Aktualijos

Senas geras rokenrolas - viena Vyriausybė gadina, kita taiso, viena gadina, kita taiso. Pasaka be galo, ir darbo visiems užtenka.

Konservatoriams labai pasisekė: per vieną Seimo kadenciją išmėgins du savo premjerus, o tai reiškia, kad vienas kito klaidas užteplioti galės. Jei Partija leis. Štai ekspremjero Gedimino Vagnoriaus nesenais laikais senasis laikas buvo pakeistas tokiu, koks tinka gyventi toliau į vakarus nuo Lietuvos esančioms valstybėms. Šnipštas, sutvarkytas rimta mina. Vienintelis teigiamas šios reformos momentas buvo tas, kad kai kurios valstybinės, o ir privačios įstaigos pradėjo dirbti nuo 8 valandos ryto. Šią savaitę Rolando Pakso vadivaujamas ministrų kabinetas balsavo už senojo laiko sugrąžinimą.

Viskas gerai, tačiau velniams tokie eksperimentai? Nuostoliai, kuriuos firmos ir privatūs asmenys patyrė dėl metus trukusio laiko, bet ne šalies brukimo į Vakarus, bus nurašyti istorijai. O gaila, nes už tai, ką galima suskaičiuoti, reikėtų ir bausti apskaičiuotai. Atrodytų, akivaizdi tiesa, bet Lietuvoje su tuo, kas vadinama "akivaizdu", - didelė bėda.

Antai R.Pakso vadovaujamai Vyriausybei mėginta prikabinti realybę įžiūrinčios Vyriausybės etiketę. Deja, bendravimo psichologijos taisyklė - nekabinėti etikečių - tinka ir politikai, ypač jei ketini prikabinti teigiamos reikšmės etiketę. Juk akivaizdu, kad šiuo metu, kai ekonomikos ir finansų krizės pasekmės akis badyte bado, politinis konservatorių sprendimas bet kokia kaina grąžinti rublinius indėlius yra dar viena virvė, pririšanti Lietuvą prie esamos prastos padėties. Kitos šalys eina pirmyn. Štai net Suomija, dar neseniai kalbėjusi, kad Lietuvą gruodžio mėnesį reikėtų pakviesti deryboms dėl narystės ES, pritilo. Dar realiau - kai kurie Suomijos politikai ėmė abejoti, ar iš viso verta Lietuvą kviesti tokioms deryboms.

Akivaizdu ir tai, kad budžeto mažinimo projekto atidėliojimas trenkia ne vien tik per Lietuvos įvaizdį, bet blogiausia - per visą šalies ūkį. Ir dar: juk buvo akivaizdu dar G.Vagnoriaus laikais, kad subalansuoto biudžeto nebus, o apie tai, kad biudžetą reikės apkarpyti, garsiai prabilta dar vasaros pradžioje. Skaičiuokime - keturi mėnesiai tąsymosi. Štai kaip gerai gyvename, jei sprendimus, kuriuos reikia priimti neatidėliojant, mes galime stumdyti mėnesių mėnesiais. Matyt teisūs tie Suomijos politikai, nusprendę, kad turėdama daug laiko, Lietuva gali ir toliau laukti prie Europos Sąjungos, juk yra šalių, kurios į organizaciją nori patekti greičiau...

Dar viena akivaizdumo sritis - biurokratija. Tai tik dėl šios belytės kompanijos siautėjimo Lietuvos ima vengti investuotojai, prekių vežėjai, kartais net turistai. O kas iš to? R. Paksas ketino mažinti biurokratų skaičių, bet pažadai taip ir liko pažadais. Dar daugiau: neseniai Statistikos departamentas išplatino pranešimą, kad valdininkų, lyginant su praėjusiais metais, Lietuvoje padaugėjo keletu tūkstančių. Taupymas, paskelbtas atėjus naujam ministrui pirmininkui, darosi panašus į paskubomis surašytą anekdotą.

Kitas valstybinis anekdotas, kurio nei šią, nei kitą, nei dar kitą savaitę negali atsikratyti konservatoriai, yra naftos ūkio privatizavimas. Daugiau kaip pusantrų metų "Williams International" reikalauja nuolaidų, garantijų, nori vos ne dovanų gauti "Mažeikių naftą", tačiau, paklausti apie jų verslo planus atsišaudo bendromis frazėmis. Kai ūkio ministras Eugenijus Maldeikis pareiškė, jog sutarties su amerikiečiais nebus tol, kol jie neparodys savo verslo planų, tie sukruto, tačiau savo verslo planą pristatė kaip tik tuo metu, kai E.Maldeikis buvo išvykęs į JAV.

