Rašykite savo nuomonę - kas patiko ir kas ne, apie trūkumus, pastebėtas klaidas ir t.t. Viskas dabar priklauso nuo jūsų geronoriškumo ir noro aktyviai bendradarbiauti.

"Vartiklio" redaktorius


Pranas` as 2022 m. gegužės 4 d., trečiadienis, 10:44:58
Wel, wel wel...
Pastebiu kad šis portalas tarsi skaistykla. Visus apsišvietusius perskrodžia tarsi rentgenu. Tada priversti rašyti pasiaiškinimus, paaiškinimus, ar tyliai pagadinus orą`, nusiplauti. Neturint kontros, ar nenorint atsikalbinėti. Bet save stabdau įpusėjus minčiai, nes esmė kitur. Ogi - Laikų Pabaigoje, kai "viskas kas paslėpta, bus atidengta".
Kaip ir kiekviename anekdote yra dalis tiesos, taip ir čia, galimai. O liaudis kalba, liaudis žino.
Tai ta intencija pakalbėkime apie sektas. Juolab, kad po kiekvieno mano `posto`, vis užkabinate tą etiketę.
Kas yra sekta? Labai trumpai, nesigilinant ir neklasifikuojant, sekta-uždaro tipo bendruomenė, organizacija; dažniausiai – religinė.
Tai aš irgi nesismulkindamas, pasakyiau savo nuomonę, jog sektos yra ir visos religijos, kur didžiausia , įtakingiausia ir aršiausia jų - Kryžiuočių. Nes irgi vadovaujasi DOGMOMIS. Mano šiok toks teologijos išmanymas leidžia tą teigti.
.
Esmė kame? Nei jūsų kūnas, nei siela nepalikti savivalei. Jūs pastoviai patiriate įvairius gundymus, išbandymus. Kūnai valdomi per darbą, pinigus, mokesčius...O dvasinius reikalus tvarko jau kiti, `pasikaustę` tose srityse. Bet irgi remiami valstybės. Net jokių mokesčių nemokėdami į valstybės iždą. Tik jums skiepydami, kad ne turtuose laimė, patys iš to jūsų gero lobdami. (Nes kaip aš suprantu, sielos daug svarbesnės nei kūnai).
Bet pastebėkite, visos tos `dvasingos` bendruomenės užsisklendę savo sienose. Kas kelia pagrįstą įtarumą. Ir ne be pagrindo. Laikšraščiai rašo kas jose vyksta. O ir patys matote prie prekybcentrių užzombintus jų narius, brukančius jums kažkokius tai lankstinukus ir savo tiesas. Ir dabar net ne šio portalo dėka žinome kuom jos iš tikro užsiiminėja. Nereikia nei Ošo, ar Visariono sektų imti pavyzdžiu, kur seksas liejasi laisvai, propoguojamas kaip dvasingumo skiepas . Net tokio `ale labai dvasingo` Sai Babos niekas jau negal suskaičiuoti nesantuokinių vaikų. Tik kryžiuočių sektoje seksas ypatingas, celibatinis ir su vaikais. Dėl ko švenčiausiasis jūsų popiečius turi vis teisintis dėl quningų pedofilijos.
Na, čia ne aš teisėjas. Bet mano žinojimas leidžia man teigti, jog ir čia viskas kontroliuojama.
Jeigu paskatysite Ričardo Traveto Testamentą, (kas jis toks būtinai pasiguglinkite), tai suprasite, kad VISŲ valstybių vadovai, VISŲ konfesijų, bendruomenių, organizacijų...kurios turi bent kokią įtaką žmonių grupėms, bendruomenėms, net Raudonasis kryžius ir kt. yra atskaitingos būtent jam, nes su juo pasirašę sutartis. Kuriose aptarti ir finansiniai įsipareigojimai. Man buvo keista skaityti, kad ir toks mūsų gerbiamas Dalai Lama yra tarp jų. Nekalbu jau apie juodąjį angelą motiną Terezą, apie kurios darbelius, jei dar nežinote, tai sužinosite to, kad visi kūno plaukai jums pasišiaus , O paskui dar ir susivels.
Grižtant prie temos, aš jokiai konfesijai nepriklausau ir kategoriškai prieš VISAS. Nors palankiausiai iš visų vertinčiau vis nesėkmingai bandančia save realizuoti pagonišką romuviečių bendruomenę. Apie kurią, pasakysiu atvirai, nieko nežinau. Bet kadangi ji yra mūsų protėvių, ne kokia tai užjūrio, Romaninė, ar indusinė, bet"užbaninta", tai mano simpatijos būtų šiai. Jeigu reikėtų, kaip sakoma rinktis - arba/arba.
Tai tiek būtų trumpai etikečių kabintojams.:)

Liaudis kalba 2022 m. gegužės 3 d., antradienis, 21:44:48
kad jūs ten orgijomis užsiiminėjate, kvaišalus vartojate. Vaikus auginate bendrai, nes nežinote kur kuris kieno tėvas.
Tai kam jums reikalingi nauji nariai, dar pagyvenę kaip tas, ant kurio čia laso metate? :)

xxx 2022 m. gegužės 2 d., pirmadienis, 20:56:02
Suprantama, būtų kvaila, kad parasytumete čia, kad ateisite. Žmonijos istorijoje daug iliuzijų ir suklydimų sukėlė samprotavimai apie žmogaus vietą pasaulyje, jo būties sąlygas ir prasmę Jo tikejimu Karma.

xxx 2022 m. gegužės 2 d., pirmadienis, 18:12:46
Ačiū, ne.
Kiekvienas ieškome savo Kelio. :)
“Įeikite pro aNkštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug yra juo įeinančių." Mt 7,13
.
pagarbiai.

Šventykla. 2022 m. gegužės 2 d., pirmadienis, 16:49:25
Žinome grojate, tikite karma.
Tad pagarbiai kviečiame prisijungti prie mūsų Kirtano penktadieninio vakarų
Plačiau www.harekrisna.lt/penktadienio-kirtano-vakarai/

Sara 2022 m. gegužės 2 d., pirmadienis, 16:48:35
Svarbiausia yra vaidinti

xxx 2022 m. gegužės 2 d., pirmadienis, 13:49:23
Vel sektantas savo tiesas kimste kemsa. :(

Karmagedonas 2022 m. gegužės 2 d., pirmadienis, 10:45:27
Pakalbėkime apie karmą. Mitologijoje ir etninėse indų religijose reiškia veiksmus, kurie sukelia po jų einantį atlygį. Dažniausias aiškinimas – visuma visų gerų ir blogų darbų, atliktų asmens ankstesniuose gyvenimuose, kuri nulemia likimą būsimuosiuose. Manoma, kad karma registruoja visus veiksmus ir priklausamai nuo veiksmo tipo, padeda arba nepadeda tolimesnei evoliucijai, siekiant sustabdyti pakartotinius užgimimus.
Bet jums įteigta ir atrodo kad tai kažkokie sektantų paistalai. Kaip Visockis, rušiškuose lagerių tipo kupletuose kalbėdavo (dainavimu tai nepavadinčiau ir dar pritariant su nesuderinta gitara ), kad "Religiju pridumali indusy." :)
Nes tada jums kiltų daug klausimų. Reiškia mes gyvename ne vieną gyvenimą ? O kas tada buvome ankščiau? O kas ta mirtis? ... ir t.t. Tradicinėms religijoms tai būtu peilis po kaklu. Juk joms avis ganyti reikia šiame gyvenime.
Taigi kas ta karma? Ogi jūsų pagrindinis mokytojas. Elementariai tai-fizika. Kaip AKCIJA LYGI REAKCIJAI. VEIKSMAS LYGUS ATOVEIKSMIUI. Tik kitame vibracijų diapazone, apie kuriuos jūs nieko nežinote, neturite ir jokių prietaisų tam išmatuoti. Tik čia tos energijoS dar pasidaugina ir sugrįžta jas išspinduliavusiam. Patys žinote -"Ką pasėjai-tą ir pjausi". "Nedaryk nieko kitam, ko pats nenorėtumei kad tau darytų", "Kaip šauksi-taip ir atsilieps"...
Teigiamos pasidaugina aštuonis kartus, neigiamos-dešimt. Tai paveikia visus jūsų kūnus - astralinį, kauzalinį, mentalinį... Fiziniame tik pajunčiate to rezultatus įvairių ligų pavidale. Tai galima būtų teigti, jog visos ligos yra karminio pobūdžio. Jos gali būti atsineštos savo iš pereitų gyvenimų, paveldėtos, ar užsidirbtos čia ir dabar. Įsigytos pažeidžiant Visatos (Dievo) Įstatymus.
Bet karminius agregorus formuoja ir žmonių bendruomenės. Kiekvienas miestas, kaimas, ar net valstybė turi savo karmą. Todėl svarbu kas ją formuoja. o Kas valdo informacijos kanalus patys žinote. Tai jie ir valdo pasaulį. Jūs tik kaip kempinės sugeriate viską ką jums pakiša ir paskui perleidę per savo samonę, pasamonę, darote vieną didelę nesąmonę. Kaip sakiau, sukūrę tokį agregorą. Juk patys žinote, kad vaidžiai tariant, Kavenskus visi vadina spekuliantų miestu. Wilensčizna kažkokia tai svieto perėjūnų atmatų duobe. Panevėžį-lochų miestu ir t.t. Detaliau pasiteiraukite pas kalinius. :) Ai, čia patys geriau žinote.
Geras karmos diagnostikos specialistas jums pasakys ką jūs darote ne taip, ką turėtute daryti, kad pasveiktute. Nes pagal ligos pobūdį, yra aiškus jūsų nukrypimas nuo Tiesos kelio. Ir jeigu tai suprantate ir taisotės, tada ir įvyksta tie stebuklingi pasveikimai net ir iš ketvirtos vėžių stadijos. Ir kaip galėtute pagalvoję suprasti, nereikalingi ir jokie vaistai. Nes žmogaus organizmo DNR turi tą savęs išgydymo informaciją. Taigi viskas jūsų pačių rankose.
Dievas jūsų neteisia ir niekada neteis. Jokio Paskutinio Teismo Dienos nebus. Bus tik "jūsų išsijojimas". Kam kur toliau kokiu keliu eiti. Kaip po mokyklos baigimo.
Užbaigiant šią temą, reikėtų pasakyti, kad dabar Samsaros ratas jau pilnai užsiciklinęs, Karma galima sakyti nunulinta. Tik lieka dar neatidirbta karma. Todėl viskas ką užsidirbate čia ir dabar yra Momentinė Karma, kuri jus čia pat ir pasiveja. Todėl venkite ne tik negatyvių poelgių, bet ir negatyvių minčių. O teigiamas spinduliuokite kaip tik galite. Nes vėl pakartosiu-ViSKAS o viskas yra energijos, vibracijos.

Sara 2022 m. gegužės 1 d., sekmadienis, 20:13:15
O ką tu vadini stebuklais? Kokia savo egzistencijos galūne nori pajusti stebuklą?

xxx 2022 m. gegužės 1 d., sekmadienis, 20:01:46
Tol nepatikėsiu Šventuoju,kol nepamatysiu stebuklo :D

Sara 2022 m. gegužės 1 d., sekmadienis, 18:18:49
Reikia vaidinti

Sara 2022 m. gegužės 1 d., sekmadienis, 16:19:27
Yra trukdžių

xxx 2022 m. balandžio 30 d., šeštadienis, 15:59:21
Teisingai darai

Sara 2022 m. balandžio 30 d., šeštadienis, 12:48:04
Norėčiau dar daugiau svorio numesti, bet dabar mažiau valgant man be galo bloga, tai turiu normaliai pavalgyti
Bet praėjus kiek laiko vėl mesiu svorį iki 80 kilogramų

xxx 2022 m. balandžio 30 d., šeštadienis, 00:04:40
Sara tu šaunuolė!!!!!!!
Jeigu pavyko tiek svorio numesti,
tokias kaip tu reikia reklamuoti,per tv rodyti.
Tikrai stiprios valios esi moteriškė.

2022 m. balandžio 29 d., penktadienis, 21:17:11
Didžiausias kūrinys yra mūsų pačių gyvenimas. Jokie pranašavimai nereikalingi.
Mūsų gyvenimas yra dovana ir nesvarbu, ar tikime, kad šią dovaną gavome iš Dievo, ar iš savo tėvų.
Vien jau suvokimas kad gyvenimas yra nuostabi dovana ir yra paskata teigiamai galvoti.
Bet nekartot kitų melą
Esame savo likimo kūrėjais. Be to, kūrybiškumas neapsiriboja tik menu.
Kūrybiškumo reikia kiekvieną gyvenimo akimirką,ypač bendraujant su kitais. Nereikia kišti savo minčių
Galime būti kūrybiški
Esame savo gyvenimo skulptoriai, bet kitiems savo skulptūrų per prievartą nedovanokime.

2022 m. balandžio 29 d., penktadienis, 21:02:06
Aš taip pat kaip pranasas tik ne apie karmagedon1 :) jums pasakysiu pasaką.
Mačiau skrendant dvi keptas vištas, skrido jos greitai, pilvus išvertusios į dangų, o nugaras į pragarą.
Ten girnų akmuo plaukė kaip plunksna per Meino upę, o varlė, tupėdama per Sekmines ant ledo,
nugraužė arklo žagres. Su ramentais ir kojūkais šoko vyti kiškį trys berniokai – vienas kurčias, antras aklas, trečias nebylys, o ketvirtas abiem kojom šlubas.
Norit žinoti, kaip jie kiškį pagavo?
Aklas pamatė per lauką bėgantį, nebylys sušuko, kad šlubis vytų, o šlubis jį privijo tekinas ir pagavo už sprando.
Kiti sugalvojo per lauką plaukti laivu, iškėlė bures ir pavėjui nusiyrė dirvomis; užplaukė jis ant aukšto kalno ir tenai prigėrė.
Toliau vėžys pralenkė kiškį, karvė užlipo ant stogo ir atsigulė „pailsėti“. Tam krašte musės tokios didelės, kaip ožkos.
O dabar atidaryk langą, kad tie melai išlėktų į orą.

xxx 2022 m. balandžio 29 d., penktadienis, 20:55:33
Melagėlio pasakėlės
Einu per lauką — ant kelio tabokinė.
Atidarau. Joje kita, tik didesnė. Atidarau tą didesnę.
Joje vėl kita, tik dar didesnė.
Atidarau tą dar didesnę, joje skrynia, pilna gražiausio šilko rietimų!

Prana as` 2022 m. balandžio 29 d., penktadienis, 11:28:32
Kai pasižiūriu, pagalvoju, pasikalbu su žmonėmis, tai panašu kad mūsuose sveikų žmonių jau kaip ir nebėr. Visi serga vienokiom, ar kitokiom ligom. Pradedant alergijomis, baigiant depresijomis, vėžiais, lydekomis ir kt. Populiarums yra širdininkų tarpe. Negaluoja ir kojininkai, rankininkai. Serga ir beširdžiai, tik kitaip, sunkiai. Bet galvininkai tai mažne visi. O kur dar visokios kūno konstitucijos, sanarių, vidaus organų vidurinės, vidurių kanalizavimo ligos.
Ir kurgi ne. Amžius vis jaunėja. Tik jaunims labiau pasidavęs į malionumų ligas, slepia jas. Ir jų vis daugėja. Argi medicina spės su naujomis musiulmoniškomis, ukrainietiškomis. Net tų ligų pavadinimai dar nežinomi. O jaunimui kas. Jei koks jų kiemo autitetas pasako, kad dabar sifilis tai chuinia, baisiausia yra blyškioji spirocheta, tai to ir pakanka pirminiam žinojimui, daug neapkraunant smegenų galvojimais.
O milijardinis farmacijos verslas tik trina rankas ir plečia savo tinklus. Ant kiekvieno kvartalo kampo miestuose jau ne po viena, o kelias vaistines. Ir visiems gerai. Daugeliui jau tablečių valgymas atstoja pusryčius. Ko ne kosmonautai, pagalvojau.
Tai kur viso to šaknys? Paklausite. Ogi atsimerkite.
.
Piliečių pilies vištidėje, kaip jūs turėtute vadinti seimą, užsiveisiusi neaiški pupuliukų populiacija, su įvairiom priklausomybėm. Kas milteliams, kas žolelėms, kas LSD, kas KGB, MOSSAD ar ČŽV.
Tai ko jūs norite? Paklausiu. Gal tik aš ir nepatikėsiu, kad jūs išrinkote tuos liberastus į savo vištidę. Bet faktas tas kad jie ten yra. Ir dabar, žiūrėkite ka jie daro. Tokia Sorošinė liberastė Fatalija Morganina prastuminėja įstatymą, uždrausianti vartoti diskriminacinius žodžius, tokius kaip aukoholikas ir narkomanas. Niekam čia nereikalingi jūsų turtingos kalbos sinonimai. Painiava neva va tik. Angliū kalboje narkotikas, ar vaistas apibudinami vienu žodžiu-DRUG (angl.) Ką tai reiškia?
1. Jie jau vadinsis ligoniais teisėtai, kaip ir jūs.
2. Tada nei jų nei jūsų niekas nevadins narkomanais. Juk neetiška šitai būtų jūsų atžvilgiu.
3. Nauda. Tie malionumų priklausomybių ligas turintys galės pretenduoti į invalidumo išmokas. Nereikės jiems vogti iš prekybcentrių, daužyti auto langus ir jūsų daiktus nešti į lombardus, kad susileist eilinę dozę. Jūs kaip mokesčių mokėtojai tai apmokėsite. Ir tai reiškia, kad jūs nieko prieš. Nes taip nuspręs jūsų ale rinkti vistai ir gaides.
Kokios perspektyvos;
Geros. Bet visi turi atsidengti, nusimesti kaukes. Kadangi vibracijos(Šumano rezonansas) kyla, tai žemų vibracijų dariniai,( nes viskas o viskas yra vibracijos. Net jūsų stalas) vienaip, ar kitaip išssiskaidys, apleis tą Žemės jų rojų ir eis kursą kartoti. Tik į kitą planetą.. Bet kol kas ta vištidė vis jums verda sriuba, šiupinį iš įvairių varštų, veržlių, varžtelių, vinių, kad išpūstas valdininkų aparatas kiekvienam jūsų neteisingai ištartam žodžiui galėtų rasti atatikmenį ir galiausiai turėtu su kuo jus prikalti prie kryžiaus.
Bet kaip sakiau, jau pradeda griūti tas domino, kortų namelis ir galiausiai sugrįšime į pradžią, kai visiems pakako Dešimt Dievo Įsakymų. Nes niekas nenori nei sirgti, nei mirti. Ne akmens amžius gi. Suprantame jau, kad Karmagedono neapgausi.
Tai žinokite, yra gerai kad žmogaus amžius trumpas. Jis spėja persirgti visomis ligomis. Aišku ne visi ir ne visomis, pagal Karmagedono nuosprendį. Bet to pakanka, kad sielos "kostiums", kurį mes vadiname Gyvenimu, pilnai susidėvėtų ir prieš nueinant sielai "Per kančias į žvaigždes" būtų padėtas ant aukojimo aukuro kremavimo būdu, ar atiduodant Mendelejevo lentelės rinkinį Žemei. Iš kurios tas kostiumas ir buvo sumegztas.

Sara 2022 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis, 14:34:24
Kadangi priešinuosi galiu neteisingai mąstyti, nėra pasitikėjimo savimi
Kas nesipriešina, tas teisingai mąsto

Sara 2022 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis, 13:14:21
Be Tėvuko neturiu gyvenimo tikslo

Sara 2022 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis, 12:47:32
Aš tai labai kenčiu tokiu būdu rodau savo Tėvukui, kad jis yra labai svarbus, kad dėl jo verta kentėti ir sirgti šizofrenija, o jis mano kentėjimų nesupranta ir vistiek mane laiko labai bloga. Kaip čia gaunasi? Esu dėl Tėvuko paaukojusi visą gyvenimą, o jis nesupranta, kad dėl jo kenčiu specialiai, kad paryti koks js yra svarbus mažutėslis

xxx 2022 m. balandžio 27 d., trečiadienis, 23:22:12
Ar gerai ar blogai vistiek esame nepatenkinti.

2022 m. balandžio 27 d., trečiadienis, 19:36:29
Niekas nenori dalyvauti žaidime-EINAME KAM BLOGIAU.

Sara 2022 m. balandžio 27 d., trečiadienis, 17:27:29
Labai trokštu bendravimo, kur jūs bent vienas?

Sara 2022 m. balandžio 27 d., trečiadienis, 13:28:45
Dievas pažadėjo kad sekančiame jau penktame savo pačios gyvenime gimsiu 2000 metais, o jis gims 1990 metais ir mes galėsime būti drauge
Istoriją galima absoliučiai ištrinti ir viską pradėti iš nauj

Sara 2022 m. balandžio 27 d., trečiadienis, 12:07:11
Laikausi net kvailų taisyklių , Tėvukas sakė kad negalima daug žinoti (taip Dievas norėjo Ievai ir Adomui uždraudęs rojaus obuolį) ir sakė kad tai tik per jo lavoną, va dėl to šizofrenija ir apsirgau. Negaliu rašyti knygų , nes Tėvukas neleidžia kol gyvas . Laikausi net kvailų taisyklių čia mano problema. Tėvukas nesupranta kad rojaus obuolys tai Dievo seksas , o visa kita tai galima, negalima tik Dievui į lovą kištis. Žmonės labai kišasi ir žmonėms be galo įdomu ir žmogui visai nesvarbu jo pačio (žmogaus) gyvybė

Sara 2022 m. balandžio 27 d., trečiadienis, 11:39:54
Pati mėsos beveik nevalgau viską kalytei duodu . Nors be mėsos jaučiuosi labai blogai , o kai jos pavalgau nuotaika būna tokia pakili .

xxx 2022 m. balandžio 27 d., trečiadienis, 11:36:29
Ilgai laukus dar palauk.

Sara 2022 m. balandžio 27 d., trečiadienis, 11:02:17
Man skirtais dabar gyvena tolimoje ateityje ir kuria skraidančių lėkštę. Kuo stipresnė meilė tuo gabesnis žmogus . Mes negalėsime tą atstumą .

xxx 2022 m. balandžio 27 d., trečiadienis, 09:41:05
Kartais tenka ilgai laukti to skirto.

Sara 2022 m. balandžio 27 d., trečiadienis, 04:25:34
Kol sapno neužmiršau užrašysiu, kad sapnavau jog esu pornografinių filmų aktorė persidažiusi į blondinę ir kad man visų geriausiai sekasi esu labai populiari . O lygiai tokia pat mergina kaip aš čiulpia pati sau pirštą ir nuo to kaifuoja, ją lyg elektra nutrenkia kai į ją žiūriu ...

Sara 2022 m. balandžio 26 d., antradienis, 21:43:04
Reikia ne mylėti, o reikia mylėti tą, kuris yra skirtas Dievo, kad viskas būtų pagal taisykles

Sara 2022 m. balandžio 26 d., antradienis, 21:39:35
Ir dar. Su Dievo skirtu man vyruku as sukursiu nauja Galaktiką . Dabar tas vyrukas gyvena ateityje ir kuria skraidančių lėkštę

Sara 2022 m. balandžio 26 d., antradienis, 21:37:19
Kai man bus 70-80 metų prirašysiu labai daug knygų. O iš kur tos knygos gausis? Tiesiog įeisiu į kito žmogaus smegenis ir tame kontakte gausis tokia simbiozė romanas. Dabar to daryti kol kas negaliu, nes Tėvukas sakė -" tik per mano lavoną " ir Tėvukas sako, kad negalima daug žinoti, kad Ieva blogai pasielgė nuskindama tą obuolį

Sara 2022 m. balandžio 26 d., antradienis, 21:22:56
Kadangi kažkada mokėjau skaityti užverstas knygas (miegodama) kažkur esančias pas žmones arba bibliotekoje supratau kad esu teisi. O kodėl esu teisi? Dėl to kad žinau daugiau nei kiti! Dėl to kad turiu daugiau sugebėjimų nei kiti tai ir daro mane teisia. O aš naivuolė net 24 metus nesuvokiau savo teisumo ir baisiai kankinausi tarp kitų "teisuolių"

xxx 2022 m. balandžio 26 d., antradienis, 17:28:22
Mes tai tie virksteliai .
O tu jau pakyletas
Drugelio sparnais skrendi.

xxx 2022 m. balandžio 26 d., antradienis, 09:42:45
Jietis 2021 m. rugpjūčio 31 d., antradienis, 20:59:39
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
.
PERĖJIMAS
.
Vikšrelis iš kokono
Subrendo ir namus palieka
Suplėšęs tramdomuosius pančius
Kaip ir pavasario stebuklas-sniegus į nieką
.
Ir pasijuto magas jis
Palikęs praeitį lėliukės
Nors -`Gimęs šliaužioti jau neskraidys`
Taip buvo sakęs vergas apsirūkęs
.
Bet neteisia jau nieko jis
Irgi užuojautos nereiškia
Tiesiog pasikartoja vis
Kiekvienam savo nes taip reikia
.
O pakeliui blankus mėnulis Saulutė šviečia šildo
Visų juk kelias į žvaigždes
Nors tie visi tik kerpa jam sparnus
Ir vis dar tildo, tildo...

Sara 2022 m. balandžio 25 d., pirmadienis, 16:50:35
Kankinausi 24 metus ir tik dabar supratau kad esu teisi

xxx 2022 m. balandžio 24 d., sekmadienis, 18:01:23
Va ir cia yra zombis, narkotiku gal padaves, makarena kabina, bet nieks tuo sektantu netiki, Del to sirsta labai:DDDD

xxx 2022 m. balandžio 24 d., sekmadienis, 16:19:12
Šian laikraščiai rašo; `sulaikytas narkotikus vartojęs radio diktorius`. Ankščiau sulaikyti ir kitokie Mol dažyti visokie laidų vedėjai, jūsų švyturiai.
O tai kiek dar nesulaikytų?
Bet jie nekalti, tik apsėsti pinigų, zombiais apsikrėtę. O ir galimai sąžinė prabyla. Tai nirvana neatlaiko. Kiek gi galima makareną kabinti žmogams ant ausų. :/

xxx 2022 m. balandžio 24 d., sekmadienis, 15:48:28
Sektantams draudžiama žiūreti TV skaityti žinesklaidą.
Sektos naudoja specialias psichologinės įtakos priemones, kurios paralyžiuoja ypač senų žmonių valią, atima galimybę laisvai rinktis, kitaip galvoti ir paverčia juos aklais sektų sekėjais.
Pavyzdys, „užhipnotizuotas zombis“ panaudta "smegenų plovimo“ teorija
Būtinas deprogramavimas.

xxx 2022 m. balandžio 24 d., sekmadienis, 13:24:47
Bet užtad ten televizorius yra. :)

xxx 2022 m. balandžio 24 d., sekmadienis, 11:52:51
"O KAS TA žievę, KAI SMEGENU NERA" Geras.:)

Vietoje sekmadienio evangelijos 2022 m. balandžio 24 d., sekmadienis, 11:28:45
Geriau pakalbėkime apie verslą, pvz. karą, Nors ta tema iš jūsų ekranų nė dienai neiškrenta. Bet šian atvelykis, gali ir "nutrūkti stažas". :) Tai mes kitu rakursu.
Kaip bebūtų keista, JOKIAME KARE NĖRA LAIMĖTOJŲ. Visada pralaimi civiliai, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Bet kadangi KARAS YRA GERIAUSIAS BIZNIS iš visų, reiškia yra trečias, kuris visada laimi, kai du pešasi.
Tik nepradėkite apie kažkokias plaukuotas rankas, basas galvas didelėmis akimis, ateivius, praeivius, išeivius ir pnš.
Jo Didenybė jau sėdi jūsų galvose. Ir tai yra jūsų Televizorius.
Bet kaip bebūtų keista, ar nekeista, yra ir viena lyg ir teigiama karo pusė.
Imkime pavyzdžiu dabar abi kariaujančias mums žinomas puses. Taigi jų kalėjimai prikimšti jaunų, augalotų, stiprių vyrų. Uždėk jiems karinę uniformą, įduok šautuvą į rankas ir taip suteik jiems VISIŠKĄ iNDULGENCIJĄ. O jie mielai su tuo sutiks. Kad ir priešakinėse linijose.. Jie juk neturi ko prarasti. Dar pasakyk kad jie ten ir su civiliais gali daryti ką tik nori. O tas ir vyksta, patys žinote. Nes ten tikriausiai kokie fašistŲ išperos. Gaila apie tai visi tyli, nors tuo karuose visi naudojasi. Užprogramuok juos pvz. "Za rodinu, za stalina, ...ne zabudu mat rodnuju" ir pirmyn. O ir visi iš to išlošia. Net jūs. Nes nereikia maitinti, rengti ir kitaip rūpinrtis tais veltėdžiais. Jūsų mokesčiai gali būti nukreipiami jūsų naudai. Pvz naujoms procedūroms.
Ir nesistebėkite kad ir pas mus sumažėjo sienos pažeidėjų. Ir Europoje kažkaip jie nepastebimai tirpsta. Suprask abi kariaujančios pusės ir jais naudojasi. Tik visi kalba apie kažkokius samdinius. Todėl ir nenuostabu, kad dabartiniame kare niekas nepasiima savo lavonų iš mūšio lauko. Ko nėra buvę.
Kokie būtų kontrargumentai VERSLO naudai ar nenaudai iš principo? Nes jūs visada jų randate. :)

xxx 2022 m. balandžio 24 d., sekmadienis, 10:17:50
Nu jo, gal ir persūdžiau, palygindamas jus su antivakseriais, o save su dr. Aiskauda.
Kadangi tai jums vis dar pasaka, tai labiau tiktų kita pasaka, kad aš Gerda, o jūs Kajus Ledo karalienės užbūrti, lyg kanapių apsirūkę. :/

xxx 2022 m. balandžio 23 d., šeštadienis, 11:38:46
Pasitelkę savyje glūdinčias galias, išmokime valdyti organizmą, o svarbiausiai išlaikyti sveiką protą. Nepripilti per daug svetimos "druskos", Nepersūdyti.

Norėjote paskanauti gyvenimo 2022 m. balandžio 21 d., ketvirtadienis, 07:36:09
Siūlyčiau taip jautriai nesibaidyti. Nes yra tik du neišvengiami dalykai. Tai mirtis ir mokesčiai.
Šiame dualiame 3D pasaulyje. Dabar sakau jau rimtu veidu. Nes yra ir kiti pasauliai, kitokie.

xxx 2022 m. balandžio 20 d., trečiadienis, 22:55:17
Dažniausiai tik liga ar koks nors kitas sukrėtimas priverčia žmogų rimčiau susimąstyti
Liga ar bėda įrodys, jog negalima džiaugtis gyvenimu, neskiriant laiko mąstymui, klaidų įvertinimui, Reikalinga bėda, kad žmogus galėtų padaryti savo sielos apžvalgą ir pajusti tikrąsias vertybes, o ne savo "AŠ" aukštint,pranašu jaustis.

xxx 2022 m. balandžio 20 d., trečiadienis, 21:12:11
Nu tai aišku. Velnią maliavoti galima ir labai rimtais veidais. Ir net ranką ant Biblijos padėjus. Paklauskite Masiulių, jei ką.
Gal aš toks, kad man niekas nesiūlo, o. :D

xxx 2022 m. balandžio 20 d., trečiadienis, 19:33:52
Ponui pranašui, Yra kategorija žmonių, kurie konfliktuodami sąmoningai renkasi kuo šlykštesnius žod"žius, ypač jei argumentuotai diskutuoti negali ir jaučia, jog yra neteisūs. Pats-Aik tu NATO tada, jagu jau šitaip"
Man tokie šnekėjimai tai žmonių negerbimas ir savo veido murzinimas.

Išridenus viską kas ridenasi 2022 m. balandžio 20 d., trečiadienis, 12:30:57
Manęs liaudies klausia; -kada b let baigsis tas klimato atšilimas. Mum jau nusibodo tuos b let pečius kurent ir mokesčius makėt. Ankščiou, prie ruso, tai viskas buvo aišku. Balandžio vidurys ir vsio, visos katilinės išjungiamos. O dabar? nu tikrai kad b let ta GretaTumber/and/co, nesikeikiant, vis šyla ir šyla tas klimaksas. O ir nenorime draugauti su ekologija. Priversti su ja kovoti kurendami kaminus.
-Sakau-ramiai, aš tai visada b let su liaudimi, ta liberastine dvasia. Bet kad tas Kreivas min Isterijus pataikauja tiems svetimos elektros perpardavinėtojams, tai ir man nepatinka. Nu sako švarbiniai jau būsimus dividendus dalinasi. Ir kol šitas reikalas nesutvarkytas, sinjoras Pomidoras negali įvesti naujo, ORO mokesčio.
- Aik tu NATO tada, jagu jau šitaip.
- Ramiai, b let liaudis, sakau. Geriausia ramybė aname pasaulyje. Norite ten?
Turite du pasirinkimus-ugdyti kantrybę, klausantis kantri muzikos, arba kaip sakiau.
Va toks buvo pokalbis su savo liaudimi povelykinį rytą.
Skanaus gyvenimo visiems.

Gyvenimo skonis 2022 m. balandžio 16 d., šeštadienis, 18:42:26
Kartą pas Mokytoją atėjo vyriškis, kuris norėjo tapti jo mokiniu. Prieš pasilikdamas pas Mokytoją, naujokas nusprendė užduoti keletą klausimų, norėdamas įsitikinti, kad Mokytojas tikrai tas išminčius, kurio ieškojo.
-Ar galėsi man pasakyti, koks yra gyvenimo tikslas?
Mokytojas tik gūžtelėjo pečiais ir atsakė: – Nemanau.
– Tai gal bent paaiškinsi, kokia gyvenimo prasmė?
– Ne.
– Tikiuosi, kad bent galėsi pasakyti ką nors prasmingo apie mirtį ir gyvenimą anapus?
– Apie tai niekas negali nieko pasakyti.
Naujoką Mokytojo atsakymai supykdė. Jis atsistojo ir išėjo, nė neatsisveikinęs. Kiti mokiniai, kurie girdėjo šį pokalbį, pradėjo klausinėt Mokytojo, kodėl šis taip atsakinėjo ir pasirodė visiškai niekam tikęs.
Mokytojas nužvelgė mokinius ir pasakė:
– Norėčiau, kad tai būtų pamoka ir jums. Kokia nauda iš kalbų apie gyvenimo tikslą ar prasmę, jei pirmiau nepajutai gyvenimo skonio. Daug geriau pyragą valgyti nei samprotauti apie jį.

Klausiu 2022 m. balandžio 16 d., šeštadienis, 18:38:13
Tu apie narkotikus?:)
Tu sektantas?
Iš kurios sektos?
Panšios kaip visariono? Jau tris kartus Visarionas pranašavo pasaulio pabaigą. Tačiau jo minėtu laiku pasaulio pabaiga taip ir neįvykdavo. Buvo ir įvairių pranašysčių ir kalbų apie artėjantį “šviesų rytojų“
Kalba panašiai kaip ir tu.
Kam tau to reikia?Įpareigojimą gavai?

Paaiškinu 2022 m. balandžio 16 d., šeštadienis, 17:55:57
Žiūrėkite. Kaip vaistai vartojami. Pradžiai įlašinama keli lašai, vėliau daugiau. Ir taip vis didinama, kol organizmas pripranta. Tada jau galima ir reikalingą dozę išgerti be rizikos.
Taip iš čia tas drilingas, kaip sakote pasikartojimai .
Ir tai patikėkite, iš rūpesčio jumis. Juk sutiksite, kad man, pačiam dėl savęs tai čia visai net rašyti nereiktų. Nei man čia reikalinga savo kažkokią puikybę tenkinti, kurią visi apspjaudo, nei man kokia nors jūsų įsivaizduojama nauda iš to. Tiesiog sakykime toks mano matymas. Ir aš visai nenoriu matyti tų apolakipsinių vaizdų, kai žmonės, galimai gal būt net ir pakankamai artimi, tiesiogine to žodžio prasme kraustosi iš proto.
Jums tai patiktų? Abejoju. O jus , kol griaustinis nesugriaudės, net negalvojate žegnotis. Juokas sumišęs su pykčiu jums iš kitaip matančių.
Ir jeigu dabar mano aprašomi vaizdiniai kelia jums siaubą, `nuolatinį stresą`, tai pagalvokite, ar jūs nebūsite ta, kuri išprotėjusi lėks laukais, jeigu taip iš tikro būtų?
Taip kad, vartokite lašiukus savo paties labui. kaip sakote-per gerklę :). O mes savo ruožtu-lašas po lašo...:)
Arba visai užverskite tą puslapį. Kokios problemos? Nereikės baidytis.

taigi t 2022 m. balandžio 16 d., šeštadienis, 16:53:09
Dažnai randame daugybę pasiteisinimų, kodėl kilo vienas ar kitas ginčas dėl pranašysčių. Tačiau nuolatinis stresas neprideda ramybės.Žinoma, galite skirti laiko atvėsti karštoms emocijoms ir šiek tiek atsiriboti nuo pranašo pasakų.
Jos įkyriai yra pasakojamos. tos pačios po kelis kartus, kaip vaikui.
Gal vertėtų pagalvoti, ar įkyriai brukamas daiktas
gali lįsti per gerklę ir tampa atstūmimo priežastimi

pamaniau ir aš 2022 m. balandžio 16 d., šeštadienis, 15:24:48
Sakote niekas tuo netiki. O ir tikriausiai ir aš pats ne, tuo ką rašau. Tai kodėl tokia reakcija?
Nugi skaitytute kaip pasaką. Bet ne. Kyla erzelis. Tur būt jums, kaip žydukams, draudžiama skaityti pasakas, kažkodėl.
Hm. Nieka asmeniška, tik kaip sakiau, pamaniau. :/

xxx 2022 m. balandžio 16 d., šeštadienis, 00:36:03
Gyvename dabarties realijomis. Dauguma žmonių nuvargo Dabar einamosios temos – aišku, pandemija, skiepai, pabėgėliai. Vyksta susiskaldymas visuomenėje

xxx 2022 m. balandžio 16 d., šeštadienis, 00:25:16
Negi baigė įsipareigojimus:D

xxx 2022 m. balandžio 15 d., penktadienis, 22:01:02
Jus vis manote, manote. Bet jau nustokite manyti. Juk parašė kad daugiau neskiepys. :)

xxx 2022 m. balandžio 15 d., penktadienis, 21:22:39
Vėl tas sektantas, darbą dirba. Tas pats per tą patį, manau daug kas iki pabaigos neskaito

Antikristas Putinas Nr2 2022 m. balandžio 15 d., penktadienis, 15:38:35
Nso lt puslapyje. Arba nuo durnumo vaistų nėra.

Prana` as` 2022 m. balandžio 15 d., penktadienis, 11:33:40
Na taip, reikia sutikti ir su jumis. Negalima pažeidinėti niekieno laisvos valios. Čia jūs pasireiškėte kaip tikri mano antivakseriai, o aš-gal kaip koks Dr. Aiskauda. Tegu tai bus paskutinė mano, tskant sustiprinančioji. :) Ir jokios prievartos.
.
Kai Buda budinosi, sėdėdamas po medžiu ir ne vienus metus, jį atakavo, gundė visi velniai iš visų žemiškų ir astralinių pasaulių. Ir jis laikėsi rankomis tik už Žemės, nes žinojo kad tai yra vienintėlis tikras dalykas. Visa kita -iliuzija.
Tai jūs visi dabar pereinate tą budinimosi etapą, tik greituoju būdu, kaip pasakytų skydinės viršininkas, patys žinote koks. :). Jūs esate labai stropūs 3D matricos mokiniai, gerai įvaldę ir įsisavinę visas manipuliavimo technologijas ir įtikėję, jog kitaip ir negali būti. Tai tuo sunkiau bus jums, kai pradės viskas griuti, ką ten domino kaladėlės, kaip sniego lavina, nešdama jus be galimybės priešintis. Tai kai lig šiol tik sukinėjote pirštą prie savo smilkinio, matysite kad jau visi tie varštai atsisukę ir baigia išbyrėti.
Tada pradėsite ieškoti kaltų, kaldami prie kryžiaus, ar kišdami į kartuves, plėšdami kaukes. kiti irgi panašiai gindamiesi. Oi, nepavydžiu valdžiose esantiems ir buvusiems . Užuojauta jiems. Tai už tad aš ir skiepinu jus, kad tai ir yra Didysis Teatras. Ir kad ne tas Kelias kuriuo turėtute eiti.
Nauja info taip paveiks jus, kad niekaip negalėsite susitaikyti su mintimi, kad visa ką jus mokė mokyklose, visi fundamentalieji mokslai kaip fizika, chemija, nekalbant jau apie istoriją ar geografiją, taip išvartyti, iškraipyti, kad tik jūsų proto bokštas, puolęs angelas Liuciperis taip galėtų. Kuris, beje ir ir buvo šios Žemės viršininkas . Sakysite ir iš iš kur mums žinot, mums , buvusiems dievams, sutvertiems pagal Dievo paveikslą? Kai iš apipjaustytos DNR likę tik skutai, kai ištrinta visa visų tūkstančių gyvenimų atmintis, kuriuos gyvenome Liamurijoje, Atlantidoje, Hiperborėjoje ir kitose žvaigždžių sistemose?
Ir vis kartosite, ne, tai negali būti. Ten buvo pasakos, o čia tikras mūsų gyvenimas. Tik kai angelai nusileis į žemę, jums bus jau stogai nuvažiavę. Nes Žemė Gaja nelaukia. 3D matrica jau byra ir Ji jau kyla į 5D.
Ir čia vėl jūsų laisva valio rinktis. Aišku, jaunos sielos pasirinks ir toliau 3D evoliucijos kelią, tik jau kitose žvaigždžių sistemosde ir eis į aukštesnes klase ten. Tik lengvesnėmis sąlygomis nei čia. Kurie jau baigė šios Žemės mokyklą, kartu su Gaja, kaip yra pasakyta, su savo kūnais kils irgi kartu. Tai toks Biblijinis pelų nuo grudų atskyrimas.
Ir viskas jūsų pačių laisva valia, jokios prievartos, ar Dievo kaip jūsų įsivaizduojamo Teisėjo rimbo. Kaip lig šiol, kur gudriais manipuliavimo spastais į valdžias išrinkdavote vis tuos pačius, savo valia rinkotės akcijinius produktus, užaugintus GMO pagrindu, cukrų iš naftos ir visa kitą. Niekas juk jums negrūdo per prievartą. Nebuvo pažeistas Visatos Jūsų Laisvos Valios Įstatymas.
Sielos kurios į šią Žemę kaip Visatos Sunkiausiųjų Darbų Kalėjimą buvo ištremtos iš savo žvaigždžių, galimai persiauklėję sugrįš NAMO. bet be savo kūnų. O ir daug tobulų sielų, kurios tiesiog buvo pasirinkę tokį evoliucijos kelią. Nes VISOS patirtys yra labai prasmingos, taip pat tokiu budu, per kūno mirtį. Taip kad, kaip mes sakome, išeinančiųjų bus daug. O tie kurie liks, gyvens savo aukso amžių atsinaujinusioje iš esmės Planetoje. Tai tokia optimistine gaida ir užsilankstau.
.
Oi, vėl vos nepasakiau Amen. :)

atsiginu 2022 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis, 21:16:42
Šmeižikai važiavo, antipranašavo.
Strėles turėjo, pakišti norėjo.
Tiltelis sugriuvo, šmeižikai įgriūvo
Ir neduok Dieve, jie nukrito ant tų strėlių, kurias bandė patkišti paprastam žmogui.
.
Išskrido bitė per lietų.
Kad jai Dievas padėtų!
Duotų ženklą vaivorykštės
Ir nepagailėtų rykštės
Už tai, kad išskrido per lietų,
Kad Dievas padėtų.

xxx 2022 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis, 20:05:17
Dar betrūktų ,kad parašytum, kad myli ir rusus kurie žūdo nekaltus žmones,
Taip rysų sektantai moko?

xxx 2022 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis, 19:30:18
Tikrai zmogui ne visi namie, lai Dievas jam atleidzia.
Su tokiu nera apie ka kalbeti.
Lai bus pokalbio pabaigtuves.

Manytojams 2022 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis, 15:39:45
Tai pamoka jums. Apie mane galima būtų visai ir nekalbėti. Manykite kad ką pasakiau, tai man sakė draugo draugas. :) Bet tai iliustracija, kaip jūs esate visi paveikti, užzombinti, užkoduoti. Net matau amą praradote :D
Kur jūs dabar, tai aš ten jau buvau ir nuėjau toliau. Prisipažinkite sau, jums yra gėda kalbėti apie meilę, (t.y. apie Dievą), tuo labiau prisipažinti ką nors mylint. Sakysite tai ne vieša, labai asmeniška. Bet jums užtad labai patogu už to slėptis , nes net ir neviešai niekam neprisipažintute ką nors mylint. gal išjuoks, išsityčios ... O ir kokia nauda iš to. Geriau patylėsiu. Maždaug -`kunigo naudą velniai gauda.`
Visuomenėje suformuota tokia nuostata. Nes jas ir formuoja tokie, kurie tikriausiai apskritai nieko nėra mylėję, nusivylę, ar net bodisi tuo. Ir ką jie kalba, tai dažniausiai yra visai priešinga ką galvoja ir kaip elgiasi savo gyvenimuose. Jūsų galvos, protai užkišti jų, kitokio gyvenimo būdo pakaitalais. Jums televizorius paiškina kaip reikia gyventi. kaip ir kur atostogauti, kaip laisvalaikiauti, puikuotis ir lygiuotis į tuos, kurie turi daug pinigų. Nes tai laimės viršūnė.
Greitai paaiškės išlys į viešumą visi tie Holivudinio gyvenimo stiliai. Plaukai jums šiaušis ir ant galvos.
Tai čia tik vienas pavyzdėlis apie jūsų užzombinimą. Nenoriu gadinti šventinės nuotaikos, nes tai ką pasakyčiau, kaip atsirado kad ir tas Velykų ritualas, apie paskutinę vakarienę, tai kaip inkvizitoriai būtute gatavi sudeginti mane ant laužo. Ir net jau jokio sektanto etiketės neprikabintute, nes apie tai visos sektos tyli. O tai ką turėčiau pasakyti vardan jūsų praregėjimo visai ne aš ir sugalvojau. Bet būkite tikri, jei ne aš tai kas nors kitas apie tai pasakys. Ir kas turi akis, tas matys, kas turi ausis-girdės.
Tiesiog supraskite, jau nauji laikai. Ir Viskas kas buvo paslėpta, bus atidengta. Perfrazuojant Mt 10, 24–33 „Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma“.
Tad ruoškitės šoko terapijai. Mano čia tik užuominos apie galimus kelius. Nes kalbos apie meilę, nugali baimę. Kuo jūs dabar visi persunkti.
Bet jūsų laisva valia kuriuo keliu eiti.

Manau 2022 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis, 11:19:38
Per daug jautriai reaguoji.Gana aiškintis
Brandos amžiuje žmonės tampa itin pažeidžiami. Sunkiau kontroliuoja savo emocijas

xxx 2022 m. balandžio 12 d., antradienis, 21:56:06
Kad jau taip domitės mano asmeniu, tai dar pasotinsiu jus kaip duona ir druska, savo asmeniškumais.
Eilėraštį tik savo Meilei esu rašęs. Jis taip ir vadinosi-`Sirijietei`. Ji yra iš Sirijaus, Smailomis ausytėmis... Bet ai, jūs to nesuprasite.
Geriau pasakysiu, kodėl mes čia, šiame dualiame pasaulyje iš principo negalime susikalbėti. Jeigu aš sakau vienaip, tai jūs visada rasite kontraorgumentu mentu... Tai akivaizdu ir čia santikyje su Inku. Tai ginčas be pabaigos. Todėl beprasmis.
Biblijoje pasakyta, Lk 12, 49–53 „Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“ „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų ... Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, ..." Aišku nei aš Inkui sūnus, nei jis man tėvas, bet...kaip pasakyta. Valdymas per skaldymą. Iš to ir visi karai.
.
Yra tik vienas kelias iš šios 3D matricos. Tai turėtumėte suprasti ir žinoti.
Tik---per besąlyginę meilę. Meilę visiems, visa kam, visai Kurinijai, be išlygų.
Bet, ai, jūs ir to nesuprasite. Išsijuoksite, išsišydisite, jei pasakysiu, kad net ir Inką myliu, ne tik katytes. :D
Tad užsilankstau. :)

Nežinau 2022 m. balandžio 12 d., antradienis, 19:40:58
pagal viską
jis negalėtų nušaut kačiukų, nes myli jaunas katytes.
Kažin ar pakeltų ranką prieš moterį.:D

Tai pasirodo kad melavai kad inkognito 2022 m. balandžio 12 d., antradienis, 18:51:08
Nupušęs, iš tavo paties pasakojimų aišku kad reikalas su kačiukais neišgalvotas,kad žaidi su lanku ir strėlėmis, žudai nekaltus gyvius, paleistuvauji su jaunomis panomis, pasirodo viskas čia tiesa kad ir kaip bandytum išsivartyti. Tai po viso šito koks dar tu gali būti guru pranašas? Melagis ir žulikas esi, o ne pranašas.

xxx 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 22:22:39
Nu tai reikia rašyti pasiaiškinimą vėl.:) Kad buvo ne visai taip kaip parašėte.
Budavo įdomu stebėti visokio amžiaus žmones. Man nėra jokių problemų bendraujant nei su garbiais vyrais, (O jų ten buvo pakankamai), nei moterimis, ar vaikais. Aišku jaučiau smalsius, žvilgsnius , maždaug kas jis toks, kas ten jo galvoje. Tai normalu įvairių žmonių sambūriuose. Bet jus čia jau tendencingai perlenkėte, nes aš žinau kas jūs ir kodėl taip užlankstėte. Net pažaliavau. :) Kad buvau kažką įsimylęjęs, kažkam kažką dovanojęs, tai tikrai juoksmų juoksmas. Nežinau ką atsakyti į tai. :). Eilėraščiai. Vėl matau ne taip suprasti. Ten buvo kalbama tarsi iš šalies, stebėtojo žvilgsniu, o išvada padaryta kitokia. Kad vyrų tarpe kartais, pagal aplinkybes, leidžiama sau pajuokauti ir vulgariau, tai nereiškia kad... Nors galėjo tada ir pasivaidenti. Net žinau kuriam ir dėl ko`.
Turiu prisipažinti, su moterimis aš moku apsieiti. Ir jos nesišalina manęs. Esu dirbęs moteriškuose kolektyvuose, žinau kuom jos kvėpuoja.
JOKIOS ribos nebuvo peržengtos. Turiu įtarimą, kad galėjo būti netgi susilažinta ir kažkas labai pralošė. Tai iš to nusivylimo ir galėjo kilti šitų paskalų bangelės. :)

;) 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 22:01:04
Keičiame temą, vėl susipiksime. Kai atbunda pavasaris ir sugrįžta paukščiai, švenčiame gražiausią pavasario šventę – Velykas. Tai turi būti ir atitinkama tema.

inkognito 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 20:44:30
нет ты не понял, там где листки были речь шла информация о применение тактического ядерного оружия.
Štai iš kur ta mano info apie galima branduolinį smūgį,aš skirtingai nei Pranašas co neišgalvoju iš galvos. Jei ši info klaidinga nieko tokio jeigu mes visi pasieškosime kokios nors saugios vietelės pasislėpti nuo atominio karo,o jeigu ji teisinga aš niekada sau neatleisiu kad jūsų visų neįspėjau. Ir čia nėra joks karo propagavimas o paprasčiausias apdairumas ir pasirūpinimas visais puslapio skaitytojais.

