Savaitės anekdotas
(1998.03.24)

[ Publikacijos sentencija:
"Niekada neikite pas tą gydytoją, kurio kabinete miršta gėlės".
Bombeko medicinos taisyklė ]

Pastaba: niekada nenaudokite nuorodų savo puslapiuose į "Naujienų ir skelbimų lentoje" kabinamus puslapius, nes visi jie tėra laikini, - pasirodžius naujam Vartiklio numeriui, visi vertingesni tekstai persikels į jį, o anekdotai bus surinkti į vieną krūvą. Taip pat primenu, kad Vartiklio autorinės teisės draudžia kopijuoti bet kokią jo dalį.

Ankstesnės savaitės anekdotas

Mėlynas trimitas Anekdotas vertas "daktaro" galdiko....

Mėlynas trimitas Vienas vyriškis nuolat skundėsi chroniškais susirgimais, todėl jis sutiko su urologo patarimu ir atsigulė į ligoninę, kad išsitirtų. Prabudęs jis prie savo lovos išvydo didelę grupę gydytojų.
- Ar kas blogai? - susirūpinęs jis paklausė?
- Chmmm, nieko.... tik mes truputį suklydome, - pradėjo chirurgas. - Atrodo, mes mažumėlę suklydom... Atrodo, kad vietoje tyrimų jums pakeitėme lytį... Dabar jūs turite nuostabią vaginą....

- Ką!? - sušuko pacientas. - Ar tai reiškia, kad niekad daugiau nepatirsiu erekcijos? - Na ką jūs... patirsite... kieno nors kito....

Mėlynas trimitas Per kariuomenės manevrus štabo viršininko džipas įklimpo pelkėje. Jis netoliese pamatė kelis dykinėjančius kareivius ir paprašė padėti.
- Oi atsiprašome, pone, - bet mes laikomi žuvusiais ir mums liepta nieko neveikti... - atsisakė tie.

Tada viršininkas pasisuko į vairuotoją ir tarė:
- Ei, Zigmai, pamesk pora tų lavonų po ratais - gal pavyks už "užsikabinti" ir išroposim!


Rinkinys: Juokai ir juokeliai
Atspindžiai: Žemai toli
Pagrindinis Vartiklio puslapis