Akivaizdu, kad "Mažeikių naftos" pardavimo istorija - žiauriai negraži. Akivaizdu, kad ne tik opozicijos, net savo partnerių konservatoriai negirdi. Va šią savaitę krikščionis demokratas, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Albertas Šimėnas pasiūlė, kad valstybė išlaikytų ne mažiau kaip 25% akcijų privatizuotame koncerne "Mažeikių nafta".

Tokį akcijų paketą, pasak A,Šimėno, valstybė turėtų išlaikyti tol, kol "Mažeikių nafta" sugrąžins maždaug 1 mlrd. Litų Vyriausybės suteiktų ar garantuotų paskolų. Akcijų paketas galėtų mažėti ir tuomet, jei kiti ūkio subjektai perimtų iš Vyriausybės garantijas, kurias taip stropiai mūsų Vyriausybė ruošiasi suteikti.

Tokiam A. Šimėno siūlymui balsų dauguma pritarė Seimo Ekonomikos komitetas, kurį sudaro visų parlamentinių partijų atstovai. Bet kas iš to? Jau dabar aišku, kad tas, kas akivaizdu, konservatoriam bus nė motais. Visoje šioje painioje "Mažeikių naftos" privatizavimo istorijoje blogiausia, kad skaidrumo nėra nuo pat derybų su "Williams International" pradžios, nėra to skaidrumo ir "prie R.Pakso".

Nelengvas darbas teks Vyriausybei, jei ji išsilaikys iki kitų metų rudens. Bet nėra ko politikų guosti, juos reikia austi, juo labiau, kai girdėti mekenimai: "Koks mūsų darbas sunkus". Gal todėl ir nėra priimtinas šią savaitę platinti pradėtas opozicijos sumanymas pratęsti savivaldybių tarybų kadenciją dar vieneriems metams. Tai būtų labai nesveika daryti tuo metu, kai akivaizdžių dalykų nesugebama matyti kaip tik tada, kai patenki į valdžią. Tad tegul politikai liejasi kadencija po kadencijos laisvai, nes nutekėjus vieniems, remiantis Didžiojo Optimizmo Mokymu, senesnius pakeis nauji ir ...esni, ir ...esni, ir ...esni.

Linas Kontrimas, Literatūra ir menas 

Jūsų žodžiai

Ar Vyriausybė daro ką nors reikšminga, kad išgelbėtų krizės lyg nuo drugio krečiamą šalį? Kas turėtų prisiimti atsakomybę už padarytas klaidas ir kompensuoti nuostolius? Ar verta mums eiti į Europos Sąjungą? Ar normalu, kad klerkai dažnai uždirba (ne kažin ką dirbdami) daugiau nei specialistai privačiose firmose? Atvirai demonstruojamas valdininkų nekompetingumas ir kyšininkavimas - ir niekam nė motais?

Pasisakykite, ką manote tais (ir kitais) klausimais...

          Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 
Jūsų žinutė:

                   

O čia yra jūsų žinutės:

Aminul 2012 m. gruodžio 31 d., pirmadienis, 01:44:29
Musu pasaulis yra nuostabi vieta kuriame mes galime rasti visa tai ko tik trokshta musu shirdis. Mes patys kuriame ji, bei turime galia ji padaryti grazhesniu nei jis buvo duotas mums KUREJO. Bet gali atsitikti ir kitaip: mes galime shi pasauli padaryti labai nykia vieta mums bei musu vaikams gyventi, bei suniokoti ji savo mintimis.Mes gerai zhinome, kad zhmogaus mintis turi stulbinanchia galia kurti ir realizuoti, ir kad jei zhmogus pastoviai dumoja apie ivairias kataklizmas, bijo ju bei ruoshiasi joms, savo mintimis jis visada kuria bei augina tokia tikrove, t.y. pats ishshaukia sau visa tai ko taip stengiasi ishvengti Kviechiu jus visus, laisvos valios brolius bei seseris, kurti tik tai kas grazhu bei tik tai ka jus norite matyti!Mielas Jonai, prashau jusu tiesiog ishtrinti ta idomu e-mail ir nuraminti savo shirdi bei savo mintis, nes tik nuo jusu paties minties visada priklauso kokius ivykius jus turesite savo ateity Telaimina bei stiprina jus visus DIEVAS***Myliukas,Irmina

