Lithuanian explanatory dictionary

I noticed that many foreign visitors are finding to have their looks at Vartiklis. They often have some troubles understanding some Lithuanian expressions and have difficulties with words that have many meanins. So I decided to start this Lithuanian explanatory dictionary as the help to them. Enjoy it!

Lietuvių kalbos aiškinamasis žodynėlis

Pastebėjęs, kad "Vartiklį" vis dažniau aplanko užsieniečių, kurie dažnai turi sunkumų skaitant lietuviškus tekstus, ypač sutikus daugiareikšmius ir subtilias reikšmes turinčius žodžius, pradedame lietuvių kalbos aiškinamąjį žodynėlį. Manau, kad jis bus labai naudingas ir pasitarnaus keliant lietuvių kalbos lygį bei šalinant iš mūsų nuostabiosios kalbos svetimybes, teršalus bei kitas negeroves. Siūlau visiems, susirūpinusiems šia nepaprastai sunkia ir nedėkinga švietėjiška veikla ir norintiems padėti "Vartiklio" erškėčiuotame kelyje, atsiųsti savo surastus žodžių paaiškinimus. Visi atsiliepę ir žengę žingsnį į kovą prieš tamsą, kuri vis dar gaubia mūsų nelaimingą šalį, bus apdovanoti, - juos prisimins ir šlovins visos ateities kartos. Per amžių amžius.

ABIŠALĖ - duonos riekė, atriekta per visą ar pusę kepalo, griežinys.

Politinė sąvoka, lietuviškas svetimžodžių "korupcija" (pareigybinių teisių panaudojimas pasipelnymui), lobizmas (Lubio sindromas) ir mafija (slapta antifeodalinė "valstiečių" sąjunga) atitikmuo. Simbolizuoja judėjimą link lovio: iš pradžių Seimas, po to Vyriausybė, o galiausiai "Abišala & Co" ir panašios "duonos raikymo" paslaugų teikėjos, potencialios Lukiškių kurorto klientės.

BUČIUOTI - lieti lūpomis, reiškiant meilės ar kitus jausmus: Bučiuojasi, tarsi šimtą metų būtų nesimatę.

Kvailas žodis sukurtas poetų. Jis kildinamas iš žodžio BUČIUS, kuris reiškia "iš vytelių pintas įtaisas su įgerkliu žuvims gaudyti". Juo sėkmingai naudojasi moterys, norėdamos įvilioti į savo pinkles. Vieną rytą atsibundi jau bučiaus viduje, - nei bėgt, nei rėkt.

CEPELINAS - metalinis dirižablis, didžkukulis.

Lietuvių tautos nacionalinis patiekalas, kuris pateiktas "Ritos smuklėj" ar kitoj viešo maitinimo įstaigoje primena tą skraidantį objektą, tačiau pagamintą iš kramtomos gumos (didelę ir purviną "Stimorol" ar "Dirol" pagalvėlę).

ČIURŠKINTI - leisti čiurkšle.

Alaus pertekliaus išleidimas Vilniaus Senamiesčio ar kito rajono pavartėje. Siūloma vartoti vietoje nešvankių, vulgarių ir mūsų ausiai nepriimtų "myšti' ar "šlapintis' žodelyčių, kurie vis dar teršia mūsų kalbą kaip 50-ies nelaisvės metų priminimas.

DABAR - šiuo metu: Dabar gyvenk ir džiaukis.

Žymi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės epochą, kai lietuvių gyvenamoji vieta buvo paskelbta Marijos žeme, o labiausiai čiabuvių mėgstamas užsiėmimas - apsėdus laužą žiūrėti "Marijos del Barjo" miražų.

ERŽILAS - veislinis arklys.

Tautos išrinktieji atstovai, o taip pat atstovai, kurie jodo tautos išrinktąsias ožkelytes.

F - raidė, vartojama žymėti pučiamajam lūpiniam dusliajam priebalsiui, tariamam kietai ir minkštai.

Tai iš Vakarų Landsbergio (do-re-mi-fa-...) parvežtas svetimžodis, kurio lietuvių tauta nežinojo. Tą paliudija ir kaimo šviesuoliai, nevartojantys jo. Kai kurie jų dar ir šiandien taria "pabrikas" ar "pelčeris"...

GABIJA - lietuvių pagonių ugnies ir židinio deivė; rankomis lipinta vaško žvakė.

Šiuo metu tai populiarus moters vardas ar pravardė, sietina su žodžiu "gabenti" (krovinį nešti, vežti). Jų susibūrimo vietos Gariūnų, Kalvarijos ir kitose turgavietėse.

HALĖ - didelė erdvi patalpa; turgavietė.

Rūmai, kuriuose vykę reginiai ir suaugusių žmonių žaidimai (dešimčiai vaikantis apvalų kamuolį) atvedė prie Kovo 11-osios akto. Vėliau Halė ir Vilniaus Sporto rūmai buvo naudojami pagal reikšmę - paskirti mugėms.

IDILĖ - poezijos žanras, kur idealizuojamas paprastų žmonių gyvenimas; svajingo turinio muzikos kūrinys; ramus, be rūpesčių gyvenimas.

Tautos vado mėgstamiausios giesmelės: "kaip gera gera...", "vai noriu noriu, - vyro savanorio..." ir kitos. Kai, gyvendamas be rūpesčių, užgroja fortepijonu svajingą dainą be žodžių ir be reikšmės, kai melodija liejasi kaip iš vanduo iš dvokiančios kanalizacijos, - tauta užminga nuo palaimos atmerktomis akimis ir nereikia tąvakar jai nei pilstuko-kaukolinio (alternatyvi akcijos forma "naudok prekę lietuvišką").

(Bus daugiau)

Baltų kalbos
Svarbūs terminai
Velniškasis žodynėlis
Lietuvių kalba užsienyje
Kieta ar minkšta (kalba)?
Kalbos pamoka su istoriniais intarpais
Indoeuropiečių kalbų kilmė
Garderobas ir tualetas
Visos kalbos vertos pagarbos
Savieji - atstumtieji
Fizika be gamtojo
Mitologijos puslapis
Pasaulio sukūrimo puslapis
Vartiklio naujienos
Rašmenys