Klausimas: Kaip norėtumėt būti palaidoti?
Tradiciškai (užkasant kapinėse)
Kremuojant (pelenai saugomi urnoje)
Kremuojant (išbarstant pelenus)
Man vis tiek!
Gyvensiu amžinai (laidoti nereiks!)
Jūsų pastabos:

Atsakymai: 163. Peržiūrėti >>>>