Skaičius SEPTYNI

Pradėsime šio skaičiaus analizę dviem ištraukomis ir gerbiamos A. Zalatorienės knygų. Iš pradžių prisiminsime ankstesniąją, antrąją, 1995-aisiais pasirodžiusią jos knygos "Laiko sauja" ištrauka (p.225-226), o ją pratęsiu kita ištrauka iš naujosios, trečiosios knygos "Nėra, ir negali būti", kurios ištraukų publikavome jau anksčiau. Ateityje šias ištraukas papildysiu savo paruoštais komentarais ir papildymais.

ANGELINA ZALATORIENĖ

LAIKO SAUJA

Mes nesuprasim vienas kito, kol supaprastinsime
kalbos iki septynių žodžių

D. Džibranas

SEPTYNI

yra pasaulinis ir absoliutus, laiko ritmų skaičius. Jis magiškos galybės, žinių ir paslapčių simbolis. Septyni savyje laiko 4 ir 3, 5 ir 2. Jis yra dvasios skaičius, viešpataujantis virš materijos, panašiai kaip 5.

Jeigu skaičius 7 atsispindėtų tiktai septyniose spalvose Vaivos juostose, gal ir neskirtume jam tiek daug dėmesio. Tačiau jis visur, kur yra paslaptis. Savaitėje septynios dienos.

Mėnulio fazės trunka septynias dienas. Kiniečių kalendoriuje, kuriame puikiai susiderina Saulės ir Mėnulio ritmai, mėnulio pradžia visad sutampa su jaunu mėnuliu, o mėnesio vidurys - su pilnatimi.

Muzikoje, gamoje, danguje - septyni mus jaudina. Pavyzdžiui, septynios didžiosios planetos, septynios žvaigždės Didžiuosiuose ir Mažuosiuose Grįžulo ratuose, septynias dienas reikia laukti, kol sužinosi prigis-neprigis persodintas žmogui organas... Bosiuetas pasakė - septyni yra pilnatvės sinonimas, septynių metų ritmai žmogaus gyvenime. Septyni sakramentai, septynios čakros, septyni laisvieji menai viduramžiais, septyni periodai cheminių elementų lentelėje... O dabar, kantrusis Skaitytojau, mažas egzaminėlis. Padėkite knygą į šalį ir išvardinkite septynias Didžiąsias Nuodėmes... Pavyko? Ar nelabai... Pasitikrinkite ir ben vieną išmeskite iš savo gyvenimo.

O nuodėmės tokios:

  1. Begalinis išdidumas.
  2. Gašlumas.
  3. Pyktis.
  4. Tingėjimas.
  5. Godumas.
  6. Pavydas.
  7. Persisotinimas.

P.S. Jei mes išpažintume vienas kitam savo nuodėmes, visi juoktumės vienas iš kito, kad esame tokie neoriginalūs. Jei visi atskleistume savo dorybes, irgi juoktumės dėl to paties.

D. Džibranas    ANGELINA ZALATORIENĖ

NĖRA - NEGALI BŪTI

arba
kas nesutilpo į LAIKO SAUJĄ

DVYLIKA KARTŲ PO SEPTYNIS - KIEK? Viršelis

Bus 84. KAS? Mintimis persikelkime į tuos laikus, kai žmogus buvo labai artimas su gamta. Jis stebėjo ją, bijojo ir gerbė, jokiu būdu neturėjo šiuolaikinių garbėtroškos užmojų ją valdyti ir pavergti. Matydamas nuolatos pasikartojančius gamtos ciklus, medžių, paukščių, žvėrių ir gyvulių elgesio ritmiką, žmogus skaičiavo, kiek gyvena ąžuolas, gandras, arklys, šuo. O kiek gyvena ir kiek gali aktyviai gyventi žmogus? Štai koks įdomus klausimas. Iš praktikos jis žinojo, kad žmogaus amžius nėra labai ilgas. Jie numirdavo per daug anksti. Užklupdavo infekcinės ligos, išmirdavo kūdikiai. Žinoma, būdavo senelių, sulaukusių labai įspūdingo amžiaus. Viską susumavę skaičiuotojai priėjo išvadą, kad vidutinis mūsų klimato žmogaus amžius yra 84 metai.

Šį skaičių galima gauti ir astrologiškai, t.y. 7 padauginus iš 12. Kodėl šie skaičiai? 7 – septynios didžiosios planetos, o 12 – tiek yra Zodiako žvaigždynų. Dievas taip pat neatsitiktinai pasirinko septynias dienas pasauliui sutverti. Dar ne viskas. 84 metai yra laikas, per kurį Urano planeta vieną kartą apsisuka aplink Saulę. Viename Zodiako ženkle Uranas išbūna septynerius metus. Žvaigždžių tyrinėtojai teigia, kad Urano jėga yra skirta būtent žmogui, vienam žmogaus gyvenimui. Uranas vadinamas Žmogaus arba žmonių kartos planeta. Dievas Uranas buvo Saturno tėvas, Jupiterio senelis, Merkurijaus ir Marso prosenelis. Pats jis – Žemės sūnus. Deivė Urania – astrologijos ir astronomijos mūza.

Įsivaizduokime, kad mums kiekvienam priklauso 84 aktyvaus gyvenimo metai. Per šiuos metus mes tarytum pereiname visą Zodiaką, kiekviename ženkle pabuvodami po septynerius metus.


Skaitykite šios knygos pradžios ištrauką, o taip pat interviu su Angelina fragmentai, to paties interviu tęsinys, o taip pat ištrauka iš skyrelio apie Žynius)Skaitiniai
Pranašas Nostradamas
E. Blavatskaja. Skaičius septyni

Mitologijos puslapis
Vartiklis