O iš ties. 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 20:37:48
lakstei po miškus ne su lanku šaudyti,
o del to kad buvo daugybe merginų su mini sijonais
Kaip ten vyrams sakei"ot visas nuraukčiau jei būčiau jų metų",
Vieną net įsimylėjai ir visi juokėsi iš tavęs."Žilė galvon - velnias uodegon" eilėraščius rasei,lankus dovanojai,šuniuku dirbai.
Buvo pabudęs ypatingas jaunai (dukros amžiaus)meilės alkis panašus į epidemiją.:D
Bet isekai.Nespėjai iš paskos,dar ir išjuoktas likai.
Tai persimetei į pranašysčių kraštutinumus.

Suknistas ruskių sektante Lietuvoje 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 19:45:39
Varyk į Rusyna į savo sekta neskleisk čia erezijų Lietuvoje,gal ir esi vienas iš Brazausko pakalikų išvogusių Lietuvą kad taip jį gini asile? Pirma pasižiūrėk į savo karma sukruštas pranaše, aš tai labai gerai žinau kokia ji yra,greitai galėsi šalia Žiriko šildytis.

dar apie kačiukus. :D 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 18:02:09
Visi mato koks tu manipuliavimo specialistas. Pats čia prisistatei su karo propaganda, kaip visada, negatyvus skleisdamas. Bet vis nuo nupušimo užsimiršti ką esi prieš tai sakęs Kaip ir dabar, bevaidinantis pacifistą, visai neseniai kalbėjai kaip ruošeisi nušauti Brazauską, tikriausiai su savo kažkur tai užkastu, užkoncervuotu kalašnikovu. Apie tą automatą pats esi man kalbėjęs. Manykime kad ir tada pajuokavai.
Tai ir toliau juokauk rimtu veidu, bet nemozok kitų savo paistalais. Ir nekišk savo išmislų į kitų burnas. Gintis ir aš moku, bet matau jau geriau tau nusileisti. Tu ir pralaimėti garbingai nemoki. Mokinkis kol dar laikas, nes iš tikro tai kaip ir neturi kuo puikuotis, o tik apgailėtiną patirtį, kaip galimai karmos pasekmę. Iš kurios čia dar bandai varškę išspausti.

Tai sakai pajuokavai? 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 16:08:57
O kai pasakiau kad geriau tuos kačiukus atiduosiu kitam žmogui,kuris juos išsiaugins,tamstelė paklausei,-nejaugi tau gaila šitų neužaugusių plėšrūnų? Čia nebuvo pajuokavimas,taip tu man parodei savo juodą siela kuri tik pragaro tėra verta,ką parodo ir tas tavo vadinamas sportas, šaudymas į gyvūnus iš lanko. Šlykštu kai tokie sotūs pašlemėkai kaip tamsta eina žudyti dievo nuskriaustų gyvūnų,kurie ir taip kenčia miškuose ir laukuose nepriteklius šaltį lietų, bada, o paskui ateina tokie a lia pranašai i nušauna iš lanko vardan savo pasitenkinimo o gal net ir orgazmo.Tikrai nesi tu tas ruso pakalike kuris kitiems turi teisę pamokslus čia rašinėti - išgama.

Fašistinis rusų išgama 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 15:51:54
Pats čia ir kuri pykčius ir intrigas niekšingas pranaše kabutėse.Aš tavęs pirmas neužkabinau išsigimėli bet jei kabinsi mane neliksiu skolingas. taip kad žinok savo vietą savimi patenkintas pašlemėke.

Nupušusiam Inkui :) 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 14:08:14
Cha. Tikrai neprisimenu kad taip Sakiau. Bet labai galėjo būti, kad taip pajuokavau dėl kačiukų. :D nET NEPAGALVOJAU, KAD PAS TAVE IR HUMORO JAUSMAS IŠOPERUOTAS. :/
Tai matau reikia platesnio išaiškinimo, nes...
Neneigiu, užsiiminėjau tokiu sportu šaudymu lanku. Turiu ir nemažai medalių iš įvairių varžybų. Dalyvaudavau ir šaudymo į taikinius ir 3D medžioklės rungtyse. Kur taikiniai yra guminiai, įvairių laukinių žvėrių naturalaus dydžio nuliažai. Jie išdėstomi miške įvairiose pozicijose ir spoertininkai, eidami nustatytu maršrutu iš pažymėtų atstumų, pataikydami i tam tikras kūno vietas, renka taškus. Tai visai puiki vyriška pramoga, pilnai patenkinanrti vyriškos prigimties medžiotojo instinktą.
Tai daug nekaltesnis sportas nei pvz. žvejyba. Nors pasaulyje daugelyje šalių medžioklė lankais yra įteisinta. Turiu pastebėti, jog šiuolaikiniai lankai savo galimybėmis niekuo nenusileidžia lygiavamzdžiams šautuvams. Nekalbant jau apie šiuolaikinius arbaletus. Pas mus, Lietuvoje medžioklė lankais yra draudžiama. O lankininkai nėra mėsininkai. Tai toks sportas ir kaip pramoga visai man priimtinas.
Apie lankus galima kalbėti be galo. Ir tai prilyginčiau net specialiai moklo šakai. (Čia aliuzija į tai, kad savo laiku, šalia visų kitų techninės specialybės dalykų, prie ruso, privalomai teko studijuoti ir toki moooKSLĄ, kaip moKsLINIS komunIZMAS.:)
Kalbant apie kačiukus ir šuniukus, tai galiu pasakyti, jog savo gyvenime esu turėjęs jų tiek o tiek. Ypač šunų. Ir visi jie būdavo priglausti kaip benamiai, pasiklydę ar net medžiotojų pašauti kaip valkataujantys. Tai pasakysiu savo nuomonę, kad būtent tokie šunys yra patys geriausi, ištikimiausi ir dekingiausi, nei kokie nors super duper veisliniai, ar paimti iš priglaudų. Dar apie šunis turiu pasakyti, kad NIEKAS nemoka džiaugtis ir mylėti savo globėju labiau kaip jie ir būti ištikimesni. Dabar tavo žiniai, turiu priglaustą katę, kuri kažkodėl atėjo į mano namus. Seni žmonės žino, jog jeigu toks gyvūnas atėjo į tavo namus, negalima jo išvaryti. Nes taip išvarysi laimę iš namų. Labai gali būti, nes jaučiuosi pakankamai laimingas. Ji ar bergždžia nuo gimimo, ar sterilizuota, tai man jokiu problemu nekelia. Bet žinau visas su tuo susijusias problemas. Visais laikais jų būdavo ir žmonės įvairiai jas spręsdavo. Tik dabar taip visi užprogramuoti, jog jiems tie gyvūnai, net vilkai tapo svarbesni už žmones.
Tai gal pakaks tokio paaiškinimo, kad daugiau nekurtumei intrigų. :)

Esi Putino pakalikas ir ruskių išgama 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 11:57:51
Jeigu teigi kad Ukrainos gynimasis yra svetimas karas-niekše.Po jos ateis eilė Lietuvėlei aišku kad tu neturi ko prarasti nes neturi nei vaikų nei anūkų. Su tokiu išgama niekas nenori kartu gyventi.

Ar atsimeni pranašėli nupušęs 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 11:44:14
Kai pasiūliau tau kačiukus tu pasakei kad juos paimtum tik tam kad su strėlėmis iš lanko galėtum sušaudyti miške? juk tai aiškiai parodo koks tavo supuvęs vidus ir koks esi išgama ir šlykštynė ir nevaidink čia labai jau dvasingo,visi jūs sektantai tokie niekšai esate.

Pranaše 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 11:41:30
Nevaidink labai jau švento,kas kas aš tai jau tikrai žinau koks esi tu niekšas ir išsigimėlis.

"Viskas ką pasakysi bus panaudota prie6 tave" 2022 m. balandžio 11 d., pirmadienis, 09:10:24
Visais mūsų laikais Žemėje nebuvo tos dienos, kad kur nors nevyktų karas.
Bet tai kuo tu čia užsiiminėji yra karo propoganda, kas yra draudžiama. Tai Konstitucinė nuostata.
Braliukas, vis reikalauji dėmesio savo personai, nors jau ganėtinai nupušęs. Ir vis kažkaip susiveli. Noriu paklausti- ar jau susileidai visas aštuonias proceduras duras, kaip Žirnovskis? Irgi labai propogavai. Dabar ant svetimo karo persimetei. O čia savo informacinį karą kariauji. Žiūrėk kad Karmagedonas už tai nepaintų tavo nuko patrankų mėsai. O tu dar turėsi atlikti regresinę hipnozę, kad atsikrapšdytumei nuo savo paistalų. Ir nepasiaiškinsi, kad į Afriką buvau nuskraidintas darbas dirbti prieš savo valio.(Ką čia ir mokiniams sakei su pasitenkinimu, kad turi ką prisiminti sentvėje) Tad, ramaus miego tau lieka vis mažiau, nes dar ir liustra kaba. :)

Geriau branduoliniam smūgiui ruoškis Pranaše 2022 m. balandžio 10 d., sekmadienis, 20:34:43
Labai daug tikimybių jog jis įvyks vos tik pradės sprogti medžių lapai. Atrodo jog ši pranašystė turi prasmę kaip tik šianakt naktį Rusija 3-4 val nakties pradės Art. paruošimą donecke, o po jo prasidės tankų ataka prieš ukrainą. Ir jeigu jie ir vėl bus sumušti ir turės gėdingai sprukti iš mūšio lauko, Putinas padėties pataisymui panaudos branduolonius taktinius smūgius padėčiai ištaisyti. O nuo to prasidės pasaulinis Armagedonas sukeltas Antikristo.

Pranas`as` 2022 m. balandžio 8 d., penktadienis, 10:09:42
Tiesiog žinokite ir kitiems pasakykite. Bus taip ar nebus, laikas parodys.
Ruoškitės ĮVYKIUI, Žemės energetinio lauko nunulinimui. Nesakau kad tai įvyks rytoj, po savaitėsm, ar mėnesio. Tai gali įvykti BET KADA. Bet greitai.
Tai susiję su Žemės magnetinio lauko perpoliusavimu. Tai nereiškia, kad Žemė apsivers. Vyks procesai branduolyje ir mes tą galėsime patvirtinti tik pažiūrėję į komposą. Kur jis visada rodė šiaurę, ten rodys pietus. Kur pietūs-ten šiaurę.
Suprantama, po to seks įvairūs reiškiniai gamtoje. Kas turės didžiukę įtaką ir žmonių sąmonei. Tiesiog žinokite tai, nes tai ne pasaulio pabaiga.
Geriausias viso to dalykas tas, kad visi archontai, agregorai, SMI ir kitos destruktyvios programos, valdžiusios žmonijos sąmonę, neteks savo energijos šaltinio ir nustos veikę. Tada žmonės pajus laisvės pojutį.
Tai tiek, labai trumpai. Ir primenu-JOKIŲ BAIMIŲ.

;);) 2022 m. kovo 28 d., pirmadienis, 16:33:12
Nu, nu, nu vaikai nesipeskime smelio dezeje.

Sara 2022 m. kovo 27 d., sekmadienis, 05:17:57
Skruzdė tai yra mano simbolis

Ar verta 2022 m. kovo 25 d., penktadienis, 13:13:11
Sara, kam TAU DETI skruzdele; manau, pati pakankamai grazi.

xxx 2022 m. kovo 25 d., penktadienis, 13:04:48
Grazi diena uz lango.
O Ukrainos dangu uzdenge karo dumai.
Nuostabu, kad mes matome saule.

xxx 2022 m. kovo 20 d., sekmadienis, 23:10:31
Sielos gyvena
Rytojaus pasaulyje
Net svajose
Negali aplankyti

Sara 2022 m. kovo 20 d., sekmadienis, 18:34:13
O kaip pasidaryti vacebook profilio nuotrauką , noriu skruzdėlę įsidėti - kur yra skruzdėlių , gal kas galit numesti nuorodą ?

AVIŲ TRIUMFO DIENA-RUGSĖJO 13-TOJI: SVEIKINAME!!! 2022 m. kovo 20 d., sekmadienis, 18:15:58
Nuo šiandien avys pakviestos į Rojų:
Nes keturkojai gavo tvarto pasą.
Subadė jas banditai mat “geruoju”
Tad parduotuvėn leis įeit už drąsą.
Nuo šiandien avys-amžinoj vergijoj,
Ar kas paklausė,ką į jas suleido?
Ir dedas jos,kad vilko jau nebijo,
Nes pasas dengia pusę kvailo veido.
Nuo šiandien avys klūpo prieš šėtoną,
O gal nežino,koks jų kūne skystis?
Ir jei rytoj užmaus ant jų kandoną,
Tai jos supras,kad gavo laisvę p...tis...
Nuo šiandien avys link kapų pasuko:
(Nupirko jas lengvai vilkų “elitas”,-)
O besmegeniui visad reiks pasiuko,
Nes tik avims švabizmo aušta rytas...

Spalvos 2022 m. kovo 20 d., sekmadienis, 16:42:32
Kai kurie asmenys,lyg chameleonai prisitaiko prie aplinkos ,kuri jam naudinga.Sugeba keisti spalvas.Tai baltas tai raudonas.

Sara 2022 m. kovo 20 d., sekmadienis, 09:16:00
Bet jūs , visi , teisingai sakėk apie rusus ir kiškis irgi teisingai sakė , pati tai net iš tolo nesitikėjau , kad gali taip būti . . .

Budekim 2022 m. kovo 18 d., penktadienis, 21:02:36
Per negandas
nesutarimu metus
Isliko musu atgaiva
Trispalve.
Laisve skelbdama

Malda už vergus 2022 m. kovo 18 d., penktadienis, 15:29:31
Apgailėkite tautą,
nešiojančią drabužius, kurių pati neaudžia, -
valgančią duoną, kurios pati neaugina,
ir geriančią vyną, kuris teka ne iš jos vynspaudės.
Užjauskite tautą,
kuri pakelia balsą tik tada, kai ištinka paskutinioji,
kuri neturi kuo didžiuotis, vien griuvėsiais,
ir niekada nesukils,
nebent, kai jos galva atsidurs tarp budelio kirvio ir trinkos.
Užjauskite tautą,
kurios politinis veikėjas yra lapė,
filosofas - žonglierius,
o menas - skylių lopymas ir beždžioniavimas.
Užjauskite tautą,
kuri naują savo valdovą sveikina trimitais,
o atsisveikina patyčiomis, kad vėl kitą sveikintų trimitais...
Užjauskite tautą,
kurios išminčiai - nukvaišę nuo senumo,
o stipruoliai - dar tik lopšyje.
Apgailėkite tautą,
susiskaldžiusią į dalis,
kai kiekviena dalis save laiko Tauta.
Kahlilis Džibranas (persų poetas)

Aš tavo motina,aš Lietuva 2022 m. kovo 18 d., penktadienis, 15:27:10
Sergu bepročių kliedesiais,
dirbtinėm šypsenom,seilėtais sakiniais.
Sergu menkystų sukurta tvarka,
prasčiokų kultūra ir jų beskoniais kūriniais.
Sergu iš teisingumo besijuokiančiais teismais,
nupušusiais rinkėjais ir mirštančiais kaimais.
Sergu veidmainiais prezidentais,
bejėge vyriausybe ir pedofilijos klanais.
Sergu besočiais daktarais,
žudikais piniguočiais ir prokurorais neveiksniais.
Sergu žaliaisiais,raudonaisiais ir žydrais,
pajacų orgijom,prasmirdusiais seimais.
Sergu kraujuojančiom žaizdom,
nuo pišpasio į užsienį pabėgusiom šeimom.
Sergu našlaičių ašarom graudžiom,
pijokų smarve ir merdinčių senolių aimanom...
Sergu vaikeliai aš,beviltiškai sergu,
mirtis prie mano patalo palinkus.
Nebėr jau man jėgų, ir noro nebėra,
nes aš SAVŲ vaikų išniekinta MAMA!
-Palauk...Nemirk...Atleisk mums,motina viena.
Mes bundam iš letargo miego,išgydysim tave.

Pagarba 2022 m. kovo 17 d., ketvirtadienis, 15:44:28
Ukainieciai nepraranda ryzto ir toliau sekmingai kaunas.

Visus 2022 m. kovo 16 d., trečiadienis, 10:51:17
Tegul dangaus balandziai kelyje palydi.

Sutarimo visiems 2022 m. kovo 15 d., antradienis, 23:06:58
Europoje realiai stovime ant karo
Esant tokiai didžiulei įtampai karas gali prasidėti spontaniškai ir jį būtų labai sunku suvaldyti. Gal susivienykime ir baikime pyktis. Negi nesuvoksime, kokia beprotybė pasaulyje įgauna pagreitį. Be abėjo . gali reikti mūsų pagalbos konkrečiam darbui, iniciatyvoms. Nebūkime naivūs. netikėkime propagangoms (tai liečia ir pranašą) Ko šiandien mažiausiai reikia – panikos, pasidavimo dezinformacijai, saviveiklos. Būkime LIETUVIAI. susiimkime už rankų.Raskime ramybės viduriuką. Gana ginčams.

Tikras atvėjis 2022 m. kovo 15 d., antradienis, 22:00:50
Buvo toks vargšas riteris Donkichotas - pranašas, kuris ėjo iš proto ir suko galvą nemigo naktimis.
Stengdamasis įteigti keistas tiesas, kurių nebūtų išlukštenęs ir permanęs nė pats Aristotelis, jei tam tyčia būtų prisikėlęs iš numirusių.
Jis portaluose sedėjo kiauras naktis nuo žaros lig žaros ir kiauras dienas nuo tamsos lig tamsos, ir taip, menkai bemiegant ir daug beskaitant, sudžiūvo jam smegenys,ir jis galop išėjo iš proto.

O gal 2022 m. kovo 15 d., antradienis, 21:48:31
Pranasas, kaip katinas tupi prie urvelio ir laukia kas galvą iškiš :) Pyktis ant viso pasaulio jį patį pražūdys. Liks tik su sektantais,tikriausiai gerai moka už pastangas:DDD Gal kas natūra, atsiskaito tinka ir be laimingos pabaigos:DDD

Pranaso didziulis pomegis 2022 m. kovo 15 d., antradienis, 21:35:07
Miške su lanku poros savaičiu kačiukus ar šuniukus vietoje taikinio šaudyti, o po to visiems forume pudrinti smegenis koks jis geras žmogas ir kokia iskili asmenybe. Sakyčiau Antikristas Putinas nr.2

Priimkite užuojautą 2022 m. kovo 15 d., antradienis, 21:22:39
Jus nepastebėjote, kad atlikote savo išpažintį. Pas jus labai daug susikaupę negatyvo. Suprantama, gyvenimas sunkus ir sunkeja visiems ir daržai tada žmones ieško kaltų. Čia tie jūsų postringavimai iš po stringų, tskant-`išmanus manęs išvartymas` ne man kepurę nuėmė.
Tiesiog jūsyse jau pykčio perteklius.
Ir pasakysiu tiesiai, net nežinau kaip jums padėti. Nors jums to ir nereikia, sakytute. :(
Pažįstu vieną personą, kuri visą gyvenimą, VISIEMS turėdavo panašaus nepasitenkinimo kaip jūsų. Sakytume-konfliktiška asmenybė.
Vargas tau, Jeruzale, sakydavo senoliai tokiems nenusisekusiems, net asmens neįvardindami.

Grafomanija pranaša užpuolusi 2022 m. kovo 15 d., antradienis, 19:55:10
Tai toks psichikos sutrikimas (atleiskit, mes ne kaščenitai, todėl tik spėjame), kurio apsėsti žmonės rašo ir rašo, rašo ir rašo, nesustodami, giliai apimti jausmų, vardan to, kad parašyti kažką, ką jau seniai parašė kiti, kažką, kas seniai parašyta daug geriau ir įdomiau. Tačiau grafomanas nesustoja, jis dirba, jis rašo, jis gadina popierių, generuoja baitus, kilobaitus ir megabaitus raidžių. Beviltiško liūdesio ar džiaugsmo apimti, ar net išvis bejausmiai, grafomanai pila žodžius ir tekstus, nesugebėdami atsipalaiduoti ir tikėdamiesi, kad kažkas, nors kažkas paskatys. Bet varge, kur dingo skaitytojai? Kur tie, kas turėtų perskaityti šį tekstą? Jų nėra, tik nelaimingas grafomanas rašo žodžius ir sakinius, kuriuos ir pats teperskaito vos vieną sykį - berašydamas. Nes visa tai - tik blanki iliuzija, kad esi kažkam svarbus, reikšmingas. Kad tavo mintys dar kažkam įdomios, kad norėtum būti suprastas šioje ašarų pakalnėje. Berašydamas, žmogus užsimiršta ir pasijunta rūpintis kažkam - gal sau, gal dar kam nors. Bet ne... Nerūpi...
Oj varge, kur tu, skaitytojau, kuriam mes liejam savo raidžių purslus, taip išsprogdindami savo dūšios labirintus išorėn ir išsiliedami tau į veidą? Nejaugi tai tavęs netraukia? Mes atsiprašome tavęs už savo grafomanijos priepolį...

xxx 2022 m. kovo 15 d., antradienis, 19:53:29
Nėra jaunimas toks kvailas, kaip tau atrodo. Tikrai nesuvaikejo dar.
Tikrai yra daug brandaus amžiaus žmonių iš kurių patirties jaunimas mokosi.

~~~~~~> 2022 m. kovo 15 d., antradienis, 14:05:59
Junimėlis nieko kitko neišstena, tik kritikuoja, mokina vis tėvus kaip vaikus reikia daryti. Chi. :)
Tokius kriutiūkus vadiname kretinais.
O kas link `Pranas`o `pranašyščių`, tai žiūrėkite paprasčiau, kaip jis, su humoru. Jeigu tokį turite. :)

Kritikos nepriimančiam 2022 m. kovo 15 d., antradienis, 11:50:04
Šis žmogus kelia sau pranašaudamas nerealius tikslus, o vėliau kenčia ir pyksta , kad pranašavimai neišsipildo.
Pyksta ant visų kurie su juo nesutinka, mano, kad kiti klysta, net jeigu įrodymai ir faktai byloja priešingai,
Tai apsauginė reakcija prieš senatvę.
Gaila nesupranta, kad negalima savo tiesų „persūdyti“

senatvinė demencija 2022 m. kovo 15 d., antradienis, 10:07:54
Siaubinga liga, kuri pasiekus 70 metų intiligentišką kultūringą žmogų paverčia iškrypusiu psichopatu, kliedinčiu apie savo kaip pranašo karjerą ir nekenčiančio visų kurie bando jam parodyti veidrodį. Kaip ir Putinas, tapo idiotu norinčiu su savimi nusinešti visą pasaulį branduoliniame kare ir tik ieškančio preteksto jį pradėti.

Panašu 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 21:31:14
Vienas toks gudruolis, nerodo savo turtų
o pats ieško švelnios turtingos širdies mepamirštamam masažui :D

O taip. 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 20:09:18
Senatveje reikalingos hachtos, motociklai džipai, pilys ir t.t., kad tik prisivilioti dėvinčias stringus. :D

senatvėje dažnai sudurnėjama 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 19:45:08
Vienam atrodo kad ateiviai grobia, kitam ,kad jis pranašu patapo, dar kitas vėl savaip išdurnėja jaunikles namo tempia, mano kad jos ne už pinigus jo susiraukšlėjusį penį į rankas ima,o iš meilės. Jeigu jau senatvėje likai vienas tai žinok kad gyvenimas tavo buvo šuniui ant uodegos

xxx 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 19:24:59
Kaip matome metai proto nepridėjo

xxx 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 18:22:54
Įdėmiai klausome ką jaunimėlis dėsto.
Ogi nieko. Čia tik priekabiauja.
Jau turėjote galimybių pasireikšti tiek, o tiek.
Gal kur nors ir dėstote, trinkeles pvz. Nes irgi prietrankos vaidenasi. :)
Mes tai nors apie gyvenimą. Nebūtinai savo. Geriau svetimą, nes... :)
Gi forumas numirtu. Ar dar mirčių jums maža? :)

xxx 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 16:49:39
Geras pastebėjimas: DDD Kai nieko negali tai nors pakalba:DDD

Abu vienmečiai ir abu 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 15:52:42
Demensiniai

Pranašas 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 15:51:54
Putinoidinis prietranka

Geriau 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 15:43:18
Supančiok liežuvį!!!

Apie viską ir nieką 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 14:38:48
Seno bato liežuvis, kitaip dar AIDS Ambasadorius Afrikoje, nori kad aš klausinėčiau apie jūsų papus. Tai ką darom ir kur ? :)

eldorado 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 13:59:21
Šitam idiotui telicho nereikia,jo aistra moterų tenkinimas liežuviu.

xxx 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 12:29:53
Ojus neturite savo tvgal susimest?

xxx 2022 m. kovo 14 d., pirmadienis, 07:49:30
Jūs eikite žiūrėti savo televizoriaus, kur gražus diktorius jums pasakys tiesą. :)

Degradacija- liejasi laisvai :) 2022 m. kovo 13 d., sekmadienis, 20:00:38
Balabaika - niekų kalba. Nieko nepasakanti. Kai neturi ką veikti - tinka ir tokia.

rEvoliucija de Gradacija 2022 m. kovo 13 d., sekmadienis, 08:52:10
Nei prie Smetonos, nei prie ruso, mano giminė, nei aš niekada nesikeikdavome ir nevartodovome nepagarbių žodžių. Dėl to kai kurie vadindavo buržuazine liekana.
Bet prie Lianzbirgio aš evoliucionavau, tskant suliberalėjau. Pradėjau keiktis visomis kalbomis. Sako tai pats geriausias pradžiamokslis įsisąvinant užsienio kalbas ir pasikartojant jau žinomas. Sako nereikia ignoruoti liaudies folkloro.
Bet taip tik sako. Esmė kitur. Atgijęs GLAVLITAS net skatina ganytis šituose laukuose. Keiksmai liejasi laisvai iš visų ekranų. Kai kituose pasisakyti ir komentuoti-šiukštu. Mat vyksta ir informacinis karas. Reikia prisilaikyti generalinės linijos, kurią užduoda pagrindinis ekranas, vadovaujamas dirbtinio intelekto. o.

Sveikinimai 2022 m. kovo 11 d., penktadienis, 11:10:30
Tikrus Lietuvius su KOVO 11 diena!!!

~~~~~~> 2022 m. kovo 10 d., ketvirtadienis, 16:56:32
Oi, sujudo judo neišliustruotas kirmėlynas. Dronais atakuoja, karą žaidžia. :)

Eldorado 2022 m. kovo 10 d., ketvirtadienis, 15:53:58
Moteriškutėm jis tik vaginas laižo, o dažnai Vilniuje gėjų klube sėdi ir mėgsta analinį seksa, kur jis būna pasyvi pusė. Žinau nes aš pats ten dažnai būnu.

xxx 2022 m. kovo 10 d., ketvirtadienis, 14:42:44
Gal ne gėjus,jaunos moteriskes sutemus lankosi.

Kiek suprantu 2022 m. kovo 10 d., ketvirtadienis, 13:01:46
Jis tiki tik sektantu tevu, kuris sako kad rusai nepuola. o ukrainieciai patys save sprogdina.

Eldorado 2022 m. kovo 10 d., ketvirtadienis, 11:33:19
Ar dar nenudvėsė tas priekvaiša save pranašu vadinantis idiotas? Įsivaizduoja save menininku poetu ir dar velnias žino kuom o iš tikro tai tik susmirdęs senas gėjus.

xxx sara 2022 m. kovo 8 d., antradienis, 04:20:57
Liuciferis protingas, bet matyt nepakankamai protingas, jei nepripažįsta Jėzaus Kristaus .

xxx sara 2022 m. kovo 7 d., pirmadienis, 17:46:33
Kiek tai tęsis?

xxx sara 2022 m. kovo 7 d., pirmadienis, 11:58:14
Užtenka žinoti labai nedaug - tik puse. Pavyzdžiui yra viršuje ir apačioje. Aš pasirinkau žinoti - apačioje, o viršuje sužinosiu iš žinojimo apačioje.

Jietis 2022 m. kovo 7 d., pirmadienis, 08:56:01
.
LIEŽUVIS
/pasakėčia/
.
Tarsi liežuvis seno bato kažkokioje tai burnoje
Kaip ir išklišusiam senam bate sau vietos nesuradęs
Pasižmonės galvojo sau taip buvo jau sumanęs
Dar per šventes pamėgo valgyti liežuvį su krienais
Prisimena kai šaukštu sriubiniu krienus ant jo vis dėjo
Kukuliai ant kaktos išsprogdavo nūnais bet
Šis pomėgis kažkur ir nejučia kažkaip praėjo
Tada jau šovė galvoje idėja FIX reikėt atversti naują lapą
Bet blogas kvapas ir sugedusių dantų
Toje jo durnoje nesąmones vis vapą
Kas gal pakęst švelniai pasakius - kvapą išėjusį į žmones
Geriau jau raištelius naujais pakeist nors padas ir prasprogęs
Bet nonsensas taipogi naują daiktą dėt ant seno bato
Tiktai pritrauks paikus žvilgsnius juk žmonės viską mato
Atrodo lyg nepadoru atvert konteinerinį dangtį
Visi jau žino reik rūšiuot nes gali viskas nesudegti
Sprendimas buvo rastas net genialus ir netikėtas
Nunešt į labdarą basiems nes čia nėra jam vietos
Tai Afrika dar padėkos kartu geruoju ir Raudonam kryžiui
AIDS Ambasadorius jų nepamiršo nors tai nelygu sauja ryžių
.

xxx sara 2022 m. kovo 6 d., sekmadienis, 15:30:39
Politikui kiškis mintyse turėtų pabučiuoti i kaktą, kad politikas išprotėtų.

xxx sara 2022 m. kovo 6 d., sekmadienis, 15:00:17
Kai kuriu dalykų čia neleidžia rašyti, o gaila. Reikia kalbėti per aplinkui. Net pabučiuoti į kaktą žodis blogas

xxx 2022 m. kovo 6 d., sekmadienis, 09:53:15
Yra vilčių, kad karas baigsis per kovo lygiadienį.
Arba išsikvėps iki smulkaus, lokalaus.

xxx sara 2022 m. kovo 6 d., sekmadienis, 08:25:02
Bet man kiškis patinka, jis davė labai daug informacijos.

xxx 2022 m. kovo 6 d., sekmadienis, 07:42:44
Sarute, nepervertink proto. Liuciperis, puolęs angelas irgi buvo labai protingas. Net yra sėdėjęs Dievo Tėvo dešinėje.
Bet vėl priminsiu, Kristus niekada nerodė sako atidarytos kaukolės, kiek ten daug vingių. Visada rodė savo spindinčią širdį.

xxx sara 2022 m. kovo 6 d., sekmadienis, 04:43:16
Nesikabinėk prie kiškio, jis labai protingas.

2022 m. kovo 5 d., šeštadienis, 21:52:43
Kiškis pagyrūnas sapne tik ir gali:DDD

xxx 2022 m. kovo 5 d., šeštadienis, 21:48:11
O yra čia esantys ,kurie sako kad taip turi buūti ,manau žinai kas per vienas.

xxx sara 2022 m. kovo 5 d., šeštadienis, 20:48:30
Man taip liūdna ir graudu dėl Ukrainos kad net verkti nesinori.

xxx 2022 m. kovo 5 d., šeštadienis, 19:52:11
Tu gyveni sapne. nes nieko kito nematai

xxx 2022 m. kovo 5 d., šeštadienis, 19:32:08
As manau kad tu tiesiog priekabiauji. Kaip tik sianakt sapnavau tur but tave, tokia su graziais papais. Galėtumei pakviest kada kavos, ar ko. Pratesciau pasakojima. :)

xxx 2022 m. kovo 5 d., šeštadienis, 13:34:14
Pranase gedos ruretum, zmones uz laisve kovoja,o tu su pasaipa ziuri i tai:(((

xxx 2022 m. kovo 5 d., šeštadienis, 09:01:19
Jo, būtinai. Dar su Konstitucija po pažąačia. Nors ji jau negalioja, karinės padėties atveju. :/.

xxx 2022 m. kovo 4 d., penktadienis, 16:19:00
Šiaip ,reikia būti budriems ne tik gatvėje, bet ir socialiniuose tinkluose. Jei pastebimas agresorius, apie jį reikia pranešti teisėsaugai,

Keturi Apokalipsės Raiteliai 2022 m. kovo 2 d., trečiadienis, 09:32:08
1.Vorona Kirusas.
2.Karas.
3.Badas.
4.......

NSO 2022 m. vasario 28 d., pirmadienis, 17:56:05
Branduolinis karas neimanomas. Nepasiduokite gasdinimams.
Ir nesiuskite savo sunu zudyti savo broliu ir seseru.

Gražūs vaizdai. :D 2022 m. vasario 27 d., sekmadienis, 14:37:44
outube.com/watch?v=3xdjki_mNIw

susirūpines 2022 m. vasario 27 d., sekmadienis, 08:55:12
Prasidėjo karas. O kur dingo vorona kirusas ?

xxx 2022 m. vasario 26 d., šeštadienis, 17:15:20
Pats iki ausu apsitapsnojai.
Dialogo pabaiga. Kalba baigta.

xxx 2022 m. vasario 26 d., šeštadienis, 13:56:34
Prie ko čia rusai? Skaitykite šventą Raštą. Išnaša iš ten. Jums sarmata, kad taip nesiorientuojate ir liežuvaujate. Du batai pora, su žemiau apsi, oi, vos nepasakiau apsišlapinusių. T. y. apsitapšnojusiu. :)

xxx 2022 m. vasario 26 d., šeštadienis, 12:50:19
Tu jau pabudai,akis prasikrapstei,atsikvosejai kartu su put kinu.Nes viskas
"Kas buvo paslepta bus atidengta". Pagal rusu propaganda, rusija atvers akis Ukrainai
SARMATA , taip su priedanga, dirbti rusams. Netgi puolimo data zinojai.
Nedrisk LIETUVOS himno niekinti.

xxxPradekime ar pabaikime optimistine gaida :) 2022 m. vasario 26 d., šeštadienis, 10:07:29
Kai jau pabusite, akis prasikrapstysite, atsikvosesite, nes viskas "Kas buvo paslepta bus atidengta", tada ir is sirdies uzdainuosite pagoniu himna Saulei;
.
Tegul saul Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

2022 m. vasario 26 d., šeštadienis, 10:04:42
Braliukas savo stichijoje.
Kaip senas, nusleivotas batas vis liezuvi kaisioja, ja, ja. :)

xxx 2022 m. vasario 25 d., penktadienis, 19:24:10
Panašu, kad sektantų paveiktas negrįžtamai. Kalbėk sau vienas.
Plojimai žmonai, kuri sektantą išdavė ir iš namų išvarė.

xxx 2022 m. vasario 25 d., penktadienis, 17:58:12
Tai jus baigite patys drebeti kaip kiskiai piskiai po lapu ir gasdinti savo vaikus.
Kaip jums, pasakysiu. Šis karas baigsis, kai visur bus išjungta elektra. Nei televizorius, nei melasklaida tada nieko jau negasdins.
Pasakysiu daugiau kas isjungs elektra, tik niekam nesakykite. :)
Nei rusai, nei amerikonai, nei jokie velniai. Jiems elektra reikalinga , kad galėtų ir toliau jus kvailinti. Kaip tukstancius metu ta dare. Kaip kryziuociai sako; "Gane Dievo avinėlius, kurie atperka pasaulio nuodemes."
Bet kai pabusite, praregesite, spjausite i visas tas kryziuociu, sijonistu, islamistu religijas ir atsiversite i pagoniu tikejima. Kuri tie patys kryziuociai jums ir ismuse is galvu. Garbinsite Saulę, kaip Aukstos Samones Dievybe, kuri ir dabar ives tvarka, paleidusi tokius plazmines energijos pliupsnius, kurie sudegins visus transformatorius, jusu televizorius, kompiuterius, visas 5 Dz stotis ir kitas Nano technologijas, kurios valdo jusu samone. Bus trys-penki Saules pliupsniai. Vienas jau ivyko. Tada prasidejo tas karas. Paskutinis bus lemiamas.
Nepergyvenkite, i akmens amziu negrisite. Bet taip kaip buvo jau nebus niekada. Dangus pasirupins viskuo. Viskas paruosta tam tikslui. Apie Viska Pagalvota. Tai ne jusu Maxima. :)
Taip kad, nepanikuokite.
Bet pasakysiu mamytems, mamytems. Saugokite savo vaikus. Jie yra pagrindinis taikinys. Kaip Biblijiniais laikais.
Priminsiu; Kai gime Kristus, Erodas nezinojo kuris is vaiku yra tas Dievo sunus. Todel liepe iszudyti visus tokio amziaus naujaginius.
Dabar laikai kiti. Zemeje jau yra daug įsikunijusiu indigo, kristaliniu, deimantiniu sielu. Kurios laikui atejus, viska zinos ka daryti ir jums pasakys. Kaip Kristus savo laiku.
Todel bukite ausis pastaciusios ir akis ispletusios, jei mokyklose bus skelbiamos bet kokiu pretekstu evakuacijos. Patys sugalvos, kad padeta bomba, gal ir kokia mokykla susprogdins, kad butu aiskiau, ar dar kokia legenda. Kelis kart evakuos, grazins atgal, kad jumi uzliuiuoti. Tas jau vykdoma ivairiuose pasaulio miestuose, Rusijoje daugiausiai. Bet trecias kartas gali buti lemiamas. Nerasite ju, arba atves jums jau suprocedurintus apdurintus, kaip ir jus, kurios dar meldziates ketvirtai, nieko apie tai nežinodamos ir neismanydamos.
Laime kad daugelis jau ir po dvieju proceduru duru atsikvosejo ir suprato kas yra kas.
Velniams sis planas neisdege, todel emesi karo. Jie juk negatyvais minta, kuriuos jus gaminate.
Nors ir dabar jau jokia konstitucija neveikia, bet karines padeties ivedimas panaikina visas jusu laisves. To jiems ir reikia. Evakuos jumi su vaikais, jeigu...
O ten jau patys zinote, kaip "Darbas islaisvina."

xxx 2022 m. vasario 25 d., penktadienis, 10:51:43
Susimildamas, baiki seti rusu pranasystes, turek sazynes nors siuo metu nepalaikyk agresoriaus.
Sektantu melagienas palaikyk sau :(
Nors dabar nutilk. :#
eziuri televizoriaus tai ir neziurek (geriausiai ji ismesk pro langa)

xxx 2022 m. vasario 25 d., penktadienis, 09:23:44
Jus kaltinate mane, kai as tik noriu jums akis prakrapstyti, kad matytute ir galvotute. Juk ne aš paskelbiau karą.

Motina 2022 m. vasario 24 d., ketvirtadienis, 21:16:13
Turiu sūnų 19 metį gimnazistą, šiemet baigia vidurinę, jei būtų karas išprotėčiau netekusi vaiko. Todėl ir atjaučiu tas motinas.

Motina, negaliu tyleti, koktu... 2022 m. vasario 24 d., ketvirtadienis, 17:44:01
Kaip tave toki besirdi zeme nesioja, turbut tau visai nesvarbu, kad zusta niekuo nekalti kareiviai, zmones vaikai, o jis vis savo senpirdos bezdalus skleidzia.
Rusams parsidavelis esi.
Sukrioses senis ,nori pasirodyti pazengusiu.
Ar ne laikas uz peciaus sedeti, nors gerai nebus ir ten
greitai tave ne viena zuvusio kareivelio motina prakeiks.
Dauguma brandaus amziaus zmoniu yra mastantys, Itin protingi mones puikiai skaito situacija ir suvokia savo vietą joje. Jie išklauso kitų ir yra linkę keisti savo įsitikinimus, kai atsiranda geresniu irodymu .
Ar tau nenusibodo buti rusu sektos pakaliku?

Nepasiduokite panikai, išmeskite televizorių 2022 m. vasario 24 d., ketvirtadienis, 09:02:50
Per artimiausius kelis mėnesius bus daug išeinančiųjų.
Ir visai ne dėl karo, norimo sukelti bet kokia kaina ir visus įtraukti. Kad galėtų viską nunulinti ir...
Visagalio planai kitokie. "Kiekvienas nusipjaus derlių, kurį pats pasėjo."

sara 2022 m. vasario 22 d., antradienis, 10:45:28
O mano laimingas skaicius yra penki, o ne keturi .

sara 2022 m. vasario 12 d., šeštadienis, 15:57:33
Tai kad ten Italu kalba kalba.

Portalas 2022.02.22 2022 m. vasario 9 d., trečiadienis, 10:09:34
Pažądins visus, net giliausiai įmigusius.

Yra tokia nuomonė 2022 m. vasario 6 d., sekmadienis, 09:52:58
Specialistai teigia, kad 90 procentų žmogaus gyvenimo sukasi apie pinigus ir seksą.
Dar kiti specialistai, medikai neDulkini, sako kad daug žmonių skundžiasi, kad po trečios procedūros dingo noras visai užsiiminėti seksu.
Ką manote jūs? Tur būt kyla noras ginčytis su "specelystais"? :)

Leninas 2022 m. sausio 30 d., sekmadienis, 08:05:59
Anarchija-tvarkos motina.

NIBIRU 2022 m. sausio 29 d., šeštadienis, 08:15:09
outube.com/watch?v=0TI0n2T-5vY

xxx 2022 m. sausio 24 d., pirmadienis, 09:27:26
Papildymas
/šoko terapija/
.
Pasirodo nėra gerai perpasakoti. Geriau tikslus vertimas. Taip praleidau svarbią detalę, kuri leistų į viską žiūrėti plačiau. ( ~> sausio 19 d., trečiadienis, 11:38:04. )
VISATA yra gyvas, tiksliai funkcionuojantis ir prižiūrimas organizmas, su savo sąmone. Tai nėra chaosas, kaip mums galėtų atrodyti. Žinotina tai, kad Visata plečiasi, gimsta vis naujos planetos. Ir kuriose jau susiformuoja tinkamos sąlygos, yra pasėjama įvairi gyvybės forma. Pradedant mineralais, augmenija, gyvunija, žmonija ir t.t. (Ir jūs net nežinote, kad mineralai yra gyvi. :)
Tai jūsų manymas, kad esate kilę iš bezdžionių, naudingas tik globalistams, kurie maitinasi tomis bezdžionėlių smegenėlėmis, adrenachromo pavidale ir geria jūsų kraują. Apie donorų suaukoto kraujo plazmos dingimą dideliais kiekiais mūsų pasaulyje, vis labiau jau kalbama. Tada paklausite-o kur dedama mėsa?
Štai čia ir išaiškėjo skandalingi dalykai. Jau ir patys tikriausiai skaitėte, kad kai kuriose šalyse masiškai uždarinėjami Makdonaldo restoranai. Pasirodo, ištyrus tuos mėsainius, juose rasta žmogienos. Va taip, aukštai kerpami ponai ir žemiau lenkiamos ponios. Protaujame savo galvomis, kol dirbtinis intelektas per 5 Dž nenurėdė kitaip.

sara 2022 m. sausio 21 d., penktadienis, 12:45:19
Jauskis laiminga/laimingas turi tokia teisie, kad ir kas butu nutike

sara 2022 m. sausio 21 d., penktadienis, 11:28:39
Tik dabar supratau kad turiu teisie buti laiminga

xxx 2022 m. sausio 21 d., penktadienis, 08:54:03
PASIAIŠKINIMAS/PAAIŠKINIMAS
.
Aš gyvenu gerai ir VISUS myliu.
Nes gyvenu geroje pasakoje.
O jūs gyvenate blogai, skundus rašinėjate, pykstate net ant savęs, nesuprasdami, kad mintys materializuojasi ir sugrįžta bumerangu.
Nes gyvenate blogoje pasakoje.
Va taip, trumpai. :)

tad 2022 m. sausio 20 d., ketvirtadienis, 14:45:41
Linkiu sekmes Sarai ir Jieciui bendraujant:D

xxx 2022 m. sausio 20 d., ketvirtadienis, 14:40:11
me visiems savo nuomone galima rasyti

xxx 2022 m. sausio 19 d., trečiadienis, 18:17:29
Dar kam patiko ta pasaka, pratęsimas tik iš kito šaltinio. :)
.
youtube.com/watch?v=HzcdEkAr2os

Pranas`as 2022 m. sausio 19 d., trečiadienis, 17:44:55
Nu jo, matau šita rašliava daro įspūdį. :D
Manęs net artimi žmonės jau klausia ar tikrai aš tuo tikiu ką rašau? Tada susimąsčiau...
Kaip čia taip kitiems atrodo viskas išvirkščlai, pagalvojau. Ir kodėl? :/
Jeigu reikėtų atsakyti tiesiai šviesiai keliais žodžiais, tai atsakyčiau-IR TAIP, IR NE. Nes niekas negali to patvirtinti mums priimtinais įrodymais. Lieka tik tikėjimas, arba netikėjimas.
Bet man ta "Pasaka" daug mielesnė, nei šita visa jūsų pindanijos irgi pasaka. Nes kiti info šaltiniai teigia, kad tai iki negalėjimo išpūstas burbulas su tikslu...
Tai dabar jūs ir spreskite patys kokias pasakas jums skaityti.
Geros dienos visiems. Nesinervuokite ir gerai maitinkitės, kol dar turite. :)

xxx 2022 m. sausio 19 d., trečiadienis, 16:05:41
O ko jūs "sėdite jam ant rato"? Eikite savo lentų skaičiuoti, dėstyti ką nors.
Pavyzdžiui trinkeles, lėkštes į lentynas, ar piningus skaičiuoti ne svetimus. Nereikės skundų rašinėti. :)

xxx 2022 m. sausio 19 d., trečiadienis, 14:11:55
Adminui, negi cia sektantu skleideju forumas?
Juk matote pranasas visus isvaike.
Jietis visai prarado savo prota,o buvo tikrai nekvailas zmogus.
Forumas virto nesibaigianciu astaro sektos pranasavimais.
Jietis buvo gana idomus zmogus, geri eilerasciai.
Gal Jus pabandykite istraukti zmogu, is sektantu nagu. matote kad visai prapuola...

