje (kol už lango pūga);

Snieguole vadintis man visai garbė (tai kiek išmuša lytį iš vėžių, bet nieko baisaus)

Tik neaišku, kaip reikės suktis atėjus pavasariui, kai teks nusiimti kailinukus, kaip įvyks transformacija... na, bet atrodo jau turiu šiokią tokią ideją.

Galvoju, gal paskelbti konkursą geriausiam ledų reklaminio vaizdo klipo scenarijui. Kol akcijos auga...

Dirbu be galo, su ta Snieguole ir ledais nukvaksiu visai, bet pagaliau, tai nekliudo Sniego Senio filosofijai ir visam stiliui.

naujas produktas ateities kartoms!

ŠALDYTAS INTELEKTAS
(natūralus, gabalėliais, su prieskoniais)
250 gr.
be konservantų

atšildžius tinka vartoti neribotą laiką.
puikus priedas emocinei sriubai,
pagrindinis maistas kompiutarams

nevirti, tik atšildyti!

geriausias iki: (žiūreti įraša ant kailinės kepurės)

gamintojas:
NSO Snieguolės ledai

Piešiniai ant sniego.

Turbūt nedažnai Tave regi virtuvialinės tikrovės akys, bet dar pabandysiu išskraidintį šį pranešimą, arba teks pereiti prie papirusų,ledo ar molio plokštelių...

Mat, Snieguolės & Co. biznio reikalai, tenka pripažinti, labai suprastėjo.

Atsisakyta baltojo 6m "Ledkolno" (dabar juo važinėjasi vestuvininkai), privačios čiuožyklos, motorinių slidžių, Sniego Karalienės žiemos kolekcijos ir net džinsų, po galais, likau tik su balta suknele (nors ji vertinga, nes buvo Sniegadonnos vestuvine, bet nežinau ar man tiks,- trumpoka)

Pridėsiu dar vieno produkto aprasymą, gal pasiseks su juo, sunku laikytis rūsčios konkurencijos salygomis.

Bandau išgrūsti iš Snieguolės kailio nuomininką poetą, tas veltėdis nenori, - paversiu jį ledo skulptūra vieną dieną.

Pavojingai įsijaučiau... pavasaris jau pradėjo mane gąsdinti.

Poetas vietoj reklaminių dainų siūlo lyriką, bet niekas nežino ka veikti su ja, gal išvirti kokią uogienę?

Žodžiu, matau, kad jau reikia man susiimti, nes kažkokia netvarka tam kailyje.

Čia toks dizaineris Girinis paprašė kailiukų neva aprengti modeliui "Pankelės" viršelyje, aišku nesutikau, - ižeidimas nerealus, - kailiniai be manęs!

Tai tiek šį kartą iš vargingo žvaigždžių gyvenimo.

Snieguolė,
(bundanti iš žiemos miego)


 

priedas:

INTELEKTO DRIBSNIAI

intelekto dribsniai - natūralus sveikas produktas, gaunamas mechaniskai suplojus intelekto grūdus taip, kad jį galėtų sukramtyti net ir gležni vaiko dantukai.

idealiai tinka sausiems intelektualiniams pusryčiams.
tik užpilk vandens - ir paruošta!
pasaldinti pagal skoni.
patenkinks kiekvieną guru-maną.

greita, patogu, tinka ir kūdikių mišinėliams gaminti.

žiaumoja intelektą begemotas
ir žalias krokodilas smaguriauja,
būk ir tu, kaip džiunglių liūtas
i n t e l e k t u a l a s    drūtas!

Blaškiausi Meteoropolio gatvėmis, mačiau net Tavo langų rėmus...

Kodėl visi staiga sumanė numarinti Snieguolę?
Ką gi, iš tiesų ji turi skubiai keistis... atsiūsiu Tau dokumentą, iš kurio bus aiškiau, - ten - "visa tiesa apie Snieguolę", - vos spėju, nes turiu pasiruosti žiauriai žiemos darbų ataskaitai Kristijonui. Tik pamanyk, grynas intelektas visiškai praranda paklausą.

Beje, išaiškejo, kad Sniegadonnos suknelė yra visai ne vestuvinė, bet pirmos komunijos, tad nepadoru net galvoti apie jos užsivilkimą, ar bandymą parduoti. Tokiu būdu - skurdas neišvengiamas, arba ledinis zen meistras atšaldys nukvakusią Snieguolę ir i šlys is kailio aš-menybė, kaip yla iš maišo.

Gal padėtų keletas etninės sniego muzikos įrašų?

