Klausimas: Jūsų požiūris yra labiau:
- asmeninis (visa ko centras – žmogus)
žmonija (svarbiausia Žemė ir visa, kas joje)
kosminis (viso pagrindas Visatos mastelis, nuo kurio visa priklauso)
eklektiškas (besiblaškantis, tebesiformuojantis...)
Jūsų pastabos:

Atsakymai: 98. Peržiūrėti >>>>