Pranas` as 2022 m. sausio 19 d., trečiadienis, 11:38:04
SVARBU.
Aštaro kreipimasis į planetos Žemė gyventojus.
(Per kontaktuotoją Neva Gabril.)
.
Prieš daug eonų metų šioje planetoje, kaip ir daugelis kitų Visatoje, buvo pasėta Plejadžių, Arktūro, Andromedos, Sirijaus ir kitų žvaigždynų gyvybės sėkla. (Tai yra visai ne tai ko jus mokinate savo vaikus, kad kilę iš bezdžionės). Pagal Visatos Įstatymą, niekas neturi teisės kištis į jų evoliuciją. Bet prieš daug tūkstančių metų, nuo Egipto laikų, tamsos jėgos užgrobė šią planetą, naudojosi Jos gamtos ištekliais ir žmonių gyvybės energijomis, pavergdami juos.
Pati jūsų planeta yra gyvas organizmas, turintis savo sąmonę ir taip pat evoliucionuojantis. Atėjo laikas šiai planetai pakilti į aukštesnės vibracijas į 5-tąją dimenciją. Kas dabar ir vyksta. Su ja kartu kelia vibracijas ir visa gyvastis. Atėjo laikas ir žmonijai.
Visagalis tarė-GANA. Ir aš, kaip Vyriausiasis Galaktikų Tarybos Ginkluoyųjų Pajėgų Vadas, esu atsakingas už tamsos pajėgų pašalinimą iš žemės ir šios Paukščių Tako sektoriaus dalies. Žvaigdžių karai, ką jūs matote kinuose, tai nėra kinas. Tai vyksta iš tikrųjų.
Dabar jus patikinu, kad šis karas pilnai laimėtas. Visi portalai kontroliuojami ir niekam daugiau nepavyks jais pasinaudoti be mūsų žinios. Visi subtylieji Žemės planai išvalyti. Lieka tik fizinis planas, kuriame yra daug nežmonių, žmonių kūnuose. Bet kadangi Žemės vibracijos kyla (Šumano rezonansas), kas yra sutvertas ne pagal Dievo Planą, neatlaikys tokių vibracijų ir bus išskaidyti. Tamsos jėgos žino tai, bet jų tikslas bet kokia kaina išnaikinti žmoniją ir sunaikinti pačią planetą nepavyks. Nebus Trečio Pasaulinio karo ir jokių atominių sprogimų. Už tai esu asmeniškai atsakingas aš. Ir tai bus padaryta. Visi jūsų kariškiai apie mus žino. Nors jūsų informacijos kanalai bandys jus klaidinti.
Bet jums, Žemės gyventojams, ateina atsakingas laikas. Mes su didžiausiu nekantrumu irgi laukiame tos šventinės dienos, kada galėsime atvirai pasirodyti jums, eiti į tiesioginį kontaktą su jumis savo broliais ir seserimis. Tai bus didelė šventė mums visiems. Mūsų erdvėlaiviai jau vis dažniau pasirodo įvairiose pasaulio vietose, taip pratindami jus. Bet jūs neturite mūsų bijoti. Jūsų baimė iš kart užkirstų tuos kelius ir mes turėtume atsitraukti. Bet neabejojame, kad ankščiau, ar vėliau mes susitiksime. O jūs jau dabar turite apmąstyti ką mums pasakyti. Ko mūsų paprašyti. Ir mes su didžiausiu malonumu įvykdysime. Nebijokite būti drasūs savo fantazijose ir svajonėse, nes jos pildosi.
Maždaug taip, ne pažodžiui atpasakojau.
.
Tai aš tada ir paprašyčiau.
Aišku, aš negaliu kalbėti už visus , šios žemės lopinėlio dalies vardu Lietuva, žmonių vardu, kad ši mums šventa žemė, už kurią mūsų protėviai daug aukų ir kančių sudėjo, puoselėjo Ją ir mylėjo, kad dėl Žemės ašies perturbacijos padarinių, taip sau imtų ir NEpaskęstu po vandeniu, kaip Atlantida. Kad ji būtų apvalyta nuo gaivalo ir visokio blogio padarinių. Kad mūsų doriems žmonėms vėl nereikėtų patirti tautų kraustymosi pasekmių.
Išdrįsčiau sau priminti, jog mes evoliucijos kelyje tiek daug pasiekėmė, kad mums nekiltų ranka , pagal senus papročius, žudyti mums daug blogo padariusiuosius. Juk mūsų stipri dvasios,valios jėga ir Laisvės siekis tą jau įrodė. kaip galima tikslo siekti taikiu būdu.
.
Tada prašyčiau dar nuo savęs ;
-Pirmiausia tų trijų rušių medicininių lovų, kurios buvo mums skirtos, bet globalistai nuslėpė nuo mūsų.
-Prašyčiau atstatyti pilnai mano kūno DNR struktūrą, kokia buvo nuo Dieviško sutvėrimo pradžios. Kad vėl įgyčiau telepatijos, teleportacijois, telekinezės galias. Kad būtų aktyvuota Trečioji akis ir nemirtingumas.
-Prašyčiau mano kūno anglevandenę sandarą pakeisti į silicio kristalinę. Kad būtume atsparūs visoms ligoms, virusams. kas užtikrintų gyvenimo netrukmę.
-Suprantama, keistusi ir maitinimosi įpročiai. Tai kadangi aš nesu gurmanas, atsisakyčiau net dangiškos Manos, vardan Pranos energijos.
.
p.s.
priminsiu, jog visada žemės vibracijos dažnis (Šumano rezonansas) buvo 7-14 Gz. Kaip ir žmonių smegenys dirbo tokiu pat dažnumo. Dabar vykstant Pertėjimui, šis dažnis kinta. Penktos dimencijos yra 40-100 Gz. Tai kaip Aštaras sako, tie nežmonės neatlaikys aukštesnių kaip 40 Gz. Todėl, manau, niekam nereikės statyti jokių kartuvių. Kaip kam atrodo. viskas išsispręs savaime. Mums tik panorėjus. :)

sara 2022 m. sausio 19 d., trečiadienis, 08:26:53
Supratau kad turiu surasti save.
As einu tokiu plonu siulu, reikia pagauti save kitame siulo gale !

Žinau aš ją 2022 m. sausio 17 d., pirmadienis, 11:32:29
3 tėvų nepavyko atimti iš šeimų, bet per teismus prisiteisė alimentus ir ne tik.
Vienos motkės auklėjami berniukai ar netaps gėjais, juk auklėjimas moteriškas, kalbos apie šmutkių parduotuves, kosmetika, grožio salonus.

Aiškiaregis 2022 m. sausio 17 d., pirmadienis, 10:02:31
Taip ir matau kaip mamytė mamyte, pamišusi merga su trečiu vaikų, blaškosi apie Seimo teatro griuvėsius ir šūkalkioja - padlos šakaliene, žiobiene išlyskite, atiduokite mano vaikus, jūs kraugerės.
Bet kaip matau, ši kartą jos ne prie ko. Geriau lakstytų apie vaikų tėvų namus. Bet ir tai nepadėtų. Juk vaikiukai jau nušvitę, o mamytė vis dar ne. Nes stiprus nuosavybės jausmas neleidžia. Ji galvoja, kad vaikai jos nuosavybė.
Bet vis tiek teisnga mamytė mamytė. Juk iki pilnametystės ji atsakinga. Tik jai nieks nepasakė pranašystės.

sara 2022 m. sausio 17 d., pirmadienis, 07:34:51
Pranase rasyk cia, nes tavo rasiniai labai idomus!

Žmogui nesilaikančiam žodžio 2022 m. sausio 16 d., sekmadienis, 20:11:21
"Gerai, pasistenksiu be rimtesnio reikalo nieko nerašyti čia" :DDD

Juozas Erlickas 2022 m. sausio 16 d., sekmadienis, 18:02:28
Paskutinė vakarienė.Kad ta vakarienė paskutinė mums visiems artėja, kai žemė apsipils radioaktyviais pelenais po Maskvos ir Vašingtono bučinio... Girdėjau pranašystę labai labai jau senai joje buvo žodžiai,- po miestus lakstė buriai alkanų žiurkiu šmirinėjančių po radioaktyvius pastatų griuvėsius, kur nekur slankiojo mirtinos radiacijos paveiktų žmonių šešėliai ieškantys kokio nors maisto, o mirtinas maro virusas tvyrojo šaltame atominės žiemos ore, tarsi saliutuodamas sugriautos Europos miestams...

Jau vos 2022 m. sausio 16 d., sekmadienis, 13:38:43
šniaukštuoji, bet nepailsti:( Kiek suprantam, "rūpestingas" pasiprociavojimas ir toliau vyks. Ar nepriils bėras žirgeliai, ar nenutrūks šilko vadelėlės? Smerčius čia pat. Tad nenuilstamai dirbk velniui.
O dėl mūsų nereikia, neteršk eterio,nes ta pati litanija kartojasi. Net neskaitome. Sau kartok ryte ir vakare.

Pranas` as 2022 m. sausio 16 d., sekmadienis, 10:25:16
Reikia pakalbėti. Ne man, o dėl jūsų.
Kaip žinome, gyvename laikų pabaigoje. Trumpai kalbant yra du apokaliptiniai scenarijai. Giluminės vyriausybęs ir Šviesos jėgų- Dievo planas. Ir tarp jų karas subtyliuose, astraliniuose ir kitokiuose planuose jau laimėtas šviesos galutine pergale. Giluminė vadovybė, su visais archontais ir chimeromis likviduota. Dabar veiksmas persikels į fizinį planą ir mes būsime to liudininkai, kai kils į viešumą visi jų darbai, kaip kris kaukės lig šiol tų kuriuos jūs gerbėte ir ėmėte iš jų pavyzdį.
Tas jau ir vyksta, tik jūsų šaldytuvas to neparodo kas vyksta pasaulyje. Rodomas pokyčiai popokyčių kičas.
Jie eis iki galo. Trečio pasaulinio jiems sukelti nepavyks, bet imsis visų įmanomų priemonių, kad galėtų įvesti nepaprastąją padėtį šalyse. Visi jų statytiniai valstybiu vadovai dirba tam tikslui, nesvarbu ką jie sakytų. Ar tai dėl virusų, ar dėl ekologinių problemų, kurių neišvengiamai bus ir daugės, tikslas "pasirūpinti visais". Jums įsakys palikti savo butus, namus, neužrakintus. Kad spec. tarnybos galėtų atlikti pilną patalpų "dezinfekciją". O jūs patys būsite tvarkingai, be triukšmo (nes jūsų pačių labui), susodinti į autobusus tamsintais stiklais, prižiūrimų uniformuotų pavlikų morozovų ir kitų pabėgėlių, kuriuos tam tikslui ir pasikvietė, kad jus palydėų į saugią, teritoriją, kur nei šiluma, nei elektra, nei internetas nieko nekainuoja. Ir kur gausite maitinima tris kartus dienoje. Jūsų gyvuliniai pasai nieko nereikš, nes jie atliks savo testus, sukišdami pagalius į nosį, kurie rodys tą ką reikia. Kai atsidursite poligone, už spygliuotos vielos, bus vėlu galvoti. Suprasite kas yra Ketvirtasis Reichas. Taip dabar vyksta Australijoje. Poligonai, lavonmaišiai ir karstai paruošti visose šalyse.
Tai dabar patys galvokite, ar reikia jums lipti antrą kartą ant holokosto grėblio. Ir tai priklausys nuo jūsų pačių valios. Ir tik nuo jos.
.
Bet yra kitas, optimistinis Dievo planas, kuris iš jūsų pareikalaus galvojimo nemažiau.
Žinote kad planetos sukasi, turi savo trajektorijas ir pnš. Ko niekas pakeisti negali. Tik Visagalis. Ateina laikas, keičiasi ir tai. Todėl Žemei jau esant "ties dvylikta valanda", bus atstatinėjama Jos ašis į pirmykštę padėti, kokia yra buvusi nuo sutvėrimo. Polių pilnos aversijos nebus, bet ašies padėtis keisis. Todėl pakrančių gyventojai turėtų būti pasiruošę. Daugės ir ugnikalnių išsiveržimų, žemės drebėjimų, orų anomalijų.
Kitas dalykas, kad mūsų laukia tos vadinamos "Trijų Parų Apsoliučios Tamsos Laikas". Kada nieko nematysime net per ištiestą ranką. Nedegs jokios lempos, jokios žvakės. Panirsime į anaerobinę būseną, kaip meškos žiemos miegui (tai jau kalbėjome), atsidursime fotonų juostoje. Pabusime jau kitoje realybėje. Nors daug kas ir nesupras, kas įvyko.
Va čia ir laukia didysis jūsų išbandymas. Todėl ir sakau jums, kad būtute pasiruošę. Nes daug kas kraustysis iš proto tiesiogine to žodžio prasme. Blaskysis miestuose, eis laukais, ieškodami savo artimųjų.
Įsivaizduokite mamytę, kuri pabudusi pasiges savo vaikų. Tai jūsų užduotis ir bus pasakyti jai, kad neieškotų, nes neras. Jie jau bus perėję į 5D. Kaip ir naminiai gyvunėliai. Nes jie neturi visai egoizmo, o pilni meilės. Jums dar teks su savimi labai daug padirbėti, kad irgi patektute Ten.
Čia ir bus tas Evangelijos pagal Joną punktas, kai " vienas bus paimtas, kitas paliktas."
Tada bus daug `išeinančių`. Patys stebėsitės kur dingo tie vakar kalbėjė per televizorių., kur valdžia, kur kiti "geradariai", kur tas kaimynas, giminatis ir pnš. Kiekvienam savo, kas kur. Kas kartoti kursą į kitą 3D planetą, kas 5,6,...ar 12 D. Nes toks buvo siekų kontraktas. Tik žinokite, kad mirties kaip po tokios nėra. Tai kryžiuočių išmislas ganyti avims.
Kaip ten bebus, bus, ar nebus, kaip sakau, bet poskiepį jau turite ir bent orientuositės tokiose Fors Mažor situacijose, JEIGU...

sara 2022 m. sausio 15 d., šeštadienis, 11:58:41
Siandien antras mano Tevo gimtadienis, nes jam pavyko issivaduoti nuo mirties gniauztu

sara 2022 m. sausio 13 d., ketvirtadienis, 11:46:43
Gyvenimas yra nenormalus, viskas yra nenormalu .

Pranas aš 2022 m. sausio 11 d., antradienis, 16:05:08
Tik tuščias jūsų šaldytuvas nugalės televizorių.

sara 2022 m. sausio 11 d., antradienis, 11:40:09
As sutverta tam, kad kitus pakeisti is vidaus daug nepamokslaujant ir nekalbant.
Bet kada tai darysiu?

Pindamija tęsiama 2022 m. sausio 9 d., sekmadienis, 15:22:48
Po o mikron prognozuojama mutacija pi zatron.

sara 2022 m. sausio 9 d., sekmadienis, 14:16:47
Kazkur tai skausmo kulnas turi buti ...

sara 2022 m. sausio 7 d., penktadienis, 11:09:41
Supratau kad reikia tureti ir melagingu jausmu

Jūs priekabiautoja :D 2022 m. sausio 6 d., ketvirtadienis, 10:41:42
Gerbiamoji, aš jus atpažinau. Tai jūs ta ped agogė, kuri lipote per langus į min Isteriją. :)
Kad lietuvių kalbos gramatiką įvaldžiusi, tai pagirtina. Bet kad nemokate rusiū kalbos, tai akyvaizdu. Nes kalbate visai ne į temą. Matosi kad nesuprantate net apie ką ta info.
Tai jokie sektantai o slapta paviešinta info, kurią galite rasti ir kitomis pasaulio kalbomis, jei panorėsite.
Manau protaujantiems tame saite būna daug įdomios, šokiruojančios info. Kaip ir šiame pvz. apie pono Sh vabo medžioklę ir kt. Ir tai liečia mus visus. Kadangi VISI valdžioje esantys, vadovaujasi jo nurodymais. Pradedant prez identu ir visais nukais leninukais gent viliukais mol deikiukais, visai tvarteliniais ir svirneliniais. Tik jie imituoja kovą tarpusavyje. Todėl mane kaltinti ir užsipuldinėti pasidalinimu žiniomis nereikėtų.
Galite ir nedėkoti. :)

:D 2022 m. sausio 5 d., trečiadienis, 21:57:53
Nesilaikai žodžio.
nepatikimas plepalas esi.
Tarškalas triukšmui kelti.:)

:DDDDDD 2022 m. sausio 5 d., trečiadienis, 19:41:27
Vėl ir vėl iš naujo kartoju ir kartosiu. Mielieji, toliau rašysiu, kad nerašysiu
juk viskas aišku, kad rašysiu. Dar ne pabaiga
"pasistenksiu be rimtesnio reikalo nieko nerašyti čia"

xxx 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 22:29:57
„Žmogus viską daro atvirkščiai.
Skuba suaugti, o tuomet dūsauja dėl prabėgusios vaikystės.
Švaisto sveikatą dėl pinigų ir čia pat jau švaisto pinigus, kad pasveiktų.
Galvoja apie ateitį su tokiu nekantrumu, kad pradeda ignoruoti dabartį. Dėl to praranda tiek dabartį, tiek ateitį.
Gyvena taip, tarsi niekada nemirtų, o numiršta taip, tarsi niekada nebūtų gyvenęs“.
po 100 metų net kapo nelieka.

xxx 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 22:25:49
„Kartais reikia pabėgėti, kad pamatytum, kas bėgs paskui tave. Kartais turi kalbėti švelniau, kad pamatytum, kas iš tikrųjų tavęs klausosi. Kartais turi žengti žingsnį atgal, kad pamatytum, kas dar stovi tavo pusėje. Kartais turi priimti neteisingą sprendimą, kad pamatytum, kas tave palaiko, kai viskas žlunga“.

Pagalvojus 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 22:17:07
Rasome automatiskai negalvodami, net praleisdami raides.
Svarbu esme.Klaidu darome KIEKVIENAS.

Rašosi 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 21:28:31
Pasistengsiu o ne pasistenksiu,e si pensininkas tai turėdamas laiko nors gramatiką pasikartok Pranaše.

xxx 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 21:19:57
Jus labai negatyvi. Atrodo kad čia ateinate išsivemti, išsividuriuoti.
Kaip jaunesnei panelei toks nekonstruktyvus elgesys visai ne prie veido.
Tai tikriausiai ir nežiūrite į veidrodį, nes...
Gerai, pasistenksiu be rimtesnio reikalo nieko nerašyti čia.

išmok rašyti pranaše 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 20:42:22
Rašosi ardysiesi o ne ardisiesi, esi nemokša ne tik bukaprotis.

Kaip jtu visiems nusibodoai 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 19:56:47
Tau svarbu tarškėti, tai kasdienis užsiėmimas iš nuobodulio,
Naktimis nesimiega, tai vis galvoji kap ką iškolioti. :D
Kol šikšninio apynasrio neuždės, tol ardisiesi.

xxx 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 16:20:55
Jums matomai sustiprinačioji padarė meškos paslaugą. Negi dabar prisipažinsite. Bet nežabotas pyktis išduoda.

Kaip jis visiems nusibodo 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 15:56:16
Šitas demensinis 70 metų senis save pranašu laikantis

tikrai 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 12:19:46
Susimildamas, nepasakok gaidžio snapo,
o pats jį suvalgyk ir tą vandenelį išgerk.:D

xxx 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 11:30:33
Bet ir kokia beprotinga jūs būtute, visasda leistis į kelionę su pėdsekiu yra geriau.
Tai aš jums ir sakau, kad dabar įeisime į upę, kurios jūs dar nematote.
Galite jau nusirengti, kad nesušlaptute rūbų. :D
O jei rimtai, tai nusimeskite kaukę. Kad kas pasipiktinęs, ar iš išgąsčio jums jos nenuplėštų ū ū.

xxx 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 11:18:50
Jūs labai protinga. Būkite atsargi, nes turite ką prarasti. Kas tada ? :)

Va taip 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 11:00:59
Niekas nieko nebijo,:DDD
Baiki gasdinti pats save, ramiai miegok ir kitiems pasaku nesek.
Ar nematai jau visur visiems nusibodai.
Vel uz vadziu ir vel is pradziu,tikrai raso -neturi ka veikti ,su kuo bartis,tai nors cia savo negatyva islieji.
Nei buta nei kliuta - nieko nepaprasta neatsitiko.Kur buves nebuves ir vel ciupt bobai uz p...:D

~~~~~~>sausio 3 d., pirmadienis, 11:37:06 2022 m. sausio 4 d., antradienis, 10:20:17
Ale ir keisti jūs žmogai Vietoje to kad ačiū pasakytute, vis sukiojate sau pirštą.
Nebus- tai nebus. Galėsite ir toliau sukioti.
O jeigu bus? Tai bent būsite informuoti ir galimai jums nenuvąžiuos stogai. Dar ir kitus paprotinti galėsite.
Kalba apie tai, kad nustotute bijoti. Kas dabar vyksta jūsyse syse. :)
Va taip.

xxx 2022 m. sausio 3 d., pirmadienis, 17:45:20
Sara. Gal tiesa sakai. Tiketina, kad pranasas tau kelia i savo paralelini pasauli parodys.
O gal sapnuose sutiksi.juose ir jusu sek.. nerai gali issipildyti.

2022 m. sausio 3 d., pirmadienis, 17:39:32
Reikejo prideti, kad nuogas, be batu, apzeles gulejo isbyrejusiais dantimis,
dvokiantis, nes neturejo uz ka net muilo nusipirkti ir t.t. :D

xxx 2022 m. sausio 3 d., pirmadienis, 17:01:44
Pasikėlusi ponia užsipuolė pašalpinį:
-Kodėl tu nieko nedirbi, guli sau po palme, bananai krenta, o tu vis guli. Surinktum, nuneštum parduoti.
-Ir ką?
- Pinigų turėtumei. Tada jau dviratį galėtumei nusipirkti. Su dviračiu daugiau bananų nuvežtumei parduoti. Dar daugiau uždirbtumei.
-Nu, ir?
-Žiūrėk, tada ir mašiną nusipirktumei. Galėtumei dar toliau, daugiau, brangiau nuvežti.
- Nu jo. Ką jūs su tais pinigais veiktute?
- Kaip tai ką,?
Pasipiktina pasikėlusioji.
-Hm. Keistuolis. Tada aš galėsiu sau leisti viską. Galėčiau nieko nedirbti. Kiti lai dirbs man. Gulėsiu sau po medžiu ir svajosiu.
-Tai aš dabar tą ir turiu.
Atsakė pašalpinis. :)

sara 2022 m. sausio 3 d., pirmadienis, 14:21:14
Bet juk yra ir begales paraleliniu pasauliu, kurieme nors is ju, gali buti, kad Pranaso pranasavimai issipildo !
Galu gale yra sapnu pasaulis . Jame irgi Pranaso pranasavimai gali issipildyti !

xxx 2022 m. sausio 3 d., pirmadienis, 14:04:37
Nepykim ant jo jis taip sau įsiteigė. O kad klysta nenori prisipažinti. Ką bekalbėtume, vistiek savo "tiesų" nepaneigs :D Lai kalba, žmogui reikia su kažkuo pakalbėti, pasiginčyti,pasipešti. Kitaip būtų didelė nūda. :) Sektos nepakanka, ten reikia tik linkčioti galva, juk nepaprieštarausi.

Manau 2022 m. sausio 3 d., pirmadienis, 12:37:25
Tai gyvenantis vienas žmogus .Pranašavimas tai užsiėmimas.
Neeilinė pramoga ,visko prisigalvoja nes alkoholio nevartoja.
Nors taip jaučia, kad gyvena.
Kažką nors mėšlu apmėto,gauna atgal - nors tokį dėmesį jaučia.
Nors nusibalnoja nosį, bet vis tiek eina pranašautį. Labai patogi pozicija – užlipti ant aukšto bokšto ir viską vadinti diktorių nieku- melu, tartum jis jau būtų tas viskas - ta tiesa.
Čia paslėpta labai didelė "neklystnčio" ambicija. Jis nenurims, nors ir suprato, kad pranašavimai baigėsi šnipštu. Datos bus atidėjinėjamos, iki tol, kol pajėgs kalbėti.

Neišsivartysi pranaše 2022 m. sausio 3 d., pirmadienis, 11:37:06
Kam tokios pranašystės kurios nežinia kada išsipildys ir aplamai ar išsipildys. kaip ir tokia a le pranašai tinkami tik kartuvėms statyti

xxx 2022 m. sausio 3 d., pirmadienis, 10:10:43
O at jis sakė kad Rytoj?
Saulei neįsakysi kada, Čia jums ne televizoriaus diktorius. :)

Tai bent išsipilde pranaso 2022 m. sausio 3 d., pirmadienis, 10:03:52
Žadetas saules blyksnis, perdege visi kompai, sprogo televizorius o iš mobiliako liko tik nuodegulis

sara 2022 m. sausio 2 d., sekmadienis, 11:37:22
Gal nereikia imti to ka pirmi pasitaike pateikia.

xxx 2022 m. sausio 1 d., šeštadienis, 19:30:00
Kaip Dangus taip ir pragaras turi savo vartus.

sara 2022 m. sausio 1 d., šeštadienis, 12:45:21
Teisia as nenoriu buti

sara 2021 m. gruodžio 31 d., penktadienis, 15:06:41
Viena cigarete surukiau per tris dalis.
Nes i gyvenimo pusmeti be cigareciu vistiek to uzsimanai.
Dabar vel puse metu galesiu nerukyti!

sara 2021 m. gruodžio 31 d., penktadienis, 15:04:44
Na as esu irgi vagile, nes noriu tureti savo proto nors dalele, o ne vadovautis vient Tevo proto taisyklemis.
Va iki ko Tevo taisykles privede, neturedama savo proto labai sunkiai 23 metus sirgau sizofrenija.
O dabar nusprendziau pabandyti nors dalele tureti savo proto ( vadinasi esu vagis jei Tevo namuose ( ne savo) turesiu savo proto dalele )
Dabar nusprendziau visko po truputi mokintis - nes as tai galiu, jei turesiu nors dalele savo proto prie saves ( vadinasi esu vagis )
Nes nenoriu prazuti.
Didinsiu savo prota iki tiek kol prades Tevas klykti, o kai jis pasius vienu procentu savo prota sumazinsiu, manau tiek pakaks kad Tevas nurimtu ir as nors sy ta tureciau.
Bijau prazuti esu visai be rubu . . .

xxx 2021 m. gruodžio 31 d., penktadienis, 13:56:16
O kas meluoja, tas ir vagia. Che, che...:D

xxx 2021 m. gruodžio 30 d., ketvirtadienis, 13:18:36
Tau diktorius labai patinka. Bet jis nekaltas. Kam liepiama meluoti. :)

sara 2021 m. gruodžio 30 d., ketvirtadienis, 08:51:04
Per zinias, aiskiai pranese, kad jie mano, pagal visus zenklus ir pagal tai, kad mus vercia garbinti Stalina, ruosiasi karui, nes tik taip gali buti - sako jie

xxx 2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis, 16:24:43
VĖŽYS-didžiausia farmacininkų svajonė.

xxx 2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis, 16:03:16
Matau reikia Pranas`o.
Nebus jokio karo. Nors kai kas ir labai to nori. Bet ir be karo bus kas veikti. Pvz. statyti kartuves. :)
O kad nuo saulės blyksnio perdegs visi jūsų kompiuteriai, mobiliakai ir kiti gadžetai, tai galiu pažadėti.

taigi 2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis, 15:38:55
Nereikia buti pranasu, po rusu kaledu yra didele galimybe kilti karui
Rusija link to ir eina.
Tai bus pasaulyje ne pirmas ir nepaskutinis karas.

xxx 2021 m. gruodžio 26 d., sekmadienis, 19:35:24
SU sv. Kalėdomis!!!

sara < Kristina > 2021 m. gruodžio 25 d., šeštadienis, 16:04:15
Sveikinu visus su Kaledomis, Kuciomis ir Naujaisiais Metais !

sara 2021 m. gruodžio 24 d., penktadienis, 14:33:28
Gyvenimas yra seksas.
Net gurksnis oro i plaucius - tai yra seksas.

sara 2021 m. gruodžio 22 d., trečiadienis, 18:11:59
The Weeknd - Echoes of Silence (Official Music Video)

sara 2021 m. gruodžio 22 d., trečiadienis, 17:26:31
Tarpusavyje nors pykstates, vis sioks toks uzsiemimas, o su manimi net nesipykstate...

sara 2021 m. gruodžio 22 d., trečiadienis, 10:06:08
Yra ir tokslai Dievas - Grybas,
tai suzinojau pavasari.
Visi turi visokiu Dievu, vienu zodziu ...

Jietis 2021 m. gruodžio 22 d., trečiadienis, 09:45:31
Cha. Kaip gudriai visus apgavau, sukurpęs kalėdinę pasakaitę specialiai vizijų portalui. :D
Na taip. Pastaruoju metu daug valgiau savo pripjautų pernykščių grybų, galėjo pasireikšti šalutinis poveikie, spalvotų vizijų pavidale. Ką dabar ir matome. O grybukai tai geri, tikriniai buvo, Negi išmesi.
Tai norėjau jus ir prablaškyti, pašiurpinti šiais pindamijos laikais, kada sėdite kits kitam ant sprando ir riejatės nenuotoliniu būdu. Tai pinda ta mia tikrai. Ankščiau man ji labai patiko. Gražiai dainavo, straksėjo, viską...tskant. Bet kai mafija ją galimai pasodino ant miltukų, nes ne į jų dūdą pūtė, dingo ir ta meilė. Nu va, kažkas tikslą pasiekė. Žiauru, žiauri ta kabzono pugalačiovos zavalinskajos mafija. Na aišku, dideli piningai ten sukasi. O viskas dėl jų, dėl šlovės, dėl garbės. Vien žo-puikybės viršūnė. Ir kas ant to grėblio vis lipa, blogai baigia.
Bet aš ne apie tai. Grybai grybais, bet visada sakiau-skaitykite pasakas vaikams. Tame liaudies folklore daugiau tiesos, negu labai griežtai kontroliuojamos leidybos vadoveliuose, persunktų rafinuotu melu. O ir jūs patys "Mt 18, 1–5. 10 „Jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę“.
Tai su tokiais gražiais palinkėjimas linkiu sutikti Kalėdas ir artėjančius Naujuosius Metus.
Tik žinokite, kad šventės visada baigiasi. Baigsis ir karnavalas. Nepamirškite nusiimti kaukių, nes ateis plėšikai ir nuplės jums jas. :)

Pabaigtuvės kalbėjimų 2021 m. gruodžio 21 d., antradienis, 19:39:18
Jieti nors prieš šv. Kaledas erezijų nekelk.
Baiki kartoti sektantų paskaitas.
Kiek suprantame, esi įpareigotas iš vartiklio forumų visus išvaikyti
Per tave kitokių temų neliko, tik tavo paistalai, kas ne pagal tave buvo iškoliotas.
Galvoju iki Naujų mažai kas ateis su tavimi koliotis,tad nepavyks tau negatyvais pasimaitint.
Nebet Sara ateis.

Jietis 2021 m. gruodžio 21 d., antradienis, 18:45:43
Nežinau ką čia pasižadėti, kad...
Šventes reikia švęsti. Tai neginčijama. O advokatas tai persitengė. :)
Kitas dalykas-ką aš pasakysiu savo draugei, kad grįžau vaidilučių išbučiuotas raudonu lūpdažiu. Kaip aną kartą. :D
Tada vėl turėsiu rašyti pasiaiškinimą kur buvau, pas ką, su kuo, kodėl, kokiu būdu, kiek kartų, kodėl būtinai patamsyje ir panašiai. Tada vėl prasidės NSO seansas, tik virtuvėje bet su skraidančiomis lėkštėmis. :)
.
O kalbant rimtai, bet kuriuo atveju, gerbiu kaimo bendruomenę. Laikomės nesikišimo į užsienio ir vidau politikos (Ne taip kaip anūkas leninukas su baltarusiais.)
Bet galimai apokaliptiniu laikotarpiu (Apokalipsė tai jokia pasaulio pabaiga, neklyskite ir neklaidinkite), apie ką vis kalba tas vieno žmogaus sektos kalbėtojas, kada galimai bus daug chaoso, teks mobilizuotis, apjungti pajėgas. Tada saugios kaimynystės reikalai bus svarbūs kaip niekada. Todėl neišsižadu atsakomybės ir aš už mūsų kaimo kokį tai sektorių, dalyvaujant bendrame veiklos plane, ar pnš.
Dar aktyvesnis tikiuosi būti, kai daug kam tikrai gali `važiuoti stogai`. Tai aš pas tokį kaimyną ateisiu pasišnekėti, kur nors atsisėdę po medžių. Kalbėčiau kad viskas yra gerai. Kad Didysis Žemės `Teatras` užsidaro, dekoracijos išmetamos. O būtybės kurias tu matai, tai visai ne haliucinacijos, o tavo angelai sargai, tavo žvaigždžių giminė, kurie visada ir buvo už teatro širmos. Jie dabar atėjo tave pasveikinti už labai gerai atliktus vaidmenis visose inkarnacijose. Jie tavimi didžiuojasi, nes žino kur tu buvai ir išgyvenai. Eik dabar pasitikti, pasisveikinti, pasikalbėk su jais. Jie su didelę meile laukia tavęs. Ir tai joks sapnas, nes tai tikra. Kai iki šiol tu gyvenai haliucinacijose. Toks buvo Visagalio Planas ir tu puikiai pasirodei. Maždaug taip.
Žinoma kad ir aš esu iš tokios pat mėsos ir kaulų kaip jūs. Ir pats nežinau kaip pasielgsiu galimai tokioje Fors Mažor situacijoje. Gal reikės vaduoti naminį gyvunėlį iš nuolaužų kruvos, ar pačiam žiūrėti kuo sutvarstyti žaizdas, ropščiantis iš po sugriuvusio "teatro dekoracijų". Tada tai tikrai pamatysime kad esame reikalingi vieni kitiems, kai "lysime pro adatos skylutę, nelyginant kupranugariai į 4 D". Nes tada visi būsime vienodai turtingi, t.y. atvirkščiai, bet tikrai visi vienodi ir lygūs. Nes iš tikro tokie ir esame. Tik to dar nesuprantame.

sara 2021 m. gruodžio 21 d., antradienis, 13:12:46
Vaidinate baisius patriotus ir nieko deta zmogu mucijate .
As irgi moku rusiskai, tai dabartes del to esu kalta ?

Advokatas 2021 m. gruodžio 21 d., antradienis, 12:03:15
Nežinau, nežinau kaip jis čia apsisuks prisikalėdojęs. Iš vienos pusės tos Jofanos Jolki palki gal ir gražų. Snieguročkos be diedo morozo, su žieminiais stringais jam įspūdį padarytų. Bet iš kitos pusės, tam sniego žmogui, jei sniego patrankos neprišaudys sniego, neveiks keltuvai ir prižiūrėtojai neišsiblaivys, gali ir nesusivilioti gundančiais viliojimais.
Bet kiek žinau, gerai čia jam užvožėte. Tiesiai į širdį. Ir netgi žemiau juostos. :)
Lai atsipeikėja sniegžmogis, matysim.

Sveikinu 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 23:49:15
Baigiasi dar vieni metai. Tai buvo ypatingas laikas, pandemijos metu
dienos neretai atrodė ilgos, užpildytos neregėtais iššūkiais. Tik pasitikėdami savimi ir veikdami drauge, mes visada būsime stipresni ir eisime į priekį. Tegul šv. Kalėdų šventė šiemet būna ypatingai prasminga, o namuose ir mintyse sklinda ramybė. nesibarkime, nesižodžiaukime, palikime pyktį už forumo ribų.

xxx 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 23:43:45
Kalėdų naktį tylią, šventą,
Trys angelai lai jus aplanko,
Dovanos jų stebuklingos,
Kiekvienai šeimai reikalingos.
Pirmas angelas - Vilties,
Baltais sparnais jis jus apglėbs,
Kai namuose gyvens viltis,
Jokia neganda neužklis.
Antrasis svečias Laimę neša,
Kad niekada nebūt jos maža,
Tiek vyresnius, tiek ir jaunus,
Sėkmė lydės visus metus.
Trečiasis angelas skaisčiausias,
Meilę neša jis tyriausią,
Kad brangintumėt visus
Šeimoje, taip pat draugus!
O po šių dangiškų svečių,
Linkėjimus ir aš siunčiu -
Kad per Kalėdas ir Naujus
Aplankytų džiaugsmas Jus!

Kaimo žinios 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 19:56:34
čia jiečiui, taigi..tai mes neabejinga kaimo bendruomenė
Anksčiau, būvai mobilus kaimynas.
Mes norėtume ir toliau gyventi draugiškai.
Garsiai sušukam stebuklingą burtažodį „Uždegam Kalėdas"
Naudinga informacija; Aukso spalva žėrinti Jonavos eglė šiemet pirmą kartą skleidžia ne tik šviesą ir šventinę dvasią, kviečiame sekmadienį susitikti. Įspūdingas įžietas ir eglučių miestelis.

Inkognito 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 18:03:55
Ką gi gal tu ir teisi A. nieko čia jau nebepadarysi, todėl traukiuosi iš kelio lai pasiautėja nors šitame puslapyje vargšelis, pasimelskime, kad dievas jam apšviestų prota ir padarytu Kalėdų stebuklą,kad jis taptų tokiu žmogumi koks buvo kadaise...

Inkognitas antikristui 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 18:00:43
Na dėl manęs nesirūpink aš tai turiu šeima, mano anūkas gryžęs iš užsienio atitarnavo kariuomenėje, turi darba ir gyvena pas mus, mes jam padėjome materialiai atsistoti ant koju. Pats aš turiu pakankamai su kuom bendrauti internetu, pavyzdžiui šiandien bendravau su londonu, dabar vakare bendrausiu su Čikagoje gyvenančiu mūsų tautiečiu, ryte bendravau su Sočyje gyvenančia viena iš mano pasakojimų gerbėja. Bet laikau savo pareiga apšviesti žmones ir neleisti savo paistalais sektantams jiems pudrinti smegenis, juk ir tu kažkada buvai normalus žmogus, kol kažkokie tai šėtono taranai apsimetę dievais neužkniso tavo smegenų, gaila kad pražiūrėjau tą momenta ,o dabar atrodo kad ne kažin ka ir begalima padaryti, nes esi galutinai užzombintas žmogėnas atkakliai tiražuojantis savo pasenusius sektantų skiedalus.

Čia jieciui 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 17:49:43
Na taip žmogas visai išėjo iš krašto, įdomu ar dar kas nors išskyrus sekantus bendrauja, panašu kad ne, nes vienas nanuose, sėdi kompe ir rašo nesąmones.
O gal jis nekaltas, klaviatūra kalta?:D

taigi 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 17:43:23
Jis gal ne niekšas,bet jis nežino ką daro, žmogas psichinis ligonis, prieš Kalėdas būna eilinis prototo užtemimas. Jam atleiskime. Nesiginčykime, kaip ten žmonės sako - duokim D kelią. lai rašo.

Antikristo tarnui jiečiui 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 17:19:05
Nu ka daugiau su tokiu kaip tu galima bekalbėti juk tu iš balto darai juoda ir esi tiek bukas kad net asilai galėtų mokytis iš tavo užsispyrimo sektante. Matosi koks ištgama esi, jeigu toks kaip Brazauskas, kurį nušauti norėjau, buvo tavo mokytoju, tu net ir jį pralenkei niekše.

xxx 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 16:23:47
Na taip žmogas visai išeėjo iš krašto, įdomu ar dar kas nors išskyrus sektantus bendrauja, panašu kad ne, nes vienas nanuose, sėdi kompe ir rašai nesąmones.

Buridano asiluiui 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 15:15:28
Nebūk tu plokščias kaip čiumadanas. Jeigu aš ir klydau kitados datose, tai tas tik yrodo, jog aš evoliucionuoju. Kaip dabar jau žinau, tikslių datų nežino niekas, net angelai, archangelai, ar serafimai. Tik Dievas. Nes tai yra PROCESAS ČIA IR DABAR. Kitaip sakant-evoliucija.
Buvo laikas kai ir aš ėjau į božnyčia. Buvo laikas, kad net tavo patronas pan Brazowskij atsivertė ir praše archangelo Mykolo užtarimo, prikrėtęs eibių `ant Lietuvos`. uŽ ką jį vertinu DABAR labiau už Diedą Morozą ir jo nuką ledinuką Galvrilovą BurgerĮ, su visa šobla bla bla ir visa kolumbijos mafija.
Taigi viskas evoliucionuoja. O kas neevoliucionuoja, bus iškaidyti į atomus.
Bet SVARBIAUSIA;
Žiūrint per 4 D akinius, ant visų tų velnių pakalikų negalima pykti, nes jie buvo ir mūsų mokytojai. Tad turime tai priimti ir paleisti. Taigi, žinodamas ką jie prikrėtė, nestatysiu jiems kartuvių. Dabar tai jų problema. Ir žiurkės jau bando bėgti iš skęstančio laivo. Bes statys tokie apkvailinti kaip tu, kai pabusite.
Matau nieko nesupratai. Eik įsipilk tų savo prarūgusių vynuogių sulčių, gal tau ir bus ryškalas.
O apie kažkokį frystailą nieko neprisimenu ir man tai nerūpi. Savo Recicle Bin`e darau tvarką ir žiūkšlių nekaupiu.
Bet tu kaip tikras čekistas, viską registruoji, nes reikia atsiskaityti su implantatoriais. Kontraktą reikia vykdyti. Tik nuo per didelio uolumo, vis susiveli ir kitus bandai suvelti, teigdamas, jog jis tai aš, arba kad aš kašką tada sakiau pats ant savęs. :/ Ai, shkoda gadac, pan Adamonis.
Išsitryk galvą, braliukas, kuom bebūt neprarūgusiu.

Buridano asilas 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 13:29:32
Tai kad visus šitus tavo anekdotus girdejau dar 2004 metais,galejai per tiek laiko sugalvoti ka nors naujesnio- tu priekvaili su savo ta Nesara Gesara…z Juk tada 2004 metais ir pats žvengei iš Freestylo kai jis nufantazavo kad melynomis Galaktikos Tarybomis apsirenge pareigunai uzdes antrankius Amerikos prezidentui… tai kur tie pareigunai ir tie antrnkiai,ir kas tau i galvą prišiko kad dabar pats kaip papuga kartoji tuos senus bajerius?

xxx 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 12:59:50
Ir dar 4D.
Neveiks jokie televizoriai, mobiliakai, internetas, nes nebus elektros. Paskui labai greitai bus įdiegta nauja, fotoninė energijos rūšis, kuri pakeis dabartinę elektrą. Bus nemokama ir kiek kam reikės. Nebus jokio iškastinio kuro(dujų, anglių, naftos), nes to ir nereikės. Bus tik dvi energijos rūšys. Tai šviesos ir garso.
Apie pinigus nekalbėsiu, nes jau aiškinau apie NESARA,GESARA.

xxx 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 12:48:12
Nu va, matote kad jums jau dabar stogus rauna.
O JEIGU tikrai kas įvyks, tai jums tikrai bus kirdyk. :D
Apie fotonų juostą aiškinama taip, kad būtent pats pakraštys taip sutankintas, kad fotonai, patys būdami šviesos nešėjai, užblokuoja bet kokią šviesą. Čia ginčytis mums nėra prasmės. Nei vienas nežinome kaip yra iš tiesų. Tai Buridano asilui rautis plaukus, tame tarpe o ir nuo galvos dėl to visai nereikėtų įrodinėjant atbulai.
Kitoje dimencijoje keisis viskas. Žmonių kūnai taps ne anglevandių o siličio pagrindu. Tai reiškia nesirgs jokiomis ligomis, jokie vi r usai nebus veiksmingi ir t.t. Žmonių amžius pailgės iki 150 metų. Žmonės kvėpuos rečiau, tris kart per minutę, reikės mažiau vandens. Keisis ir augalai. Būtybės kurios neevoliucionuoja išnyks. Naminiai gyvūnai šunys, katės eis kartu su mumis. Jie naturaliai be jokių problemu. Kaip ir mazi vaikai.
.
Yra tokia vizija. Jūs tai priimate, arba ne. Jūsų laisva valia. Jei patinka viską ir visus apspjaudyti, tai irgi jūsų valia. Niekas jums negali to uždrausti. Tik kad paskui, pasidauginę nesugrįžtų. ;)

Kada sektantu vadai 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 12:38:33
Uz vargšu suaukotas lešas su mergomis geria brangu konjaka, dulkinasi ir maitinasi juodosios ikros butrbrodus užsigerdami šampanu, mums paprastiems mirtingiesiems siulo esti medžiu lapus….

Ar bandei Sara 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 12:31:57
Maitintis pušu arba egliu spygliais? Pabandyk…

sara 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 12:17:39
Taigi yra egliu ir pusu spygliai.
Sako egliu spygliai yra labai sveika - krauja aprupina deguonimi .

Pranašasas 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 11:32:38
Siulo valgyti,edziu lapus,kur tu ju dabar gausi žiema? Ar jau net nebesugebi racionaliai mastyti sektos darbininke?

Asile ar nors tu žinai kas yra fotonai? 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 11:28:29
Saules spinduliai,kurie nuskrieja šviesos greičiu ir pranyksta visatos erdveje,skrieja tol kol neteke energijos išnyksta. ,Tai kaip durniau Zeme gali buti fotonu juostos pakraštyje? Gal pakanka savo durnuma dangstyti imantriais žodziais suknistas pranaše?

Ekite i viena vieta sektantai 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 11:18:34
Kelinta karta pranasaujate šita atsiprašant šuda ir kaip nieko iekad neivyksta taip ir dabar neivyks. Skelbiu ultimatmą jeigu jums sektos idiotai ir dabar nieko neišdegs su Jusu pranšystemis tai privalesite po nauju metu visiems laikams palikti ši puSlapi ir daugiau čia nekišti savo mešlinu nosiu. inkognito.

2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 11:17:46
Sara neklausyk netikrų pranašų.
Esi teisingame kelyje ,kad meti svorį, Šaunuolė.

Sarai 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 09:39:59
Pratęsiant mintį kas parašyta žemiau;
Tai nebus ledynmetis. Dėl šviesos trūmumo, kunai gaus vibracinį postumį dėl judesiu trūkumo kompensavimo, kurį jaus daugelis žmonių. Nekils noras eiti kur pavalgyti, eiti į parduotuvę. Niekas nemirs badu per tris dienas. Medžiagų apykaita pasikeis taip, kad maistas bus nereikalingas. Žmonės įsisavins tik pačius lengviausius augalinės kilmės produktus. (Čia prisiminsiu, kad dar Vanga yra sakiusi, jog žmonės valgys medžių lapus su prieskoniais ir to jiems pakaks). Daugelis pajus malonumą nuo naujo maisto šaltinio. Po trijų parų bus net keista, kad nėra jokio noro valgyti. Nebus jokių skausmų skrandyje. O didžioji dalis riebalu sankaupų prapuls.

sara 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 08:23:46
O man pasiseke su lieknejimu
Sugalvojau mastyti kad - 'Kiekviena minute liekneju, kai nevalgau" ir isties nevalgau (vakare). Tai yra labai puiku. Va per nakti numeciau kilograma svorio.

SVARBU ŽINOTI 2021 m. gruodžio 20 d., pirmadienis, 07:45:50
Žemė yra visai fotonų juostos pakraštyje. Greitai gali visa panirti į ją. Pajusime į tai kas vadinama trijų parų absoliuti tamsa, lokios žmonija dar nėra patyrusi. Bus labai šalta. Bet po septyniu, gal dešimties parų migla pradės sklaidytis. Nedegs jokie šviestuvai, jokios žvakės.Svarbiausia nepanikuoti, stengtis būti su savo artimaisiais. Kai pilnai įeisime į fotonų juostą, visą parą bus šviesu. Laikas irgi pasikeis.
Staiga visus suims stiprus miegas. Tai ir prigulsite kur esate. Jei darbe - prie kompiuterio, tiesiog padėję galvą ant stalo. Jei kelyje už vairo, suraskite saugesnę nuošalę ir tiesiog mašinoje įsitaisykite. Kur bebūtumėte, raskite saugesnę vietelę ir prigulkite. Jeigu pas mus tuo metu bus nakties metas, tai taip ir pramiegosime visaą tą laiką anabiozės būsenoje. O atsibudę kiti net nesupras kas ĮVYKO.
Klausiama- o kaip su tais, kurie pavyzdžiui skrenda lėktuvu? Jais pasirūpins aukštesnės DANGAUS jėgos.
Niekas nemirs.
Bet PABUDĘ, pasigesite kai kurių savo artimųjų. Jų jau niekada nematysite, bet su jais jausite dvasinį ryšį. Kalba ir apie jūsų vaikus. Pasistenkite nepanikuoti, nieko neieškoti.
Čia kažkas jau panašų į; (mano pastebėjimas)
Lk 17,34 Sakau jums: tą naktį dviese miegos vienoje lovoje, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas.
Lk 17,35 Dvi mals drauge, ir viena bus paimta, o kita palikta.
Lk 17,36 Du bus lauke, ir vienas bus paimtas, kitas paliktas“.
Visais bus pasirūpinta pagal jų sielos kontraktą. Jie atsidurs kitoje 3D.5D...net 9D realybėje. Kai tuo tarpu mes su Žeme atsidursime 4 D realybėje. Čia jau bus viskas kitaip. Stebėsitės pavyzdžiui, kaip sakoma, kad vaikščioti labai lengva. O truputi atsispyrus, galima ilgai išbūti ore. Bendravimas bus be balso, telepatiškai. keliavimas be fizinio kūno, meilė be baimės... Esamos santvarkos, vyriausybės, karai...viskas liks praeityje. Bus ir žemės paviršiaus pasikeitimų. Atsiras nauji žemės plotai ir pasikeis pakrančių kontūai.
Toks bus jums girdėtas- PERĖJIMAS.
Vienintėlis dalykas ko reikia vengti-tai BAIMĖS. Nes tai yra viską griaunanti energija, kuri ir blokuos perėjimą iš 3D į 4D.
Informacija jums, kad JEIGU taip įvyks, kad nenuvažiuotų stogai . O ir padėtumėte prilaikyti kitiems.
Pasijuokti, ar pirštą pasukioti galėsite vėliau, jei norėsite.
.
Ramių Kalėdų.

Čia gali būti ne psichotroninis ginklas 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 21:23:26
O paprasčiausia senatvinė dimencija,pas kai kuriuos žmones ji labai greitai progresuoja. Vis tik 70 metų senis jau.

xxx 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 20:23:04
"Pasakysiu tik tiek, kad dar Einšteinas yra sakęs, kad dranduolinis ginklas yra niekas, palyginti su prichotroniniu. Paveikis matomas ant jieties:D

Čia ne linkėjimai 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 16:28:44
Kaip žinai mano implantai ir privalumų turi, o tu turėtum ne šmeižti manęs puslapiuose bet padėkoti man už paslauga, kurios galėjau ir nedaryti... Bet kai pamatysi kad nemeluoju gali būti ir per vėlu. taip kad geriau iš anksto pasisaugok. Vietoje Karlos jie gali pasiūsti ir gražia moteriškaitę...

xxx 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 16:25:08
Lik tu tose savo baimėse ir negatyvuose.
Man tai nieko neduoda.
O su linkėjimais elkis atsargiau. Gi žinai, kad viskas pasidaugina ir sugrįžta.
Su Dievu.

Kaip jau minėjau torno civilizacija 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 16:15:52
Apdaužyta galaktikų tarybos pajėgų ,bet toli gražu ne pralaimėjusi galutinai, ir mūsų žemėje nors ir nelegaliai dar prasibrauna retsykiais, į mane jie jau dantis atkando, prarado keletą erdvėlaivių. kurie bandė mane nužudyti, bet tu kas kita-tavęs niekas nesaugo, nes tu tiki į neegzistuojantį Aštarą.

O tai ka pasakysiu dabar 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 16:11:54
vieną kartą važiuodamas keliu savo automobiliu arba motociklu būsi jų pagrobtas it tą virusą žemėje paskleisi pats to netgi nežinodamas, čia tau bus bausmė už manęs puldinėjimą.

Visi tie valstybių vadovai 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 16:05:51
Kakoja į savo kelnes, o kai kurie ir bunkeriuose užsidarė,o šitas virusas kaip ir AIDS yra pagamintas P-3 planetos labaratorijose < jie juk turi įdirbį, kaip paslaptį galiu pasakyti sekantis bus su 40 procentų mirtingumo. Ir plis dar greičiau nei ormikronas.

Inkognito 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 16:02:39
Tu greičiau pamatysi, kad tai ka sakau aš yra realybė o tos tavo visos konspiracijos teorijos yra asilo ausų nevertas niekalas, ir jų niekada niekas nepamatys kaip ir tavo skelbtų pranašysčių išsipildymo. Nusileisk ant žemės šėtono sektos garbintojau.

xxx 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 15:53:44
Vis žaidi karą su alaviniais kareivėliais. :)
Ką tu čia atcopinai iš melasklaidos, tai esmė yra visai kitur. Pats pamatysi ir sužinosi, kai ateis laikas.
Pasakysiu tik tiek, kad dar Einšteinas yra sakęs, kad dranduolinis ginklas yra niekas, palyginti su prichotroniniu.
Kurį dabar ir matome naudojant vi ru sai, televizorius, žiniasklaidą 5 Dž ir kitų NANO technologijų pagalba. Juk visiems valstybių vadovams nuleistas vienodas planas-90 procentų populiacijos utilizacija. Ir jis sparčiai vykdomas (Skaityk Siono manifestą).

Nuo kada demonas aštaras 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 15:50:54
Tapo šviesos atstovu? Toks pats atstovas kaip ir tu pranašas. Kažkas gudriai mulkina tau smegenus,nu bet ir lik savo paklydime juo labiau kad jau nebe daug tau ir liko tos egzistencijos. o man tai dzin mano pranašystė žemiau išdėstyta ir duok dieve kad ji neišsipildytų...

xxx 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 15:40:36
Kas tas Frystailas? lyg tokį žodį pamenu. Bet nieko daugiau apie tai nezinau. Net pasidare idomu ką jis tada kalbėjo. Bet tai ne aš.
Kad nikus kaitaliojame, tai ne tu vienas ir ne viena Tautvyda. Todėl aš dažnai nesivadinu niekaip, nes...
Bet , braliukas, sutik, tau jau tikrai viskas dvejinasi, trejinasi./ Tai Sara tau Tautvyda, ar net kažkuris aš. Seni čekisto įgudžiau duoda permušimus, kaip sakoma.
Na o bet taciau, tiek to. Svarbiausia-nežaisk tos ru;etės. :)
O kas link Aštaro ir visos Galaktikų Tarybos, tai kalbi visišką blefą. Taviškiai Oriono anunakiai ir kitų drakoreptilijų piratai ištirpo ūke. Kas spėjo pabėgti, niekas jų nepersekiojo. Visatos dėsniai galioja visiems. Tik ne tavo tamsos pajėgoms. Tai ir tūnokite patamsiuose.
Sviesa visada nugali tamsą.
Oi, vos nepasakiau Amen. :)

O štai va reali pranašystė 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 15:34:00
Kuri duok dieve kad neišsipildytų. Rusai pamatę kad visos buvę tsrs respublikos jau irgi paskui mus nori į NATO žino kad liks vienui vienui vieni, iš kadaise didžiulio Varšuvos sutarties bloko,jėga bandys Ukraina priversti likti jų įtakos zonoje. Todėl prasidės karas sausio mėnesio pabaigoje vasario pradžioje,kai Rusai pamatys kad gauna fronte,nes Ukrainai padės visas pasaulis išskytus kiniją,jie panaudos taktines branduolines raketas padėčiai ištaisyti, dėl to Maskva ir kiti Rusijos pramonės centrai bus sunaikinti JAV termobranduolinio ginklo, o didžioji dali rusiškų raketų nepasieks taikinių arba bus sunaikintos priešraketinės gynybos sistemų,bet mes lietuviai vieni iš pirmūjų būsime atakuoti Kaliningrade dislokuotų Iskander raketų su 20 kilotonų galingumo branduoliniais užtaisais, Bus atakuoti šie miestai Vilnius Kaunas ir Klaipėda, dėl vilniaus dar vyksta išmastymai nes tik už 40km yra Baltarusiu atominė jėgainė,greičiausiai bus smogta ten kur nepakenktų jai. Bet vis dėl to Rusijos pramonė bus galutinai sunaikinta o didieji miestai pavirs radioaktyviais pelenais,o jos karinės jėgos ukrainoje bus išžudytos arba paimtos į nelaisvę.
Tai vienas iš galimų variantų pranašystės kuri gali mus ištikti nuo kitų metų pradžios,bet tai ne galutinis dievo sprendimas. Kol kai kurie debilai laukia Aštaro laivų realybėje gali atsitikti kai kas ženkliai baisiau.

inkognito 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 15:20:37
po 2021 metų ateis 2022 metai ir vėl viskas eis sena vaga ir vėl tavo pranašystės liks išangėje kaip ir buvo 2012 metais ir visais kitais-nevykėlis aštaro pranaše.

Inkognito 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 15:16:45
Gerai žinau kas priklauso Galaktikų tarybai,tai tikrai ne Aštaro -demono civilizacija,kurios jau nėra taip senai kaip ir pačios sirijaus žvaigždės. Prieš Torno imperija Galaktikų aryba kariauja daug metų ir tikrai ji yra pasiekusi pergalę nors ir ne galutinę, bet saulės sistema jau nuo jų išvalyta. Aštarą-demona garbina viena sekta kuria čia kažkada labai jau reklamavo Freestylas kuriuo tu ir buvai pasivadinęs. Aš tada jau viską žinojau tik iš mandagumo nepasakiau kaip tu su tautvida pasivadinę keletu vardų bandete man padaryti psichologinį spaudimą. urėjo jis keleta laivų kosmoso piratų kurie grobdavo žmones žemėje ir pardavinėjo jų kūnus anatominiams tyrimams, bet pats mačiau kaip jie buvo sutriuškinti ir išblaškyti,taip kad nesipūsk čia su tuo aštaru nes ir tu ir jis esate visiški dvasios ubagai.

Amerika tuj auta išmes 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 15:09:31
Ir tavo globėjams Rusams,užpuolę Ukraina taip greitai gaus per mėšliną snukį kad spruks dar greičiau nei spruko 1941 metais iš Lietuvos, o tokius kaip tu labai greitai susems ten kur reikia

Nuo kada demonas Aštaras 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 15:05:07
Pradėjo tarnauti kitiems? Kaip ir tu pradėjai sakyti tiesą -nevykėli pranaše?

Melagi tas tavo Aštaras 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 15:02:42
Jau senai sėdi kalėjime ir galaktikų taryba ne Aštarų yra nes jis yra šėtonas o tu jo parankinis čia sektante. Savo akimis mačiau kaip tavo Aštaro gaujos laivai spruko į visas puses kiek tik galėjo o ir tau pačiam jau kai kas čia ruošia batus asile. Pranašase tu kvailas netgi nežinai kas ir kaip yra. Čia tokia pat tiesa kaip ir apie Inką skiedi,juk jei meluoji vienoje vietoje niekas nepatikės kad tu teisybę sakai kitoje. Melagis ir šmeižikas esi sektante Krasauskai.

xxx 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 14:49:40
O JEI RIMTAI
.
Dabar karas dausose tarp Oriono (Inkognito viršininkų, tarnaujančių sau) ir Galaktikų Tarybos, vadovaujamos Aštaro (Tarnaujančių kitiems), jau galutinai baigtas, pastarųjų aiškia pergale. Net Kabalai paskelbtas penkių mėnesių ultimatumas. Su galimybe vadukams palikti Antarktidą, per ten esantį portalą.
Kokios sąlygos; Kaip esu ankščiau sakęs, sklandus finansinės sitemos perkrovimas. Tai yra NESARA GESARA plano įgyvendinimas ir visa kita, be jokiu ten užpakalinių užmačių. Šviesos jėgų pergalė neabejotina. Tik mums dar nematoma.
Todėl baigiamieji PERKROVIMO darbai, akordai vyks čia Žemėje. Patys būsite to liudininkai kaip griūva senasi pasaulis, 3D matrica. Stebėkite įvykius pasaulyje, valdžios labirintuose ir suprasite tai.
Daugiau neaiškinsiu, kol patys nepaprašysite. O tai vėl kokių tai sektų pradėsite ieškoti.

Inkui nerikes rašyti 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 14:44:25
Tardytojas atsivers nuorodą ir viskas ką čia pliurpi senas kvaily bus kaip ant delno... Negi tu manai kad adminas viską ištrins? ištrinta teksta teisėsauga sugeba atstatyti,taip kad niekur nedingsi senas šmeižike.

Krasauskai Jonai 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 14:38:11
Tu grynai kaip kaimo boba,neveltui tave ir žmona ir visa šeima išmetė į šiukšlyną.

xxx 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 14:28:51
Inke, parašyk dar kad aš jau tą naganą išmečiau į šulinį, kaip sakei. Kad nežaistumei rusiškos ruletės. Tik mano šulinys labai užterštas , tai reikėtų viską išsiurbti, kad jį surast, Negi leisi geram daiktui prapult.
Dabar kaip ten dėl tų kaimo pletkų. Hm;/ Nežinau ką ir patart, Reikėtų gal visą tavo kaimą iškvosti. Pats žihai kaip. Tur būt tėvas šį bei tą pasakojo. Tik teisėsauga dabar neturi nagų plėšytojų specialistų. Galėtumei pasiūlyti savo paslaugas. Aišku, tu už dyką nieko nedarai. Bet manau suderėsite. Svarbiausia teisybė.

Pašalietis 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 14:00:26
Nežinau kas tas jonas Krasauskas,bet jeigu tas inkas tikrai pasiskundė ten kur reikia jis jau gali pradėti džiovintis sausainius.

sara 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 13:51:06
Baikit pyktis.
Internetas yra visu ir visi turi teise issakyti savo nuomone .
Nepatinka, tai tiesiog neimkit i galva .
Ko taip isizeisti ?
Kas nutiko?
Ant kokio mozolio uzlipo?

Nepamiršk kad puslapis 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 13:50:19
Yra viešoji erdvė,o prokuratūra dabar įpatingai gina ją ir visus kurie ja naudojasi šmeižimui apdovanoja įspūdingomis baudomis, o kai kuriais atvejais net ir pravieniškėmis, ypač jeigu grasinama ginklu ir nužudymu. Kompai yra ir prokuratūroje, o inkognito žino tavo adresą ir telefona. Taip kad sulauksi greitai skambučio. Ir paskui nesakyk kad nežinojai,aš tave perspėjau iš anksto,taip kad kaltink tik savo naglą durnumą.

Ir čia viskas inkui pilama dėl to 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 13:45:56
Kad išsakė puslapyje savo nuomonę kuri priešinga antivakserio jono Krasausko nuomonei,tiesiog šlykštu iki ko gali nusiristi žmonių žudikai antivakseriai ir jų sektos.

Nu jo 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 13:43:59
O dar jeigu valdžia pradės domėtis iš kur tie jo pasakiški turtai,tai visai smagu pataps.

Inkas padės pats sau 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 13:39:53
Jietis dar nežino kad kiekviena šmeižto teiginį teks įrodyti,ir tik paskutinis niekšas gali sūnui prikišti jo tėvo klaidas,bet sektantai to nesupranta. Bet sistema dėl garbės ir orumo veikia Lietuvoje ir už tepliojima kitų išmatomis teks tau atsakyti Jieti, galėsi verkšlenti teisme ir teigti jog ne tą norėjai opasakyti, visi jūs drąsūs namuose prie kompo, bet visai kitoks būsui tardytojo kabinete uir gana greitai, nes tavo grasinimai ir šmeižtai jau nukeliavo ten kur reikia. Nemokėjai laiku sustoti tai dabar žinokis.

xxx 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 13:14:23
Na bet jei rimtai, kaip Orlauskas sako, reikia pagalvot kaip čia inkui padėt. Nėra jis joks viešas asmuo, seimūnas, ar koks Mūnas, kad teisėsauga tik ir lauktų kada kas atneš kokių pletkų rinkinį išnarplioti.
Tokie dabar laikai. Net savose partijose jau "razborkės" vyksta.
Tai kaip ir buvau sakęs, kris kaukės. O kas nenorės nusimesti, tiems bus plėšiamos.

xxx 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 13:09:18
Nu jo. Visiems reikia melstis, atgailauti. O Kalėdos stebuklų metas. Žiūrėk ir įvyks koks stebuklas. Kalėdų senelis ir jums pasakys-BINGO visus jus apgavau. Vau...:D
Tai bus daug juoko.

xxx 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 13:06:55
Bakit estis.Kai kokios turgaus bobos.uzpakalius nuogus rodote.

Praeiveviai 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 13:03:32
Pamirskim viska.kas gera prisiminkime kas bloga lai isbles.Juk Kaledos..

xxx 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 13:03:08
Aijajai, kaip graudu. Ką daba braliukui daryt, kaip nusigramdyti nuo kaimo pletkų. Stalinas žinojo ką daro, sunaikindamas vienkiemius, sugrūsdamas visus į dėžutes, kaimelius. Kad būtų užsiėmę, vienas kitą sektų ir pranešinėtų. Ir jie viską žino.
Bet tu nenusimink. Kaimui galėsi užkimšti burną durną. Jug koncervatorijai visus buvusiuosius įslaptino dar 50-čiai, ar 70-čiai metų. Nieko jie neįrodys. O liudininkai tur būt jau supuvę. Tik pletkai likę.
Bet tu tai visai ne toks Tu ne obuolys nuo obels, o greičiau kokia kreušė. Net nepanašus į savo tėvą. Tik iš storumo gal. Dar pagalvosim kaip tau čia atsigramdyti.Ne padai dūchom, kaip tovariščiai sako.

Nu tai razborkes atidėsim po sekmadienio 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 11:44:53
Kai kam naujieji bus labai liūdni,jis dar nežino kaip yra turėti reikalus su valdiškais namais už padarytas nuosavas niekšybes...

KAIMAI 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 11:40:09
Vyrai, kitiems šv.Kalėdos,susikaupimo metas(nors jiecio sekta ir nešvenčia)
Gana ginčų iki Naujų metų.

Krasauskai Jonai 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 11:17:42
Nebandyk pasirodyti gudresnis už kitus, aš tave kiaurai permatau, o labai greitai už šmeižta ir viešus grąsinimus susitiksime ten kur tu tikrai nenorėtum... Gero sekmadienio. Stanislovas.

xxx 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 11:01:10
Obana bana bana, kaip momentinė karma veikia. :D
Bandė ant kitų užsiundyti kaimą, tai nuo savo pats gavo į ragus. :D
Nu jo, su kaimais reikai elgtis atsargiai Jie viską mato, viską girdi, viską žino, tik ne visada kalba viešai.

Na ką gi prisiprašei pats 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 10:36:56
Galėsi tuoj džiaugtis savo žygdarbių pasekmėmis.

To babtai 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 10:31:12
Ar pasiru0šęs už vieša šmeižta atsakyti teisme? Galvoji gal esi nepasiekiamas? Žiurėk kad jau ryrtoj netektų gailėtis ponas neenkavėdiste.

Babtai 2021 m. gruodžio 19 d., sekmadienis, 09:13:18
Nesivelkite su tuo apipjaustytu raguočiu į ginčus. Niekur tai nenuves. Mes tai žinome ir stengiamės apeiti jį ratu. Nekokia karma šito enkavedisto išperos, įdavinėjusio žmones. O ir šeima pakrikusi kaip zydo bitės. Bet jo blaškymasis su tais ragais mus ne tik kad negąsdina, bet jau ir juokina.

xxx 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 22:08:06
Gyvenimas - kaip knygos rašymas: be abejo, svarbu ją pradėti rašyti, bet svarbu skaitytojo nenuvilti ir senatvėje.
Kad ir koks būtų žmogaus likimas nereikia pasiduoti kitų įtakai.
Džiaugtis tuo, kad esi gyvas, kad gali valgyti ir gerti, kad gali matyti savo darbo ir gyvenimo vaisius,taip pat džiaugtis atliktų darbų gausa ir rezultatais. Sulaukus senatvės, vertėtų elgtis išmintingai, pasinaudoti gyvenimo patirtimi. Kitų įtaka ne visuomet paveikia teigiamai.

xxx 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 21:17:44
"Miunhauzenai internete“,
Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių:D
Daugumai šių vienišių dėmesys yra pagrindinis dalykas. Jie gauna bet kokį dėmasi, nes jaučiasi negalintys gauti to, žmonėms suprantamu ir etišku būdu. Tai nors per sektas.

taigi 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 19:49:26
Visi pastebejome, kad sekta jieti labai pakeite, zmogus užzombintas. - tendencingai prikista i galvą kvailu minciu, ideju.
Nieko nemato ir negirdi tik savo sektantos vadovo kalbas, diena ir nakti klauso jo pamokymu. Priedo antivakseriu paskaitu.
Psichotroniniai ginklai yra jau kuriami apie 70 metų, nuo 2 pasaulinio karo laiku. Vat ju akivaizdi pasekme.

Po 8 vakaro jis tampa aplamai neprognozuojamas 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 18:01:05
Apie tai galima spręsti iš šito posto:Kaip nieko neatsitiko ? 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 20:57:09
Dar kaip atsitiko. Visi matome kaip tau iš burnos putos drimba. Panašu į pasiutligę.
Jei būsi geras, atvešiu tau ne kokį žaislinį margoliną, o rimtą naganą, su magnum vienu šoviniu. Galėsi rusišką ruletę pažaisti. Nereikės tau laukti eutanazijos ir kad kas į lavonmaišį įkištų kaipo kovavidini. Vis garbingiau užsilenksi. Skant vyriškai, o ne kaip bailys paskutinis. :)
Nu argi adekvatus žmogus nebūdamas psichopatu gali rašinėti tokius postus?Jo laimė kad dar nenusiunčiau į prokuratura tik pasidariau print skryną. bet jeigu blogės jo būklė matyt teks imtis priemonių...