Tikiuosi atrasiu pagaliau berniuką ledinuką varveklybininką, kuris,kaip sakoma, tupi naujoje sniego dežėje.

 

Tikra Snieguolės istorija

Toliau, kaip pamatysi, - kartais galima sužinoti apie save speiguotų dalykų, - gal ir Tu kada susidusi su tokia dosje, o kol kas - šaltis nugaroje turėtų neleisti pamiršti Snieguolės; Į ausį pasakysiu Tau kai ką dar rimtesnio...na bet ir čia jau ne juokai, - štai tas dokumentas, kurio kopiją gavau iš patikimų šaltinių:

SLAPTAI!

 
Krašto apsauga
Meteoropolio valstybinės apsaugos
ypatingojo skyriaus vadui
Majorui Zofijai Bisterman

p. Majore,

Skubu pažymeti, kad asmuo [vardo kodas], pastoviai apsilankantis Meteoropolyje yra ne kas kita kaip įtariamasis Sirijaus slaptosios misijos agentas "Snieguolė" - 17. Jau ir anksčiau pastebėtas mieste, nuo [datos kodas] jis pradeda lankytis reguliariai, manoma, tai siejasi su atnaujinta kosminės žvalgybos užduotimi. Agentui "Snieguolė" pavyksta užmegzti ryšius su [pavadinimo kodas] gimnazija bei trumpam įsitvirtinti mūsų šalies ledinėje ekonomikoje. Panašu, kad buvo ketinama užverbuoti ir gimnajazijos aukletines [kodai], bandant suvilioti pigiomis senomis dainuškomis,o gal ir pasiūlymu pasipelnyti iš kosminės žvalgybos. Bet nepalūžta mūs metalinės vaidilutės. Tačiau keletas naivių moksleivių, repetuojančių sandėlų bazėje [kodas] įrengtoje studijoje "Edenas", netikėtai priima agentą svečiuotis, kas leidžia jam patekti į ypač slaptos įrangos saugyklą.

Manoma, kad nakvodamas minėtoje studijoje agentas "Snieguolė" pranyksta į budriai saugomus (tarnybiniais šunimis) sandėlius ir nupaveiksluoja svarbius dokumentus: kuro sandaros formules bei techninių elementų schemas. Beveik neabejotina, kad visa medžiaga   skaitmeninio įrašo budu užfiksuojama paprastoje buitineje garso kasetėje.

Tačiau kaip tik tomis dienomis agento "Snieguolės" veiksmai darosi padriki. Vieną vakarą jis yra užfiksuotas netoliese minėto objekto, stovėdamas prie upės keistoje melancholijoje (manoma, - štai kur stiprybė mūsų tautinio gėrimo), įtariama, kad tuomet agentas pameta kasetę tarp kitų audio irasų "Edeno" studijoje ir nenumatytai užsilieka Meteoropolyje, bandydamas "įrašyti ištisą albumą".

Gal būt tai susieta ir su žvalgymusi kitoje svarbioje strategineje zonoje, slaptoje gamykloje [kodas], pridengtoje klubu "Ice". Čia agentas eina tiesiog kiaurai durų, kol galiausiai mūsų žmonėms tenka kluba "panardinti". Ir būtent klube "Ice" agentas "Sni eguolė" atsitiktiniu būdu išaiškinamas, pasirodo jo kailis ir sniego žmogaus bruožai.

Keletą kartų agentas "Snieguolė" tik per plauką išslysta iš mūsų žmonių organizuotų pasalų, ir dabar kreipiuosi i Jus asmeniskai, Majore, idant sutelkti jėgas agento "Snieguolės" pilnam demaskavimui.

 

CHARAKTERISTIKA:
Vidutinio ūgio, mėlynu akių,smulkaus sudėjimo,
dažniausiai vaikšto su kelionine kuprine, primenančią mokylinę,
(priedangai), dažnai elgiasi paauglietiskai;
gali sudaryti kvanktelėjusio įspudį;
nenaudoja mobilaus telefono ir neturi vairuotojo teisių;
dokumentai liudijantys amžių, darbo vietą,  - padirbti.
Na ir aišku, - kailiukai.