Jietis 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 11:24:29
"Dž. Orvelo satyra „Gyvulių ūkis” skirta išjuokti bet kokį totalitarinį režimą. Orvelas šaiposi. Išjuokia idėjas, visuomenę ir vadovus. Vien tai rodo, kad Dž. Orvelas yra prieš bet kokį totalitarizmą. Vaizduodamas vadovaujančius - kiaulėmis, autorius pasako savo nuomonę apie valdžią, kuri absurdiškas idėjas bando paversti tikrove. Ironiškas ir pačio sumanymo - gyvulių sukilimo atsiradimas. Tai seno kuilio sapnas, kurį visi priima kaip idealą. Ne viską galima pritaikyti tikroveje, kas genialu sapne. To nesuprantanti visuomenė satyroje - tai avių, vištų, asilų, arklių ir kitų gyvulių banda. Taip Dž. Orvelas išjuokia ir totalitarinio režimo valdžią (kiaulišką), ir jai aklai paklūstančią visuomenę - gyvulių bandą. Juokingai atrodo gyvulių himno dainavimas po tris, keturis ir daugiau kartų ir Dobilo šūkiai: „Dirbsiu dar atkakliau” ir „Draugas Napoleonas visada teisus”. Autorius pajuokia visuomenės patiklumą pažadais, stulpelių virtinėmis ir pasyvų susitaikymą, nemąstymą. Visiškas gyvulių naivumas ir kvailas bailumas atsisklaidžia per egzekuciją. Napoleono išauginti šunys nužudo ryšiais su Snieguoliu prisipažinusius paršus. Napoleonui paklausus atsiranda vištų, žąsų, avių ir kitų „Gyvulių ūkio” gyventojų, kurie prisipažysta bet kokius nusikaltimus ir gauna už tai mirties bausmę. Autorius parodo valdžią, kuri savo autoritetui sustiprinti naudoja mirtį ir bainę varančią jėgą, kuri priverstų visuiomenę gyventi pagal įstatymus. Kiaulių valdžia palaiko save šunų jėga. Visi gyvuliai buvo priblokšti, kai kiaulės pradėjo vaikščioti dviem kojom, gerti alų ir viskį. Gyvuliai viską priima nesipriešindami. Visi vadovaujasi Dobilo šūkiu: „Napoleonas visada teisus”. Dž. Orvelas parodo valdžios transformaciją nuo sukilimo vadovų iki tironų. Parodo, kad bet kokia valdžia siekia sukurti kuo daugiau sau laisvės ir patogumų. Kiaulių degradavimu išjuokia totalitarinį režimą, kuris skirtas tik valdžios gerovei, nors ir pridengtas skambiais liaudies šūkiais."

2009 m. birželio 30 d., antradienis, 23:52:04
Ką reiktų daryti ,kad įveiktume krizę?
Nuo ko pradėtum?

labas 2009 m. birželio 30 d., antradienis, 23:44:55
ar žinote,kad Lietuvos d. kun-čio Vytauto nurodymu buvo pradėti registruoti visi dokumentai ir daromi jų nuorašai.

2009 m. birželio 30 d., antradienis, 23:28:01
labas vakaras ar yra dar cia apsilankanciu.?

Klausimas 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 11:45:24
Kaip patinka PREZIDENTE???

mano nuomone 2008 m. lapkričio 18 d., antradienis, 17:47:13
panasu i realybes "sau" kur vyksta balsavimai ir pliusu dejimas :)

iksas 2008 m. lapkričio 18 d., antradienis, 09:17:12
Vėl įvyko eilinis cirkas (Su A. Valinsko rinkimu)...

nuomonė 2008 m. lapkričio 8 d., šeštadienis, 15:24:38
Ginkdie nekurkite partijų, jų ir taip yra smarkiai per daug Apskritai, turėtų partijų būti kokios keturios, tada būtų viskas tvarkoje, o kai kiekviena politikuojančių bobučių šutvė partija pasivadina, tai kaip su ta "kaldra"kiekvienas sau ,tai skutai lieka
 

Vartiklis