~~~~~~> 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 17:57:03
Tema išsemta.
Ate.:)

Ar nesakiau kad jietis 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 17:56:12
Yra sunkios paranoidinės šizofrenijos formos kankinamas žmogus? Gal kas iš kaimynų skaito šį puslapį ,paskambinkite kad jam suteiktų medicininę pagalbą, kol ko nors sau nepasidarė nes darosi agresyvus grasina nelegaliai turimais ginklais.

pamokslauk ir toliau 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 17:51:03
Sataniste velnio neštas ir pamestas padare,niekam čia tu neįdomus,net žmona tave pametė.Kaip toj patarlėj artimo savo akyje šapelį pamato,o savo akyje ir eglinio rasto nepastebi,atrodo kad pačiam jonui ji parašyta... Pranaše tu suknistas iš šėtono Aštaro sektos

9b klasė s mokiniams 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 17:27:09
Jūs turėtumėte iš jo pasimokyti ko nereikia daryti. Nes viskas turi pasekmes. Jis dabar tapęs tu velnių įkaitu, kitaip ir negali. Nėra pas mus tokio egzorcisto, kuris galėtų pakeisti jo paties pasirinkimą.
Tai yra akyvaizdus chrestomatinis pavyzdys, kad su velniu nereikia eiti obuoliauti, net jei jis ir iš dangaus.
Nežinia kaip čia jam viskas baigsis. Ko gero kai jau taps jiems nenaudingas, arba prasitars ko nereikia, nuotoliniu būdu susprogdins jam aortą. Ką daro pagrobtiesiems, bebandantiems pabėgti iš zonos. Jis žino jų galimybes. Todėl ir neturi pasirinkimo. Todėl klausimas-KODĖL jis taip vengia visiems UFOlogams ir ne tik, rūpimos regresinės hipnozės seanso ??? kuri asmeniui yra niekaip nekenksminga . Tada mes sužinotume tikrą tiesą apie jo tariamą pagrobimą ir tu velnių užmačias. O ne jo pasakų variantus.
Taigi teks jam pačiam su savimi aiškintis. tik kad visai nenuprotėtų. Nes panašu, jog jau beprarandąs sveiką nuovoką.
Užuojauta jam.

Tiktai Satanistas 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 16:15:06
Ir gali taip rašinėti,senai pastebėjau kad su juo kažkas ne taip,tai kačiukus nori miške strelemis sušaudyti,tai sarga naktinį kumščiais uždaužyti,tai inkognita nekaltai užsipulti,galvojau kad psichas o čia pasirodo satanistas.

Inkognito 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 15:58:20
Nu apie santykius kaip? -Kaip ,kaip ogi smagiai,nors senatvėje yra ką prisiminti, tai ne kuriems save patį apsitarnauti tualete...

xxx 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 15:33:15
"Piktų dvasių tikslas yra ,kad kuo daugiau žmonių patikėtų, kad bus katastrofa , tada taip ir įvyks, nes žmonių mintys materialios ir kuria materiją.Pranašystės yra ateities modelavimas."

Vat citata jieciui 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 15:30:22
Pranašystes,kurios visada išsipildydavo :) Štai viena ,kad 1954m.gruodžio 21d. įvyks pasaulio pabaiga. Nie nebuvo ir iki dabar.\ Netgi žadėtas Kosminis laivas neatvyko.Nebuvo ir žadėtų katastrofų,tik daug juoko
Aštaras Rytų ir Vakarų demonologinėje literatūroje jis buvo vadinamas galingu demonu.
Demono sekta ir dabar platina pranašavimus:DDD

9b klasė mokykla nesvarbu 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 15:15:14
Ten ne mes. Ten kiti.
O apie santykius kaip?

Nu santykiai su afroamerikietėm 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 14:47:18
Tur būt mažesnis griekas nei negyvai uždaužyti naktinį sargą šalia laisvės alėjos ar ne? Kiek žinau žmogžudystėms senaties termino nėra,tad prieš svaidydamas akmenis į kitų langus pasižiūrėk ar tavo paties namuose nėra stiklo...

9b klasė mokykla nesvarbu 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 14:36:41
Mums mokytoja sakė, <nesakysime kokia>, kad apie santykius su afroamerikietėm ji nieko nežino . Tik pasakė kad inkognito. Tai mes paguglinome ir radome , kad jus tas inkognito.
Gal galėtumėte mus apšviesti einančius į mokyklą lytiniu keliu. Brendimo. Nu ne brendančius, o einančius lytinio brendimo keliu.
Dėkojame.

Nu apie tave aš juk neskiedžiu 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 14:24:45
Visokių psichopatų tauškalų,kaip kad tu apie mane,pasakau kas ir taip jau visems itin akivaizdu,ir nekenktų tau pačiam apie tai susimastyti.

xxx 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 13:30:54
Nesudaužyk tik veidrodžio. :D

Geriau jau tu Jieti 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 13:23:13
Pasigydyk savo paranoją,tai visiems nuo to bus geriau,nes su psichopatu bendrauti labai sunku,tik jis pats to nesupranta.

xxx 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 13:03:28
Geriau papasakok smulkiau , pikantiškų detalių daugiau, ką ten Afrikoje veikei. Visiems bus labai įdomu čia paskaityti, nei stebėti tavo atsivertimą į gailestingąjį samarietį. :)

Inkognito 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 12:59:13
Savo teiginiuose esi tiek pat teisus kaip ir teigamas kad aš daviau sutikimą mane pagrobti ateiviams,kadangi aš tai puikiai žinau kad tava tas teiginys yra melagingas tai darau loginę išvadą kad ir visi kiti tavo teiginiai tokie patys melagingi. Tik nesuprantu ar tu čia visiems meluoji iš savo intelekto menkumo ar tave taip pripumpavo sekta rusiška.

xxx 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 12:35:09
Kiekviena siela prieš inkarnaciją pasirašo kontraktą ir puikiai žino kada EXIT. Ir jai visai nesvarbu kokiu būdu tai įvyks. Baigėsi "mokslo metai" ir eina pailsėti prieš sekančią IN. O mums tai vos ne svarbiausias dalykas kur ir kaip būsime palaidoti.
Kitas dalykas, kad gyvename kaip sakiau, laikų pabaigoje ir vyksta `sijojimas`. Kaip bebūtų mums tai nesuprantama.
O audrą vandens stiklinėje būtent tu ir keli. Aš kalbu visisškai ramiai.
Tu per daug sudievini tuos `mokslo pasiekimus`, kurie vykdomi ant jūsų be jokių ilgalaikių testų, bandymų, pirmiausiai ant gyvūnėlių. Jūs esate dabar tie gyvūnėliai.
Ir man nieko nereiškia nueiti ir "įsigelti", bet žinant to pasekmes, jau būtų beprotybė.. O jums neįsigelti televizorius neleis. Ir paskui tos `mokslo technologijos`, 5 dž ir masiškai pasaulyje miestuose keičiamų gatvių šviestuvų su mikrobangų siūstuvais, kaip ir jus kontroliuosiančiomis vaizdo kameromis, kurios irgi dygsta kaip grybai po lietaus, dirbtinio intelekto , veikdamas jūsų sąmonę, per tas NANO grafeno technologijas, kurias gauname per vandelį, maistą ir s k iepus, varys jus į ko n c kagerius. Globalistai to jau ir neslepia.
Tad protaukite, naršykite patys info, o nebūkite TV zombiais. Ir paskui nesakykite kad niekas jums to nesakė.

xxx 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 12:16:58
Jieti tu dar nesirgai,susirgsi tikrai .

O tūkstančių žmonių imunitetas 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 11:25:49
Nesusitvarkė ir didelė dalis jų ir šiandien būtų gyvi pasinaudoję mokslo paslaugomis jeigiu ne tokių paranojikų ir tamsuolių sukelta audra vandens stiklinėje kaip tu Jieti. Ar nebus tau sunku gyventi su tuo kad ir tavo dalis kaltės yra tų mirusių žmonių kančiose?

Jie,,, 2021 m. gruodžio 18 d., šeštadienis, 11:17:14
Temos užbaigimui pasakysiu tiek, kad ta vorona aš esu persirgęs naturaliai. Žinau kas tai yra. Bet mano imunitetas su tuo susitvarkė ir be daktarų. Antikūnių testą kiekvienas galite pasidaryti pats, vaistinėse ir poliklinikose yra priemonių. Todėl patys suprantate, man nėra jokio reikalo vaidinti tą begemotą.
Bet dėl to sukeltos pasaulinės psichozės tiklai visai kiti. Apie ka sužinosite, bet kaip sakiau, tada ir "griešite dantimis".

xxx 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 21:56:21
Suprantama čia visi "ligoniai: išskyrus tamstą,:DDD
O tau tai tikrai perkrovimo reikia:D
O ar tau vaikystėje kas nors sakė, kad rodyti pirštu yra nemandagu?
Savo "tiesas" pasilaikyk sau.

xxx 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 21:36:03
NANO, `mėlyno spindulio` technologijas. Jums greitu laiku televizorius tą pasakys. (po Perkrovimo).
Bent pažadu, su ligoniais elgsiuosi švelniau.

xxx 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 21:32:25
Esu rašęs, kad televizoriaus seniai jau nežiūriu. Jis man monitorių atstoja. Internete naršau kur noriu. Niekas man nieko nenurodinėja. O kad dalinuosi ibfo su jumis, tai grynainiį altruistiškų paskatų. Nes manau, kad ne vienam man tai įdomu.
Bet dabar aiškiai pastebiu, kad tie `igeltieji` jau elgiasi neadekvačiai. Nors portaluose tą patį sako, rašo ir kiti.
Nepradėsiu aš jums čia aiškinti nei apie grafeną, kitas

xxx 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 21:21:24
Jieti, ziuri rusu televizoriu, tai tavo problema, ko cia skleidi rusu propaganda.
Pasilik sau. Nesiskiepyni, tavo reikalas,b et nekelk bangu ir kitiems nesamoniu nerasyk.
Bet jei pasirasei su antivakseriais sutarti tai suprantama,turi atidirbti.

Krasauskai jau įmetei naganą į šulinį? 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 21:16:22
Be reikalo aš tik pagasdinau tave kad nemanytum jog kas nors čia tavęs bijo,bet dar vienas grasinimas ir taip padarysiu tikrai. Taip kad prilaikyk savo liežuvį už dantu legviau gyvensi...

xxx 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 21:06:53
Na tikrai kad Buridano asilas esi, braliuk :D

Krasauskai lauk svečių 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 21:06:22
Tavo posta persiunčiau į prokuratūrą rusų pakalike

Manytojai 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 21:05:28
Teisingai sakote. Tai ne aš sugalvojau. Ir pirštu parodau. Aš nežinau ar tokia "sekta" iš vis yra. Tiesiog daug skaitau, daug info perkošiu. Tai jūs patys turite galvas ir protaukite. O inkas ir kiti kaip papūginai kartoja televizorių vietoje galvos užsidėję. Ir tai suprask, valdo tiesos monopolį.
Ar aš jus į kokią "sektą" verbuoju? Protaukite, protaukite, analizuokite televizorius ir kibirus nuo galvų nusiėmę.

xxx 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 20:59:37
Jis elgisi kaip uzispyres vaikas. Subres gal praeis:DDD
Jis nors ir supras, bet neprisipazins, kad klydo ;D

Krasauskai Jonai 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 20:59:37
Tai viešas grasinimas? Gerai kad parašei už tai irgi straipsnis yra drąsuoli ir už nelegalų nagano laikymą.

To manau 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 20:57:29
Jietis nesikeis nes jis užzombintas sektantas jeigu tik ne daugiau,jis net nemato kad yra žmogžudys su savo antivakseriška veikla, juk jeigu tau nepatinka tai nesiskiepyk ir tie bėdos,bet ne jis loja ir savo lojimu su kitais antivakseriais paveikai lengvatikių žmogelių smegenis, kurie supranta kad nesiskiepydami padarė kvailyste jau atsidūrę reanimacijoje su coronos suėstais plaučiai budami agonijoje jie maldauja gydytojo tos vakcinos dozės kaip išganymo, nesuprasdami kad jų likimas jaun ulemtas tokių niekšų kaip Jietis agitacijų... Ateis laikai kai jie už tai bus deramai nubausti, ne tik žmonių bet ir kūrėjo... Gaus tokia karmą kad maža nepasirodys. O jeigu dar ir dirba rusams už pinigus tai ir pragaro neišvengs.

Kaip nieko neatsitiko ? 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 20:57:09
Dar kaip atsitiko. Visi matome kaip tau iš burnos putos drimba. Panašu į pasiutligę.
Jei būsi geras, atvešiu tau ne kokį žaislinį margoliną, o rimtą naganą, su magnum vienu šoviniu. Galėsi rusišką ruletę pažaisti. Nereikės tau laukti eutanazijos ir kad kas į lavonmaišį įkištų kaipo kovavidini. Vis garbingiau užsilenksi. Skant vyriškai, o ne kaip bailys paskutinis.:)

Manau 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 20:51:40
Jieti,tau reikia tik vieno, kad nors sau pripažįntum, kad turėjai teisę suklysti, ir ar nevertėtų keistis dėl šios patirties. Juk, ne visuomet pakanka patirties, kad iš pirmo karto galėtume viską suprasti ar vadovai sako „teisingai“ Nereikia būti tokiam kategoriškam. Juk tas "tiesas" kurias skleidi yra ne tavo, o paskolintos. Kad nebūtų sugedęs telefonas. Sugedęs telefonas klesti, trūkinėjantys ryšiai plečiasi.

inkognito 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 20:34:34
Aš ir pats pasiskiepijau trijomis dozėmis vakcinoas dviem Moderna ir viena trečiaja Pfizer ir nieko neatsitiko, pats tu esi skiepo bailys Krasauskai o blogiausiai, kad kenki Lietuvai ir žmonėms savo kenkėjiška antivakseriška veikla, manau kad vis dėl to anksčiau ar vėliau teks tau už tai atsakyti... Seime jau svarsto dėl tokių kaip tu priimti statymą, o yra daug šaliu kur tokie kaip tu be ceremonijų kišami už grotų, taip kad nustok kenkti tėvynei tu Rusiškos sektos atstove Lietuvoje, nes tau blogai baigsis čia

Krasauskai Jonai 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 20:00:35
EĖsi durnas per visa pilva su savo sektantiškom pranašašiskom filosofijom,juk abiem su tautryda geriausiai būtų būti izoliuotam nuo visuomenės durnių namuose, gal net ir Žiegždrių pakaktų, tik įdomu kaip tokiam kaip tu psichopatui išdavė leidimą ginklui, manau kad tavo šito posto pilnai pakaks kad ta leidima galima būtų anuliuoti,juk tu esi pavojingas žmonėms pasenęs kvaily.su savo tais Aštarais ir sektom. Tai va conclusion pakliuvai ir tu vieną sykį, o už antivakserišką veikla irgi nebūsi paglostytas, dievas tave nubaus už žmonių mirtis žmogžudy tu neakivaizdinis...

Manau 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 18:04:53
Teisingai sara pasielgei. Skiepai yra vienas svarbiausių žmonijos išradimų.
Pasiskiepijus bet kuria iš šių vakcinų daliai žmonių gali pasireikšti trumpalaikis sveikatai nepavojingas šalutinis poveikis Todėl ir tau sara buvo organizmo reakcija. Padarei viska, kad apsaugotum ne tik nuo sunkios covido formos, bet tau svarbus ir kiti žmonės. Supratlyva esi.Šaunu.

Conclusion 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 16:43:43
Suprantu kad Inkognito kitaip negali. Juk jis pajungtas per implantus. Reikėtų reikšti užuojautą tam žmogui. Jeigu nekenktų kitiems, dėdamasis vos ne gailestinguoju samariečiu.
Bet jis pats į tai ėjo. Labai jau stipriai pas jį išreikštas noras dominuoti. Matome tai visuose forumuose, kur tik jis lankosi. Bet tai ir jo problema, kuria anie ir pasinaudojo.
Be jo sutikūmo niekas nebūtų jo grobęs. Jis pats tai tikrai žino kas jam buvo už tai pažadėta. (Beje, apie tai ir pats yra rašęs). O tais savo implantais netgi didžiuojasi. Suprask - jį saugo. tIK NUO KO? gAL NU JO PATIES BAIMIŲ. Ir tegul jis čia nesideda apgautuoju, taip uoliai vykdydamas anų valią, kurie tuos virusus ir kuria. (prisiminkime jo AIDS istoriją). O kad nuėjo su velniu obuoliauti, turėtų dabar užsičiaupti. Bet ne, matomai tie implantai jį iš proto varo. Dabar turi tęsėti pažadus. Aišku kad visa tai didelės baimės pasekoje. Juk jis didelis bailys. Ką matome ir iš tos žižos baimės.
Taigi jis su savo super duper patirtimi, neturėtų mums nurodinėti kaip gyventi. Nes jis galima sakyti kad -ne jis, o kažkieno ruporas.

sara 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 15:43:38
Na ir as manau, kad geriau vis delto pasiskiepyti. Pries tai skiepijausi Dzonson & Dzonson

Lietuvoje tūkstančiai drąsuolių 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 13:52:59
kurie prieš mirtį agonijoje prakeikė tą savo nelemtą drąsa ir tai kad paklausė žudikų patarimo nesiskiepyti, žudikų,- kuriems nereiks stoti prieš teismą dėl aukos nužudymo, nes nužudė liežuviu, o ne kulka.

xxx 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 13:46:27
JAV nuo mikrono nė vienas nenumirė. Bet baimės akys jūsų didelės. Paprašykite nenaudojusiųjų, kad jums perleistu savo dozes. Dėl ateities, kad ramiai miegotumėte. Nes tas mutantas vis mutuos ir mutuos. O jus taip GAL ir sulauksite šimtą pirmos.

mano dukra londone jau persirgo Omikron 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 12:46:26
Prieš savaitę ji parašė kad į jų šeima atsikraustė vyro brolis, kurį išvarė jo sugyventinė,nes jis gerai buvo nusiteikęs gyventi jos sąskaita trim savaitėms pagyventi. paskui parašė, kad nuo jo užsikrėtė corona, kuria jis jau sirgo iki atsikraustė pas juos, padarė tyrimus ir rado Omikron, tai sakė pirma naktį buvo temperatūra 39 laipsniai ir laužė kaulus kaip nuo labai stipraus gripo,antra diena dingo laužymas ir temperatūra bet liko šiokie tokie simptomai skonio ir uoslės srityje, o dabar būna karantine ir dirba nuotoliniu būdu,nereikia važinėti į ofisą, Bet dabar jau susirgo ir jos vyras, kuris pradėjo nebevalgyti mėsos bet mielai sukirsdavo visas jos padarytas mišraines o iki ligos viskas buvo atvirkščiai. Taip kad virusas tikrai sparčiai plinta, bet nėra toks baisus kaip buvo jo pirmieji prototipai...

inkognito 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 12:34:32
Sveikintinas žingsnis, kaip ten bus nebus, bent jau žinosi, kad viską padarei kad nenumirtum nuo šio maro...Esi protingesnė nei maniau ir nepasiduodi įtakai visokiu ablauchų teigiančių kad negalima skeipytis,vakar kalbėjau su vienu savo mokiniu Londone tai visą valanda jam aiškinau kad negalima klausyti kitų žmonių kvailų tauškalų, o reikia gyeventi savo galva ir daryti tai kas naudingiausia tau pačiam,o ne neprašytiems "geradariams"

sara 2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 10:27:34
Na vakar buvau vakcinuotis Fazer vakcina.
Buvo be galo daug zmoniu, visi laikesi atstumo pusantro metro.
Na nakti pasirgau ir sesta ryto jau jauciausi labai gerai

Manau 2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis, 21:46:37
Ne padugne, o paklydęs sektoje žmogus, juk toks nebuvo.
Tautvida sau - jis sau.

xxx 2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis, 20:24:27
Jietis savo amplua.:D#D

xxx 2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis, 20:20:09
Baikit durniuoti. Geriau ruoškitės Nibiru sutikti.

sara 2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis, 17:49:23
O koks man skirtumas?

Sarai 2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis, 16:20:37
Čia Jietis iš užpakalio plaukus raunasi, kažkas išsiaiškino, kad jis sektantas priklausantis Aštaro sektai kur Sanando Emanuel turi lytinius santykius su pačiu Aštaru nes abu yra gėjai. Tai dabar putojasi ant inkognito nors šis apie tai ir nieko nežino. Sako kad toje sektoje visi netradicinės orientacijos.

sara 2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis, 10:59:22
Kas cia taip neigiamai nusiteikes?

xxx 2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis, 10:54:57
Inkognite, tu nemoki pralaimėti. Vis draskai `maikę` ant savęs.:)

sara 2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis, 09:30:12
Na va suvalgiau pora virtu kiausinuku vakare ir svoris nukrito daugiau nei puskilogramis.
Ziuresiu kaip toliau bus bet pasirodo kiausiniai yra universalu .

xxx 2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis, 00:02:28
Paaiškėjo Jietis priklauso astaro sektai.

xxx 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 19:05:56
Jei viduriai leidzia su aliejumi raugintu kopustu valgyti kiek leidzia pilvas, taip pat agurku.

sara 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 16:28:29
Jauciu, kad rasiu savo metoda ir man pasiseks!

sara 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 16:25:18
Suvalgiau du virtus kiausinius ir tikiuosi kad manes apetitas draskyti neprades.
Jei viskas suveiks tai kiausinius ne ryte valgysiu, o vakare.
Reikia rasti savo metoda!

sara 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 15:46:35
Na pabandysiu ir tavo metoda.
Bet ansciau valgydavau po truputi - tik storejau.
Penkta valanda pavalgydavau labai suciai, iskart priaukdavau du kilogramus per nakti ( matyt ir lasiniai ir vanduo kaupesi).
Kiekvienas zmogus yra vis kitoks .
Gal siandien istversiu ir neprisivalgysiu .
O geriausiai svori meciau kai per pietus suvalgydavau dvi lekstes sriubos ir nakti bemiegant daug baltos duonos - va tada per menesi ir numeciau sesiolika kilogramu.
O paskui netycia dar numeciau vienuolika kilogramu, o paskui presidejo sunkmetis, nes svoris jau labai nenori pristi, nors lesu kaip zvirbliukas.
Rasiu kas man tinka ir baigta !

Darai klaidą Sara 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 15:33:57
Sočiausiai turi pavalgyti prieš 18 vakaro,nes kitaip apie 21 -22 vakaro be galo norėsi valgyti,o visas suvalgytas tada maistas guls į lašinius. bet gali daryti kaip tik nori-tavo reikalas...

sara 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 15:28:48
Sveikinu, Inkognito, numetus svorio .
Tavo mintys labai idomios, bet kiekvienas turi savo metodus.
As nusprendziau ka tik atsikelus, anksti ryte, pasidaryti labai socius pusrycius ( omleta su lasinukais ) o veliau visa diena nevalgyti tik pagerti kavos .
Nes tas valgymas po truputi ne mano organizmui, nes nuo valgymo po truputi, anksciau, labai kosedavau, smarkiai, kaip tikra sene.
Sveikinu, kad numetei be galo daug svorio !

Būtent taip ir maitinuosi 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 14:46:32
Valgau viską kas man patinka ir skanu,bet mažesnėmis porcijomis ir dažniau iki 18 val vakaro. O po to tik vaistus nuo kraujospūdžio ir vitaminus.

Inkognito 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 14:44:44
Per metus laiko nuo 145 kilogramu sumažėjo iki 110,dabar lainerio sėdynėje nereikia papildomo diržo,svoris ir toliau saikingai mažėja bet ne drąstiškai.

xxx 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 13:47:41
Lengva pasakyti ,bet sunku padaryti
O tu taip valgai?O koks tavo svoris?

Inkognito Sarai 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 13:36:08
Jei tikrai nori sulieknėti ir to kad svoris moment nesugryžtų mesk į šoną badavimus,nes taip išprovokuosi tai kad po pusmečio sversi visus 150 kg. Maista kurį turi suvalgyti per tris kartus padalink į 10 porcijų ir valgyk po gabaliuką kas kelios valandos,o paskutinę porcija triguba suvalgyk ne vėliau kaip 18 vakaro,o po to tik vanduo. Kad lengviau būtų ištverti eik miegoti ne anksčiau 23-30 val ir ryte miegok iki 10 ra netgi 11 val o pusryčius valgyka pusę pirmos arba antrą dienos ir visą ta maista suvalgyk iki 6 vakaro. Kitaip jeigu badausi organizmas tai supras kaip sunkmetį ir kai tik bus proga vėl pasidės atsargų pas tave riebalų pavidale. Nevalgyk daug saldumynu,bet truputį gali sau leisti,svoris pradės kristi po 10 savaičių bet ne drąstiškai o palaipsniui,pajusi tai kad rūbai tampa per laisvi,nesisverk ir nevaryk organizmui streso-tiesiog gyvenk tik pakeisk valgymo ir poilsio ciklo tvarką.Čia yra ne varžybos kas labiau suliesės o gydymo procedūra.

xxx 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 13:03:14
Tikrai suprantu ir atjauciu.
Jei tik pavalgai svoris vel priauga.

sara 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 12:24:31
Svarbiausia, visa diena yra visai nieko, o paciame vakare, kazkur, tai astunta valanda vakaro kokia kankyne prasideda, ne vanduo nepadeda, norisi valgyti, o nors kiek uzvalgius apetitas tik dar labiau isisisiauteja reikalauja dar, dar ir dar ! ! !
Na pavalgau labai mazai, gal tik trezdali ar penktadali normalaus zmogaus maisto, bet sustoreju priaygu ir vel kelis simtus gramu ! ! !
Siaubas .
Reikia labai rimtai save suriesti i naga, nes tiek esu dirbusi tiek stengusis del to savo svorio, tai jei neploneju, tai kad nors nesustoreciau !

sara 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 12:04:56
Labai gerai pranasas sako 2020 gruodzio 22 diena.
Butent taip ir jauciausi !

sara 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 11:46:54
Tai nors rytais galesiu pavalgyti, pasikepsiu omleta su lasinukais, o paskui dar vitamina isgersiu.

sara 2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis, 11:34:58
Praeisiu pragaro kancias, bet anskciau kentejau kur kas labiau, vadinasi, ir tai istversiu.
Ogi nevalgau per pietus ir nevalgysiu vakare, nes nuo maisto labai storeju.
Dabar mastau, kentejau labiau, tai tai istverti tikrai sugebesiu.
Bet tai yra pragaro kancios .
Priaugau du kilogramus.
Sveriau 92 kilogramus ( tada net nesupratau kaip atsitiktinai numeciau vienuolika kilogramu, o pradzioje sesiolika kilogramu numeciau per menesi, daug dirbdama tuo klausimu ) .

sara 2021 m. gruodžio 14 d., antradienis, 14:40:22
Labai juokinga !
:-)

Nieko sau apetitai 2021 m. gruodžio 14 d., antradienis, 14:25:44
Daug kartų per naktį, o ar neužteks dukart per metus, per velykas ir per Kalėdas?

sara > Uz maista 2021 m. gruodžio 14 d., antradienis, 10:50:34
Butent.

Už maista 2021 m. gruodžio 14 d., antradienis, 10:22:49
Didesnis malonumas yra seksas, daug kartu per naktį.

sara 2021 m. gruodžio 14 d., antradienis, 09:04:06
Sakai, kad maistas yra gyvenimo malonumas.
Tai tau gyvenimas yra nemalonus, kad malonumo reikia ieskoti maiste ?

xxx 2021 m. gruodžio 13 d., pirmadienis, 11:52:14
Dieviškos meilės vaisius. Tik dabr subrendai >DD

sara 2021 m. gruodžio 13 d., pirmadienis, 11:42:39
Jus vyresni zmones mokate labai skaudziai kandziotis ir kuklesniais nenorite ar nemokate buti
Na bet ka cia as. Tiek to ...

xxx 2021 m. gruodžio 13 d., pirmadienis, 10:20:14
Apsieikime be asmenybių kulto. Nors jo tai neveikia, bet nereikia. Visi turi savo tiesas ir teisę į jas. Jis kalbasi su visais, tik požiūriai skiriasi (nuo to ką rodo televizorius:)
Arba sako, kad Biblija ne pasakų knyga ir mes nelabai turime iš ko rinktis. Tada jį vadina sektantu. :)

sara 2021 m. gruodžio 13 d., pirmadienis, 09:37:59
Jietis labai protingas, duok Dieve kiekvienam tokio proto, o ne kritiko roles.

sara 2021 m. gruodžio 13 d., pirmadienis, 08:49:47
Griebsiu i nagus save dar ziauriau.
Vakar visai vakare vos vos paragavau kugelio (puse porcijos) ir siandien svarstykles rodo kad priaugau svorio.
Vadinasi badausiu dar ziauriau. Aciu Dievui nors nuo zalio moliugo svorio nepriaugu!

sara 2021 m. gruodžio 13 d., pirmadienis, 04:17:20
Siaubas, sapnuose jau manes nelaiko lietuve - ka jus padaret?

Amenn 2021 m. gruodžio 12 d., sekmadienis, 19:17:28
Tas pats per ta pati jau 10 metu.
negi jam nenusibodo, turbut pasirases ilgalaike sutarti "D

eilinis kakučio malimas 2021 m. gruodžio 12 d., sekmadienis, 18:35:02
Šitos pranašo nesamonės

pernai ta pati kartojo jietis 2021 m. gruodžio 12 d., sekmadienis, 17:55:56
Pranas`as 2020 m. gruodžio 22 d., antradienis, 10:47:49
Jums gi buvo pasakyta-Kuo greičiau pabusite, tuo greičiau tai ir įVYKS.
Kol kas akyvaizdu dar kritinė masė miegančių, todėl niekas ir nevyksta. Beveik. Dangus laukia tavo aiškaus apsisprendimo, su kuo tu, šviesa, ar tamsa? Gal būt kaip tik ir trūko tavo balso. TAIP, TAIP, KLAUSIU TAVĘS, KURIS DABAR SKAITAI. Dievai niekaip nepažeidinės Laisvės Įstatymo. Turi pats apsispręsti ir meditacijos, ar maldos formoje aiškiai pasisakyti. Ir niekas už tave to nepadarys. Tau nepavyks būti "kaip lapei-ir protingai ir gražiai."
Kas turi įvykti, tas įvyks. Planetos jau išsidėstę. Bet matomai "Kol griaustinis nesugriaudės, mužikas nepersižegnos". Tai laukite Apokalipsės raitelių su dangaus trimitais.
.
O kad kažkas jau vyksta, tai ir patys galimai jaučiate. Vakar man skambino, klausia ką aš jaučiu. Vieni skundėsi pykinimu, pilvo raižymais, kiti sirdies problemomis, sanariais, dar kiti galvos skausmu, kurių anksciau niekada neturėjo. Kiti stebėjosi savo naminių gyvūnų išskirtinu lipšnumu...
Pažiūrėjau Šumano rezonansą realiu laiku ir tikrai. Apie devinta val vakaro, jis sieke 40 hercų, o protarpiais net iki 60.
Turiu paaiškinti, kad tai vyksta seniai, bangavimo principu. Tik palaipsniui didėjančiu. Taip mūsų organizmai yra pratinami. Kad suprastumėte prasmę, įsivaizduokite, jog jeigu pvz prieš dešimt metų tai įvyktų, kai per šimtnečius Šumano rezonansas buvo pastovus 7---8 hz., ir būtų staiga pakilęs iki dabartinio lygio, tai neabejotinai visa žmonija jau būtų išmirusi.
Žodžiu-jūsų reikalas apsispręsti ir pasisakyti.
Bet įtikėti `absoliučia` kažkieno, ar mano tiesa nelinkiu niekam. Galvokite patys.

xxx 2021 m. gruodžio 12 d., sekmadienis, 15:41:57
Gaila zmogaus, pavyzdys kuo pavercia sektos zmogu :((( Draskosi marskinius
ir sektantu tiesas skleidzia.

