Klausimas: Kas yra Dievas?
Nekintanti kategorija per kurią suvokiame pasaulį
Pasaulio sutvėrėjas ir (galbūt) tvarkytojas
Tiesa ir teisingumas
Bandymas išvengti gyvenimo absurdo, paguoda
Opiumas liaudžiai (bobelėms)
Pinigų plovimo (pasipelnymo) įrankis
Tai miręs reikalas
Kita... pastabose
Jūsų pastabos

Atsakymai: 184. Peržiūrėti >>>>