Krašto apsaugos ypatingosios komisijos vadas,
Generolas K.Pipirinis


 

Snaigių pagarba iš Arktikos, kur dabar slapstausi.
Etninė muzika?
Fusion - eskimai tempia stygas, mes su juodaisiais draugais pabėgėliais šokam pusnuogiai ir baigiam sustipt, tad laukiame galimybės įrašui kuo greičiau,-

Sniego liaudies didvyris,
(gaudome su čiabuviais žuvėdrą, prie kurios kojelės pririšime Tau šį laiškelį)

Aha, užklupo ir jus - snieguoliška rustybė - šaltis neregėtas, pavasaridas sniegotronas teroristas... bet ar ilgam?

Štai, ką tik ūkavo pūga, o staiga, - Snieguolė aptirpo, suglęžo, išssiplaikstė ir "nusiplaukiojo", - aišku, kad metas nelengvas, - poetinio pavasario nuojauta pavojinga gyvybei...
Ar atplaukčiau plaktos grietinėlės puta, -
ar capuchino kapišonų gėrimo puta?
Ar pavyks išsliūkti iš slaptųjų Ledo Rūmų?
Tas baltasis poetas (snieguolės kailyje) darosi visiškai nepakenčiamas...

Kur prapuolei? Snieguolei tapo pavojinga ilgai užsibūti Meteoropoly, pakliuvau į pasalą, - šiaip taip pavyko istrūkti, bet jau ne tie laikai... Tikiuosi Tavo palankumas man nebus išaiškintas; ar tas palankumas, po galais, yra?

Tik pamanyk, Boba records atmetė visą etninės muzikos projektą "2000 Snaigių", pasakę, kad tai neįklausomas sniego-gardas, ruonių melancholija, net nepastebėdami, kad ten dalyvauja Pingvinų choras;

Tuo tarpu ketinu sudaryti receptų rinkinį, vietoj tos, amžiais alkanos poezijos;

Gal būt tai paskutinis Snieguolės šokis.

Akademinis žiemos miegas sklaidosi;
Snieguolė dramatiškai tirpsta,
bet tvinksi naujos mintys, išvaduosiančios ją iš persekiojimų -
Snieguolė tikisi virsti drugeliu...

Tirpsta

Gal but tai ugnis, ant kurios verda puodas nirvaninės sriubos, - lauki su dubenėliu, kad bus tau įpilta, bet pasirodo, - tu turi tapti ta ugnimi.

Karštas sniegas prausia Snieguolei veidą.

Kas verda sriubą?

Palaimos minusas, -
snieguoliški sveikinimai - kol šaltis šviežiai dar paglosto rytais...
Bet minusų lieka vis mažiau  ir artėja tobulumo šiltos permainos.

Pirmosios dienos po sniego.

Kalasi ankstyvieji užburti daigeliai.

Išvystu kvietimą į Pavasario Improvizacijos festivalį, bet nieko pažįstamo ten nerandu, - daugelis tų, kuriuos norėtūsį išgirsti gyvai, jau nebegali č i a nusileisti, -
jie susibūrę į Heavenly Orchestra of Jazz Genius
- tik aukštutiniam kosmose galėtum jų paklausyti.

Gal ir Tau atnešė susimastymo anos, šlapiai-saulėtos dienos.
Snieguolė virsta vandeniu ir panašėja į sulysusį permatomą Vandenį...
Aquarius rising

2000 drugelių tupi mano kambaryje ir sielos virtuvėje,
laukdami palankaus oro.
Kai atsikeliu ryte - jie padengia mane, kaip margaspalvis kostiumas;
Kiek taip gali tęstis, svarstau, jei neatšils, tai šitokios gamtininko pareigos tikrai pribaigs.
Taigi, kaip supranti, namie nežiūriu TV.

O atgal į lėliukę dabar nesugrįši, kai, artėjant vasarai, išsiskleidžia tavo peteliškės sparnų psichodelinės spalvos, saulės kaitroje atrodys - gal but degi, gal but tai ugnis,
- bet tai pirmasis laisvas skrydis.


Papildomi puslapiai:
Ascension Art
Lietuviškoji punk era
L. Devita. Atsižadėtos istorijos
Lukas Devita: kosmoso paauglys
K. Santana: Meilė, atsidavimas, išlikimas
Perbrauktas Paryžius ir ekskursija į pasąmonę
Viljamas Bleikas – pamirštas ir prisimintas
Deividas Konstantainas. Arbata Midlande
Jonas Kuzmickis. Mano žodžiai --
C. Lewis. Didžiosios skyrybos
Bjarte Breiteig. Stokholmas
Nežinomas susitikimas
Aksominės atostogos
Literatūriniai skaitiniai
Fantastikos svetainė
NSO.LT svetainė
Poetinės vizijos
Iki ir Po sapno
Tunelis
Vartiklis