Sveikinu pranasa sasą 2021 m. gruodžio 12 d., sekmadienis, 15:26:33
Su geru sektanto grobiu, tik tokios kaip Sara i gali tavimi gėrėtis

sara 2021 m. gruodžio 12 d., sekmadienis, 15:09:04
Aciu Pranase

Pranas` as 2021 m. gruodžio 12 d., sekmadienis, 14:30:21
Geroji Naujiena. (Jn 1, 29).
Čia rašau avansu. Matau pasiilgote. :D
Tai paskaitykite po Kalėdų. Dabar nesuprasite.
Bet šioje dvasioje, sakau jums...(Lk 3, 15–18)...
Jeigu jus net pradedate verkti lyg ir nei iš šio, nei iš to, būkite laimingi. Nes artimiausioje ateityje bus daug pasikeitimų ir jūsyse ir išorėje. Priimkite tai su džiaugsmu. Net jei tai ir per didelį sielvartą. Nes tuo metu jūs jau žinosite, kad TAS LAIKAS ARTI. Jus matysite daug ženklų savyje, danguje, žemėje. Jų jau ir dabar yra. Netgi jų bus ir melasklaidoje. Bet jūs priimkite teisingus pasirinkimus ir naudodamiesi internetu. Nes jis gimdo ir geriausią ir blogiausią. Todėl rinkitės teisingai. Bet ypač neikite į blogiausią.
Ir kai prieisite tą mutaciją, kai sau galėsite pasakyti-aš nieko nebijau, tada ir tapsite laisvi.
.
AMEN. :)

sara > 11:06:28 2021 m. gruodžio 12 d., sekmadienis, 12:51:48
Aciu uz palaikyma !

Ginčas 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 23:24:01
Seniai, seniai, neatmenamais laikais, kada dar žmonių nebuvo pasaulyje, viename gražiame namelyje gyveno Mėnuo ir Saulė. Begyvendami jie taip vienas kitą pamilo, jog ėmė ir susituokė. O gražiai mylėdamiesi ir dukters susilaukė. Dukteriai davė Žemės vardą. Daug, daug metų Mėnuo su Saule gražiai pragyveno. Bet vieną dieną ėmė ir susipyko.
– Jeigu tu tokia karštuolė – aš tave pamesiu! – sako Mėnuo Saulei.
– O jeigu tu ir toliau būsi toks šaltas, tai aš su tavimi negyvensiu! – atsakė saulė.
– Gerai, skirkimės, bet duktė liks pas mane.
– Ne! Dukters aš tau nepaliksiu. Tu nori, kad ji prie tavęs gyvendama sušaltų,– ėmė pykti Saulė.
Kreipėsi jie į Perkūną ir prašo išspręsti jų ginčą. Šis, išklausęs Mėnesį ir Saulę, tarė griausmingu balsu:
– Tegul bus taip: Saulė dieną saugos savo dukterį Žemę, o Mėnuo – naktį.
Taip jie net iki šiol ir vykdo Perkūno valią. Nuo ryto iki vakaro Saulė žiūri į savo dukterį Žemę, o nuo vakaro iki ryto – Mėnuo ją globoja. O kai Mėnuo neturi laiko, tada Žemei šviečia jos seserys Žvaigždės.

xxx 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 22:06:22
is bevardzio girdziu:D is Jamelios nuo krosnies:D

xxx 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 21:37:11
Neįsivardiji, tai vadinsime tave Pavliku Morozovu. Tai toks kaip tu, kuris savo tėvus įduotų sušaudyti, jei tie nesiskiepytų.

xxx 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 21:18:16
Ar angliškiai moki?
Galiu įkelti ką pasaulyje žmonės kalba. Gal iškris siera iš ausų.

xxx 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 21:03:25
GReitu laiku tave uzdarys,tikrai cia ne rusu propagandos kanalas.

xxx 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 20:54:36
Jums ir sako kad negalima tikėti jokia sistemine žiniasklaida. Kaip ir jokiais putinais zelenskiais ...ar bidonais. Bet televizorių užzombintieams matomai tai užrišta
O tu nebūk kirvio kotas? :)
Šiaip tai vaikams nėra čia kas veikti. Eik drebėti po mamos sijonu.

xxx 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 20:46:54
Jietis akivaizdžiai vygdo kitos valstybės,kai "kurias" pareigas.

xxx 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 20:33:45
Kodel demesi nekreipia i jiecio propagandą kai kurios tarnybos?
Pakanka pažvelgti kaip Rusijos žiniasklaidos priemonėse vadinami Kremliaus kurstomi sukilėliai Rytų Ukrainoje. o sšis filmas apie tai. Dauguma rusų žurnalistų bando įteigti, kad jie yra partizanai, kovojantys už savo namus ir artimuosius. Smerkia Zelenski... Ukrainos žiniasklaidoje šie „partizanai“ vadinami „separatistais“, o kartais – „teroristais“. Kiekvienas įvardijimas nėra tik faktų aprašymas, bet kartu mums bando įteigti, kaip turėtume vertinti šiuos faktus.

xxx 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 20:22:38
Kas nemato pavojaus, nepajėgus apsiginti net pats.

xxx 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 20:15:02
"Miškai sparčiai nyko. Bet medžiai vis tiek balsavo už kirvį. Todėl kad jo kotas padarytas iš medžio ir galvojo, jog jis vienas iš jų."

Aš tai ignoruoju 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 20:12:40
Tas putino draugo siučiamas vaizdo propagandas.

xxx 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 19:43:27
Kaip toli neištrina.? Medziaga palaikanti putina.Prieė Ukrajina?
Ar kas ziurejote iki galo,ar supratote,kokia tos nuorodos esme?

Liaudies balsas.>gruodžio 10 d., penktadienis, 12:46:42 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 11:42:22
Nuo 15-tos min. pedagogams.:)

sara 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 10:12:51
Na as labai patenkinta kad daugiau nestoreju, bet darbas dar nebaigtas, reikia numesti labai daug slykstaus svorio .

sara 2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 08:24:17
Visai vakare pavalgau gerai, kad ramiai miegotusi, bet reiks pradedi ir cia mazanti po truputi porcijas !

sara 2021 m. gruodžio 10 d., penktadienis, 15:53:47
Trecia valanda su kavute pavalgiau zalio moliugo.
Bet cepelinu ruosiuosi nevalgyti - per daug tai man butu.
O vitaminu reikia - moliugas gerai!

sara 2021 m. gruodžio 10 d., penktadienis, 15:49:17
Labai siauniai laikausi nuo maisto - pasveikinkite mane!

xxx 2021 m. gruodžio 10 d., penktadienis, 15:16:14
Jis su zadintuvu vaiksto. :)

xxx 2021 m. gruodžio 10 d., penktadienis, 14:14:48
Jietis nuorodomis bombina :DDD dirba patikėtą darbą.

sara 2021 m. gruodžio 10 d., penktadienis, 12:49:44
Nu va pavalgiau buljono su balta duonyte ir isgeriau kavos.
Dar kita kava bus galima gerti trecia valanda - taip darau.
Be sulciu truputi kenciu, na bet ka daryt?
Matyt kenteti reikia ...

sara 2021 m. gruodžio 10 d., penktadienis, 09:01:37
Bet visu labiausiai patinkanti man daina yra si:
EXTAZY - Nie dam tobie odejsc

sara 2021 m. gruodžio 10 d., penktadienis, 08:48:06
Nu atsisakiau ir sulciu, tai rodos svoris truputi nukrito. Jei i menesi numesiu bent po kilograma bus neapsakomai gerai !

sara > ... Grieztai 2021 m. gruodžio 10 d., penktadienis, 08:36:30
Vaidini kad neturi ka pasakyti ?

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 15:45:27
Kiekvienas jauciasi vis skirtingai ...
Na bet baikime ta tema, nes ji tikrai nera idomiausia .

sara > ... Grieztai 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 15:08:19
Esu su tavimi maloni ne del to kad taves bijociau, o del to kad taves nebijau.

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 14:54:15
Buti tokiai susireiksminusiai ir psichiatrineje guleti, turbut, nereikia

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 14:31:22
Jei mano tevui pranesi, suprasiu kad tau uzmyniau ant labai jautrios KAZKOKIOS tai vietos ir tevai mane uzderys i psichiatrine visam gyvenimui.
Bet as rami. Matai - nebijau!
O gal reiktu bijot ?
Bet kiek gi galima bijoti ?
:-))))))))))))))

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 14:15:31
Nesipykim. Ne tam cia susirinkom kad pyktis .

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 14:11:10
Be to juoda siela yra labai grazi - tai mulatai, tai negrai .
Neprivalo visos sielos buti - blondiniskos.
:-))))))))

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 13:59:23
Su tevu jaustis gerai yra nenormalu ir ne mano problemos, kad Jus visi esate iskrypeliai .
Jauciates savo rateliuose gerai - tai Jusu problemos !

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 13:57:03
Dar ne kiekviena dukte turi toki teva, mano tevas yra labai geras.
Bet ir as esu labai didele asmenybe ir suo juo man jaustis gerai neprivalu

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 13:50:01
Dabar geriu karsta vandeni!

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 13:47:50
As tiesiog labai ilgai smuikuoju ir tik gyvenimo gale finalas - supratimas!

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 13:45:11
Ar man privalu su tevu jaustis gerai? Tai butu visiska nesamone ir absoliutus prievartavimas.
Isvada - man neprivalu su tevu jaustis gerai.
Ir apie teva blogai nekalbu ,tik pasakoju apie save kaip jauciuosi ir viskas tuo yra baigta.
Cia tevas isvis ne prie ko.

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 13:41:56
Apie teva nepasakiau nei vieno blogo zodzio, tiesiog pasakiau kaip pati jauciuosi.

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 13:32:17
Labai atsiprasau - nenorejau Jusu skaudinti.
Matyt Jums tai yra jautri tema . . .

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 13:26:10
Gerai.
Labai atsiprasau . . .

...Griežtai 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 13:23:40
Nekalbėk apie tėva blogai, tik savo sielą juodini,
Uždaryk tą temą !!! Nes vėl negalėsi rašyti. :(

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 12:16:12
Na man tiesiog gyventi reiskia - seksas.
Kadangi gyvenu, tai uzsiimu kiekviena sekunde seksu.
Bet kai pamatau teva be galo persigastu ir jis irgi budavo labai piktas kai pasirodydavau, kai iskisdavau savo veida.
Drauge gyvendami truputi vienas kita paauklejom, bet man su tevu yra neapsakoma kancia, nes tada gyvenimas nera seksas - o kancia . . .

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 12:10:10
Man vibratorius yra slykstus, niekados jo nekisciau.
Ranka irgi nieko nedarau.
Truputi nesupratau - butinai, tipo, reikia save ciupineti, ar ka?
Kitaip nieko nesigauna ?
Man yra slykstus tokie dalykai.
Ir man to visai nereikia nes ir taip esu labai issivysciusi !!!

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 12:07:31
Na va pavalgiau buljono su juoda duona, o dabar atejo laikas kavutei .

sara 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 12:06:36
Nesinaudoju tokiais dalykais. Kazkaip pas pona labai siauras poziuris tuo klausimu. Man nieko nereikia. Man uztenka dvasios . Atseit butinai reikia ka nors kisti ? O be kisimo atseit nesigauna nieko jausti ?

Kas nors Sarai 2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 11:59:18
Kalėdoms padovanokite vibratorių.Arba ka nors alternatyvaus.

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 19:42:09
Seksas gali buti tik su Dievo skirtu zmogumi.
Tai naturalu.
Valgyk ir gerti gaunasi labai retai, o apie savo zmogu yra galvojama pastoviai ir dirbant ir ilsintis .

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 18:36:18
Man atrodo kad maistas ir seksas vienodai yra svarbus.
O jei, jei lyginti, kas yra svarbesnis tai svarbesnis - seksas.
Siaip svarbiausias yra vanduo - cia neturalu.
Bet seksas ne maziau svarbus. Svarbi kiekviena sekunde!

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 18:04:30
Na man tai svarbiausia atsigerti kavos ar arbatos.

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 17:41:11
Kas kam :-)))))

xxx 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 15:44:59
Kaip bebūtų :( Skanus maistas – gyvenimo malonumas.

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 14:52:20
Man tai slystu ziureti kaip zmones pripuola prie maisto, ir tai yra gerai, nes jei butu atvirksciai - malonu, tai ir pati paskui visus pripulciau prie maisto ir pradeciau lenktyniauti kas daugiau privalgys . . .

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 14:45:08
Pazystu viena moteri, vos vos, uz mane vyresne, kuri turi neitiketinai dideli svori, o mano mama jai telefonu pranese kiek dabar sveriu, na tai jauciu jos istysusi veida .
Bet jai suliekneti tikrai nepavyks, nes ji tikrai yra labai priklausoma nuo maisto ...

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 14:42:14
Bet visi apsimeta, kad atseit nepastebejo kad as sulieknejau.
Atseit nieko cia tokio...
Pasakytu koki komplimenta...

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 14:36:56
Man dar labai patinka dainos:
Boys - ogrod pelen roz
Explozia - shusta rano
2 unlimited - no limits

sara > home doktor 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 14:35:38
Vistiek gerai kad ipratau beveik nieko nevalgyti ir cia nebutina suversti visos kaltes vaistams, atseit, jei ne vaistai, tai galima maitintis kaip kiaulaitei .

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 14:29:53
Na nors dabar zinau kas yra Dievo man siustasis, bet siame gyvenime labai daug metu esu vyresne uz jy - todel gali nieko nesigauti.
O va, kanktajame gyvenime, busiu desimcia metu uz jy jaunesne - va cia tai jau yra sveika !!!

sara > home doktor 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 14:23:53
Na geriu labai daug vaistu, kad naktimis miegociau, merginos sake kad butent tie vaistai ir augina svori. Visoms sunku . . .

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 14:22:11
Na vieno teksto nepraleido, tai, turbut to pacio vel nerasysiu.
Arba truputi pakeisiu, kad praleistu ...

home doktor 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 14:19:06
Sara ar darė tau skydliaukės tyrimus, gal svoris auga nuo jos funkcijos sutrikimo.
SPydliaukė – drugelio formos liauka, kuri yra prekinėje kaklo dalyje priešais trachėją.
pačiupinėk, ar užčiuopi ar ne. Ji gamina svarbius hormonus: tiroksiną, trijodtironiną ir kalcitoniną, kurie reguliuoja visą medžiagų apykaitą. Kreipkis pas savo daktarą, lai nusiunčia pas endokrinologą. O gal tyrė ir geri vaistus.

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 13:51:10
Nesusidekite su bet kuom, o gerai apgalvotike - ar Dievas dave jums zenkla, kad su juo/ja turetumete gyventi?

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 13:49:30
Na vienas vaikinas (kadais) sake, kad 2+2 nebutinai yra = keturi gali buti ir = penki. Tai zenklas man, kad as jau net ketvirtame gyvenime galiu tureti savo meile, bet jis penkiolika metu uz mane jaunesnis !!!

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 12:56:24
Dievas sake isiklausyti man i sia daina ( gal reiktu ja man ir issiversti ?):
VIVAT - ZOSTAN NA DLUZEJ

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 12:51:27
Net nezinojau, kad gyvenime is ties yra tikra meile, bet Dievas jau man parode mano pusima penktame gyvenime partneri.
Kad jy tureciau, tame gyvenime, Dievas rodys man zenklus ir nukreips Dievas mane link jo.
Bet kas tai yra nesakysiu.
Viena moteriske pasake, kad tai Anunakis. Na tegul ji masto taip kaip jai patinka, o kas man del to jos mastymo ?

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 12:43:49
Jei meile yra ne nuo Dievo, tai tera tik - puliai ir nei gyva nei mirusi mesa !
Visi galvoja - pagriebsiu bet ka, ir cia jau meile. O Dievas to ar norejo ???
Nesuprantu kaip susimetus skudurus bet kaip galima gyventi...

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 12:33:26
Jei meiles neieskosiu, privalesiu visa amzinybe gyventi su savo tevais, o tai yra neapsakomai baisus pragaras - tikrai to nenoriu, todel Dievui pazadejau, kad tikrai ieskosiuos savo meiles skirtos butent man ! ! !

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 12:31:21
Bet tos meiles kaip ant padeklo man niekas neatnes - pati turesiu ja susirasti skaitydama Dievo zneklus.

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 12:26:25
Visi vsika nori gauti labai greitai, bet taip - nebuna !!!

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 12:25:21
Siaip yra suplanuota, kad siame gyvenime meiles neturesiu.
Bet turesiu meile penktame gyvenime (sis gyvenimas yra ketvirtas (pirmas, antras, trecias gyvenimai irgi buvo be meiles))
Vadinasi kas del meiles man liko labai neilgai laukti!

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 12:22:10
Viskas gerai su tuo laukimu.
Man Dievas ir sake, kad duos man tai ko nesitikiu - ogi dar geresni varianta duos.

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 12:20:14
Na po truputi reikia vis maziau ir maziau - dabar net sulciu negerti reikia, gal del ju tas svoris ir nekrenta.
Vis maziau maziau ir maziau ...

Palauk 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 11:55:57
Vis turime vilties, kad kažkas pasikeis, laukiame pavasario, vasaros. Laukiame meilės, laimės. stebuklo, pinigų. Laukiam ir laukiam. vis atrodo, kad kažkas negerai su gyvenimu, su žmonėm, su aplinkybėm, kažkas meluoja, tiesos nėra. Laukiam,kad tiesa nusileis iš dangaus ir viskas pasikeis. Laukimas įpainioja mus į klastingą žaidimą ,kad bus viskas kitaip”. Deja, kitaip nebūna ir niekas nesikeičia,pranašystės neisipildo. Gyvenime daug nusivylimų, daug lūkesčių dužo į gyvenimo briaunas.'
Oi palauk, palauk
sakydavo man mama
o viskas kas bus
kas bus
pamatysi tada.

sara 2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 08:57:22
Na, matyt , reiks atsisakyti saldziu sulciu ir gerti tik vandeneli ...

xxx 2021 m. gruodžio 7 d., antradienis, 18:14:33
Ant jo Rūmų pakabintas
užrašas
"jis daugiau nieko
nekalbės,
nerašys
branginsis
nenorėdamas taikytis"

sara 2021 m. gruodžio 7 d., antradienis, 11:00:33
Svoris daugiau nekrenta ir viskas nors neitiketinai mazai valgau.
Matyt, kad svoris kristu reiktu is vis nevalgyti ...
Sveriu kazkur tai 93 - 94, svarstykles, kilograme, su paklaida rodo .

sara 2021 m. gruodžio 7 d., antradienis, 10:53:34
Ir Dievas man pasake - jei nesusirasiu meiles, visa amzinybe man teks gyventi tame durnanamyje (taip Dievas pavadino mano Tevus).
Esu be galo pergazdinta, nes visa amzinybe gyventi durnanamyje tikrai nenoriu, nes tai yra neapsakoma kancia ir tai yra proto nebuvimas !

sara 2021 m. gruodžio 7 d., antradienis, 10:07:13
Mane traukia prie nesamoniu.
Teva laikau pacia didziausia nesamone, matyt, del to su juo ir gyvenu.
Nors tas gyvenimas tera kancia - bet uztat - NESAMONE !!!

sara 2021 m. gruodžio 7 d., antradienis, 10:04:35
Na siandien varau pas poliklinikos odontologa.
Pavyko man sveikus dantis islaikyti, nors burnos higiena reikejo labai smarkiai daryti, ypac dantu krastuose (sonuose) visi dantys buvo labai pajuode tai turejo tos juodulius gramdyti.

sara 2021 m. gruodžio 7 d., antradienis, 09:29:06
Jei zmogu gerbiu, tai butinai isimylejusi, ar kaip Jus tai isivaizduojate?
Be to cia visi idomus susirenka, tai vadinasi as visus esu isimylejosi ir dar + esu lezbiete.
:-))))))))))

sara 2021 m. gruodžio 7 d., antradienis, 09:24:13
Kaip Jus tai isivaizduojate, as jo net nemaciusi...

Kita 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 20:23:15
Myleti, nera taip blogai.

Sarai 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 19:57:23
Gali nesakyti, mes ir taip žinome, kad tu įsimylėjusi Jietį

sara < Kristina > 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 16:33:23
Kas zino, tas kencia.

sara 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 14:17:24
Kas zino kas yra tikra laisve ir tikras gyvenimas, bet jau jo neturi, tas/ta labai kencia.
O kas nezino kas yra tikra laisve ir tikras gyvenimas, tam/tai net ner del ko kenteti, nes tas/ta tiesiog nezino.

sara 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 13:58:59
Stebuklas, pirma syki kaip man neskauda per mesines.
Jau trecios menesines ir neskauda!
Cia del to, kad pirmasyk esu is ties isimylejusi (ka isimylejusi - nesakysiu)
O visad budavo labai baisus skausmai ir labai baisu budavo kenteti ...
Cia anksciau puse gyvenimo taip buvo

sara 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 13:21:18
Tevai man nupirko nauja televizoriu, nors naujo televizoriaus man visai nereikejo.
Mano senas televizorius viska labai gerai rode, o tevams vaidenosi kad isplaukes neryskus vaizdas, kad labai prastai rodo.
Nu aisku - tas televizorius buvo mano ir tik man jis labai gerai rode, o svetimiems zmonems mano televizorius, gali buti, kad rode labai prastai.
Jis buvo mano!
Bet su tevais nedrysau gincytis.
Tiesiog pinigai kaip i bala ismesti.
Jau yra zmogus, kuris paeme mano sena televizoriu ir juo labai dziaugiasi!

sara 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 13:12:17
I diena suvalgau tris virtus kiausinius ir daug raugintu agurku.
Man atrodo tiek valgant turetu svoris kristi, bet jis nekrenta. Kodel?
Na bet ir nepriaugu, nors tai gerai.

xxx 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 13:05:44
Ačiū turėtum pasakyti.

sara 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 12:16:37
Be to Jietis ne mano, o forumo.
:-)))))))))))))))))))

sara 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 12:14:33
Nors gyvenu su tevais bet mano prote tevu nera. Mano proto struktura yra visai kitokia. Dievas tai tevas...
Sektantas nei ne alkoholikas ar kortu losejas is pinigu.

xxx 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 12:09:06
Teisingai,skiepykis,jei ir susirgsi,sirgsi lengva forma.

o taip 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 12:08:10
Sara,mergaite ,bėk tu nuo jo, teisingai elgiasi tavo tėvai, gina tave nuo sektantų,
Geros dienos ir pamąstyk.

sara > Pozicija 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 12:06:01
Irgi greitai skiepysiuos. Viena vakcina Dzonon & Dzonson jau esu gavusi, o dabar vel reik skiepytis.

xxx 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 12:04:47
jis pranašas, kaip tu balerina :)
Tokiems kaip tu jis ir rašo.

sara 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 12:04:22
Manau kad Jiecio pranasavimai kazkokia tai forma vistiek issipildo.
Pavyzdziui net man yra teke matyti filmu (serialu) is paralelinio pasaulio kuriu siame pasaulyje visai net nera.
Tai buvo filmai apie religija ir Jezu Kristu ir Tesla

Pozicija 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 12:03:11
Be to, pastebėjome, kad coronos virusas labai greitai keičiasi - mutuoja štai kodėl kiekvienais metais turi būti sukurta nauja vakcina. Dabar link to ir einama.

sara > taip tai 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 11:58:30
Nepavydek tik Jieciui, kad jis turi sugebejimu pranasauti!

xxx 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 11:58:24
Jokios koronos jis neispranasavo ,virusai mutuoja ir mutuos, prisitaiko
Nuo virusu net dinozaurai isnyko.
Todel vakcinacija paruošia imuninę sistemą apsiginti nuo patogenų. Vakcinoje yra sustik nekenksmingos patogeno dalys. Imuninė sistema atpažįsta svetimas struktūras ir formuoja antikūnus prieš juos.

sara 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 11:52:11
Maziau valgydama jauciuosi gyva ir sveikesne. Bet as praktiskai visiskai badauju, bet svoris vistiek nekrenta, bet ir neauga. Tevai prisigamina maisto ir ner kam jo valgyti, tenka atiduoti katinams.

taip tai 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 11:50:56
jiecio pranasystes nulio vertos, nuo 2012 pranasauja pries Kaledas, kad greitai greitai tas ar tas ivyks,kiekvienais metais zmogus vis nauja versija kuria.

sara 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 08:51:16
Tai cia Jietis korona ispranasovo? Ir jis dar sako kad cia dar ne viskas.

sara 2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis, 08:48:49
Kodel rasote be pasivadinimu? Visai nesuprantu kas kur ka raso . . .

sąžiningai 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 22:04:53
Apie kokį lygį jūs čia kalbate? Apie manęs apspjaudymo lygį?
Ir meskite iš savo galvų jūsų išsigalvotas kažkokias sektas. Man DABAR jau gaila apkvailintų žmonių. Bet kas visų mūsų laukia tai tik gėlelės.
Palikime tai laikui. Nei aš jus įtikinsiu, nei jūs patikėsite.
Vertinkite kritiškai ką pasakiau. Galvokite pagaliau kad tai fantazija, bet galvokite. Lai tai bus poskiepis, šoko terapija, jei norite. Laikas parodys, bet jau laikas pabusti, nes...
Parašiau gal per kietai. Iš tikro man tų pačių pedagogų gaila. Juk mes visi esame vienis, esame toje pačioje valtyje. Ir neturiu jokių ambicijų kazkuo puikuotis, save aukštinti, ar kokios tai šlovės spinduliuose maudytis. Man tai svetima, patikėkite.

saziningai atsakyk 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 20:37:42
Ieti,tu tikrai tiki ka parasei ar cia tik vykdai ipareigojimus ir keliesi lygi?

sara 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 18:35:19
Na mano problema yra tame, kad tevas mane sukure kaip katila, o as is tiesu esu skraidancioji lekste.
Todel vyrus trauku tik tuos, kuriuos traukia prie katilu, nors man reikalingas vyras tas, kuri traukia prie ateiviu skraidanciosios lekstes, nes as butent tokia esu, kazkur tai savyje labai giliai, dar vos vos, rusenanti ...

sara 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 18:31:58
Na as esu verta meiles. Visi yra verti butent to partnerio kuri jam Dievas siunte ir nieko cia nepadarysi - taip jau yra.

xxx 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 18:02:32
Noras būti mylimai(am) ir mylėti yra universalus ir stiprus jausmas. Labai svarbu, kad kažkas jaustu tau šiltus jausmus ir tu jaustum tą pat.
Be abėjo, gali būti sudėtinga priimti, kad jį-ją gali tokį (žema, plika, senstelėjusį, storą, prastą) kažkas įsimylėti. Kai kuriems i sunku suprasti, kad jie yra verti meilės.

sara 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 16:51:19
Net susikaupe akyse asaros kaip grazu!

sara 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 15:28:09
Labai idomi nuoroda.
Gal gali dar ka idomaus numesti?

sara 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 14:46:15
Acha man patinka viskas kas yra sunku, kaip krokodilui riebus dramblys kurio jis negali ikasti.

sara 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 14:17:57
Noriu buti laisva, del to negaliu buti laisva.
Ir kur tos mintys mane nuves?
Gal i laisve?
Gal suprasiu kas is tiek man trukdo buti laisvai, o gal ir kitka suprasiu ...

sara 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 14:14:41
Labiausiai reikia padeti kvailiems.
As irgi ju tarpe esu.
Jei nusiteiksiu nors vienam kvailiui nepadeti, nieks man padeti irgi negali ...
Cia tik apmastymai, bet radau savo minciu aukso gysla.
:-)))))))))))))))))))))

sara < Kristina > 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 13:31:30
Nereikia jokiu pykciu , gyvenimas yra nuostabus ir Jus nesate suvaikeje, su Jumis viskas yra labai gerai

xxx 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 13:16:24
Rengenas tikrai pavažiavo :((( inkognito jei turi ,duok sarai jo numerį,tikrai jie sutars.
Sara turės kur prisiglausti (juo labiau ,kad meta svorį)
Patikės jo pranašavimams. Turės pokalbių draugą. Tikrai moteriškai sunku gyventi su tevais,jei reikia paguodos.

sara 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 10:20:24
Mama haliucinuoja, jai atrodo kad is manes paeme ir ismete daug lapuku kuriuose parasytas Jiecio telefono numeris.
Ten buvo Bernardo telefono numeris, o mama sako kad Jiecio.
Kaip linksma. Nu tikrai !
Bernardo telefono numeri turejau del ko, jei tevai ismes mane is namu, kad tureciau kur eiti.

Rentgenas 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 09:30:30
Akmuo į pedagogų daržą.
Pastebiu kad čia jų daug lankosi ir kaip yra įpratę, visus mokina. Net realiame gyvenime sutikęs tokį žmogų, suprasi kas jis. Nes jie visada, visais klausimais amžinai teisūs. O jei reikės tai įrodyti, tai ir per langus sulips.
Kaip pasakytų iškilusis Kaušopėdas-"Jie nekalti, nes jie apsėsti".
Ir tikrai. Kaip jiems buvo įkalta Makarenkos-Pavlovo `filosofija`, taip jie ir kala jaunajai kartai. Juos durnina, bukina, kemša savo Mū Isterijos nurodytas tiesas ir pasako-jei neišmoksi, neišlaikysi egzamino, neįstosi kur reikia, netapsi žmogumi, maždaug.
Va čia ir STOP. Gana, laikai jau ne tie. Matrica byra, o su ja ir senas pasaulis. Medicinos sistema, švietimo, valdymo ir visa kita jau net mūsų akyse. Bet konvulsijos tęsiasi ir nuotoliniu būdu vaikams be saiko kemšamos senos jų "tiesos". Suklastota istorija, fizikoje daug svarbiau žinoti kad lemputę pirmas išrado ne Leninas, o koks Edisonas, radio aparatą ne rusas, o italas, ar čekas. Nei jų veikimo principas. Kad Mendelejevo susapnuota lentelė apipjaustyta dėl sapno. ir t.t. Kad termodinamikos dėsniai meluoja dar nepasakys. Ir pedagogai tam turi pasiteisinimą-tokia Min Isterijos sudaryta programa. O kad tas durninimo ir bukinimo programas sudaro tie patys reptiloidai, tai ne jūsų reikalas. Jūsų dėdulėms ir tetulems bus leista persikvalifikuoti iš marksizmo/leninizmo į kapitalistinės ekonomikos ir turtingo gyvenimo būdo lektorius.Su sąlyga-jei būsite lojalūs sistemai. Vaikų smegenys turi būti užpildytos kuo reikia. O tai dar pakėlę akis į žvaigždes pradės galvoti, kad žemė tikrai plokščia, kaip lėkštė, su užšalusiais Antarktidos pakraščiais tik po kupolu. Už kurių dar niekas nebuvo ir kokia pavaizduota senuose žemėlapiuose. Pagal kuriuos net dabar trumpiausi lektuvų maršrutai sudarinėjami.
Tik jūs juos vadinsite plokščiažemiais ir kitokiais acto garintojais. Nes dar tikrai sužinos ir supras, kad chimtreilai yra barstomi. Kaip dabar jau paaikėjo vienam iš tikslų sudaryti holografinį ekraną. Kad palydovų pagalba , kai ateis laikas, parodytų danguje jums kiną pvz. apie Antrajį Kristaus Atėjimą. Tada visi pulsite ant kelių. Nereikės ir Šiluvoje šliaužioti. Kaip kad buvo parodytas kinas Irake apie ateivių invaziją. Po kurio visa Sadamo Huseino kariauna metė ginklus ir pasidavė be vieno šūvio.
Taigi žodis ne mokytojas, o pedagogas jums ir tinkamas. Nes panašių tokios šaknies žodžių yra ir daugiau. Dvasios mokytojų seniai jau nelikę. Visi jie išravėti kaip Pilėnų didvyriai. Kaip ir runų raštas, pagonių tikėjimas, žiniai, kurie sėdėjo Egipto faraonų dešinėje ir visa kita.
Taigi, nieko asmeniško. Tik aiškumo dėlei, rentgenu.
.
Chau, aš viską pasakiau.

sara 2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis, 07:30:03
Kiekvienas turi teise isdestyti, issakyti savo mintis.
Ir cia kazkas yra senis/sene ne del to kad yra suvaikejes/suvaikejusi o del to kad yra piktas/pikta ir kimba prie kitu.
O Jietis ir Inkognito yra saunuoliai, atvirai issako savo mintis - ne kiekvienas taip gali ir moka.

xxx 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 22:20:23
Atsidūriau taške.Nieko nesupratau :)

xxx 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 21:15:48
Jums tik tik smauglio Ką ratilus, kilpas sukti, kad banderlogus užhipnotizuot. :)

Praeivė... einu toliau. 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 20:41:08
Pirmiausia kuklus neįmantrumas-
sakoma tiek, kiek reikia, svarbu suturėtas žodis
Nes daugiausiai savo "tiesas "nori sugestijuoti įvairus lyderiai -vadovai ,
nori, kad nutrauktum „senuosius“ ryšius, nes jie trukdo tavo tobulėjimui.
Mes visi esame klystantys žmonės
Tobulų nėra,nebent robotai:D
Visgi ir robotas robotui nelygus, yra jų keistų ir net kvailų :)

xxx 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 20:18:18
Taip ir padarysiu. Bet neišsižadėkite, kad patys ieškosite atsakymų, o nemiegosite..

Praeivė 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 19:34:08
Gal naudingiausia minties iki galo nepasakymas ,jei nesi užtikrintas tuo ką sakai.
Nutylėjimas - santūrumo rezervas.

xxx 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 19:32:35
nesi

klaidinti? 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 17:50:38
Tai mes tik tam ir gyvename, kad klaidiname kits kitą. Nors mums atrodo kitaip. :)

xxx 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 16:56:28
Nesikišk į dalykus,
kurie
tave viršija,
nei tau parodyta,
gali ne taip suprasti.
ir klaidinti kitus

Praeivė. 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 16:37:47
Labai greitai užsiplieskiantis es.
Neteisingas pyktis negali būti
pateisintas,
nes pyktis stumia žmogų į pražūtį. Kantrus žmogus palaukia ramiai
kiek laiko priklauso nuo charakterio. susilaiko netaręs nė žodžio
ir kuomet sugrįžta rimtis, Tik tuomet lūpos skelbia ,sveiką nuovoką.
Svarbu viską pervirškinti :# Suskaičiuot nors iki 31 :)

xxx 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 16:28:21
Ir tu pats pranaše
nieko nežinai
bet žinai kad žinantis esi
kam reiks tas pats susiras

Jie... 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 15:52:22
"Mintys visiems tinkančios",
bet ne visi jas supras ir ne visiems to reikia. Bet privertėte mane pasisakyti.
Taip. Kiekviena siela pagal savo brandą gauna ir atatinkamas pamokas. Kam jos netinkamos, dar nereikalingo, tas nepriima, spaudosi...
"Tu nieko nežinai šioj būtyje...". Tas tikrai TAIP. Mes visi nieko nežinome iš tikrųjų. Bet vis stengiamės sužinoti. Tik mums pakiša vis ne tai.
Nesiplėsiu bet pasakysiu svarbiausia. Nors tai atrodys visai ne į temą, bet gal privers susimąstyti.
.
Ko bijo visi prezidentai? Ir ne tik prezidentai, o ir kiti turintys valdžią virš kitų žmonių. BLogos visuomenės nuomonės apie juos? Basų žmonių demonstracijų po jų langais? Tikrai ne. Žurnalistų, ginkluotų bepročių? Tikrai ne. Bet jie bijo tų, kurie juos pastatė. Ir žino, kad jei nevykdys kas jiems liepiama, praras viską, savo artimuosius, savo turtus, šlovę, garbę, pinigus ir visa kitą ką jie vertina. Ir aišku visuotinoje pajuokoje savo gyvybę. Tada jie tikrai pavirs į nieką, gal net kartuvėse.
Pažiūrėkite kaip pasikeitė veidai Balotosaitės, Šmiliytitės po antpečių uždėjimo. Ir jos žino, kad visad šalia yra kažkas, kas jas užčiaups, jei tik pabandys išsižioti.
Tai ko jie bijo? Ogi tų, apie kuriuos jūs nieko nežinote, nes jums nebuvo leista to žinoti. Vadinkime tai didžiausia paslaptimi. Bet viskam ateina laikas. Ir tas laikas atėjo.
Reptiloidas Obana, lyg juokais atsakė į žurnalisto klausimą apie ateivius. -"Ar jie egzistuoja?"
Atsakymas:
-"Jeigu aš apie tai jums pasakysiu, turėsiu jus nužudyti. Cha, cha...". Čia inkliuzas iš kino filmo, bet...
Tai gal tiek ir pakaks. Galvokite.

Mintys visiems tinkančios 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 12:11:36
Tu nieko nežinai šioj būtyje, tu - niekas,
Tu vėjo sūkurys dykumoje, tu - niekas.
Tu visas tarp dviejų bedugnių - nebūčių,
Ir kas aplink tave, ir viduje tu - niekas.
'
Tu žemėj daug matei, bet, ką regėjai - niekai.
Ir ką kitiem sakei, ir ką girdėjai - niekai.
Nors visą žemę tu išvaikštinėjai - niekai,
Ir visą, ką pirkai ir ką laimėjai - niekai.
-
Tu vis apie bėdas ir ateitį mąstai.
Kam veltui kankinies, kam graužiesi slaptai?
Gyvenk, žmogau, linksmai ir džiaukis šiuo pasauliu -
Neklausė juk tavęs, kas tvėrė jį kadai.

Inkognito 2021 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 11:25:20
Nuoajuta manęs ir vėl neapvylė kad šiame puslapyje ponas Jonas k. ir vel aptarinėja mano personą, kažkaip perskaičiau apie jo polinkį draugus rinktis pačiam ir man mintyse iškilo Omaro Chajamo eilės apie tokius pasipūtėlius,gaila kad jos rusų kalba bet tas kam jos skiriamos tikrai puikiai supras: Čem niže čelovek dušoj, tem bolše zadirajet nos, on nosom tianetsia tuda kuda dušoju nedoros....

xxx 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 21:35:19
Gerai. Pasakysiu kad ir tave myliu besalygine meile.
Tai tuo ir baigiame. Glėbesčiuotis nebūtina. :)

xxx 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 21:10:22
Geriau jau vaiko protas kuris vystosi,nei suvaikėjusio senio:D

xxx 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 20:47:36
Senai ne vaikas , bet vaiko protu. pRIIMK UŽUOJAUTĄ.
O rusiškai nesupranti. Užtai ir nusišneki ne į temą. Lieka tik klišos klišės. :O

Apsirinki,senai ne vaikas. 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 20:33:51
Nenustebčiau,kad jieties proto patamsiuose žybsi pora sektantiškų abstraktybių.
Panašus pats į zombį ,galvoie egzistuoja tik sektantų instrukcijos, aršumas ir sava už()pakalio nauda.Lūpose patebima,pranaši į bepročio saldi šypsena.

2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 20:10:21
Dar tu, vaikeli, miegi. Sapnuok toliau sektas belekokias.
Nors daugelis jau prasikrapšto akis, supranta kaip valdžiagyviai juos išdūrė. Net ir Inkas, manau, pradėjo protauti, nes jau netiražuoja Dulkino feikų.
Žmonija yra parklupdyta. Kas parklupdė -kitas klausimas. O Kare kaip kare, be lavonų neapsieinama.
Tu, vaikeli, rusiškai visai nekerti matosi. Net nežinai apie ką kalba. Tik vis ta savo alergišką koncsterviatnikų mantrą kartoji. Maždaug-rusai pola. Gal ir pola. Bet dabar labiau Merkelio žaliukai pasienyje.
Kad visokių portalų yra ar tai rusiškų, lietuviškų, angliškų...tai nereikia būt ir arklio skiepu pasiskiepinus, kad tai suprast.
Kad Putinas antikristas filmuką rusiška irgi aš ikėliau. Paprašyk kad kas išverstu. Lietuviškai nerasi. Gal ir protauti pradėsi. Gali ir televizorių išjungti, kol visišku zombiu nepavirtai, vaikeli.

Sektantui 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 18:56:35
Seneli jieti, baiki sleisti sektantiškas pasakas pateikiančias šališkus argumentus. Čia ne Rusijos propagandai skleisti skirtas forumas. Baiki, skleisti dezinformaciją, norint priešinti visuomenę. Baigti pelnytis iš rusiškos propagandos bei sektos.
Neskleisk Kremliui palankią viešąją nuomonę.
Bėda ta, kad mūsų nuodėminga prigimtis, tiesos alkį bandando pasotinti internetiniu melu.
O ypač rusų portalai stengiasi įpiršti kitiems tai, kas naudinga „muzikos užsakovams'

Sarai 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 13:08:52
Tai kad Jietis už teisybę pyksta, jei jau uodega nesipučia tai nesipučia ir ko čia siusti jei kas teisybę parašo,juk ne jauniklis senis 70 metų, o tos davatkos kur pas jį važinėja tai sektantės atvažiuoja pasimelsti jo koplyčioje.

Ka bepadarysi 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 12:59:09
Jei jau kartą idiotu gimei tai idiotu ir numirsi, kad ir kokiu pranašu bapsimetinėtumei.

sara 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 11:51:08
Nejau jums taip malonu pyktis? Kaip kokie seniai ...
Bukit jaunatvisko mastymo, o ne pikciurnos.

xxx 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 11:31:32
Kitų, atsieit, lūpomis sakai kad puse metų čia jau nebuvęs. Rentgeno neapgausi. Būk tu anonimu, šiaudiniu, Buridano asilu, ar net pačiu Judu. :) Tu gi visuose spaudos forumuose tiesiog gyveni. Kaip esi sakęs, tie implantai verčia tave rinkti apie visus info. Ir kas tik su tavimi turi koki kontaktą, reikalą, apie tą viską žino JIE. Ir savo `memuaruose` esi rašęs ką tau JIE pažadėję už tai. Teip kad, mielasis, geriau eik savo `Kryliovo basnias` pasakoti į rusų televiziją.
Bet REGRESINĖS hipnozės seanso vengi kaip velnias kryžiaus, nes...:D

Šiaudinis advokatas 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 10:55:48
Incognito kenčia dėl valdžios trūkumo? Kažkaip nebuvau to pastebėjęs, manyčiau kad kaip tik tie kurie save pranasais apsiskelbia, tie jaučia jos didžiulį deficitą? Tik bėda kad savame kieme pranašu netapsi mielas Jieti. Bet ačių už info Jieti, pasistengsiu panagrinėti ir patyrinėti šį atvejį

xxx 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 10:36:18
Seni Inko bajeriai. Jis seniai jau apie tai kalba. Valdžios trūksta žmogui, vis jaučia savo nevisvertę. :)

sara 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 10:18:02
Na sapnavau kad kiti prie manes negali prieiti sapne, nes as sapne pastoviai vaikstau su vilku drauge. Tai yra labai gerai! Taip ir reikia !
Geras sapnas.

Šiaudinis advokatas 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 09:47:27
Kaip tik gavau pavedimą sudaryti dosje Jiečiui ir Incognitui, vienas iš jų įtariamas sunkiu nusikaltimu. Kol kas daugiau nieko viešai negaliu skelbti.

sara 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 08:33:10
Na susiemiau ir atrodo kad i menesi pavyks numesti net po tris kilogramus, nors man pakaktu ir po viena ...

sara 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, 08:12:58
O ka apie darba kalbeti? Taip ukyje turime be galo daug darbo net ir dabar ir dirbame. Reikia vynuoges uzdengti kad ziemai nenusaltu avietes nukirsti ir sukapoti.

xxx 2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis, 17:36:55
Kiti reikalai rūpėdavo?

sara 2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis, 15:40:13
Be galo didele kancia yra vakare nevalgyti, bet reikia kenteti jei noriu nors kilograma per menesi numesti. Siaip valgyti noriu tik gyvendama pas tevus, kai gyvendavau nuo tevu atskirai tai is vis pamirsdavau valgyti.

