Iš senovės indų išminčių gyvenimo...

Datatrėja

Datatrėjos istorijų yra daugelyje puranų, tarp jų ir Markandėja purane (15 sk.) Jis yra paminėtas ir Mahabharatoje. Dažnai vaizduojamas su šalia esančiais 4-iais šunimis (simbolizuojančiais 4-ias Vedas), karve už jo (Višnu), trišakiu rankoje (Šyva) ir trimis galvomis (Brahma). Visoje Indijoje jis šlovinamas kaip dievybė, kuriai skirta daug stotra (himnų).

Jo atsiradimo istorija (pagal Markandėja puraną):
Brahminas vardu Kaušika buvo apžavėtas prostitutės ir dėl jos prarado sveikatą. Tačiau jo žmona Šandili tebetikėjo juo. ir netgi nunešdavo jį ant savo pečių iki prostitutės būsto. kartą ji per neapsižiūrėjimą užmynė išminčiui Mandavya, kuris supykęs pasmerkė juodu mirti dienai auštant.

Tačiau Šandili karštai meldėsi prašydama, kad Saulė niekad nepatekėtų ir jos vyras galėtų gyventi. Jos malda buvo išklausyta - ir tada devai sunerimo, kad suiro laiko tvarka. Jie paprašė pagalbos pas Anusuja, išminčiaus Atri žmoną, kad ji įkalbėtų Šandili nusileisti. Ši sutiko tik tuo atveju, jei Kaušika liktų gyvas. Devai sutiko patenkinti tris jos norus. Ji paprašė savo išsigelbėjimo, savo vyro išsigelbėjimo, ir kad ji pagimdytų tris dievus: Brahmą, Višnu ir Šyvą. Iš išminčiaus Atri akių išsiveržė šviesa virtusi sėkla dieviškiesiems sūnums: Soma, Durvasa ir Datta - dalinės Brahma, Šyva ir Višnu inkarnacijos.

Kituose puranuose veiksmo eiga kitokia, tačiau visuose Datatrėjos vardas kildinamas iš "išminčiaus Atri sūnūs". Pvz., pasakojama, kad dievai nusprendė patikrinti Atri žmonos Anasuya skaistybę. Brahma, Višnu ir Šyva atėjo pas ją kaip dailūs vyrai. Tačiau Atri apgauti nepavyko ir jis pavertė juos visus kūdikiu su trimis galvomis - tai buvo Datatrėja: dieviškosios trejybės įsikūnijimas.

Pasakojama, kad jo gyvenimas nebuvo įprastinis. Iš pradžių jis buvo karys, vėliau jogas ir pagaliau gėrė vyną ir gyveno su mergina - norėdamas parodyti savo mokiniams, kad jo nepaveikia šie malonumai net ir panirus į juos. Manoma, kad Datatrėja netoli Kedarnath buvo susitikęs su Šankara (ten vis dar yra urvas, kuriame, kaip teigiama, įvyko tas susitikimas).

Teigiama, kad Datatrėja asthanga jogos mokė Patandžali, kuris vėliau parašė joga sutras. Datatrėjai taip pat priskiriamas dživanmukta-gita (trumpas 23 sakinių rinkinys, kuriame kalbama apie džani) sukūrimas.bei 8-ių dalių avadhuta-gita. Apie ją Swami Vivekananda parašė: "Ją sukūrę... buvo išreiškę save, be rūpesčių, be kūno pojūčių, be susirūpinimo dėl šilumos, šalčio, pavojų ir kita. Jie vien sėdėjo ir šlovino Brahmaną".

Datatrėja pasakojo Parasurama'i Tripura Rahasya Džana Kandą, kad išsklaidytų šio abejonesdėl išsilaisvinimo (pastaba: Samvrata istoriją iš Tripura Rahasya savo Brahma sutra Bhašya panaudojo Šankara). Ir dar jam priskiriama pora tantriškųjų veikalų.

Jo pasekėjų linija (Nav nath sampradaya) atveda iki Nisargadatta Maharadž, gyvenančio Bombėjuje. Jo tradiciją Vakaruose tęsia Ramesh Balsekar.


Sant Eknatas
Manu įstatymai
Kelyje link Vedantos
Advaita vedanta principai
Šri Papa Ramdas
Bhartrihari poezija
Harapos civilizacija
Mitas apie arijų įsiveržimą
Induizmo trimurti: Brahma, Šyva, Višnu
Karni Mata - žiurkiška deivė
Indijos filosofijos sistemos
Patandžali joga
Džnanadeva
Mitologijos puslapis
Biblijos puslapis
Pasaulio sukūrimo puslapis
Vartiklis