Klausimas: Kam mums reikalingas mokslas?
Suteikia žinias (tiesas) apie pasaulį  64  
Keičia pasaulio supratimą (keičia tiesas)  60  
Užtikrina geresnį gyvenimą  20  
Leidžia išreikšti save (saviraiška), teikia (pažinimo) malonumą  33  
Parodo, kad žmogus turi protą  11  
Apsaugo nuo nemokšų (religinių) fanatikų  10  
Jis nieko neduoda (nereikalingas)  12  
Kita (pastabose)  10  
Viso pasisakė: 220   

Pastabos:
1. Jeigu moksle užakcentuoti technologijas, tai jos, kaip įrankis. Daug kas priklauso nuo to, kieno tai rankose. Pvz. peilis - vienam duonos atsiriekt, o kitam... O ir teorijų kūrimas ne be motyvų. Šiaip - nuostabu:nereikia bėgti bibliotekon ir raustis kartotekose. Informacija pasiekiama kurvkas greičiau. Tik vis labiau aktualus moralės, etikos principasj, nes žmogus gali "peilį" panaudoti prieš savo artimą. Nežiūrint kokiame lygmenyje randasi mokslo pasiekimai, dora būtina!
2. Mokslai žudo dvasią...šėtono išmislas.
3. kad būtų, ką veikti.
4. Mokslas didis dalykas,tačiau,kaip įrankis,labai svarbu kieno rankose... Juk atominés elektrinés ir atominés bombos paskirtys labai skiriasi...
5. Chaosas
6. Svarbiausias mokslas - pažinti save.
7. Nupirktas financininku mokslas kvailina zmonija ir pavers ateity zmonija vergais
8. padaro žmogų vergu
9. pirmas, trečias ir ketvirtas