Parašytu Adminas 2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis, 13:48:08
tai šį tą reikštu. O dabar...šiaudinis advokatas. :)

Užsipuola incognita 2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis, 13:09:14
Nors šis jau nesilanko čia daugiau pusė metų.

nu jo 2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis, 13:07:36
Bet vis tiek juokinga

sara 2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis, 12:57:30
Na Jietis gerbia save. :-)

``````> 2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis, 09:15:46
Pastebiu kad abu kaimai(tarp Vilniaus ir Kauno bokštų) labai indomaujasi tam tikrais mano asmeniškumais. Bet greit pamišta viešas mano išpažintis, tai vis lipa ant to pačio grėblio ir verčia mane kartortis.
Kad ir šiuo klausimu primenu gerbiamosioms ir gerbiamiesiems, kad visada renkuosi aš, o ne mane. Su dideliu nenoru turiu vis išpažinti, kad aš ne tašė, manęs imti negalima. (Ką esu ne vienai ir pasakęs, o kitoms- pagal nutylėjimą). Ir jei kuris dar pabando vadovauti man, tai be užuolankų pasiūlau ir į galvą. Kaip ir jūsų visų gerbiamam Inkognitui.
Taigi juokai įvairiai baigiasi. :)

sara 2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis, 09:15:45
Nu vakar vakare vistiek siek tiek lasinuku uzkandau ir siek tiek baltos misraines ir pomidoru sulciu. Kazkaip visai tuscia skrandi laikyti nesigauna. Laikytis dietos yra be galo didele kancia bet ka daryti - juk nenoriu priaugti svorio. Sveriu 93 kilogramus ir tuo reikia dziaugtis ir stengtis daugiau nepriaugti. Bet kaip norisi numesti ta svori kad i menesi nors po kilograma . . .

Žmonės šneka 2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis, 09:01:51
Atrodo uodega dar normoje, kitaip panų nesivežiot.
Naudoja gal daug vaniles, graužia avokadus, bananus, spjaudo granatus, saulegražas,
laivu turi tai gaudo lašišas, aštriai valgo, lepinasi šokoladu, riešutų maišai.
Su tuo reikalu dar ne beda. Viso kaimo našlės ir ne tik, akis pakabinusios. :D
Stebi ben-kartinų bokštą.

xxxNaktį beldžiasi į namus plėšikai 2021 m. gruodžio 1 d., trečiadienis, 21:44:41
Ko jums reikia? - klausia šeimininkas
Aukso - atsako anie
Kiek jums jo reikia?
Kuo daugiau tuo geriau, - atsako plėšikai
Ar 120 kg užteks? - Klausia šeimininkas dar karta
Paimsime ir tiek - Atsako plėšikai
Aukseli kelkis - sako šeimininkas žmonai - Tavęs atėjo

Jiečiui 2021 m. gruodžio 1 d., trečiadienis, 21:38:47
Uodega nesipučia todėl ir nesiperša

xxx 2021 m. gruodžio 1 d., trečiadienis, 19:48:15
taip sunku susivaldyti nevalgyti vakarop:(

sara 2021 m. gruodžio 1 d., trečiadienis, 15:09:30
Man butina numesti desimt ar dvylika kilogramu kad atrodyciau bent jau normaliai. Nebuciau labai liekna, bet jau ir nebaisi. Norejau numesti dvidesmt kilogramu, bet bus pazanga jei numesiu bent desimt kilogramu . . . Ir taip jau beveik nieko nevalgau, pasirodo net keli kasneliai pyrago verti juos isbraukti is raciono.

sara 2021 m. lapkričio 30 d., antradienis, 08:43:18
Jietis nera man skirtas, del to jis man ir nesipersa. Jei butu man skirtas, spjautu jis i ta savo amziu, ir atvirai veiktu.

2021 m. lapkričio 29 d., pirmadienis, 21:08:04
žmones kalba 2021 m. lapkričio 29 d., pirmadienis, 20:10:13
Dabar pas visus kaimynus, sunku privažiuoti. Apkasais apsikasė
Net labiausiai meilės pasiilgusios kaimyno nepasieks. :DD

sara 2021 m. lapkričio 29 d., pirmadienis, 14:00:32
Kai zmogu myli per senu nebuna !

xxx 2021 m. lapkričio 29 d., pirmadienis, 13:14:30
Sara tikrai jieciui taves reikia negi tu nesupranti, zmogas nedrista tave pakviesti i savo namus, nes galvoja kad tau per senas. Gal senas bet galingas. Tu tikrai aistringa dama...
youtube.com/watch?v=LNNlIL1taZw

xxx 2021 m. lapkričio 29 d., pirmadienis, 13:09:47
Sudejus du pusdurnius gausis vienas durnas :)

sara > Kiti zmones sneka. 2021 m. lapkričio 29 d., pirmadienis, 11:45:38
Nezemink kitu zmoniu. Kituose zmonese yra labai daug isminties.

Mokslininko išvada 2021 m. lapkričio 29 d., pirmadienis, 09:34:36
~>19:01:01 -Jūs sergate Kognityviniu disonansu.

rusų portalas sako 2021 m. lapkričio 28 d., sekmadienis, 19:41:02
Pucinas antikristas. :)

xxx 2021 m. lapkričio 28 d., sekmadienis, 19:01:01
Telieka tik stebėtis, į kokią komišką situaciją vėl pakliuvo save antivakseriu laikantis jietis.
Vėl tas pačias propagandines rusų dainas dainuoja, Juk akivaizdu, kad mokslas nėra propaganda, o propaganda nėra mokslas, Informacinio karo aplinkoje mes irgi turime kariauti duoti atkirti antivakseriams tokiems kuriems vaidenasi, kad net po vakcinos gali išaugti papildomos galūnės(:D) Matyt, visiški skiepų neigėjai nejaučia sveiko proto ribų,
Pastebėjimas. Vadinamasis antivakseris savo skleidžiamą informaciją grindžia rusų portalų medžiaga.

Kiti žmonės šneka. 2021 m. lapkričio 28 d., sekmadienis, 14:54:46
Taip Sara, geriau būti vienai, klausyti muzikos, žiūrėti detektyvus negu draugauti su lengvapėdiškais žmonėmis! _"Pasakyk man, su kuo tu susidedi, o aš pasakysiu, kas tu esi. Išdykėlio draugas paprastai ir pats toks; kieno draugas vėjavaikiškas, tas ir pats tuoj toks pasidarys. O kas artinasi prie tavęs su nuodėmingais tikslais, netark tokiam nė žodžio. Kartais "draugo draugystė" būna apgaulinga, siekenti tam tikrų tikslų.

sara 2021 m. lapkričio 28 d., sekmadienis, 08:22:21
Ka tik atsikelus man patinka klausytis muzikos, o vakarais ziureti detektyvus.

sara :-) 2021 m. lapkričio 27 d., šeštadienis, 10:27:45
Sudejus du pusdurnius gausis vienas durnas ar vienas protingas?

xxx 2021 m. lapkričio 27 d., šeštadienis, 09:28:30
"VARGŠAS NE TAS KURIS TURI MAŽAI, O KURIS NORI TURĖTI DAUGIAU."

sara 2021 m. lapkričio 27 d., šeštadienis, 08:40:46
Zmogaus amzius yra labai trumpas. Is tiesu mes esame vaikai vos speje pamatyti pasaulio ir vos speje padaryti siokias tokias isvadas, ar net nespeje padaryti jokiu isvadu - tik vaikiskas.

sara 2021 m. lapkričio 27 d., šeštadienis, 08:30:52
Valgau neapsakomai mazai, bet vistiek i diena priaugu po 200 gramu. Dabar sveriu 93,600 kilogramo. Reiks nors kuriam laikui visiskai atsisakyti vakarinio valgymo.

Žmonės šneka, 2021 m. lapkričio 26 d., penktadienis, 19:44:26
kad savininkės už visapusiškas paslaugas vyrui net mašiną žiūrinėja, tačiau šiuo metu gerų mašinų tūkumas.:D
Nesidalins su tavimi :D

sara > nau . . . 2021 m. lapkričio 26 d., penktadienis, 13:09:30
Vis dar nerimstat ir gundot savo draugais?

naujienų archyvas - žmonės kalba. 2021 m. lapkričio 26 d., penktadienis, 12:04:03
Kirpykla turi naują pagyvenusį "savininką", vyras tvarko "visus reikalus", ne tik buitinius bet ir lovas taiso. Jam už tai gerai mokama
Vyras grieko vertas.

sara 2021 m. lapkričio 26 d., penktadienis, 08:41:39
Na ryte nevalgau, per pietus du virtus kiausinius ar sriubos, o vakare nuo triju valandu man prasideda persivalgymas, nes labai visko uzsimanau, del to ir nesigauna numesti dar daugiau svorio reikia tik dziaugtis kad dar daugiau svorio nepraugu.

Čia tai gerai užlankstyta. :D 2021 m. lapkričio 17 d., trečiadienis, 11:23:09
"Kas trečias planetos gyventojas serga vienokia ar kitokia psichikos liga. Pagalvokite apie du artimiausius draugus – jei su jais viskas tvarkoj, tas trečiasis – jūs."

sara 2021 m. lapkričio 16 d., antradienis, 10:16:03
Sveriau 92 kilogramus ( anksciau sveriau isvis 120 kilogramu) ir bijau kad priaugau svorio iki 95 kilogramu. Reikia labai susiimti, nes taip gyventi ir storeti negalima !

xxx 2021 m. lapkričio 15 d., pirmadienis, 16:33:21
sara linkiu sėkmės metant svorį:)

sara 2021 m. lapkričio 15 d., pirmadienis, 12:36:16
Na nusprendziau vakarais nevalgyti, nes vel pradejau kaip erke pustis . . .

:( 2021 m. lapkričio 3 d., trečiadienis, 16:32:52
Mūsų kaime per Vėlines nekurie žmonės linksminasi, kruvon suvažiavo, muzika nenutyla.
Gal pradėjo švesti spalio revoliucijos šventes. Lėbauja užstalėje Labai liūdna, kad vis dar egzistuoja toks žmonių kontingentas.
Kai kas pamiršo, kad labai svarbu atsiminti tuos, kurie mus paliko
Tai susikaupimo, prisiminimų, pagarbos mirusiems laikas
Mirtis leidžia suvokti, kad puikybės, pykčio ir neapykantos aktai buvo visiškai veltui tai visiška tuštybė,
Kita vertus, reiktų suprasti, kad Vėlinės netinkamas laikas linksmybėms.

STEBŪKLO ESMĖ 2021 m. spalio 27 d., trečiadienis, 12:07:10
Baimės energija pritraukia mirtį.
Tikėjimas-gyvenimą.

xxx 2021 m. spalio 23 d., šeštadienis, 20:36:34
Lieka tik tamstai prasikrapštyti

xxx 2021 m. spalio 23 d., šeštadienis, 18:05:21
Tai jus tik dabar akis prasikrapštėte? :)

Medija 2021 m. spalio 23 d., šeštadienis, 17:34:12
Internetinės medijos daro didžiulę įtaką melagienų -gąsdinimo kūrimui
Žmonės sudalino į dvi barikadas.Nei viena barikados pusė tiesos nežino.
Naujienų portaluose kasdien skelbiamos dešimtys naujienų, bet skirtingaomis strategijomis o gąsdinimai užima pagrindinę vietą
Kad ir šiandien, pavarčius laikraščius, pakanka perskaityti pavadinimus, delfi, respublika ir t.t. Šiandieninės žiniasklaidos svarba turi nenuginčijamą svarbą globaliame pasaulyje. Bet klausimas ar ji nepriklausoma???

xxx 2021 m. spalio 23 d., šeštadienis, 17:16:36
Pastebėkite, visi portalai, laikraščiai, vakseriai, antivakseriai, sektos, vykdo sustyguota kažkiene gąsdinimo politiką.

xxx 2021 m. spalio 23 d., šeštadienis, 10:10:01
"Jeigu jus staiga kažkam tapote blogas, reiškia daug gero padarėte jam."

Pastebėta 2021 m. spalio 23 d., šeštadienis, 10:07:42
kad tie, kurie gavo trečią, sustiprinančiąją narkotikų dozę, tapo dar piktesni ir jiems jau vaidenasi karsteliai.

xxx 2021 m. spalio 22 d., penktadienis, 11:07:45
Dar daug ko nesako. Net kad skiepyti neturės vaikų.

xxx 2021 m. spalio 21 d., ketvirtadienis, 23:33:30
Kažkodėl niekas nesako. kad persirgus sunkia coronos forma vyriškumą kuriam laikui teks pamiršti.

Vanga 2021 m. spalio 17 d., sekmadienis, 14:25:44
"Žmones stoves eilese pasiimti mirti
žmones kris gatvese."

xxx 2021 m. spalio 16 d., šeštadienis, 11:33:49
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1792155424290495&set=pcb.4418597858177959

xxx 2021 m. spalio 7 d., ketvirtadienis, 18:07:26
Ir dar jiems įpūsta, kad jie turi dvi sielas.
Skaitykite, pasiguglinkite tą knygą, gal pradėsite orientuotis šiame pasaulyje.:)

xxx 2021 m. spalio 7 d., ketvirtadienis, 09:24:52
Žydai taip ir nieko nesuprato, kad Jėzus atėjo jų sielų gelbėti (Iš serijos SOS). Jie įtikįję savo kultine knyga "Tanya", kurioje sakoma, kad kiekvienam žydui po mirties priklauso po 2800 vergų gojų.

xxx 2021 m. spalio 6 d., trečiadienis, 20:48:43
Jėzus mirė ne už mūsų nuodėmes, o dėl mūsų nuodėmių. Tiksliau dėl žydų propropro...proprosenelių nuodėmių.
Kai Pilotas klausė: ką paleisti, Varava ar Jėzų - jam žmonės šaukė: "whatever". O Pilotas suprato, kad Varava paleisti.

Kaimo žinių balzamas 2021 m. spalio 6 d., trečiadienis, 11:22:45
Ir Juozapo "sūnus" Jėzus Kristus tikriausiai buvo benkartas. Nes iš kažkokios mums nepažįstamos šventosios dvasios, nekalto prasidėjimo, tikriausiai genų inžinerijos būdu, iš mėgintuvėlio atėjęs.

Bobų vasara 2021 m. spalio 4 d., pirmadienis, 20:00:24
Ruduo, krenta, kaštonai, riešutai
Giles pamatome ir tik rudeni,
kai jos, visą vasarą nokusios
rugsėjį-spalį pradeda bumbsėti žemėn.
Kai kas renka jas gilių kavai,
kiti – daro žaisliukus, papuošalus,
yra ir mėgstančiųjų parsinešti saują gilių namo šiaip sau, i
Kaštonus renka vaikai-išvykai prisiminti. Riešutus - voveraitės.

xxx 2021 m. spalio 4 d., pirmadienis, 11:36:30
šią dieną standžiai
vartai užkelti.
neprasivėrė
į rugieną
nei langai.

xxx 2021 m. spalio 3 d., sekmadienis, 18:00:07
Tie beñkartai ėriukai vėl į rugieną!:D Musėt kytra močia jų,atitempė čia anuos.

kita 2021 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis, 19:47:20
Sektantizmas visur.

xxx 2021 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis, 19:46:10
Tuo ir skiriasi, kad vienuolė vaikšto juodu apdaru visus metus ir meldžiasi Dievui.
o kišnaitai meldžiasi "Harė Krišna Harė Krišna, Krišna Krišna Harė Harė, Harė Rama Harė Rama, Rama Rama Harė Harė" ir moterys vilki tradicinius matadžių kostiumus – sarius
tiki karma.

Wilma 2021 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis, 18:33:45
Tik prie ko čia _krišnaistai_?!
Kuo nuo jų skiriasi mūsų bobelės bažnyčiose?! Ar jos išvaizdesnės? Ar labiau protu pasižyminčios?

xxx 2021 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis, 17:02:51
Gal jau kaimynas paguldytas ant menciu.
Tokioms barakudoms būdinga, savo senius greit nukaršinti ir užmesti meškerę, sugauti naujam karpiui
Oi ne veltui lakstė po kaimą,klausinejo gal kas, arčiau kaimyno lušnelę parduoda.

Kaimas atkreipė dėmesį, jau ne kartą į šią sektantę, krišnaitų maišais apsirėdžiusią.

Kaimo žinios... 2021 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis, 12:23:57
Vakar viena moteriškė (gal sektantė), apsivilkusi keistu beformiu maišu, atgrasios išvaizdos, stambi, neisvaizdi, apžiūrinėjo apylinkę.
Kalbėjo su kaimo gyventojais,g yrėsi esanti kaimyno draugė.
Kalbėjo apie netrukus ruošiama naują "projektą"

xxx 2021 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis, 11:53:03
Vėl sektantas Jietis apsireiškė :D

xxx 2021 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis, 10:59:43
outube.com/watch?v=DHQAdwa2sjA
Tada nesakykite kad 5G čia ne prie ko.

ŠALIN SEGREGACIJĄ :D 2021 m. rugsėjo 27 d., pirmadienis, 09:38:34
respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/teisininke_ramune_romeikiene_uz_svetimo_galimybiu_paso_panaudojima__5_000_euru_bauda_arba_iki_6_metu_laisves_atemimo_bausme_ar_tikrai/

Toma. 2021 m. rugsėjo 22 d., trečiadienis, 22:50:34
Baisu, Lietuva atsidūrė „juodojoje zonoje“, blogiau nei pernai ir be skiepų. Bet jei neturėtume skiepų, padėtis, pasak daktarų, būtų dar prastesnė. Tai kas bus toliau?
Aš persirgau metų pradžioje, antikūnių dar turiu, negi laukia antras raudas?

xxx 2021 m. rugsėjo 10 d., penktadienis, 10:41:45
Gyvenkime draugiškai:)

vaxeriukas 2021 m. rugsėjo 7 d., antradienis, 13:39:57
Aš buvau labai drovus, bet karantinas ir pandėmija mane sustiprino. O tiems, kurie bijo skiepytis, noriu pasakyti: kvailiukai, tik pirmą, antrą kartą baisu skiepytis, o paskui trečią, ketvirtą kartą pripranti kaip prie uodo įkandimo.
Dar sukūriau eilėrastuką
.
Paduok rankutę
Ir bus ji tau gerutė,
Kai tau vakcinos n-tą dozę durs.
Bet nauda išlėks per plaučius.
.
Vax, nevax dancing together,
Side by side in stormy weather (with wind speed 19 m/s).

xxx 2021 m. rugsėjo 5 d., sekmadienis, 08:46:55
Dar viena sektantė. :D

Jei kalbam apie meilę Dievui 2021 m. rugsėjo 3 d., penktadienis, 21:19:57
Kviečiu žmones pasiskiepyti nuo COVID-19, taip pademonstruojant artimo meilę.

xxx 2021 m. rugsėjo 3 d., penktadienis, 10:19:57
Štai, kodėl moterys ji pamačiusios griuva aukštenlinkos :D

O aš tai mačiau 2021 m. rugsėjo 3 d., penktadienis, 10:13:21
Jis baisus, gal nežmogus? Kai man pažiūrėjo į kairę akį, tai vos nepargriuvau aukštielnika.

Aha 2021 m. rugsėjo 1 d., trečiadienis, 21:06:19
Tegul jis rašo pasiaiškinima. O tai dar mes dar ne to iškapstysime.
Išlysk baily, kur tu?
Aš tai girdėjau kad jis pas Visariona oloje uzikases. Tik per interneto kabelį su pasauliu bendrauja.

xxx 2021 m. rugsėjo 1 d., trečiadienis, 18:33:40
Tai baisi sekta, atkreipkite dėmesį, kaip yra paveiktas pranašas, būvęs normalus žmous.
Tai virto priklausomybė nuo vieno žmogaus kulto. Sekta veikia tokiu pat principu. Ji pririša žmogų prie savęs, daro jį priklausoma, skiepija į sąmonę fobijas, kad jeigu jis paliks sektą, tai jis mirs, jam nesiseks, jis išprotės ir t.t. ar gaus su coronos skiepu čipą ir t. t.

xxx 2021 m. rugsėjo 1 d., trečiadienis, 18:18:39
Tikėtina jietis yra Jehovos liudytojų sektos nays. Kurioje teigiama, kad Dievas planuoja pašalinti visus, kas elgiasi nedorai ir t.t. Žemėje liks gyventi tik tie kurie elgiasi gerai ir pritaria Jehovos liuditojams ir t.t.
Ten kviečiama panagrinėti Bibliją su jais, kitu kampu, pažinti Jiezu Kristu kaip žmogų. t.t.
Jehovos liudytojai sueigas rengia du kartus per savaitę, kviečia kartu išklausyti specialią biblinio mokymo programą. "Biblija kitaip" Tai galima rasti ir internete, Vat iš kur pranašo pasakojimuose ausys kišo.
Paaiškėjo iš kokios vyras sektos.

xxx 2021 m. rugpjūčio 31 d., antradienis, 13:11:36
Musu drugelis skraido<DD><D>
Pakyletas
Mes tik leliukes
Vergai apsiruke

xxx 2021 m. rugpjūčio 29 d., sekmadienis, 19:44:11
Kieno vežime sėdi, to ir giesmes gieda
Antivakseriu rašliava parodo, kaip sunkiai, o gal ir beviltiškai, šiandien jie serga.
Senovėje sakydavo, jog Žemę laiko trys drambliai, kurie stovi ant trijų banginių, plaukiojančių okeane, tuo net galima būtų įtikinti ir dabartinius sektantus.

Dar kitas 2021 m. rugpjūčio 29 d., sekmadienis, 10:53:55
Dar viena demagog4 norinti savo galva uzdeti kitiems. <>D

xxx 2021 m. rugpjūčio 29 d., sekmadienis, 00:48:58
Tu pamatei vienus dalykus, pažiūrėk dabar į kitus.
Žodziu, gyenimas yra trumpas, naudokis dabartimi tik protingai ir teisingai.

xxx 2021 m. rugpjūčio 28 d., šeštadienis, 11:14:03
Laikas musu naudai

xxx 2021 m. rugpjūčio 27 d., penktadienis, 19:14:44
Pasirink kitą temą. negi tave domina tik "lektynės virš debesų":D

xxx 2021 m. rugpjūčio 27 d., penktadienis, 18:50:42
Reikia pripažinti mano pralaimėjimą. Teks palikti jus. Nes tikrai pagalvosite, jog kažkokios sektos esu išlaikomas.
Dabar jau tikrai - Ate.

sara 2021 m. rugpjūčio 27 d., penktadienis, 12:08:47
Stebiu Jus visus.

xxx 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 20:03:18
Niekas ir netikejo, kad tu sugebesi istarti -ate.
Tau reikia vykdyti sektantu ipareigojimus,
juk ne vien is pensijos pasalpos gyveni ir turtus krauni.

Inkognito Jiečiui 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 19:54:22
Ką gerbiamasis turėjai raumenyje pasakydamas kad ateiviai man buvo po pat nosimi? Jie po pat nosimi man tikrai nebuvo, o ir šiandien dar nėra, tokio kontakto kokio norėčiau aš jau senai su jais neturėjau. Tada sąskrydyje jie niekšai viešai iš manęs pasijuokė, kai nutupdytą ant žemės modelį kuris jau čiuožė žole, atleidus aukštumos vaira vėl pakėlė į ora tada kai aš tam nebuvau pasiruošęs, čia jų toks tipiškas bendravimas ir būk tai bajeriukas....

xxx 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 19:46:26
Oho koks kilo erzelis, kai pasakiau Ate. :D
Esu skaitęs, kad atstumtos, vyriškai nepatenkintos moteros gali būti labai kerštingos. Bet dabar tai tenka patirti jau savo kailiu. Ir jūs pačios tai žinote, pradedant nuo buvusiosios, eks. iki kai kurių iš jūsų.
Bet negaliu patikėti, kad aš būč toks svajonių jaunikis, kaip koks Marijonas Mikutinovičius. :)
Kodėl jūs taip nesidomite pvz. Inkognito asmenin, oi, vos nepasakiau ir jo trusikų reikalais kaip mano? ( Tas vienas žemiau parašytas žodelis irgi buvo sukėlęs tokį patį erzelį kaip dabar.) Juk ans turi neįkainuojamą patirtį tuose reikaluose. Galėtų būti įdomus pašnekovas ir kaip sakosi-sugulovas. :).
Gai yra ir kita keršto priešastis, kad prieš tai buvau kai skaičiavote mano turtus, pernelyg turtingas, o dabar pasirodo, oloje gyvenantis, butelius rankiojantis, visą gyvenimą veltėdžiavęs, aukoholikas. Gal tas nusivylimas ir paskatino pamazgų išpylimą iš savo galvų ant manęs. :/ Negi pasakysite tai kaimiečių sindromas. Bet faktas, nepaleidžiate manęs, verčiate teisintis, rašyti paiškinimus , pasiaiškinimus. Ir visa tai suveldamos kaip skiepus, taip ir didžiąją politiką.
Tada čia ir paklausiu jūsų. Kur jūs buvote, kai mes kūrėme tą nepriklausomą Lietuvą? Kuria dabar nusivylėme dėl suprantamų priežasčių? Neabejoju, nes žinau, kad pasikeitę vėliavas, tūnojote ir prichvatizavote lizburgerinių griaunamų gamyklų, fabrikų, kolūkių, ūkių ir kitą buvusios kompartijos kaip kilnojamą, taip ir nekilnojamą turtą. Tai jūsų priekaištai man visiškai niekiniai. Tik jūsų pūliai nuo mokesčių nemokėjimo, iki apsurdiškų kaltinimo dėl pensijos neužsidirbimo, jūsų pašalpų valgytojo, negyjančių žaizdų.
Ką į tai apibendrinant reikėtų pasakyti. Vėl tenka kartoti. `SVETIMŲ PINIGŲ NIEKADA NESUSKAIČIUOSITE.` Bergždžias jūsų triūsas.
Kaip ir teisingai neįvertinsite nugyvento svetimo gyvenimo, nes...
Šiam tikslui duosiu patarimą. Žiūrėkite kas kokiomis ligomis serga. Karmagedonas neapsirinka. Nes "Sveikoje sieloje -sveikas ir kūnas." O ne atvirksčiai, kaip kad įtikinėja nusirenginėjimo sporto meistrų mokyklose.

xxx 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 19:43:56
Nenuostabu ,kad ir dezinfekcinis tirpalas rankoms naudojamas 70 procentu.

inkognito 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 18:47:07
turėjo būti ne 46 o 4-6 kartai atleiskite už klaida,nuo 46 kartu galite ir pilnai atsijungti...

Inkognito 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 18:45:17
Visai pamiršau ka jie liepė jums visiems perduoti,vieną labai paprastą nuo Covido profilaktinę priemonę. Tam naudojamas medicininis spiritas arba degtine ne mažiau 69 laipsniu. Jeigu žmogus įtarė kad kontaktavo su įtartinu žmogėnu ir kad galėjo pasigauti covida,arba jau pasijuto blogai bet dar nereikia reanimacijos tik trūksta oro jam tereikia paimti virtuvinio popieriaus sulenkti dvigubai ir pašlakstyti šiek tiek visai nedaug alkoholio ir uždengus nosį servetėle per ta alkoholį stengtis įtraukti iki pat bronchų šaknu spirito nano daleles kurios susidarys nuo stiprios traukos per nosį.Vieno pašlakstymo pakaks kokiem 7 įtraukimams, per para pakartoti 1-2 kartus o esant sunkesniam atvejui iki 46 kartų ir dezinfekcija pereis visą coronos kelia naikindama virusą ir jo koncentarcijos vietas. Po poros dienu pilnai pasveiksite. tinka nuo slogos astmos ir kitų ligų. Išbandžiau aš ir mano draugai jau senokai ir tikrai padeda.

xxx 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 16:41:21
Inkognito, papasakok ar dar vis tenka bendrauti su ateiviais,ką jie apie covidą kalba.

xxx 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 16:12:36
"Ko ko, bet jau būti skolingu tikrai nemėgstu," o kada už šalpos pensiją atidirbsi... kaip matome, čia ne tik bankininkų palūkaninkų verslas, o ir ativakserių.

xxx 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 16:08:28
Aš dažnai stebėjausi tuo,kad daugelis save myli labiau nei kitus,o savo nuomonę apie save vertina daugiau nei kitų nuomone. Blogiausia, kad net pirštu parodžius, kur jis šneka vėjus, nė akimirkos nesuabejoja savo teisumu
Jei koks žmogus patartų mažiau reikštis,šis nė dienos neištverų, d,taip ir yra.Šauktų dar garsiau,nes sudaręs sąjungą su pačiu velniu.( ar sekta)
Bet jis nežino,jei žmogus tampa su velniumi artimi,sykį numirę ,jau nebegali iš naujo(pagal karmą) užgimti,amžinai užgęsta.

Kaimo zinios 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 15:20:18
Paaiškėjo, kad žmogus gyvendamas Nepriklausomoje Lietuvoje nemokėjo į biudžetą jokių mokesčiu, gyveno iš tam tikrų pašalpų.
Netgi negauna senatvės pensijos o tik pašalpą.
Dar jam valdžia vis bloga,
Kartu su sektantais, sėja neapykantos sėklą.
Populiarus šiuo metu užsiėmimas-antivakseriai.

Jieti jei jau tu gimei 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 13:46:40
Baobabu, tai baobabu ir mirsi, nors ir 1000 metų gyventum.

xxx 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 12:07:04
Panašu kad išvijote mane. :)
Ate.

xxx 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 11:05:29
Paskaicius apapjaudai visus is eiles. Nei su vienu neesi tolerantiskas..Su savo sekta.gal jos toks tikslas isvyti visus.

xxx 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 11:02:26
Ilgi jieties atpasakojimai. viena boba sake kitai bobai

Jietis 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 10:51:14
REZIUME
.
Vis tenka kai ką kitiems pakartoti, nes ir jūs kartojate mano kitiems prieš jus pasakytus žodžius-"kaip šauki taip atsiliepia". Nes naujai atėję, kažkokių nuotrupų pasirankioję, bet su kategoriškom nuostatom , bando oponuoti. Tai kaip visi visad ir visur, tokius pasitinkame pagal rūbą.
Ir tamsta čia atėjote su teisėjo mantija. Ir aišku kad su `pasu`. Ne Majakovskio. :)
Bet kadangi su rimtais kaltinimais ; "Tu esi konfliktinis žmogus,"
Tai turėsiu rašyti pasiaiškinimą. :)
Prisipažįstu, kad pirmas esu užpuolęs tik Inkognito, kai jis sąmoningai, ar implantų varinėjamas, ėmė pilti vandenį ant velnių malūno. Skleisti tas savo vorona kiruso baimes, tiražuodamas sorošinių delfistų ` feik` statistiką ir melus. Lyg žmo nepajėgūs patys atsiversti to `laikraštpalaikio` (Kai kuriuos žodžius sąmoningai iškraipau, nes googliniai, youtubiniai ir kitokie dirbtino intelekto cenzoriai, automatiškai blokuoja tokius `postus`, ar net visą portalą.)
Visais kitais atvejais, jeigu pažiūrėsite, kaip pats sakote-ATYDŽIAU, pamatysite kad aš tik ginuosi nuo įvairių kaltinimų. Ir kadangi manau kad motyvuotai, įtikinamai, tai prašalaičiui atrodo, kad juos puolu.
Čia ateina aršoki pašnekovai įvairaus lygio, bet matosi, angažuoti kaip ir tamsta, `išvaksuoti`.
O jietis ne iš tų kur leidžiasi apspjaudomas. Tai tenka kas prašosi , su ietimi `aptalžyti šonus`. Iš to čia kaip ir sakote-aršus mano būdas. :) Šiaip beginkliai žmo turėtu iš anksto žinoti pasekmes, užkabinus ginkluotą. O ginklu naudotis mane tiesiog įpareigoja mano Nikas. Štai ir viskas. Jokių asmeniškumų. :)
Tai kaip sakiau, žmogų pasitinkame pagal rūbą, išlydime -pagal protą. Tai ir pats išeidamas, prieš tai palydžiu tamstą jau ne su teisėjo mantija, o su nelygintu kaklaraiščiu po kaklu, susiriebalavusiais likusiais plaukeliais, nuo prakaitavimo, kelnėmis pametusiomis kantą, varganu švarkeliu, su skverneliais subadytais ietigaliu ir kaip mony monykenui priklijuota "birkute", kaip rusai sako, kurie vis dar POLA delfistus "--- PEDAGOGAS-DEMAGOGAS.
Dėl to nereikėtų labai pergyventi, nes pasilygiuoti i GOGĄ ir MAGOGĄ visada nevėlu.
Tai tiek Kitam, tamstai gražos. Ko ko, bet jau būti skolingu tikrai nemėgstu, Čia bankininkų palūkaninkų verslas.
Kaip sakoma-turėkite, į sveikatą, gražos nereikia. Kokiam dar "Kitam" turėsite ką pasiūlyti.. :D

xxx 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 10:24:27
Nostradamo ir seniai nė kvapo. :)

tada labai ilgai reiks laukti 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 10:14:33
Šito momento gal ir tūkstantį ar daugiau metų, o tada pranašo Jiečio jau nei kvapelio nebus likę... Taip kad reikalas beviltiškas...

xxx 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 09:17:54
To ko jūs prašote dar per anksti. Su žadintuvu gausiu į galvą. :)
Ir "Kol GRIAUSTINIS NESUGRIAUDĖS, VALSTIETIS NESIŽEGNOS."
Bet kaip pasakytų ateities matytojas Pranas`as, kai žmonėms pradės važiuoti stogai, pabudusieji patys ieškos Jiečio.
O dabar jis atsilanksto iš šio forumo, nes kol kas čia pasisako tik su Baimių Pasais po pagalve.

xxx 2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis, 00:22:29
Reiktų jums aidžiai klausytis to, kas kalbama, ir stengtis suprasti tai, kas vyksta ir daroma. Pateikite argumentus kad jūsų "mokytojai - visažiniai" yra teisūs. Ar tai tik kalbos dėl kalbų?

pabaigai irgi, Tegul kaip senbuvio mano žo paskutinis. :) 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 22:06:10
Nereikia klaidžioti tuose nagrinėjimuose. Pasiklysite sau naudingesne linkme. Ir taip aišku, kad visi tikisi kokios tai naudos, `fondo gražos` ir pnš. Žiūrime į darbus, o ne plepalus.

xxx 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 22:00:22
Jus taip teigdamas, manyčiau kalbate į veidrodį, nes jus jau su visais kaip sakoma galais pasidavęs tai visuomenės iš "objektyvios" žiniasklaidos suformuotai nuomonei. Galimai pagal profesija esate pedagogas. Kaip aš sakau-matricos paklusni auka. Mes irgi ten jau buvome. (žodelį Mes reikia skaityti čia kaip vienaskaitą)
O apie dorybes irgi labai mėgsta kalbėti quningai. Tik kai žinai ką jie daro ir su mažais vaikais, Tai jūsų kalba pavadinčiau demagogine, kurią mes jau perprate.
Tik supraskite mane teisingai, kaip aš suprantu jūsų rūpestį dėl man galimai keliantį pavojų įvairių sektų.

pabaigai. 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 21:55:57
Prie to kas buvo pasakyta,belieka pridurti, reikia sugebėti tinkamai ir teisingai išnagrinėti kiekvieną pasisakymą.
Įžvelgti su kuo yra susijęs ir kokia nauda kažkam teikia.

xxx 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 21:46:23
Saugok savo protą ir kad tavo sprendimai ir kalbos būtų tikrai teisingos, o ne primestos kitų. Kitų mintys, jei joms pasiduosi užvaldys tave ir nusineš tolyn, gršžti bus sunku.
Prieš ką teigdamas gerai pagalvok ar tai tiesa.
Susilaikymas dorybė.
Juk tiesa ir melas yra tos pačios rušies ir kilmės.Visa tai yra laikina.

Jietis 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 21:42:41
"paklausk savęs ko jie siekia". O kam man kažko klausinėti ir tikėti jų legendomis.? Aš ten jau buvau, mačiau, kai ką supratau. Tikslesnis pasakymas būtų; "Žiūrėk ne ką jie kalba, o ką daro."
"sakoma reikia išklausyti abi puses." Dėl to niekas nesigincija. Tik mažai kas supranta, jog dažniausiai tiesa per vidurį. Bet "Miegantys" iš anksto jau žino atsakymą. Nes jiems taip televizorius sakė ir rašė delfis.
Sakote nenukrypti į kraštutinumus? Kas tai yra? Prieštara visuotinai pripažintai nuomonei? Kuri dažnai būna iškreipta, išvartyta, išprievartauta. Juk sutikite, mūsų pasaulyje "Tūkstantį kartų pakartotas melas tampa tiesa."

~>20:36:38 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 21:27:10
Na va, kaip ir sakiau. Lyg ir nenorėčiau prieštarauti, bet tai būtų tik tuščias palinkčiojimas galva. Lyg jūs valdytumėte Tiesos monopolį.
Taigi neskubėčiau su tokiu jūsų apibedrinimu.
Daugelis galvoja, kad jokio velnio iš vis nėra. Tai tik pasakų personažas. Ką jau kalbėti apie tai, kad jis, Liuciferis (su ta viską matančia akimi) buvo šios Žemės viršininkas. O jeigu dar galvoti, kad jis kokstai raguotas, kanopetas kvailys, tai būtų didžiausias neišmanymas. Juk jis tai tasai puolęs angelas, kuris sėdėjo Dievo Tėvo dešinėje. Buvo geriausias Jo mokinys. Kaip ir Judas pas Jėzu Kristu.
Taip kad ir `blaivą protą` pripažinti kaip aukščiausią instanciją, būtų neprotinga ir neišmintinga. Nes velnio pergudrauti tikrai niekam nepavyks.
Kadangi mes jau praradę klausą širdies balsui, nelabai turime iš ko rinktis. Turetume vadovautis vidine nuojauta. O ne ta kurią mums brukte bruka perkamos/ parduodamos MEDIA.
Taigi poelgiuose privalome pasirinkti, kaip anščiau esu minėjęs. Ir nuo to ir tik nuo to priklauso kiekvieno iš mūsų bendrai paėmus ir atskirai padėjus evoliucijos kelias.
Žinoma, galima nesutikti ir su tokia mano nuomone. Nes kaip sakiau...
Sakysite, kas tada belieka ? Uždaras ratas. Tai kad ne. Renkamės.
Ir jokiu būdu neparduodam sielos, nes...:)

Kitas 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 21:01:53
Vertidamas, savo "bendraminčius" paklausk savęs ko jie siekia,visų pirma išsiaiškink jų tikslus. Ar ne valdžios jiems reikia ar tikrai siekia visuomenės gerovės? Net viso pasaulio tvarkoje kas nors buvo ir bus neteisinga ir neprotinga. Bus prištaravimų ir kovos dėl valdžios.
Protingai sielai yra būdinga mylėti teisybę ir kuklumą. Svarbu nenukrypti į kraštutinumus. O tavo mintyse tai ypač jaučiama, kaip sakoma reikia išklausyti abi puses.

xxx 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 20:36:38
Ka šiuo atžvilgiu būtų teisingiausia pasakyti ,sumanumas ir protas gali įveikti ,bet kokį velnią.

Jietis~>Kitas 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 16:16:20
Va čia jau pašnekesys prasmingas, be jokių ten `purslų`. Tik tamstą dar papildysiu.
Primesti kitiems savo požiūrį yra beviltiškas reikalas. Giliai įmigusiųjų nereikia žądinti, nes jie pabudę užpuls patį žadintuvą. :)
Dabar kai tiek melagienų, miegančiųjų neįmanoma perįtikinti. Jie turi patys pamatyti Tiesą. Ir tada turi pradėti abejoti. To negalima primesti. Ir tada "Tiesa padarys juos laisvus."
Kol to nėra, jie vadovausis jau suformuotomis nuostatomis ir šioje nevykusioje situacijoje, kurioje gyvename, kuri sukelia tą visą chaosą,
Ir šiaip, bet kokia diskusija visada iššaukia prieštaravimus, kad ir patys kilniausi motyvai, ar tikslai to būtų. Taip jau yra šiame dualiame pasaulyje. Čia nekalbėsiu apie dvi programas, dvi vibracijas-meilės ir baimių. Būsiu tiesiog nesuprastas. Tik žinotina tiek, kad nė vienas žmogus negali būti abiejose vienu metu. Bet tas pasirinkimas yra kiekvienu momentu, kiekvienoje situacijoje. Ir daugelis nesupranta, kad yra pagauti tų baimių spastuose. Ir jie negali matyti toliau tokio programavimo. Visi mato valdžios korupciją, atvirą melą, bet įtikėję tuo, kad kitas negali būti teisesnis už televizoriaus diktorių. :)
Aš savyje neturiu jokių pasipuikavimo nuostatų, Iš tikrųjų aš žinau, kad daug ko nežinau. Tiesiog dalinuosi savo supratimu.
Šis forumas buvo miręs, tai kaip ir užpyldžiau tą nišą. Ir kaži kaip įsijaučiau. :/ Bet kaip sakiau, tai atsisuko prieš mane. :)
Reiškia - tai yra beprasmiška, kol žmo neišsivaduos iš primestų baimių. Kol to nesupras, kitaip nebus. Nes jie visada jausis aukščiau, taip esą įtikinti. Nes tai kas buvo pasakyta, jiems vienintėlė tiesa. Ir dėl to jie negirdi, nenori girdėti kitokios nuomonės.
Kas link tamstos ramstymosi `sveiku protu`, tai nereikėtų irgi užsiciklinti. "Prote gyvena velnias. Dievas-širdyje."
O aš pasistengsiu nebūti Sizifu. :)
Šiaip tai ačiū už tokius pastebėjimus.

xxx 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 14:39:10
Inkognito, kalbi paprastai, remies sveiku protu.

Kitas 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 14:22:39
Jieti, labiausiai tau reikia saugotis proto klaidų, o jei pastebėsi jas, stenkis taisyti. Nesugebi į situaciją pažvelgti lanksčiau.
Svarbu suprasti (laiku), kokia tavo nuomonė nebūtina
Dažnai žodžiai nenuoširdūs (tinka tik erzeliui sukelti)
Galbūt tau kalbėti nuoširdžiai, neprieštarauti (bet kuriam čia rašančiam) tiesiog bjauru. Tu esi konfliktinis žmogus, Iš to kaip žmogus elgiasi, galima spręsti apie žmogaus vidinę kultūrą.
Ar nepastebėjai, kaip šauki taip atsiliepia. Dažna konflikto priežastimi tampa nebrandus, neatitinkantis amžiaus elgesys.

inkognito 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 12:37:20
Abejoju ar afganams čia patiks, per šalta ir per daug lietaus o ir kalnų nėra, nebent apgyvendintų juos Nidoje - kopos kažkiek kalnus primintų... Be to po miestą niekas neleis su kalašu bastytis, nera kupranugarių nei asilų.... Nors tiesa už asilus pabus kol kas visi lietuviai, nes prisiims visas Amerikos su Afganais karo išlaidas ir pabėgėlių išlaikymą.. .Ką daugiau bedarysi, nes rusai puola...

<,B>Patronas 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 11:58:14
Inkognitai, nebijok. Mes tau duosime armonautiškų patronų, tinkančių PIŠ automatui. Afganai atskraidins pakankamai. Ten tau netoli, gali jau į Raseinius važiuoti pasiimti.

Medžioklė yra sportas 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 11:42:00
Pasakė traumatologijos sunkus pacientas, ir ypač tada kai pašautas šernas yra dar gyvas, o patronai jau baigėsi...

Inkognito 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 11:36:12
Bijoti nebūtina, bet geriau būti atsargiu ir nelėkti stačia galva nuo skardaus šlaito. Tik man kelia įtarima valdžios politika, vieni iš aukštų tribūnų kalba, kad reikia smaugti tauta laikantis neregėtų suvaržymų, o kiti atveria duris infekcijoms, kurias paslaugūs užsieniečiai nori pristatyti tiesiog į namus iš užsienio... kur valdžios logika? Beje, Jieti yra baimė ir yra drąsa kuri prilygsta idiotizmui. Drąsa yra tuomet kai pamatuota rizika gali būti valdoma, bet ne tada kai bandai savo durna galva pramušti betono sieną...

Ką daryt ? 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 11:14:32
Irgi pritariu šimtą procentų, nes mano kelnės jau pilnos baimės. Tur būt aš dabar sveikas numirsiu. Nuo tos baimės.

xxx 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 10:35:15
Pritariu iinkognito 100% procentu.

Inkognito 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 10:24:40
Aš paskiepytas dviem skiepais moderna Vakcina ir tai mane jau apsaugojo nuo sunkios susirgimo formos o gal būt netgi mirties... O buvo šitaip prieš keletą savaičių sesė pasakė, kad atvyksta iš londono Lietuvon ir atvažiuos pas mus į svečius. Sutartą laika atvažiuoja į mūsų kiema mašina pilna keleivių ten sėdi sesė, jos draugas, jos dukra su vyru ir dukros maža mergytė. Pasirodo sesė atskrido lėktuvu, o anie visi atvažiavo savo mašina pasinaudoję kelto paslaugomis. Dukterėčia puolė bučiuotis kaip senai nemačiusi nespėjau net išsisukti, nes nemėgstu tokiu jausmų proveržių, paskiau kad pandemijos metu pavojinga šitaip daryti, bet jau buvo po laiko. Sesuo po kurio laiko gryžo į Angliją, o dukterėčia išvyko atgal pas vyro tėvus į kaimą, po kurio laiko pasijutau nekaip, pradėjo trūkti oro, kadangi turiu astma, laužyti kaulus, pradėjau viduriuoti. Bet aš pasinaudojau savo know how ir po keleto inhaliacijų spirito miglos dalelėmis tiesiai per nosį į plaučius šie simptomai išnyko, o ta dukterėčia dar po poros dienų pajuto tokius sunkius delta simptomus, kad dar ir šiandien guli reanimacijoje, persirgo ir visa jos šeima bet ne taip sunkiai. Dabar aš vėl formoje, nors jei nebūčiau laiku paskiepytas galėjo baigtis ir kitaip, nes turiu ne tik astmą bet ir pernai persirgau plaučių uždegimu... Tai vat kaip gali kai kada pasisekti, o dukterėčios šeima užsikrėtė Covidu delta forma kada kėlėsi per jūra keltu. Nesuprantu kaip valdžia tikrina tuos, kurie atskrenda lėktuvu, o visokiais keltais net nereikalauja karantino... Nors savo žmones visaip engia versdama nešiotis kaukes, ir dar kažkokiu tai ateiviškų pasų reikalauja...

Jietis 2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis, 10:00:33
Pamfletas Orveliškai.
.
Ateivių paskirta vyriausybė dirba pasiraitojusi raitūzus kaip sugeba, kaip išmano. Bet reikalavimai kyla, kaip ir ateivių apetitas.
Todėl buvo vienbalsiai (tai reiškia vienu balsu) priimtas nutarimas likviduoti čigonų taborą, kaip nerentabiliai dirbantį. Verslą į savo rankas perėmė pati vyriausybė. Ir ką matome ?
Ant adatos pasodinta jau mažne pusė gyvulių ūkio gyventojų. Ir spėriai visi rikiuojami trečiai dozei. Paskui planuose-ketvirtai, penktai, šeštai...
Bet jau dabar vyriausybė patenkinta trina rankas, nes pelno marža šoktelėjo į neregėtas auktumas.
Tik patys ateiviai sėkme dar nesidžiaugia. Juk jų planuose ant adatos pasodinti reikia 90 procentų gyvulių ūkio įnamių.

xxx 2021 m. rugpjūčio 24 d., antradienis, 22:27:27
Mes norime,
ir norėtume
iš "TEN" sugrįžti
nors augalu,
nors akmenim.
lietumi
žole
medžiu
paukščiu.

xxx 2021 m. rugpjūčio 24 d., antradienis, 22:16:40
Nera tokio laimingojo, kurio mirtis nesukeltu kam nors džiaugsmo, atsiras kas pasakys "pagaliau atsikvėpsime nuo tokio mokytojo"
dar džiaugsis tas kam teks visi turtai.Nors neišsiduos.

xxx 2021 m. rugpjūčio 24 d., antradienis, 22:09:32
Reikia nuolatos tai prisiminti, tada būsi malonesnis kitiems

Gyvenimą gauna visi 2021 m. rugpjūčio 24 d., antradienis, 21:25:56
Bet senatvės ir žino plauko sulaukia tik išrinktieji….

xxx 2021 m. rugpjūčio 24 d., antradienis, 19:28:09
Viską ką mes gamtoje matome žus-mirs, greitai ir patys išnyksime, kas mirs, sulaukęs žilos senatvės taps lygus tam, kas mirė jaunas. Sielai tas pats.

Tad 2021 m. rugpjūčio 24 d., antradienis, 18:21:06
Kiekvieno gyvenimas prasideda nuo mokymosi. Kiekvienas turime savu privalumu ir trukumu, dėl neatveriu durų kiekvienam pakeleiviui.
Turetume mokintis is savu klaidu, bet, deja, tas pacias kartojame.
O is kur zinoti, kad kitas neklysta.

xxx 2021 m. rugpjūčio 24 d., antradienis, 14:30:27
Jūs klystate. Nesijaučiu aš pakylėtas, tik daugiau patyręs, nei tie varliai. Tai su užuojauta jiems ir patariu. Suprantama, jie dar nemoka pralaimėti, tai visaip putoja. Bet nieko, gyvenimas pastatys juos į vietą. O aš tik geranoriškai, nors labai skausmingai `sufleruoju`. Protingesnis dar ačiū pasakytų.
Ir kiekvienas savo karma atidirbinėja pats. Nereikia čia velti kitų vilkų, ar benkartų. Kiekvienam savo. Ir kas link mano tikėjimusi, tai tikrai užsisvaigote savo bėdose. Aš gyvenu kaip niekada gerai. Nes dieną pradedu nuo gerų minčių, kurios kaip žinote, ar nežinote-materializuojasi.
Meilės jums visiems.

2021 m. rugpjūčio 24 d., antradienis, 14:00:11
Pats isauklejai savo "buvusios" atnestine dukra taip, kad augina vaikus be tevu, prisirinko grudu kaip vista, ir isbarste Tau atveza ganyti. Ziurek savo benkartu, o ne mokink kitus.
Kas is to kad buvai "tevas" bet vilke ziurejo i miska.
Ir dabar neriesi is kailio rupiniesi, benkartinijoje statai grozio salonus,dovanoji namus,sklypus,remi finansiskai.
"Ką pasėsi -tą ir pjausi' sejai meile, bet isaugo pikzoles,
Toliau stengiesi itikti moterims tikiesi priims atgal .
Todel sau randi pateisinima neva esi "svesos pakyletas",tokia karma:D
Kartais tam, KAD JAUSTUMEISI PAKYLĖTAS, REIKIA IŠ TIKRŲJŲ ATITRŪKTI NUO proto.

~~~~~~>11:11:21 2021 m. rugpjūčio 24 d., antradienis, 09:24:43
Sūnau, ne mano, kad tu atkopinai Inko žodžius ir kaip tu nepasivadinsi, ar pasivadinsi kokiu Tautvydu, ar kitokiu Blūdu, tai nieko nekeičia. Bet aš ne apie tai.
Ankščiau tau ne kartą buvau sakęs, o tu vis neišmoksti pamokų. Tai šį kart jau reiškiu užuojautą.
Suprantu, sunki tavo vaikystė be tėvo. O dar kai tavęs daug kas išsižada dėl tavo vaivorykstinių pažiurų, tai visai nelinksma. Užtad dabar visus, visuose forumuose kaip vištgaidis kapoji. Bet suprask, aplinka čia ne prie ko. Viskas tavyje ir tai yra tavo karminės pamokos. Čia ne kokia tavo amatūškė, kad ką noriu mokinuose, ko nenoriu- dedu savo tą, kaip sakei nykštukinį skersą. Karmagedono neapgausi. Kursą kartosi kol išmoksi.
O kad geriau suprastumei, paiškinu; Reiškia pereitame gyvenime esi kokiai mergiotei užstatęs vaiką ir nusipjovęs į tą pusę. Nei tuo vaiku rūpinaisi, nei išlaikimą skyrei. Tai šiame gyvenime pats likai be tėvo, kad suprastumei ką tai reiškia. Gali čia neieškoti jokių sektų. Tai yra visoje Visatoje egzistuojantis Tvermės dėsnis. " Ką pasėsi -tą ir pjausi".
Ir dabar kaip elgiesi, nesistebėk, kad po tavo tokių išsišokimu, išpinduliuota energija pasidaugins ir grįš tau įvairiomis nesėkmėmis, ar kokios ligos pavidalu. Juk dabar jau veikia momentinė karma. O ne į kažkelintą kartą.
Tai mokinkis rimtai, sūnau ne mano, nes čia rimtos pamokos šioje dievų mokykloje.

:) 2021 m. rugpjūčio 23 d., pirmadienis, 22:10:35
Senesnis katinas, kietesnė uodega

xxx 2021 m. rugpjūčio 23 d., pirmadienis, 12:01:18
Atlikau testą. Į savo tekstą, dėl intrigos, įkėliau vieną žodelį. Ir visi tik ant jo užkibo kaip kilbukai. :)
Pasimatė kas kam labai rūpi, kas kieno galvose.

xxx 2021 m. rugpjūčio 23 d., pirmadienis, 11:23:47
Ne vienas inkognito čia spjaudosi. Yra čia ir kitų varliokų ir senų rupūžių. :)

Nieko tu nežinai 2021 m. rugpjūčio 23 d., pirmadienis, 11:11:21
Manai kad rašinėja inkognito o čia rašau aš ahahaha.

Jietis 2021 m. rugpjūčio 23 d., pirmadienis, 10:54:44
Atsiprašau, bet šitos kritikos nepriimu. Ne mano stilius kam nors užčiaupti taip burną durną. Nieko aš netrinu, nes neturiu ir jokių prieigų. O ir neprašau kad trintų. kaip nekurie iš jūsų, pirštais nerodysiu. Paprastai tokius besispjaudančius necenzūruotus rupūžiokus ir rupūžiokes prismeigiu viešai. Patys tai matote. Ir taip aš tik ginuosi.
O sektų kas ieško, tas randa. Aš neieškau ir jums tą patariu.
Suprantu jūsų pagalvojimą apie... Turiu pasakyti, kad nežinau iš kur, bet žinau kas vieną, ar kitą komentą parašote. Nereikia man jokių prieigų ar jūsų IP kodų.
Tai tiek ne ekstraordinarinių žinių. :)

Jieti netrink tau nepatinkančių komentarų 2021 m. rugpjūčio 23 d., pirmadienis, 10:21:46
Matyt už gerą padlaižiavimą tau adminas suteikė galimybę trinti nepatinkančius komentarus,darai jau gryna sekta iš šito puslapio ar ne?

Jietis~>W.A. 2021 m. rugpjūčio 22 d., sekmadienis, 20:10:10
Didžiausia pagarba Adminui už ilgametį darbą ir tolerancija, kantrybę. Net nezinau Jūsų nei vardo, nei pavardės, vyras Jus, ar moteris. Retai surasi tokį forumą, kur adminas nedemonstruotų savo antpečių ir valdžios. Už tokią paziciją asmeniškai dėkingas Jums ir visiems spauda.lt darbuotojams.
O, taip. Tai buvo mano "mestas akmuo" į ateitį. "Šiomis savo mintimis norėjau `užvesti ant kelio` kitus...". Kažkodėl neabejoju, kad vėliau taip ir bus. Bet pagyvensim-pamatysim. Žinoma kad iš mano vieno pasvaičiojimo net tikėtis nereikėjo, kad Jus pulsite tai daryti.
Ačiū. Visokeriopos sėkmės Jums, ta "apsišvietimo" proga.:)

W.A. -> Jiečiui 2021 m. rugpjūčio 22 d., sekmadienis, 19:36:45
Na taip, galėčiau sukurti atskirą skyrelį (ar net wikį) tam, tačiau kaip rodo mano patirtis (o ji dažniausiai karti ir neigiama), ta iniciatyva dažniausiai po sukūrimo ir baigiasi :) Tai buvo, taip yra ir... tikriausiai taip bus. Nesinori dar vieno mirusio (apmirusio, pusgyvio ar beveik negyvo) darinio, kurį reikės stebėti ir prižiūrėti...

Girdejau kaimo kalbas 2021 m. rugpjūčio 22 d., sekmadienis, 19:09:20
Dar moteru ne viena atsiveza. Kalbama tuo klausimu zvalus diedukas

Ne visus 2021 m. rugpjūčio 22 d., sekmadienis, 18:54:58
Dar liko branduoliniai uztaisai

xxx 2021 m. rugpjūčio 22 d., sekmadienis, 17:17:34
O tu dar Afrikoje iššaudei savo šovinius greituoju būdu. :D

Jietis 2021 m. rugpjūčio 22 d., sekmadienis, 10:10:09
Pakalbėkime kaip sakoma, ne į temą, sekmadienio proga. :)
Šian su jumis pasidalinsiu savo nauju potyriu. (Nemaišykite potyrių su kokiais tai poteriais.:)
Kalbėsiu apie BŪDRAVIMĄ. Tai tokia būsena, kada tu nemiegi. Tada tavo sąmonė ir visa aplinka nurimusi, neveikia jokie išoriniai, nei vidiniai dirgikliai.
Man taip kartais būna. Tą reiškinį vadinu mėnesinėmis. :)
Dabar jau visi fiziniai darbai kaip ir nudirbti, neužsiiminėju jokiais aktyviais sportais, išskyrus seksą, tai ir miego poreikis sumažėjęs. Galima tai vadinti amžiaus procesu. Jauni paprastai krenta akmeniu į lovą ir be žadintuvo jų neprikelsi. O dažnai pakelti ir vaikšto tokie miegantys. Dar kaži ko prisiuostę ir apsirūkę.
Bet-apie potyrius.
Dar tiksliai ir nežinau kaip tai įvardyti, bet manau, buvau prisijungęs telepatiniu būdu prie kažkieno kanalo. Tai vyko ne nuo pradžių, todėl ir nežinau aplinkybių. Net nežinau kas ir kokiu būdu kalbasi, nei kokia kalba, nei kokioje šalyje, nei apie kokią šalį, bet vienos pusės pokalbis kitai maždaug toks:
"Tik žinok, svarbiausia yra surasti vietą. Ją suranda gal ne visi, gal net galvoju ne visiems tai duota. Bet kai surandi tokią vietą, tai ten nereikia jokių kaukių. Užtenka turėti pasą. (Nežinau apie kokĮ pasą kalbama). Viskas vyksta ten labai fainai, kaip ankščiau. Atrodytų jog kažkas atsuko laiką. Ir žinok, tokių vietų yra daug, tik reikia paieškoti.
Dar labai svarbu telefone turėti daug nuotraukų. Kur jau buvai. Jos turi būti ne iš kokių tai padugnių, bet iš gražių vietų, su gražiais vaizdais. Jei dalyvavai kokiuose susitikimuose, tai ir kur padorūs žmonės, gražūs vaizdai ir t.t. Nes tada apie tave galvos, kad tu esi meniškos sielos žmogus, ne koks ten perėjūnas.
Dar yra labai svarbu, kad pase matytusi kur tu esi jau buvęs(buvusi?) Kuo daugiau vizų, tuo geriau. (Čia jau aiškiau apie kokį pasą kalbama).
Bet kaip sakiau, svarbiausia surasti vietą. Tas labai svarbu kai tu išsinuomuoji "Pasatą", (kažkodėl būtent Pasatą "), sunku surasti tą vietą kur jį priparkuoti. Bet kaip sakiau, tur būt ne visiems tai duota. Gali važinėti ratais ir nerasti tos vietos. O kam duota, tai tie ir randa ir žino kur eiti..."
.
Dar apie kažką nereikšmingo kalba ir man seansas nutrūskta. Iš to teksto galima suprasti, jog veiksmas vyksta kažkokioje tai Europos šalyje. įdomu tai, kad aš asmeniškai būtent tokios patirties visai neturiu ir net nesu niekur skaitęs, ar girdėjęs. Tas mane ir labai sudomino. O pokalbis vyksta įsivaizduoju, tarp dviejų jaunų asmenų, kurie dabar, kaip daugelis prakutusio jaunimo, mėgsta keliauti.
Kaip aš tą savo potyrį vertinu?
Ankščiau jau ne kartą esu kalbėjęs apie Epochų kaitą, Didijį PERĖJIMĄ, apie procesus vykstančius Visatoje, apie fotonų juostą, kvantinį šuolį ir kt, kurie nuo žmonių valios niekaip nepriklauso. Apie tai, kad gyvename pačiame civilizacijų dugne Kali jugoje ir ji jau baigėsi 2012 metais. (Tą iudija ir majų kalendorius), vyksta perėjimo procesai į Satja juga(Aukso amžių. Ši 3D matrica grius. Ir žmogus, kaip žinome iš "PRADŽIOS KNYGOS", kuris buvo sutvertas pagal Dievo paveikslą, iki NUOPOLIO, baigęs šią Šemės mokyklą, vėl bus atstatinėjama jo DNR struktūra. Žmogus vėl įgis tas galias kurias turėjo - telepatija, telekineze, teleportaciją, materijos materializaciją minties galia ir visa kita. Tik kaip rašoma Biblijoje, po to, kai bus "atskirti pelai nuo grūdų ". Kaip suprantame, tai ne vienos dienos darbas ir ko gero, kaip teigia įvairūs šaltiniais, šis procesas jau vyksta. Ir dar labai svarbu žinoti, kad šie procesai, kurie vyksta, vyks, Visatoje tokių dar nėra buvę, kad kaip rašoma Biblijoje, "į dangų būsime paimti su kūnais.". Reikia suprasti kad ir su materialiais kūnai. Ne tik astraliniais, mentaliniais, kauzaliniais ir kt.
Šiomis savo mintimis noriu užvesti ant kelio ir kitus, kurie gal būt savyje aptinka ankščiau nepasireiškusių tokių, sakyčiau ne ekstraordinarinių potyrių, pvz. kaip nei iš šio, nei iš to ima rašyti eilėraščius, tapyti paveikslus, užsiiminėti kokiomis nors gydymo praktikomis, gal net kalbėti naujomis kalbomis. Kaip yra pasakyta, "Visokių yra Dievo dovanų.
Jeigu čia atsirastų daugiau tokių, savyje atrandančių "naujų spalvų", gal adminai ir suformuotų naują skyrelį, pvz. "NAUJOS PATIRTYS".
Tik nereikia išsikalinėti, pavadinant jį-"Jiečio mėnesinės", nes...:D
Pagalvokite gerbiamieji ir gerbiamosios, išdrįskite atsiskleisti, kaip pumpurai Dievo vynuogyne.
.
Amen.

xxx 2021 m. rugpjūčio 21 d., šeštadienis, 10:40:15
www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/nelegalu_antpludis/

xxx 2021 m. rugpjūčio 20 d., penktadienis, 10:44:18
Nu jo. Čia gavosi kaip ir angliškas humoras.
Neturintiems nei humoro, nei jumoro jausmo, patartina neskaityti.:)

Pranas`as 2021 m. rugpjūčio 20 d., penktadienis, 10:22:26
Info iš ateities.
.
.
Žmonės, pabuskite, atsimerkite.
Kolumbijos ir Lievos mafija "LIA" plačiai atkėlė vartus ir ruberoido kontrabandai. Jiems jevrosojūzinių brokolių jau pažadėti 2 MILIJARDAI jevrejų už 40 000 integruotų ruberoidų. Besidalinančių tą sumą bus nedaug. Visi kiti, dalyvaujantys ypač slaptose operacijose, kaip yprasta, bus utilizuoti.
Į tą pelkę įmesta žemaitė balotaitė dirba kaip išmano, ką jai liepia, tą daro. Bet vyriausiasis muzikas dirigentas LIA, jau ankščiau pasiuntė garsinį -signalą-"Ji nesusitvarko". Ir visi pradėjo jam antrinti. Ypač masonas tvartelis. Kurio moto kaip ir tarybinio masono Suslovo- "Lietuva bus, bet be lietuvių".
By the way. Karabasui seniai buvo sakyta, kad jo laukia Cezario likimas. Bet ką jis gali? Šioje velnių karalystėje kiekvienas viršininkas turi ant savęs viršininką, kuris jam antpečius uždėjo. Tik jie viešai nesirodo. O tas viršininkas turi ir ant savęs viršininką. Ir taip ta piramidė užsibaigia `Viską matančia akimi`.
Ir kai reikalai ims gerėti, į tą tarpą bus sušipuoti maž ne visi avinai ir avys. Tada ant balto arklio iš tvartelio išjos jis ir pareikš; - `Aš sutvarkysiu`. Propogandinė mašina jau baigia jums suformuoti tokią nuomonę.
Taip iš mažos Lievos jis padarys didelę Garliavą. Tam pasitarnaus nečipuoti ruberoidai, nes visi čipuoti, 15 Dž būdu, paklusniai žygiuos į poligonus-kon c stovyklas gaminti gavachą. Lygiai taip pat, kaip jeruza litai per antrajį halowin, oi kostą. Taip pamaitindami energetiškai tamsos kunigaikštį.
Ką jūs turite daryti;
Čia pavieniai `pasiskiepiję` šetonytės, gavrylos Lia, bei kiti nausėdyčiai tik dūmų užsklanda.
Pirmiausia turite priversti VISĄ Seimą, VISĄ vyriausybę ir visus pareigūnus bei tarnautojus, iki mažiausio sraigtelio, kurie minta iš jūsų sunešto biudžeto, priverstinai pasiskiepyti VISOMIS tomis vakcinomis, kurias jums bruka. Tik savo asmeniniu pavyzdžiu galėtų bandyti reikalauti visuotinos priverstinės čipizacijos. Tas pat turi būti atlikta ir su visais ruberoidiniais.
Kad nesiožiuotų, privalote jiems gražinti jų cepelinus. Matomai pavyks tik per langus. Galite ir žaliomis bulbomis ir žaliais kiaušiniai. Ne ką veikia, gali pasigaminti patys.
Laiko jau nėra, gyvuliams poligonuose gardai statomi, piemenų pratybos vykdomos. Gana miegoti.

~~~~~~>reiktu blokuoti, naudoti filtrus, o ne suteikti jiems forumu platformas 2021 m. rugpjūčio 17 d., antradienis, 18:01:51
Eik gal tu aiškinti savo "pagarbos" savo dvikojams. `Nemaišyk`.

xxx 2021 m. rugpjūčio 17 d., antradienis, 17:34:31
Supratau, kiek daug galima sužinoti apie žmogų iš jo rašymo – juk svarbu ne tik kas, bet ir kaip yra rašoma.
O mandagumas yra susijęs su pagarbos kitam rodymu ir tinkamu elgesiu konkrečiame kontekste,o ypč vyrui kabant su moterimi.
Lipk ant savo bačkos, nors niekas tavo kalbų ir neklauso. Nemaišysim.

xxx 2021 m. rugpjūčio 17 d., antradienis, 12:53:53
„Vakcinuoti žmonės lengvai užsikrečia naujomis viruso mutacijomis ir perduoda jas įvairiose šalyse, todėl vakcinuoti žmonės turi būti izoliuoti karantine, – sako Prancūzijos topvakcinų ekspertas Professor Christian Perronne, – nevakcinuoti žmonės nėra pavojingi, ir tai jau įrodyta Izraelyje. Kalbėjau su daugelio šios šalies gydytojų – šioje šalyje sunkiausiai serga suvakcinuoti žmonės. Tas pats yra ir Jungtinėje Karalystėje“.
„Vaccinated people are dangerous and should be isolated from society“ – top French vaccine expert Professor Christian Perronne.
.
www.emedevents.com/speaker-profile/christian-perronne

xxx 2021 m. rugpjūčio 17 d., antradienis, 10:29:53
Tau nieks nesakė, kad tu durnė ?
Ir aš nesakysiu. Nes pati žinai. Tik neturi drąsos pati sau prisipažinti, tai ieškai tokių pačių, delfių zombių.
Aš tik raginu jus pačius protauti. Galite netikėti ką aš sakau, bet , susimildami, netikėkite aklai melasklaida.

xxx 2021 m. rugpjūčio 17 d., antradienis, 10:12:38
Jietu eik t i skeptiku foruma,baik tersti kitus forumus su savo nesamonemis,reikia buti tiek bukam kad skleisti tokias nesamones.
Antivakseriu skleidžiamos zinutes – gresme zmoniu sveikatai . tokius antivakserius reiktu blokuoti , naudoti filtrus,o ne suteikti jiems forumu platformas.

dėl 5G 2021 m. rugpjūčio 16 d., pirmadienis, 20:38:11
Kai anksčiau nuleisdavo kraują, kad pagydyt, taip dabar numarina pripomuodami per lašelines vandens su kažkuo. Pompuoja, pompuoja, kol organizmas senuku neatlaiko. Kai gydys be lašeliniu, tada galima bus labiau tikėti, kad miršta nuo kažkokio viruso...

xxx 2021 m. rugpjūčio 16 d., pirmadienis, 10:16:27
Ruoškis trečiam, ketvirtam... skiepui, nuo Beta, Teta, Treta... Gyvensi amžinai.

xxx 2021 m. rugpjūčio 16 d., pirmadienis, 09:30:19
Jieti baiki erezijas skleisti. jau nejuokinga.

copy/paste 2021 m. rugpjūčio 16 d., pirmadienis, 07:00:58
prievarta paskiepitiems (del darbu, pensiju, spaudimo,...)
PRIES SKIEPA para visai nevalgykite, tik tyras vanduo (organizmas pasiruos DETOKSIKACIIJAI), 1 ) tik pasikiepijus UZVERSKITE zgutu auksciau skiepo vietos, skiepo zonoje uzdekite masazine pneumatine taurele (pristatbdysite skiepe esanciu nuodu skverbimasi i organizma, sukelsite limfos judejima i pavirsiu); 2) Kuo skubiau i SAUSA PIRTI (dar CCCP laikai po skiepu daktarai ispedavo tik nesimaudykite - BUS SKIEPO ATMETIMAS !!!) temperatura nezemesne kaip 70 llaipsniu paga Cels. (suskysteja limfa) trys uzejimai po 15 min (per prakaita bus pasalinti nuodingi metalai: Aliumino vtoras, grafitai,nano daleles... ir kiti skiepo nuodai. 3) trys paras badaukite, tik su tyru vandeniu ( organizmas visa energija sutelks nuodu ismetimui, (zinokite virskinimo procesas sunaudoja net 80% energijos), daug maudykites, nepamaisys klizma. IR SATANISTU UZMACIA PAVIRS NULIU (PRADEKITE NUO SAVES NEPAKLUSNUMO AKCIJA KAIP kazkad INDIJOJE nuo Anglijos vergoves) - realiai busite nesikiepija - O NEBUSITE ENGIAMI DARBUOSE IR GYVENIME, tai patarimas pagal AJURVEDA. Tepadeda MUMS DIEVAI

xxx 2021 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis, 20:47:18
Jus panaši į Molę, su bantuku. :DDD

xxx 2021 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis, 19:54:26
Dar viena jiecio nesamone:DDDD
Visai su zmogumi nera apie ka kalbeti,ka su juo seimos nariaikalba, manau vienas ir gyvena.

į temą ir ne 2021 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis, 13:46:57
Tu jau pasistūmėjai, tai nuo to ir mirsi. :)
Pastebėta, kad tie kurie turi šunis, jų augintiniai pradėjo šalintis skiepytų žmonių. Jeigu ankščiau meiliai pasitikdavo, leisdavosi glostomi, tai po skiepo tiesiog uodegą pabrukę juos lenkia lanku. :/

Strošilka 2021 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis, 12:47:55
Kai 1888-90 m. Europą apėmė gripo epidemija, pasklido gandai, kad dėl jos kaltas elektros apšvietimas, kuris tada dar tik buvo imtas naudoti. Buvo pasitelkiami tokie „įrodymai“: kodėl gripas daugiausia siaučia miestuose? Ogi todėl, kad kaimuose ir miesteliuose dar nėra elektros!?
Vis tik tai parodo, kad dauguma nedaug pasistūmėjo nuo tų laikų (o dalis ir nuo Viduramžių), - tik vietoje elektros dabar 5G!

xxx 2021 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis, 11:12:35
Bijoti ir kitus bauginti eikite kitur.

xxx 2021 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis, 10:59:35
Fi forumų persekiotojas:( visus išvaiko.

knyga 2021 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis, 08:54:40
www.angelfire.com/blues2/punktyras/siuntimuisi/knygos/GOAF.pdf

Alsheimeris 2021 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis, 08:33:26
Jums čia nėra kas veikti. Eikite, skaitykite Orvelo "Gyvulių ūkis". Ten rasite save ir į save panašius.

xxx 2021 m. rugpjūčio 14 d., šeštadienis, 13:39:14
Mes su tavim seni, seni.
Šienauja mus patvory
Korona,
Korona,
Korona.
Tik rankoj turi ne dalgį, o lašelinę.
Bet išeitis puiki yra -
Skiepus priimti visada,
Kai siaučia ir kai ne
Korona,
Korona,
Korona.

xxx 2021 m. rugpjūčio 14 d., šeštadienis, 09:00:49
O jūs jei neturite ką pasakyti, tik perspausdinti delfi, tai ir toliau tylėkite.

xxx 2021 m. rugpjūčio 14 d., šeštadienis, 08:59:24
JEIGU nors vieną priverčiau galvoti savo galva, tai darbą kaip ir atlikau. Kol kas, deja, nė vienas neprisipažino. :)

xxx 2021 m. rugpjūčio 13 d., penktadienis, 20:58:59
Buvom visi nutyle, galvojome gal susiprotesi, bet kur tau, kitos temos neturi.

2021 m. rugpjūčio 13 d., penktadienis, 20:54:59
Ir vel tos pacios dainos, kaip vakar vakare,ar tu sugebi apie ka kita galvoti,sakiniai tie patys ,mintys tos pacios, jau net koktu skaityti. Negi sergi alschaimeriu, tai tomet dovanotina,
Turek saika.

Pranas`as 2021 m. rugpjūčio 13 d., penktadienis, 19:39:16
Pabūsiu advokatu Jiečiui. Jam nereikia dalyvauti jokiuose mitinguose, akmenų mėtymuose ir pnš. Nes jis žino, kad patys aršiausi kovotojai bus visi tie, kurie dabar yra paskiepyti. Nes jie jau neturi ką prarasti. Tai įvyks greitai, kai jie sužinos kaip buvo valdžiagyvių apkvailinti. Visi kurie prie to vienaip ar kitaip prisidėję. Nors daug jų tarpe ir suklaidintų. Bet pergyvena, kad kartuvės bus jau ne simbolinės ir gali nukentėti daug apgautųjų dėl savo uolumo skiepijant ir kitaip propoguojant. :(((

xxx 2021 m. rugpjūčio 13 d., penktadienis, 14:35:53
Pašalpiniams viskas dzin, nedirba ir nereikia, net neiesko darbo todėl nebijo jį prarasti
tegul durniai dirba ir jiems pasšalpas uždirba. O jie į mitingus eis, vis pramoga.
Dar ir pinigu gaus iš antivakserių, jei aršus bus.

xxx 2021 m. rugpjūčio 13 d., penktadienis, 08:54:13
Jiečio apykojė yra jo kaimas, kuris viską mato, viską girdi, viską žino. Todėl reikėtų kaimą perkrikštyti-Apykojės kaimu. Dar geriau- Apyvarpės, nes.... :D

Užuojauta vaksuotiems 2021 m. rugpjūčio 13 d., penktadienis, 08:45:55
Jie ir po skiepo gyvena dar didesnėje baimėje, nes pasąmononingai suvokia, jei nežino, kad tas skiepas jų neapsaugo. Baimės akys tik didėja ir kad nesijaustų kvailio vietoje, aršiai reikalauja visus skiepyti priverstinai.
Klausimas-ko jie skiepijosi?
Reiškia bijo. Bijo susirgti, bijo darbą prarasti, bijo visų mokamų paslaugų ...Tad tikėjosi gyvensią amžinai. :)
Žodžiu-juos valdo baimė. Ir skiepytiems ta baimė dar padidėjo kažkodėl. Ir dar agresija. :/
Tad, priimkite, priimkite užuojautą.

xxx 2021 m. rugpjūčio 12 d., ketvirtadienis, 22:11:19
Užsibuvo mitinge?
Bet gal akmenimis nesimetė?
Kaimynai sakė, kad akmenimis niekada gyvenime nesimetė ir rankoje akmens neturėjo.
O tam ir laiko neturi, laivais skraido ir honda panas vežioja :D

xxx 2021 m. rugpjūčio 12 d., ketvirtadienis, 20:18:55
vėl jietis savo valandos sulaukė :DD

xxx 2021 m. rugpjūčio 12 d., ketvirtadienis, 20:15:27
O tu sakaisi buvai tarpe jų, nes pažįsti.:)
Tikriausiai ir Sorošo pašalpinis esi.

xxx 2021 m. rugpjūčio 12 d., ketvirtadienis, 19:43:05
Prajuokinai "medike" ten buvo visi pašalpininkai... medikai dirbo.

xxx 2021 m. rugpjūčio 11 d., trečiadienis, 16:08:38
Šitas švaksas panašus į gyvatę, ryjančia savo uodegą. :D

kaip gerai 2021 m. rugpjūčio 11 d., trečiadienis, 09:29:32
Kad antivaxseriai nesidaugina ,gal pagaliau Lietuva apsivalys nuo šito brudo,o tai jums tik maištus kelti kai priešas prie sienos provokacijas daro, jūs Putino pagalbininkai Lietuvoje 5 kolona skeltanagių.

xxx 2021 m. rugpjūčio 11 d., trečiadienis, 09:05:23
Aš medikas, vakcinos nėra saugios. Pažiūrėkite vien nevaisingumo statistiką "EudraVigilance" sistemoje. Skiepyti pradėta kovo mėn. - dar negimė nė vienas vaikas, kurio tėvai buvo paskiepyti. Vakar visą dieną stovėjau proteste prie Seimo ir laikiau plakatą su šia informacija. Žmonės turi žinoti tiesą.

LABAI SVARBU ZINOTI 2021 m. rugpjūčio 8 d., sekmadienis, 08:38:12
kad zmones arabu krastuose serga baisiomis, paveldimomis ligomis, kurioms nera gydymo. gALIMA TIK KONTROLIUOTI IR, MANAU, KAD MUSU GYDYTOJAI NIEKO APIE TAS LIGAS NEZINO. Tai genetine liga, Persiduoda is kartos i karta, net jei tik vienas is sutuoktiniui serga ar yra "nesejas". Ja serga zmones, kurie gyvena vidurzemio juros srityse, middle East, Transcaucasia, ir Southeast Asia, taip pat ir Sicilijoe ir Sardinijoje, nes ten buvo uzkariave arabai. Liga vadinasi THALASSEMIA: alfa ir beta thalassemia. Ju yra kelios rusys: thalassemia turi alfa, bega ir major thalassemia. "Major thalassemia taip pat vadinama Cooley's anemia - mirtina. Reikalinga nuolatine kraujo transfuzija, bet vistiek vaikai neisgyvena daugiau negu trylikos. "Nesiotojai" turi thalassemia trait: jie nesuserga bet perduoda liga savo vaikams. Zinoma, Prancuzijoje ir Anglijoje ir Italijoje, betkur sia liga turintieji yra isikrauste, sukuria seimas su vietinies, perduota ta liga. UZTAT, LIETUVOS VALDZIA NETURETU "PABEGELIU" is tu krastu isileisti. Turetu patikrinti ju krauja ar turi thalassemia traitr viena is kitu thalassemiju.

xxx 2021 m. rugpjūčio 7 d., šeštadienis, 10:05:31
"Miegančios tautos pradingsta, arba atsibunda vergais."

Žinios 2021 m. liepos 28 d., trečiadienis, 09:12:03
Nežinau, ar ši žinia bus su laiminga pabaiga.
Juk niekas nežino ateities, gal vėl durniuos.
Tačiau šiuo metu Dangai, vaizdingai tariant, renesansas
Į kito vyro glėbį puolusi sugražino buvusį draugą. Klausimas ar ilgam.
Kaimynas dar laisvas.
Bet, pusšimtis jau garbus amžius moteriškėms

xxx 2021 m. liepos 25 d., sekmadienis, 11:33:45
Švedijos jaunųjų lefsistų organizacijos vadovė pareiškė; kad reikia legalizuoti INCESTĄ.
Tai tokia kaip mūsų laisvės armonautų šaika.
Incestas - tai lytiniai santykiai tarp artimų giminaičių; tarp brolio ir sesers, tevo ir dukros, motinos ir sūnaus. O nekrofilija-su lavonu.
Na, kuom baigėsi Sodoma ir Gomora žinome.
.
www.independent.co.uk/news/world/europe/incest-and-necrophilia-should-be-legal-youth-swedish-liberal-people-s-party-a6891476.html

~~~~~~>14:36:03 2021 m. liepos 13 d., antradienis, 19:05:33
Taip jau yra, kad vyrai Valdo pasaulį, ieško naujų kelių, atradimų, išradimų ...
Kai moterys tuo tarpu, traukia juos atgal į išgulėtą guolį. :)
Stebėtojau, taip ir toliau stebėk, analizuok, prieštarauk, valyk pelėsius nuo sąmonės.

stebėtojas 2021 m. liepos 13 d., antradienis, 16:26:05
Aš nieko nepalaikau tame pasakojime, bet greičiau tau teks, kad tokia kryptim mąstai.

xxx 2021 m. liepos 13 d., antradienis, 16:19:29
Sektantiški- jietiški anekdotai
Tikiu - greitu laiku teks ir tau statyti lašelinę.

stebėtojas 2021 m. liepos 13 d., antradienis, 15:02:07
Dar prisiminiau moteris sake:
-Kai tu riaugiojai, aš nejaučiau kvapo!
-Tau lašelinės atsirūgs bekvapę mirtimi...

stebėtojas 2021 m. liepos 13 d., antradienis, 14:54:02
Dar prisiminiau, vyras sakė:
-Lašelinės skirtos, pigiai palaikyt gyvybę...
-Lašelinės išvaro virusą. - Sakė moteris.
Vyras sakė:
-Lašelinės tau išplovė smegenis ir pasisekė, kad neišvarė pas Dievą.

stebėtojas 2021 m. liepos 13 d., antradienis, 14:36:03
Girdėjau kaip kalbasi kažkokia porelė - kaip įtariu, vyras ir žmona.
Moteris sako:
-...bet tu turi!
Vyras atsako:
-Aš neturiu skiepytis, jeigu nenoriu.
-Bet tu turi koronavirusą, nes nesidarai testo!
-Tie testai snarglių riebumą rodo...
Moteris sako vyrui:
-Tau reikia prijungti lašelinę, kad išplautų virusą.
-Tau lašelinė jau išplovė smegenis.
-Bet tu turi!...visi skiepijas.
-Dabar kai visi bailiukai - pusė Lietuvos pasiskiepijo, beveik niekas neserga ir nemiršta. Ar tik ne seniai ir bailiukai toliau serga ir miršta?..
Moteris sako:
-Kas pasiskiepijo tas nemiršta, nebent nuo alerginės reakcijos. Covidu sega ir miršta tik nepasiskiepiję. Tu turi!...
-Ar tu turi tokią statistiką?
-Neturiu...bet žinau...
-Tai kodėl aš turiu?...

O taip. 2021 m. liepos 12 d., pirmadienis, 12:15:01
sekmadienio paprotinimai :D be jų senolis neturi ką veikti : Regis, turime žmogų, kuris, kaip sako liaudis, galėtų pranašaudamas ir galvą pamesti. Jam atrodo - pasaulis nespėja paskui jį. :D Nuo keistų minčių galvoje - arbata verda.:D

Egzorcistas 2021 m. liepos 11 d., sekmadienis, 07:48:48
"Egzistuoja trys lytys: vyrai, moterys ir dvasininkai, Sidnis Smitas "
Labai gerai lyčių problemą sprendė pagoniai. Tiesa, ne humaniškiai. Neteisingus tiesiog sodindavo ant kuolo.
Bet šioje planetoje, kurioje viršininkas buvo Liuciferis, kryžiuočiams pavyko su `švestu vandeniu`, prisodrintu NANO dalelėmis, (nelyginant dabartiniai skiepai), parklupdyti pagonus. Ir liberastinė demokratija suklestėjo.

Tai svarbu 2021 m. liepos 11 d., sekmadienis, 21:00:50
BAIMĖ - manipuliavimo įrankis, tikslu jus išlaikyti.
Baimė - tai ILIUZIJA, kuri buvo naudojama jūsų programavimui. Nuo gimimo iki pat mirties.
Taigi, paleiskite visa baimes, kurios kaip inkarai laiko jus žemų vibracijų pasaulyje.
Baimė šioje planetoje tam, kad visus jus galima būtų valdyti, kad išlaikyt apačioje, žemose vibracijose. Sutikite pagaliau, viskas yra ---VIBRACIJOS. Ir tai yra kiekviename iš jūsų.
Atėjo laikas paleisti visas baimes, nes...

Karštis 2021 m. liepos 9 d., penktadienis, 18:16:13
Patarimai. „Vienas iš kovos būdų prieš tokias orų anomalijas – gerti daug skysčių, kuo mažiau būti saulės atokaitoje, nedirbti sunkaus fizinio darbo, vėdinti ir drėkinti patalpas bei kt. Dar viena karštų orų problema – greitai gendantys maisto produktai

xxx 2021 m. liepos 6 d., antradienis, 22:57:05
Su Lietuvos Valstybės Diena!!!

Ar galvojame galvomis? 2021 m. liepos 6 d., antradienis, 19:22:14
Ar tik galvutėmis?

Galvojam galvomis 2021 m. liepos 3 d., šeštadienis, 08:07:03
https://vk.com/video-175007407_456262226?list=8b83eb972bb849f937

historia reiss 2021 m. birželio 28 d., pirmadienis, 01:55:27
Na ka matom o gi nieko.

xxx 2021 m. birželio 27 d., sekmadienis, 12:37:23
O sektantai net žaibo trenkimą, vėtrų nulaužtus medžius ir t.t. pritaiko savo pranašavimams :DDD

xxx 2021 m. birželio 27 d., sekmadienis, 11:35:42
Svetimo skausmo nebūna.
Per daug. :)

Inkognito 2021 m. birželio 27 d., sekmadienis, 10:11:12
Žaibas trenkė į mano sklype esančia slyvą kuri buvo mano paskutinis prisiminimas iš Žmonos tėviškės Žemaitijos kaime. Teko iš pat ryto užsikurti motopjuklą ir susmulkinti tiek daug metų mums skanias uogas auginusį medį Net širdį skauda pagalvojus apie tai, nors finansine prasme tai nulis, bet užtat emocine prasme didžiulė netektis... Tokios veislės slyvų nei Babtuose nei aplinkui daugiau nebėra, liko dar vienas prisiminimas Krūmas kuris vadinasi Karinta...

Žinios smulkiau 2021 m. birželio 26 d., šeštadienis, 21:41:06
„Kauno ugniagesiai trečiadienio vakare kokias 3-4 valandas važiavo iš vieno įvykio į kitą, net neužsukdami į savo komandą,
Prienų rajone, Jiezno seniūnijoje, Beržynų kaime, žaibas trenkė į elektros skydinę, buvo kilęs gaisras, tačiau jį užgesino pati gyventoja. Nuo žaibo iškrovos ant namo užvirto didelis medis, išsilydė namo viduje esančios elektros paskirstymo dėžutės laidai, aprūko siena. Ugniagesiai nuo namo stogo pašalino medžio šakas.
Jonavoje
Birželio 23-24 dienomis dėl kilusios audros gauti pranešimai apie virtusius medžius: Vasario 16-osios g., Sodų g. pėsčiųjų take, Kulvos sen., Vešeikių k., Mykoliškių k., Ragožių k., Gėlių g., Ragožių k., Kėdainių plente, Šveicarijos sen., Gaižiūnų k., Gaižiūnų k. Vingio g., Upninkų sen., Upninkų k., Užusalių sen., Krėslynų km, Guldynų k.

xxx 2021 m. birželio 26 d., šeštadienis, 21:31:22
Norisi tikėti, kad dėl pandemijos šiendiena vartai buvo užverti. neprisibeldė.
Kalbama, dabar netinkamas laikas, visi kaimiečiai saugosi, tarpusavyje mažai susieina, net Joninių bendrai nešventė.. o šiuo laikotarpiu bendrauti su svetimais tai jau tikrai niekas nenori. Esą jei pasibelstute į bet kurį namą, vargu ar būtume įleisti vidun, šeimininkai ir prie vartelių pasišnekėti neitų.
Gal ir tiesą sakai. Jokių žurnalistų.

xxx 2021 m. birželio 25 d., penktadienis, 15:34:55
Jokių žurnalistų, griežtai.

xxx 2021 m. birželio 24 d., ketvirtadienis, 21:33:31
Mūsų kaime, įsišėlusi vėtra laužė medžius, išvertė ne vieną medį,
Tikimės pranešimo ir nuotraukų mūsų rajono laikraštyje, bus garbės pamatyti ir pranašo namus.
Audra tęsis ir ateinančios nakties pirmoje pusėje.
Ryt dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija

xxx 2021 m. birželio 21 d., pirmadienis, 18:04:51
Liaudis komentaruose sako kad tai šetonytė.

Mįslė 2021 m. birželio 21 d., pirmadienis, 18:01:57
Ozio kanopos, gyvates liezuvis, driezo akys ir krokodilo uodega. kas?

Dėk skersą 2021 m. birželio 20 d., sekmadienis, 16:23:21
Ir burzgink, jeigu tik burzginasi, nu gal padaryk pertrauką nuo 24 iki 5 ryto...Tvarka turi būti tvarkinga.

Šienpjovys 2021 m. birželio 20 d., sekmadienis, 13:19:32
Pabandyk įtikti visiems, neburzginti, kai vieni švenčia sekmadienius, leidžia sau pamiegoti iki pietų. Kiti švenčia šabą. Dar kiti diena miega, nes naktį dirba. O kur dar vaikų ir senelių popiečio miegas...:)

inkognito 2021 m. birželio 18 d., penktadienis, 11:19:43
Karas yra karas, jame visos priemonės yra geros... Bet kai gavo spyrį iš redakcijos rado būdą šita teršalų upelį nuvesti į prūda ir mane 30 metų kankinusi problema pagaliau išspresta... Pradžioje man rašydavo įspėjimus kad tvarkyčiau savo sklypa, nes iš jo teka vanduo į gatvę- vanduo kurį jie patys ir nukreipė į mano sklypą... Va čia tai demagogija aukščiausios markės kgbistų išradingumas... Kai kaimynus nuvedžiau į ta gatve iš kur vamzdis į mano pusę teršalus skleidė, jie nustojo rašyti ant manęs skundus ir viena naktį užkimšo ta vamzdį prikišę senu kurtkių ir šiaip šlamšto, tada anuos ponus pradėjo skandinti ju ačių fekalijos ir jie puolė skūstis seniunijai, o ta pasiuntė darbininkus atkimšti ta vamzdį... Taip kad pasyvus karas tesiasi gana ilgai, o dabar pagaliau mano pergalė prieš niekšus...

Agnus Jegelovicius 2021 m. birželio 18 d., penktadienis, 08:06:01
Issigimeliu tik dauges.

xxx 2021 m. birželio 18 d., penktadienis, 07:20:47
Tai tu dabar užmušei seniūną su laikraščiu, kaip musę. :D

Čia man KGBistai 30 metų keršija 2021 m. birželio 16 d., trečiadienis, 16:04:10
Už tai kad stengiuosi parodyti jų tikrą veidą, o visokie seniunai tai ir yra ju žemiausios grandies klapčiukai. Visa šita priespauda iš komunistų kgbistų pusės prasidėjo po to apgailėtino fakto kai man Garliavos poliklinikoje išėmė implanta iš nosies šnervės ir daktarėlis mane užrakinęs pranešė tam kam reikia. Po to visą gyvenima jaučiau jų kvėpavimą į nugara tiek forumuose visokių išgamų pavidalu,tiek šiaip gyvenime. Ir kelias specialiai buvo prieplaukos gatvėje perkastas taip kad viso šlaito surinkti vandenys su ten gyvenančių netyčia paskleistomis fekalijomis begtų į patį mano namo valdos vidurį, ir nors mes su žmona apsikasėme grioviais tačiau per liutis skystis prasisunkdavo netgi per dirvožemį... Kai pakviečiau seniūna ir norėjau jo snukį išmurdyti į šitas srutas jisai nutarė kad aš esu konfliktų ieškotojas, įdomu kaip jis jaustūsi jei 30 metų būtų mano vietoje? O nuo 2007 metų parašyto oficialaus rašto netgi nesiteikė atsakymo parašyti, o man žadėjo kad kai bus kanalizacija vedam iš tų lėšų sutvarkys ir mano problemą. Dabar vietoje jo atėjo kažkoks kitas arogantiškas išgama ir pareiškė kad jo tai visai nedomina ir netgi atsisakė nuvykti į ta vieta kur tas vamzdis specialiai nuvestas į mano sklypą. kai paskambinau į L. Ryto redakcija problema buvo išspręsta per 3 dienas, o teko laukti daugiau nei 30 metų... Va čia ir yra tikrasis KGB persekiojimas netgi Lietuvos laiku...

xxx 2021 m. birželio 15 d., antradienis, 15:21:39
lrytas.lt/bustas/nekilnojamasis-turtas/2021/06/15/news/i-kiema-pliaupia-vanduo-kuris-dar-ir-nemalonu-kvapa-skleidzia-namo-babtuose-seimininkas-neranda-kaltu-19710841/

xxx 2021 m. birželio 11 d., penktadienis, 11:22:00
Bet valdŽiagyviai ir jŲ globalŪs mokslinyyykai jums to nepasakys. Nes tikrai dar pradėsite galvoti. Tada pasirodys kad ir Gretutė Tumbergutė buvo neteisi. )

xxx 2021 m. birželio 11 d., penktadienis, 10:22:58
Mes labai nepastabūs. Saulė jau pateka ir leidžiasi ne ten kur, sakykime prieš 2000-sius metus. Tas matoma Stounheindžo "languose". O vakare ir per mano langą.:)

xxx 2021 m. birželio 8 d., antradienis, 08:53:59
MAURO DAINELĖ
.
"Sam paju, sam tancuju"
Karavaną su šešėliais imituju
Šunys loja pasistoja
Man galvelė jau nulinkus negalvoja
Kepurinę šoku be kepurės
Giedu kukarieku iš pašiūrės
Implantantai varinėja
Čiunga Čanga vis primindinėja :D

Lai lieka jietis 2021 m. birželio 7 d., pirmadienis, 20:36:37
kaip šuo ant šieno:))

Kita 2021 m. birželio 7 d., pirmadienis, 19:17:23
Inkognito, kur tu, ten ir tavo šešėlis, kas dvi minutes. :D
Eik ten iš kur Sara išgrūdai.

Pati 2021 m. birželio 7 d., pirmadienis, 15:35:31
Inkognito. Geras straipsnis, kas supranta
kitokia nei sektantu kalba.
Ikelk i Drasias idejos straipsni ir savo nuomone

xxx 2021 m. birželio 7 d., pirmadienis, 15:29:12
Inkognito gal geriau rasyk ir kalbames puslapyje Drasios idejos,paliekam ta foruma sektantui, kitaip jis su savo paistalais neatstos, lai jis vienas kalbasi, gal ten jo neileis jei tu admino paprasysi.

Inkognito 2021 m. birželio 7 d., pirmadienis, 15:27:06
Koronavirusas kaip ir kiekvienas iš Kinijos atkeliavęs daiktas ilgai nelaiko, maks. porą metų. Kažkaip Jieti man dzin visi tie tavo bauginimai ir pranašavimai, vis tiek jie nei vienas neišsipildo... Taip kad miegok ramiai.

xxx 2021 m. birželio 7 d., pirmadienis, 14:47:29
Išsikvėpė tavo vorona kirusas, išsikvėpė. Ankščiau šimtais mirdavo, o dabar tik vienas nualpo. Ir tai iš galimos mirties baimės, jeigu negaus žvėries ženklo. :)
O tau, braliukas, be jokio pykčio sakau, prisimink tą dieną, koks buvai aršus vakseris, kai sužinosi Tiesą. O ta Tiesa ta, kad tu jokios indulgencijos neturi. Anunakiams buvai reikalingas implantuotas Mauras. Darbą atlikai, eisi su visais paskiepytais į konclagerį, 5 Dž harmonikų valdomas.
Tai toks buvo jų planas. Dėkok Dangui, jau taip nebus. Bus kitaip. Kiekvienam savo.
Atsiprašau, jeigu pyksti.

inkognito 2021 m. birželio 7 d., pirmadienis, 12:15:15
Kažkaip Lietuvoje nesijaučia antivakserių jokios veiklos:
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prie-vakcinos-vilniuje-gigantiska-eile-nualpo-zmogus.d?id=87395829

Kaip danguje, taip ir ant žemės 2021 m. birželio 5 d., šeštadienis, 09:14:51
Mūštynės tarp Plejadžių ir Oriono tęsiasi. :D

~~~~~~>2021 m. gegužės 31 d., pirmadienis, 19:52:57 2021 m. birželio 4 d., penktadienis, 22:00:25
Nei tu man pasakojai tas savo paslaptis, nei aš po kaimus vaikštau pletkus rankiodamas. Nesidrabstyk tuo, kuo pats kvepi.
Kad kartais man info kanalai atsidaro, tai jau neabejoju. :/

2021 m. birželio 4 d., penktadienis, 11:33:40
Smalsutei
.
Pažiūrėjau į visą tai, iš šalies, ar iš viršaus :). Mes čia visi rašome , tarsi gyvenimo knygą. Be jokios GLAVLIT`o cenzūros ir TABU. ji nei apdulkėjusi, nei iš kažkokių paslėpsnių ištraukta. Tiesiog APIE VISKĄ ČIA IR DABAR. . Pasidrabstyta vietomis neblogai. Sakoma "Su laikraščiu galima užmušti ir musę ir žmogų".
Muštynės tęsiasi. :)
.
Liko neatsakyta į klausimą Smalsutei seksutei ~>
(2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 19:59:56).
Tai dabar tau. Tik niekam nesakyk. :)
Buvau jaunas ir gražus, bet ganėtinai naivus. Kai orgazmo metu, mano sakramento mane pavadindavo kūdros varlinyko varlių varliaus vardu, nesupratau tada to. Nesureikšmindavau ir užsimiršdavo. Bet varlių varlius buvo irgi jaunas tik dar ir kvailokas, kad man pasakodavo koks geras jo darbas. Kai visą dieną nieko neveiki, tik galvoji ką čia padaryti, kad iš tų vamzdelių šnapsas varvėtų ir kurią šian varlę iš tų varlių užtraukti. Teisybės dėlei reikia pripažinti kad tikriausiai visai tai eks varlių dinastijai, seksualiai tas varlius tiko geriau, nei koks , sakysime zoofilas. :) Kiekvienam savo.
Taip ir sukosi gyvenimas, tarsi kaleidoskope.
Bet viskas palieka savo pėdsakus. Ir tada ateina Karmagedonas .
Žinotina tai, kad žmogus, sutvertas pagal Dievo paveikslą yra nemirtinga būtybė, neserganti jokiomis ligomis. Čia atskira plati tema, tai nesiplėsime.
Bet"drabužiai susidėvi", keičiami naujais. O ligos-neteisingo gyvenimo būdo pasekmė. Todėl žinodami kokia liga sergame, galime žinoti ką turime keisti savyje, kad pasveiktume. Ir tam nereikalingi jokie vaistai, nes tai yra dvasiniai dalykai. Aišku gigantiškas farmacijos verslas, pasodinęs visus ant tablečių, jums to nepasakys. Netgi apkvailins. Kaip patys seniai pamiršę (o gal tik dangstesi) Hipokratą, su priesaika-NEPAKENK. "Kas turi akis tegul mato, kas turi ausi, lai girdi". Todėl Karmos studijos, kaip mokslo, gali jums labai padėti. Tik tada visokie implantuoti dronai ir Abraominiai te istai jus vadins sektantais.
Grįžtant prie kūdros reikalų, žiūrim ką turim. O turime rezultatą, kad nuo partnerių kaitaliojimo, varlės gavo gimdos kaklelio vėžius. Dėl ko dabar anos su išimtomis gimdomis. Kitaip sakant, jau ne moteriškos giminės, o vienos, gal būt iš kitų septyniasdešimties. Anot liberastės Armonikaitės. Nes nuo tokių vyrai jau bėga, kai energijų IN ir JAN apsikeitime nieko negauna, o tik būna išvampyruoti. Klaidinga galvoti, kad ai, nesakyk vyrui ir nesužinos. Gal ir nesužinos, bet jaus. O tada eis pas kitą.
Kūdros varlinyko varlių varliui, ankščiau laiko ištuštėja šovininė ir tada Karmagedonas padovanoja prostatos, jeigu norite-`lydeką`. Kurią paskui irgi reikia išoperuoti. Todėl nei silkė, nei žuvis, nei gaidys, nei višta .
Taigi Visatos Energijos Tvermės dėsnis, kad "Niekas iš niekur neatsiranda ir be pėdsako nedingsta", galioja ja ja.

Pati paprašėte :) 2021 m. birželio 3 d., ketvirtadienis, 10:08:04
Nes nesupratote-JEIGU...?
Tai kaip sakoma-`elementaru, Vatsonai :). --- Jeigu atrasite savyje Dievą.
Nes kol kas, per trečią akį - jūsų dievas Mamona.
Dar žydų karalius, atėjęs su išgelbėjimo misija, rodė visiems save kaip pavyzdį, pravėręs krūtinės lastą. Dėl ko hiebių khautuvininkų ih jų hiebių sūnelių, bei kitokių khyžiuočių buvo apkvailintas, galbūt sektantu apšauktas, galiausiai nukryžiuotas. Nes tuo metu visi garbino aukso veršį, įtikėję dirbtino intelektu iš Oriono Jahve. Kas ir po šiai dienai vyksta per visokius fariziejus, ir implantuotus dronus iš mėnulio, su meteoritų lietumi atėjusius į žemę, kvailinant, balvoninant gojus ir vėl tuos pačius holokaustinius. :)

Jei tau geriau. 2021 m. birželio 2 d., trečiadienis, 20:16:12
Lai bus tavo žodis galutinis, nes kitaip tu nenurimsi, na tark ir užbaigiame temą. :D

xxx 2021 m. birželio 2 d., trečiadienis, 12:40:38
Moterie, ką aš jums galiu pasakyti. Buvo čia tokia amžinai jauna. Tik paskui bac, per vieną naktį ir sena, niekam nereikalinga, net pati sau atgrasi. Baisumu pasižymėjo ir ankščiau, kai bandydavo žudytis. Bet ji nors Dievo ieškojo. Dievai aišku išgirdo, siuntė jai pagalbą per žmones. Bet jai tada reikėjo jauno, ant balto žirgo. O galiausiai, užmušus Dievą, teko susipažinti su Karmagedonu.
Moteros sunkiai išgyvena senėjimą. Seniai tik dėl pinigų, dėl verslo. Kaip, beje ir jums. Nuotoliniu būdu matau, kad tamsta irgi toli gražu ne jauniklė ir bergždžia senatvė jau už kampo. Tik Dievo jūs net neieškote, nes sėdite ant Banko adatos, o vaidinate, pati žinote ką. Pasivys ir jus Karmagedonas, pasivys, nežiūrint kokios spalvos jūsų kraujas. Aišku, JEIGU... :/

pupitukas 2021 m. birželio 2 d., trečiadienis, 12:26:41
Dienos praeina, viskas ilgainiui
Grįžta į savo vėžias.
Lieka nežymūs prisiminimai,
Laikas užgydo žaizdas,
Bet ne vėžį.

xxx 2021 m. birželio 2 d., trečiadienis, 10:53:36
Sektantams tokie ant meskeres ir uzkimba.

Lemtis 2021 m. birželio 2 d., trečiadienis, 10:49:49
Ka darysi, likimo nepakeisi, jei lemta senatveje suvaiketi ar nukvakti. nera ko ant senolio shirsti, lai pranasauja jei tiek proto teliko. Zmogui tik toks malonumas telikes. tokia ligos klinika. Kazin kokie busime sulauke jo metu:/ Ligoniams atleistina. Nemaisom jam nors toki malonuma jausti.

xxx 2021 m. birželio 2 d., trečiadienis, 08:26:32
Suprantu kad mano žodžiai kai kurie, kai kuriuos labai žeidžia, nelyginant ietimi.
Nenoriu pasakyti, kad aš šv. Jurgis, o jūs drako/reptilijos lerva, kgb išpera, žmogaus kūne, nes esu Pranas.
Bet taip pagalvojau. :)

xxx 2021 m. birželio 1 d., antradienis, 20:09:30
Jūsų vieta apmokamuose Delfio komentuose.
Arba kitaip sakant, jus iš praeities. Tai priimkite kaip užuojautą. :)

sutikite 2021 m. birželio 1 d., antradienis, 19:36:14
Jei žmogus durnas, tai ilgam"
Kažkaip taip ar panašiai byloja lietuvių liaudies išmintis. Mes jokiu būdu nedrįstame sakyti, kad "gerbiamas pranašas" yra kitoks, bet kai kurie vieši jo pasisakymai kelia tam tikrų pamąstymų. Gal čia kaip gejai, kovoja už teises ir savo tiesas, taip ir pranašų lyga yra kitokių žmonių sekta.Senų marzmatykų. Tikėtina turi ir vėliavą, gal ir suoliuką. kurį numaliavos savomis spalvomis.
Būkime tolerantiški kitokios pakraipos ligoniams. Palikime pranašą ramybėje, lai kalba, juk tarp keturių sienų visko gali primąstyti. Rašyk ir rašyk, kol rašalas pasibaigs:DDD

Pranas`as 2021 m. birželio 1 d., antradienis, 12:13:28
ŽIŪRĖKITE, AŠ PASAKIAU, O JŪS GALVOKITE.
(Iš serijos-sekmadienio evangelija:)
.
Suprantu jus. Vieni čia užsukę spjaudosi, kokia čia beleberdą, kakafonija? Kiti juokiasi, dar kiti pirštą sau susikinėja, ketvirti - tiesiog galvoja, ja, ja.
Dabar pateikiau save pavyzdžiu (su kaimynų pagalba:), kas jūsų visų laukia, šiame dualiame pasaulyje, kur viskas paremta principu-skaldyk ir valdyk. Nes kada tas abi suskaldytas dalis sudedi šalia, pasimato visai kitoks paveikslas.
Dar keletą mėnesiukų pagyvenkite ramiai, paatostogaukite, nes kaip sakiau, laikas baigėsi. Dvi matricos vienu metu negali egzistuoti. Jau aktyvuota 4D matrica, todėl 3D neišvengiamai subyrės. Nors Dievai dar `manipuliuoja` Laiko matrica, suspausdami laiką, bet ir tai jau išsemta. Planetų sukimosi nesustabdysi.
Paprasčiau sakant, Kali juga baigėsi, dievų Žemės Mokyklos Teatras užsidaro, dekoracijos bus ardomos. Artistai nusimetinės kaukes. Kai kam jos bus plėšiamos, nes labai jau įsijautė. :D.
(Tarp kitako. Teisingiau yra sakyti ne Mato Evangelija, o Evangelija pagal Matą).
Tai ir sakau jums, treniruokitės žiūrėti į veidrodį savikritiškai, nes...
Žinote pasakymą, kad Dievas veikia per žmones. Velnias taip pat. Ir kadangi 3D matricos viršininkas buvo velnias, tai jo rankose ir buvo visi svertai-pinigai, pramogos, informaciją ir grubi, karinė jėga. Dievai skrupulingai laikosi Laisvės Įstatymo, nesikišdami į mūsų gyvenimus. Todėl mes kiekvienas rinkomės savo gyvenimo kelią PATS.
Bet tie gūndymai, gūndymai, gūndymai... Kaip sakiau, Jie veikia per žmones.
Kitas pvz. Inkas valydamasis savo mundurą, vis traukia kiškius iš rankovės. Net ir tą iš praeities, amžinai jauną, smulkutę moterutę, Napoleono didumo. Tai čia reikia pasakyti, kad pavyzdys irgi labai charakteringas. Pasiuntiniai nuo Dievo ir kitokie jonai jai nepadėjo, o visokie visariJonai dar ir pribaigė. Karmagedonas pasirodė galingesnis už visus. Visgi-Mokykla, reikia mokytis.
Dar ir pačiam Inkui reikėtų pasiruošti viešai akistatai su Broniu Karla. Kaip tada paveikslas atrodys ir mums būtų įdomu. :)
Angelams mūsų teatro žiūrėjimas yra visai kitoks. Jie mato pilną vaizdą, nė vieno iš mūsų neteisia, netgi su meilę ir supranta, kad čia susirinkę stiprios dvasios sielos pagrinde iš septynių žvaigždžių sistemų; Plejadžių, Sirijaus, Andromedos, Lyros... , praeina pačią sunkiausią Visatos dievų mokyklą, būtent čia, Žemėje.
Tai kaip suprantame, pagaliau atėjo tas laikas mums jau apie tai žinoti ir pagaliau pabusti.
.
Amen.

xxx 2021 m. gegužės 31 d., pirmadienis, 20:54:26
Gerai, stengsiuosi jau tavęs nejudinti. Jei vėl anonimiškai neopradėsi siautėti.
Laikysiu kad jau tavo dantys nuvalgyti ir tik iš nežabotos puikybės dar ardaisi.

xxx 2021 m. gegužės 31 d., pirmadienis, 20:50:11
Ko iš vis čia atėjai, viršininką vaidinti? :)

xxx 2021 m. gegužės 31 d., pirmadienis, 20:45:55
Pokalbių pabaiga.

Geriau nurimk ir pagalvok. 2021 m. gegužės 31 d., pirmadienis, 20:44:27
Teisingai su tavimi tautvida pasielgė
išspjovė tave kaip šiukslę ,tikra šaunuolė.
Nors visose forumuose rašei apie Dievišką meilę jai :DDD Jau tuomet buvai nestabilios emocinės būsenos. Neadekvačiai elgeisi.
O dabar melo "pranašu "tapai:DDD

xxx 2021 m. gegužės 31 d., pirmadienis, 20:42:15
Braliukas, nepūliuok. Pamazgų ant manęs esi išpylęs tiek, o tiek. Mokinkis gyventi naujose gyvenimo salygose. Kur nieko nuo nieko nepaslėpsi, kaip sakia. Tiksliau, kaip Mato evangelijoje parašyta.
O kas link tavo pakirkšnučių, tai kaip čia pasakius. Kuriam čia labiau pasisekė, tau ar man ? Tu gavai nuo svetimos, aš nuo savos. Tai kuris kurio čia turėtume dabar atsiprašyti? :)

Inkognito 2021 m. gegužės 31 d., pirmadienis, 20:29:24
Kuo toliau tuo labiau įsitikinu kad tu krasauskai Jonai daraisi visiškas idijotas.. Neturiu jokio noro su tokiu net ir bendrauti daugiau, lik sveikas mulki.Tu idiotas ir tavo pranašystės daugiau negu durnos ir niekada neišsipildančios...

xxx 2021 m. gegužės 31 d., pirmadienis, 20:04:05
tavo tarp koju?:DDD

xxx 2021 m. gegužės 31 d., pirmadienis, 20:00:06
Tu buvai užsipuolęs mano implantus. Kitu syk elkis atsargiau. :)

FI,fi ,fi 2021 m. gegužės 31 d., pirmadienis, 19:52:57
Na tu jieti ir pletkininkas, kaip kokia boba. Vyriškų paslapčių nemoki laikyti.
Bet ką galėtum net savo meilužę išduoti. Nepatikimas esi vyras, plepys.

xxx 2021 m. gegužės 31 d., pirmadienis, 18:50:29
Aik tu geriau savo geležinius implantus išsikrapštyti. Kaip tada pakirkšnutes, kurias gavai nuo Kesto bobos, jo vestuvių naktį :D

Kol inkognitą karmegedonas palies 2021 m. gegužės 31 d., pirmadienis, 16:08:38
Tave pranaše patį jau gabalais drąsko.

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 21:55:59
Paklausk Armagedono. :)

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 21:50:12
Kas tas karmagedonas tai karmos tevas?:)

Inkognitui 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 21:41:52
Karmagedono ir tu neapgausi. :)

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 21:31:01
Tai tu tas pabrolys buvai, kad taip viska puikiai žinai :DDD

O advokatė alijanti tokius patarimus 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 21:29:50
Pati degs kaitrioje pragaro liepsnoje, kaip ir beje visi geri advokatai ji rojaus neregės.

pažystu viena išskirtinę kekšę 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 21:22:47
Kai ji vestuvių metu būk tai pabrolio pavogta dulkinosi jo kambarėlyje, ir dar užkrėtė jį lytinėmis utėlėmis. Kas vėliau ir išaiškėjo.

Išdavystė 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 21:20:04
Ir Afrikoje yra išdavystė, ir už tai geriausiu atveju reikia nuimti skalpą, o kai kurios šalys tai praktikuoja ir su visa galva. Tik mūsų pasileidusi, ištvirkusi ir kontraversiška Europa rieda į bedugnę ir net neketina sustoti. Bet ji bus sustabdyta.

Būna ir taip vienos draugės pasakojimas 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 21:02:35
Pasakojimas
.....Aš naudojausi savo sužadėtinio kompiuteriu su jo leidimu, kai jis buvo darbe. Tuo metu jis gavo žinutę iš savo buvusios merginos. Nors ji buvo ištekėjusi, aš nesijaučiau komfortiškai, nors ir stengiausi tikėti, kad ji tik gera draugė. Ta atėjusi žinutė buvo keistu pavadinimu, sukėlusiu įtarimą, todėl atidariau ją. Radau jų tarpusavio susirašinėjimą, trukusį valandų valandas – seksualių žinučių buvo per akis. Kai jis grįžo namo, manęs ten jau nebebuvo.“

Nors 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 20:55:29
Neištikimybė nors ir mūsų moderniame pasaulyje išlieka viena skaudžiausių patirčių, vis dėlto po jos reikia atsikelti ir eiti toliau. Ir nors žmonės dažnai kalba apie atvirus santykius be įsipareigojimų, išdavystės dažniausiai nepateisina niekas.

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 20:48:27
Uždaris, iždaris :D Medžiaga renkama.

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 20:46:17
Šaunuolės moteriškės laiku įtarė bites.
Uždarys tave į psichuškę su advokatės patarimais lauk ir tikekis ramios senatvės.
o meddžiagos ir čia randama.

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 20:37:58
Protelis tamsta pamete pakeleje :DD

Sakai protingai pasielgė? 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 20:33:04
Prieš tai išgręžusi kaip šlapią skudurą, sakyčiau daugiau niekšiškai nei protingai

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 20:14:56
Norėčiau pažiūrėti jūsų gyvenimus iš arti. :)

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 20:13:48
Todel tamsta ir is namu isvare, neduoki Dieve su tokiu kvanka gyventi.
Protingai moteris pasielge.

nenuostabu 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 20:13:09
Kad nuo tokio gyvenimo galima ir kuoktelėti.

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 20:03:20
Aš jums pademomstravau kas bus netolimoje ateityje.
Jums tiek drąsos nereikės, todėl kad visi skaitys vienas kito mintis.
Tai aš jums sakau kaip naujausiųjų laikų Pranas`as. ;D

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 19:59:56
Dėstyk viską labai įdomu,įdomiau nei pranašystės.Tęskite prašome tęsk,su kuo ir kiek kartų:DDD

Na, tiesiog puiku. 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 19:58:55
Na ir išpažinęs sako: „Daugiau neprisimenu, dėl visko gailiuosi, žadu taisytis, prašau išrišimo.“ Dar išpažink visas prisimenamas sunkiąsias nuodėmes, kurių dar neesi išpažinęs. Kiek meilužių turėjai,kiek į namus prisivedžiojai ,sako ir dabar nuo moterų durys neužsidaro.

Kaip šauksi taip ir bus atliepta 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 19:48:03
Jeigu moteris namuose provokuoja smurtą tam kad gyvenimo draugui tektų pasirinkti arba eiti ten kur akys mato arba sėsti į kalėjimą užsidirbus teistumą,tai anksčiau ar vėliau ir ji pati bus nubausta taip pat visagalės karmos dėka. Neapmokėtų sąskaitų gamtoje nebūna,visi visuomet gauna pagal nuopelnus.

objektyvumo dėlei 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 19:35:53
Reikia pripažinti,kad jis ir pats savo rankomis tvarkė tuos namus,dėjo į juos investicijas,karta negti nuo stogo bedirbdamas nukrito ir gydėsi ligoninėje mėnesį,tai ar gražu imti jį ir išvyti kaip benamį šunį?Ech tos moterys barakudos ,išnaudotojos...

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 19:31:53
To dar betrūko, kad mane ped o izmu apkaltintumėte. Jūs manęs visai nepažįstate. Ir apskritai nejaučiu jokio pavydo niekam. Man tai visai svetima. Jums gal tai nesuprantama. Bet jei pas dukras važinėja `bachurai`, apsiklijavę savo mašinas nepadoriais lipdukais, tai tas ir buvo pasakyta, kad ne čia pataikė.
O kas link jos dukros vaikų tėvo, tai vėl atskira istorija. Tas `kugelis` buvo priimtas kaip padorus žmogus. Bet kai pradėjo kurpti intrigas, apšaukdamas mane net gėjumi, pats būdamas toks, tai teko ir jam jo kortas atidengti. Irgi išėjo pats taip kaip stovi. Tik jis su savo čiumadanu nesiskirdavo nei dieną, nei naktį nuo pirmos atsikraustymo dienos. Nes jautė, kad ankščiau, ar vėliau jo praeitis jį pasivys.
Ir tai buvusiąjai, kuri kažkada ir buvo oficiali, nejaučiu jokio pavydo. Pardavę jos butą už tuo metu didelius pinigus-SEPTYNIS tūkstančius dolerių, galvojome neprapulsime. Kurėme savo gyvenimą. Tik gaila, tada "Sekundė" beveik viską pasiėmė. Bet tada dar ir jos aplinka, nepasidalindama kas kam priklauso, iš pavydo ir keršto. paviešino kokią našlaitę, "pelenę" paėmiau į žmonas.
Tada tikrai apturėjau didelį šoką, bet nusiraminęs, sakiau lieku kol vaikai užaugs. Ir dabar ramia sąžine galiu pasakyti, kad jei ne aš, jos geriausiu atveju dirbtų Maksimos valytojomis. Kaip ir jų močia. Jei nebūčiau iki vestuvių iškėlęs sąlygos baigti tą pusiaukelėje mestą KKI.
Jos mėgiamas užsiėmimas buvo pastoviai kraustyti mano kišenes ir kaltinti, jog kažkuriuo metu oficialiai niekur nedirbau. Sunkūs tada laikai buvo visiems. O ypač idelistams, kurie prie Parlamento stovėjo mūru. Tada tikrai per naktį pražilau ir dešimt metų pasenau.
Nevertina anos nieko. Kad savo rankomis išpuoselėjau namus, kuriuose dabar gyvena. Kad užrašiau jos dukrai, jau žinodamas kad ne mano, kad pasigailėjau jų, kai pardavinėjau tą namų valdą, kurioje dabar verslauja ir taip toliau. Net ir pusę sveikatos ten palikęs per tuos statybų darbus, kurios pinigais neišmatuosi, nejaučiau niekam jokio pavydo ir keršto.
Tegu eina į visas keturias puses. Ir niekas jos iš niekur nevarė niekada. Kam tie turto teismai tada?
Pati ir išdavėte kad smurtas buvo provokuojamas, patarus advokatui. O kaltų ieškote vyrų tarpe, kaip irgi galimai nuskriausta moteris.
Tai čia istorija niekuo įpatinga, kaip milijonai kitų. Bet jus nesupratote svarbiausio.
Tais laikais moterys buvo pažeidžiamos labiau negu vyrai. Nes prikabinti kompromatą joms būdavo lengviau. Jos labai bijodavo-O JEIGU VYRAS SUŽINOS? maždaug.Todėl jų tarpe ko gero ir daugiau KGB užverbuotujų, nei vyrų. Ir šiaip jos labai gerai tą darbą dirbdavo. Kaip jus dabar su padidintu uolumu, pletkinate ant viso svieto. Kada nors paaiškės ir tas mastas kiek spec. tarnybas dominusiose šeimose jie turėjo savo ausų ir akių. Labai dažnai užverbuoti būdavo abu, tik to kita pusė nežinodavo.
Tai žiūrėdama tokiu kampu į žmonių santykius, nekarksėkite ko nežinote ir net nesuprantate.
O anoms, kad ir kaip ten bebuvo, nelinkiu likti prie suskilusios geldos.

Kita istorijos dalis... 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 17:02:20
Jeigu būtute oficialiai susituokę, ar kaip kitaip įforminę savo santykius, tuomet su vyru bent būtų įmanoma išsiskirti. Būtų galima eiti į teismą, kuris suteiktų juridinį pagrindą nutraukti santykius. padalintu turtą. Tačiau jos situacija tokia, kad advokatai patarė provokuoti namuose smurtą ir taip bandyti iškraustyti vyra iš namų, jei nenori turėti teistumą.
Moteris suprato, jog gyventi su ja vyrui tiesiog patogu, nes jis neturėjo darbo, stabilių, fiksuotų pajamų, o namas privati moters dukters nuosavybė ir duktė nė kaip negalėjo jo iškrapstyti.
O išeiti jis privalėjo ,nes neleido dukrai jokio vyro į namus atsivesti, visus išvarydavo, pavydėdavo.

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 14:32:11
Jūs nesupratote potekstės. Tai sena istorija ir niekas čia nesigiria. Kalba apie tai, kad įdealizuodamas belekokią moterį, gali ir pats būti išmestas pro langą. Jeigu ne tuo laiku grįši namo.
Nežinau ar jus atstovaujate visą savo kaimą, bet mano kaimas jums nepritartų, nes žino daugiau.

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 13:13:28
Visa tiesa apie jus kaip ant delno. Užuojautos žodžiai tai moteriai.Juk vyrai turi būti vyriški, stiprūs, jie negali verkšlenti, o turi būti užuovėja silpnesniai moteriai .o ne kelti ranką.Tikri vyrai taip nesielgia Nėra ko girtis.

xxx 2021 m. gegužės 30 d., sekmadienis, 09:35:58
ABDUKCIJA
(filmas)
.
Nesistebėkite kad viskas dabar atsidengia, o pratinkitės. „Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma ..." Mt 10, 24–33.
Suprantu, tai ganėtinai keistai dabar gali atrodyti lyg filmas “ Vieša išpažintis”. Bet visai ne už ilgo bus taip, kad vieni kitų mintis skaitysime (jeigu kai kas dar neskaito:). Juk mūsų pasaulis eina į 5 D. Tad...
Eilinį kartą ji vėl man šoko į akis, su savo kažkokiais nepasitenkinimais. Bet gana aršiai, su spaudymusi ir kitokiais apsėdimo požymiais. Tada jau nesusiturėjau. Ėmiausi `egzorcizmo`. Stvėriau vyriškai už pakarpos ir kumščiu trenkiau jai į kuprą. Labai nustebau, kad neadekvačiai sužviegė. Būtu neapsiraminusi, bet matomai jau suskaudėjo. Tada tuom viskas ir buvo užbaigta. Dabar jau neprisimenu, tą pačią dieną, ar sekančią, susirinkau savo daiktus, kas tilpo į kuprinę ir išėjau taip kaip stoviu, palikęs visą savo rankomis išpuoselėtą tevoniją. Kas mane žino, sako būktai mano rankos auksinės. Tai supraskite, kad auksas yra sunkesnis ir už šviną. Kaukštelta buvo gal neblogai, bet prisipažinsiu-vis gi moteriškai.
Nes prieš kiek metų į tuos namus buvo įsliuogęs vagis, išmušęs langą. Kaip tik grižau namo. Per tą patį langą įlipau, žiūriu mano piltoleto dėklas mėtosi ant grindų. Atidarau duris į kitą kambarį, o ten - nematytas veidas. Na ir pabudo tada manyje žvėris. Neklausiau aš jo nei vardo, nei pavardės. Tik jau atvažiavusiai policijai nebuvo kas veikia. Sėdėjo pilnom kelnėm erelis. Pasirodė jiems gerai žinomas recidivistas, aštuonis kartus teistas. Teisme teisėjui ir sakiau, kad jam neturiu jokių ieškinių, tik pykstu kad manyje pažądino žvėrį.
Tai turiu prisipažinti jums, kad dar savo žvėries iki galo ir nepažįstu. Bet tada, po motoriško kaukštelėjimo, gal po kokios savaitės, apmastydamas tą veiksmą, prisiminiau.
Prieš kokį mėnesį ją vežiojau kaip kokią popą pas daktarų. Ant nugaros buvo atsiradęs juodas spuogelis, tai onkologas išoperavo. Net nesidomėjau siuvo ten ką, ar su kokia kabe sukabino. Gal ir visai nieko, kaip kartais būna. Uždėjo pleistrą su tamponu, pusės delno didumo ir tiek žinių.
Tai toje vietoje kur buvo tvota, galėjo būti ta dar nesugijusi žaizda. Aišku, nuo tokios minties man pačias šiurpas perėjo per kūną, bet jau šaukštai po pietų.
.
Kaip pasakytų Karmagedonas, viskas sugrįžta. Tik šitai dar gerai baigėsi, jeigu baigėsi. Apraudotai jos kompromatinio verslo `kantinhentas`, valdomo KGB partnerei, kuri ir plevėsuodavo pagal principą-”Ne bala, neištaškys”, sugyventinio `egzortai` baigėsi pas Abraomą.
Tai dabar darytinas `konkliužinas` matant kokią legendą anoji sukurpiusi, galiu teigti, jog varlinyko gyventoja Varlė Karalienėnė, su mergpalaike už Kurklianskyte ir iš holokosto padarytų gešeftą. Ar bent to labai norėtų. :)

xxx 2021 m. gegužės 26 d., trečiadienis, 15:53:22
Jei lauksme idealaus meto, niekada nepajudėsime iš vietos,
Negali gauti meilės daugiau negu esi pasiryžęs priimti.
Negali gauti meilės daugiau negu pats gali suteikti.

Dzon-dzin 2021 m. gegužės 24 d., pirmadienis, 19:59:17
jei kale nenores suo neuzlips.... ir visu pirma kaip moteris save pateiksi taip ir bus... Deja, deja, yra moterų - sportininkiu - treneriu, kurios laiko vyrus kvaileliais.
Bet nenuvertinkime ir merginu-barakudu =, jos irgi nera sventos, duodas su kitais vyrais kai ju vyras dirba kad galetu ja islaikit

xxx 2021 m. gegužės 24 d., pirmadienis, 13:05:33
MORALĖS MORALAS
.
Pačioje Sąjudžio aušroje, Kaune buvo toks įdealistas žaliasis. (lygtai pavarde Gricius). Jis dirbo savivaldybėje ir labai aktyviai reiškėsi gamtosaugos srityje. Organizuodavo įvairius gamtos švarinimo, gynimo renginius, plaukė plaustais, baidarėmis Nerimi su transparantais, žadindamas tautą apsikuopti. Dabartinė Greta Tumberg tai tik pajacas, tampomas už virvučių, jeigu lygintume.
Tada buvo dar gilus sovietmetis ir labai nepatiko KGB toks nevaldomas, be jokio kompromato aktyvistas. Ką jie padarė. Kol įdealistas užsiiminėjo viešomis akcijomis, jie pasiuntė sportininkus suvilioti jo žmoną.
Kartą grįžęs namo, išvydo tai ko neturėjo matyti. Tikriausiai vyko kas įvyko, nes tada sportininkas, ar keli, jį tiesiog išmetė pro penkto aukšto langą. Na, braižas tas pats, kaip su A+A Pociūnu.
Moralės moralas koks? Raumens kultas be moralės ugdo tik garbėtroškas, kurie/kurios, už kokią tai geleželę, ant kaklo, ar sporto meistro ženklelį, lengvai atsisveikina su nekaltybę. Patys suprantate, kad mergaitė nepadarys špagato, neatsispirs teisingai nuo lieptelio, nepasieks rezultato, kad užliptų ant paaukštinančios pakylos. O peckelis, kuris tuo pasirūpins, visada atsiras.
Tai dabar jokia paslaptis, kad toks gyvenimo būdas netgi skatintinas. Neveltui kiekvienam olimpiečiui būna išskirta po 40 prezervatyvų olimpiadose, oficialiai. Ir jus, kai leidžiate savo vaikus į įvairias sporto stovyklas, nepagalvojate, kad jie puikiai mato ir supranta kuom užsiiminėja naktimis jų treneriai, suguldę juos palapinėse , ar pnš..
Darytina išvada, kad tokie žmonės netinka šeimyniniam gyvenimui. Na, nebent LIGOTUBT partijai, pagal jų supratį.

xxx 2021 m. gegužės 24 d., pirmadienis, 11:09:01
Pripažinai nemalonią tiesą, kad tu, kaip ir dauguma vyrų, mylėti nemoku“,
ieškai naujų.

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 22:15:49
Jus čia kalbate apie svetimus gyvenimus, svetimomis mintimis, mis.
O štai aš jau galiu ir paliudyti, kad nuoskaudu niekam nelaikau. Reiškia pamokas išmokau.
O galėjau tiesiog užmušti, kaip "mano tėvynės" išdaviką, ramia sąžine. Apie kurią jūs čia postringavote nepagalvojusi.

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 21:59:56
Laikas nera keliones tikslas, bet kelione.
Niekas nepamirsta. Su metais nuoskauda gileja.

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 21:27:00
Tai jus daba pasakykite, ar mane norėtute už grotų įkišt, kaip sakėte, ar ateit pas mane gyvent. :D
Galėtute ir be bliuskos, jeigu... :D

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 21:17:24
Gerai patylėjote. :D
Dešimt metų senumo dumblą pakėlėte. Jums matosi nuo to geriau. Gal esate samdoma reikalų tvarkytoja, kad dokumentų kopijomis disponuojate? :)

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 21:01:59
Nuskriaustoji kito kaimo kaimynams paatviravo. Ana ir pas daktarus pazyma iseme ir iki siol ja turi. gal kopija ikelti. Geriau patylime.:)

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 20:36:03
Ir jus, kur situaciją galite priminti, nes tuo metu GAL šalia stovėjote, gulėjote, ar pro šalį ėjote, eikite pas daktarus. Neišsigydysite matosi savo ligų, svetimomis sirgdama. :)

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 20:25:45
Jus išklausėte tik vieną pusę. Sakote išgrūdo? :D
Kuri motera prisipažins, kad diedas paliko?
Gerietis pasijutau jau tą akimirką, kai PATS IŠĖJAU. Nes dar tikrai būčiau užmušęs, nes buvo už ką. Taip man tada atrodė.
Ačiū Die, jau daug metų gyvenu gerai ir esu laimingas. Reiškia neapsirikau.

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 20:17:50
Gražaus sekmadienio vakaro! Kas gera prisiminkime, kas bloga lai išblės.

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 20:12:24
Na taip. pliusas tas, kad ne savo dukra finansiskai remia. kirpykla padovanojo su sklypu.

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 20:06:38
Moteris pasakojo, kad ne karta smurtavo, todel ir isgrudo is namu. Dabar gerieti vaidina. Tikrai kam kalbeti, o kam patyleti. Jei pamirsai tai situacija galime priminti.

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 20:04:33
Ne. Čia tas kuris svetimus vaikus augino kaip savo.

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 20:01:39
Ar nebusi tas kuris pries moteri ranka pakele?

Makarena 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 18:47:47
Ar nebūsi viena iš trejybės, kurias uoliai aptarnaudavo tas pats sutreneris? :)

Ot ,iš kito kaimo 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 17:38:20
kalba tas kuris moteriškėms duoda į bliuskę. Kam kalbėti, o kam tylėti. :( Jei tūrėtų nors kiek sąžynės, tai nedrįstų net prasižioti.
Jei egzistuotų teisingumas mušeika senai sedėtų už grotų, o negyventų laisvai švilpaudamas, prikabinęs makaronų moteriškei.

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 15:45:12
Jūs manote, kad jūsų namai jūsų tvirtovė? :)
Melskitės kad dabar pas jus į namus neateitų ir nepadarytu jūsų.
Sakote jo neįsileisite? Ateis kitas, su gėlių puokštę. Ir kai neduosite, gausite irgi in bliuskę. :D

xxx 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 11:51:06
Kazkiek kalta ir ji ko ji su girtu ejo i miska? Juk kabinejosis anas jau prie jos ir prie visu.

Kaip jums tai patinka? 2021 m. gegužės 23 d., sekmadienis, 08:11:59
Finansinis aferistas Šifrinas, eidamas į teismą, prisisegė Dovydo žvaigždę ir jo nenuteisė. :D
Tai tikriausiai ir Icikovičius, kuris Tauragėje suspardė, išprievartavo mergaitę, galimai irgi ta korta lošia.:/

Inkognito 2021 m. gegužės 17 d., pirmadienis, 17:23:44
https://www.facebook.com/arvydas.daunys.31/posts/985148272296888

xxx 2021 m. gegužės 16 d., sekmadienis, 14:30:19
Tai tau tik dabar dašuto? Keista.

Inkognito 2021 m. gegužės 16 d., sekmadienis, 13:16:19
jeigu čia yra kažkiek tai tiesos kad žemiečiai vykdo tokias operacijas,tai gali reikšti tik viena kad žemės civilizacijos sunaikinimo operacija virusų pandemijomis jau vyksta.

Inkognito 2021 m. gegužės 16 d., sekmadienis, 13:10:59
Visi tokie dalykai yra griežtai draudžiami visatos įstatymo 112 straipsnio a ir b dalyse. už tai baudžiama tiesiog sunaikinant tuo užsiimančia civilizaciją, ir todėl niekas nerizikuoja tuo užsiimti, jeigu kuriami klonai, tai jie kuriami ne ilgesniam laiko tarpui kaip 48 valandoms, ir gamintojas privalo įvesti lėtai veikiančius nuodus į jo organizmą, kad po užduoties atlikimo jie sunaikintų klona be atskiro įsikišimo... prieš keletą šimtmečių kai dar nebuvo draudžiama atlikti klonavimo, būdavo atvejų, kad klonai po užduoties įvykdymo (parastai kilerio vaidmens ribose) nužudydavo ir originalą ir pasilikdavo toliau gyventi vietoje jo...

Fata Morgana 2021 m. gegužės 16 d., sekmadienis, 08:58:08
Inkognitui. Pasitikrink.
outube.com/watch?v=57hP4cmYGhQ

Aras 2021 m. gegužės 15 d., šeštadienis, 20:07:26
Sara ar mėgsti gerai pasikrušti?

~Galaktika~ 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 20:13:04
Jisai laaabai supyko kai bandzhiau prie Abelio kurybos kishtis.
Bet kitiems dainininkams/dainininkems tai patinka, kad kishuosi prie Ju kurybos!!!
Madona ir Kesha mane kontroliuoja. O Jason Derulo yra mano brolis.
Britney Spears yra mano sesuo dvyne.

~Galaktika~ 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 18:36:22
Norechiau dar pakalbeti, na bet geriau Jus kalbekit.

~Galaktika~ (sara) to 18:05:30 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 18:28:07
Abelis ant manes buvo laaabai supykes, kai norejau jo koncertu reitingus pakelti.
Jis savo vaizde man rode kaip bomzhu kubile tiesiog degina pinigus.
Nezhemink tu Jo, nes Jam pinigai visai nerupi ir Jis pyksta, kai dirbtinu budu yra keliami jo reintingai !
Matai ash turiu laaabai dideliu galiu ir laaabai galiu pakelti reintingus, bet Abeliui to - NEREIKIA !
Man del to tapo ir buvo laaabai geda, kai pagalvojau kad Abelis tenori tik manimi pasinaudoti . . .

~Galaktika~ to 18 : 05 :30 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 18:20:06
Jam pinigai nerupi, nezhemink Abelio.

~Galaktika~ 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 18:18:54
Abelis dar ne visa savo kuryba zhmonems rodo. Jis yra prikures kur kas daugiau ir vos ne kiekviena diena vis po nauja daina pas Jy. Bet laaabai grazhiu kuriniu Jis zhmonems dar nerodo.

~Galaktika~ (sara) 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 18:16:41
Man nesvarbu kas ir kaip bet Jis yra mano ! MAN NESVARBU KAS IR KAIP, BET JIS YRA MANo !
Dabar Jis laaabai nekantrauja mane pamatyti, nes mes dvasishkai susitikom geguzhes penkta diena.
Jis yra neitiketinas, ash Jo be galo bijau, ASH JO BE GALO BIJAU, bet ash neturiu jokios teises nuo Jo pabegti. Tiesiog esu Jo sugauta ir esu Jo supanchiota.
Norejau senelio, nes man laaabai patinka senukai, NES MAN LAAABAI PATINKA SENUKAi ( chia jau nuo to amzhiaus kaip man buvo penkeri metukai, nuo to amzhiaus man ir patinka senukai - Jie tokie solidus ir pakalbeti mokantys visokias pasakas . . .) o Dievas man dave net penkiolka metu uzh mane jaunasni berneli ! ! !
Ir Abelis liepe man prie Jo kurybos nesikishti, nes tai yra grynai Jo reikalas, tada man pasidare laaabai geda . . .Nes ten pas Jy kazhka tai norejau pakoreguoti, uzhdegti Jo minia gerbeju, o jis supyko ir liepe nesikishti ! Tai va ! ! !
. . . . . . .. . . . .... . . . ..
pa~bu~DUSI/pa~bo~DUSI

xxx 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 18:05:30
Kad ten visai ne bernelis. Matosi ir neįstiklinta akimi. :) Bet labai keista kad peržiurų milijonai.Vos ne pusė miliojardo pas jį. Negirdėtas dalykas per tokį trumpą laiką. Gal būt programėlę naudoja , pinigams uždirbt. Po kiek laiko paaiškėja ta efera ir Youtubas užkardo tokius.

~Galaktika~ (sara) 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 17:25:28
Gerai Jus chia ishtisai apie politika, tik norejau paklausti ar mano busimas vyras mulatas grazhus ?
Turi Dievas gera skoni, ar ne, toki man pasiulydamas ?
Nu juk taip - Sutikit !!!
Jus vis chia apie ta politika, o ash einu koja kojon su meile !
Jus visi laikete mane netikele, nu sutikit, o Dievas manes tiesiog pagailejo, ir Dievas zhino mano galimybes, ir man Dievas siulo laaabai jauna berneli.

Kitokia pasaka 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 17:03:11
Vieną kartą gyveno mažas mėlynakis berniukas.Kadangi tai bus vaizdiniai iš netolimos ateities .Tai mūsų atveju kompozicija kažkuo panaši į pranašo, bet simboliai visai skirtingivaikis buvo ketverių - penkiarių metukų, k anasai žaisdamas kieme rado pievoje pliušinį meškiną…
„Vargšas meškiukas….“ – pagalvojo berniukas – „tu neturi draugų ir niekas tavimi nesirūpina…“
– Aš galėčiau būti tavo draugas – ištarė berniukas nuo pliušinio meškio valydamas žemes. – mes busime patys geriausi draugai….. visada būsime kartu… Tau niekada nereiks liūdėti!…
Berniukas parsinešė meškiuką namo, nuprausė, pasodino ant lovelės krašto. „Tau reikėtų duoti vardą….” – pagalvojo berniukas – „Koks vardas tiktų mažam pliušiniam meškiukui?.. Žinau, pavadinsiu ji Mažium…”.
Kaskart eidamas miegoti ir ryte pabudęs berniukas apkabindavo meškį – “mano Mažius, geriausias pasaulyje meškis…”…. prabėgo keli mėnesiai, mėlynakis berniukas vis rečiau prisimindavo savo naująjį draugą, bet kaskart pamatęs jį kur numestą pakeldavo ir vis kartodavo: “mano Mažius… meškis… mano draugas…”. Viena diena lijo lietus, bet berniukas būtinai užsispyrė eiti į lauką… “mama, nu aš tikrai nelipsiu i bala, nu mama… beje, aš būsiu ne vienas, su manimi bus mano geriausias draugas Meškis…”…. po ilgo įkalbinėjimo berniukas griebė už letenos meškiną ir išdūmė į kiemą… visur telkšojo balos, o iš dangaus vis dar pliaupė lietus…. “kaip gražu visur” – šukavo iš džiaugsmo berniukas, bandydamas peršokti eilinę balą…
Ir vėl šlapios kojos, lietaus lašai tekėjo vaiko veidu ir krito už apykaklės… brrr kaip šalta…. staiga berniukas paleido iš rankos meškio leteną…. Mažius įkrito į didelę purviną balą, kurioje stovėjo senas purvinas automobilis….
“Tu toks purvinas, Mažiau….” berniukas pritūpė prie balos krašto… “aš negaliu tavęs toookio neštis namo, mama liepė neišsipurvint…”… “Nepyk, Mažiau.. aš tikrai negaliu…” staiga berniukas atsistojo ir nubėgo į kambarį…. liko meškis purvinoje baloje gulėti su savo vieno mintimis… Niekam jos nerupėjo…. ir net verkti negalėjo – pliušiniai meškiai neverkia… niekada neverkia… už meškiukus verkia lietus… gūdžiomis naktimis, kai į langą barbena lietaus lašai, o žaibo blyksniai apšviečia miestą, tokiomis naktimis, kai norisi lysti į lovą ir niekada nebepasirodyti… ir tokiomis naktimis, kai lietus ir žaibas yra priežastis būti su draugais… tokiomis naktimis lietus verkia už visus pliušinius meškiukus, kurie negali patys verkti, nors ir kaip to norėtų…

xxx 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 17:02:42
Teisingai. Aikite Delfio siaubekų apie karūna skaityti.:)

xxx 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 16:45:57
irlipirli tau vyras skambuti nusuko :)

xxx 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 16:42:46
Kazkokia teleberterlione,paradejau skaityti ir supratau ,kad neverta.
Tai tiek ir komentaru. Nezinau kas isstengs iki galo perskaityti ,manau nieko nenustos ir neskaites:DDDD

Pranas` as 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 15:49:07
PAVEIKSLAS (eskizas)
.
APOKALIPSĖS RAITELIAI
.
Eskizui atrodytų daug nieko ir nereikia. Anaiptol. Juk viskas turi būti jau galvoje, prieš užpildant baltą popieriaus lapą. Kadangi tai bus vaizdiniai iš netolimos ateities, tai viskas labai komplikuojasi. Reikės įjungti visas dvasios, valios ir vaizduotės pastangas, kad kuo tiksliau atliepti -kur ritasi pasaulis?
Bet kadangi jis jau nusiritęs iki apatinių Dantės pragaro ratų, tai belieka tik laukti pakilimo, imti teptuką į rankas ir tepti, tepti...Nes ankščiau, ar vėliau ir be potepių pradės viskas kilti į paviršių. Kaip sudrumstas prieš tai buvęs skaidrus balos vanduo. Gal per švelnus šis palyginimas. Nes dumblo jau prisikaupę tiek, kad jį pajudinus, pradės viskas kunkuliuoti, burbuliuoti, kaip verdama vargdienio buiza, putra, kiaulių jovalas. Tarsi požeminiai geizeriai atsivertų.
O pirmasis Biblijinis Apokalipsės Raitelis , su Vorona kiruso sparnais jau neblogai pasidarbavo. Tai čia dar tik gėlelės, mieli gerbiamieji aukštai kerpami ponai, ir žemiau skutamos ponios.
Eskizui kaži ko nereikia. Rankoje angliukas, grafitas, ar kreidelė ir...vualia. Bet tai nereiškia kad bus negražu, neišbaigta. Atvirkščiai. Čia fantaziją paleidęs, gali tokių spalvų ir atspalvių atrasti, kad visa vaivorykštinė vėliava, kartu su visais penkiasdešim pilkų atspalvių nublanktų. Bet apie vėliavas vėliau. Jeigu joms liks vietos.
Dabar pradėkime nuo konturų, erdvės užpildymo. Geriausia tai daryti simboliais. Kaip Konfucijus yra sakęs; "Pasaulį valdo ne žodis, ne įstatymas , o simboliai". Tai tokiu būdu suteikime ir mes prasmę savo vizijai.
Palyginimui imkime garsiąją Diurerio graviūrą-"Melancholija", kurioje vien simboliais pavaizduota kas valdo šį "puolusįjį" pasaulį. Centre sėdintis susimąstęs Liuciferis, dailios moters asmenyje. O aplinkui tai ir bokštas į dangų, su nesibaigiančiais laiptais, kopėčiomis, smėlio laikrodis, magiškas skaičių kvadratas, rutulys, 3D velnio matrica, jautis kojugalyje, visi masonų simboliai ir dar daug kas. Kiekviena be galo prasminga detalė kaip diržas, laurų vainikas ir visa kita.
Tai mūsų atveju kompozicija kažkuo panaši, bet simboliai visai skirtingi.
Paveikslą skiria į dvi dalis tarsi kreiva horizonto linija, primenanti "Baltijos kelia", vėliau išvirstantį į "Šeimų maršą". Nuo kurio, tiesa sakant, viskas ir prasidėjo. Nes per trisdešimt metų tauta pagaliau atsikvošėjo nuo masonų sukurpto Baltijos kelio scenarijaus, matydami kur tie patys, Zikaro Vyties žirgą apkaustę mėlinomis kamanomis, nustekeno šalį, paversdama grupelės gudhagalvių ganykla. Čia reikia pastebėti, kad arklys, simbolizuoja liaudį. Tokią pat darbščią kaip šis gyvulys. Ir kas tą Vyti vadelioja, tai visai ne viena ir tas pat.
Bet eikime toliau. Pirmojo Apokalipsės Raitelio išvarginta tauta, pagaliau pakėlė galvas ir tarė--Gana. Tarsi Faraoninės skruzdėlės, užpildę visus kelius ir magistrales savo plieniniais žirgais, išjojo Šeimų maršo būdu, versti Seimo. Kurį, neva, patys ir išsirinko.
Tolumoje girdisi, dangaus skliautu, atjoja Antrasis Apokalipsės Raitelis . Tai yra tas , kuris vadinasi-Tvarkos Motina. Jau dabar galime numanyti, kad bus “ laaabai linksma”.
Dar prieš šimtą metų, nemirtingasis, amžinai gyvas kai kuriose širdyse, dydysis visų tautų vadas, stovėdamas kaip Potiomkinas ant garvežio, prieš gausiai susirinkusią minią, ištarė tuos žodžius-" Anarchija-Tvarkos Motina." . "Nu i paneslos", kaip rusai sako. Lėkė galvos, liejosi kraujas uopeliais, badmetis, riedėjo gyvuliniai vagonai į negyvenamus tolius. Drakonui buvo reikalinga kančios energija. Ir ją jis gavo.
Taip buvo. Istorijos nesuklastosi, pasakytų Būgailiškis. Bet dabar jau bus viskas kitaip. Visi žinodami tą liūdną praeitį, suprato, kad apsikuopti generališai teks bet kuriuo atveju. Jug Raitelis jau joja. Kaip kitados "Iskra" laikraštis rašė-"Iš kibirkšties kils ugnis", Aišku kad bus kibirkštis, bus ir ugnis.
Tada į nausėdijos sceną , sėdintis ne ant vienaragio žirgo, o ant besiganačio pievelėje palvo arklio, netgi be balno ir kamanų, nes rūmų arklininkui pagrasino vyrišku ilgu odiniu ploščiumi vilkintis asmuo, su moteriška šukuosena ir prie juosmens kabančia tuščia kabura, kad būtų baisiau, liepė jam saviizoliuotis, apsivyniojus izoliacija ir nieko į arklidę neįsileisti ir neišleisti.
Matydamas suokalbininkų veiksmus, ne koks Tadas Blinda, bet aukštas ir sako gražus, vyriausiasis mažos nausėdijos ginkluotujų pajėgų vadas, paskelbė savo dekretu įvedantis Nepaprastąją padėti. Tai yra Prezidentinį Valdymą.
Ir sujudo visas širšynas, oi kaip sujudo judo. "Mat dah vienas Smetona atsihado". Šaukė jie. Liepė savo pavaldiniams neįsileisti jo į tiesioginį eteri ir kitaip apvynioti ir jį izoliacija, kad...
Pramatydamas tolimesnius padarinius, vyriausiasis kariuomenės vadas davė įsakymą visoms mobilaus ryšio bendrovėms išjungti savo siustūvus, kad nebūtų koordinuojama pasipriešinimo veikla. O Pats, Pats, apžergęs net be balno trakėną, ant pečių užsidėjęs rusiško pavyzdžio kuprinės dydžio karinę raciją, kitoje rankoje megafoną, zovada nušuoliavo grindiniu į aikštę, kurioje išbyrėjęs Shimošiaus smėliukas, ar pelenai, kad pailsėtų arklio kanopos. Ir tada Pats, Pats, per garsiakalbį kreipėsi į piliečius, kurių pilyje isitaisė jų priešas.
Mieli nausėdijos žmonės, aš kaip jūsų valia išrinktasis , atsakingasis ir pateptasis, matant mane gyvai ir girdint , ne holograminiu būdu, kaip dabartinį popiežių, savo dekretu, paleidau jūsų rinktą Seimą, kaip sulaužiusį priesaiką, kurią kiekvienas iš jų davė padėjęs ranką ant Mūsų Nausėdijos Konstitucijos. Taip pat išformuoju vyriausybę. Ipareigodamas laikinai eiti kai kuriams pareigas iki bus suformuota nauja. Esant menkiausiam minėtų struktūrų pasipriešinimui, ar sabotažui, įsakau, man pavaldiems kariuomenės daliniams, imtis Išvalymo ir užkardymo veiksmų.
Toliau įvykiai klostėsi taip kaip filme. Nepaišysiu kokios emocijos kilo mąsiškai susirinkusioje minioje. Net Dangus pravirko džiaugsmo ašaromis, pavasarinio lietaus būdu, stebėdamas tokį atlantų dvasios pabudimą. Kaip ne kaip, tik ši tautelė išsaugojo atlantų simbolį -Sakalą, kurį kryžiuočiai pervadino kažkokiais tai stulpais. Ir svarbiausia, jų sielos žinojo kada ir kur inkarnuotis, šiuo atsakingu amžių sandūros laikmečiu., kad būtų Čia ir Dabar. Tai buvo kritinis lūžio taškas, po kurio jau nebuvo kelio į praeitį. Nes tada jau atjojo ir trečiasis Apokalipsės Raitelis-Tiesos Raitelis.
Nebežinodama ką toliau daryti, tūstantmečius valdžiusi klika, praradusi mobilaus ryšio galimybę, veikė gaivališkai pagal kažkurį, iš anksto paruoštą planą -B, C, ar D. Nesiorientuodamas nei laike, nei erdvėje patriarchalinis globalistų ginklanešys, išgėręs paskutinę adrenachromo piliulę, kad atrodytų jauniau, žvaliau ir taip dvilinkai sulinkęs, lydimas megztų patikėtinių, šiaip taip užsiropštė į tą singuliarų signatarų balachoną , tarė užkeikimo žodžius, kurie būvo parašyti B, C, ar D plane;---”Maištininkas žuvo. Šlovė drakonui.”
Ir tuo metu, Perkūnas, bet iš giedro dangaus taip trenkė, kad nulūžo visas balachonas, su jame buvusiais priklausiniais.
Toliau įvykiai klostėsi kaip sakoma-su laiminga pabaiga. Nausėdijų Nausėdijus pažadėjo pirmu darbu išliustruoti visus, prisipažinusius ir neprisipažinusius. Pašalinti juos ir jų vaikus iš valstybinių biudžetinių įstaigų, nes per trisdešimt metų jų aplipo kaip erkių apie valstybės iždą.
Susirinkusiai miniai nebuvo galo džiūgavimams. Tik kad paveikslo matmenys jau per maži , kad tilptų į šį eskizą.

tirlipirli 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis, 13:48:56
Turiu stacionarų žadintuvą, nes sunku rytais pabusti, tai su juo lengviau. Bet jį kažkas perstatė. 2021 m. gegužės mėn. iš 11 į 12d jis turėjo skambėti 6val, bet aš pabudau nuo skambučio 4:03. Iš 13 į 14d. jis turėjo skambėti vėl 6val, bet pabudau nuo skambučio 2:03. Auginu vaiką, kuriam neužgo 5m., kelis kartus jis buvo prilindęs prie laikrodžio ir nureguliavęs. Klausiau jo, ar lindo, dievagojosi, kad ne. Bet jei jis būtų lindęs, valandos blogai rodytų, nes per statytas tik žadintuvo skambėjimas, o valandos rodo teisingai. Nesuprantu... Ieškau pagalbos, paaiškinimo.

Pokalbiu tesini, jei norite, paskaitysite Archyvas 14 Archyvas 13 |
Archyvas 12 | Archyvas 11 | Archyvas 10 |
Archyvas 9 | Archyvas 8 | Archyvas 7 | Archyvas 6
Archyvas 5 | veliau sia nuoroda, o dar ankstesnius paskaitysite paspaude sia nuoroda ir paspaude sia nuoroda