Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos istorija

Skaitykite šio straipsnio pradžią

   

Laris Normanas—vienas iš dabartinės krikščioniškos muzikos pradininkų.

II dalis.
7-ojo ir 8-ojo dešimtmečio krikščioniška muzika

Septintojo dešimtmečio pabaigoje—aštuntojo pradžioje buvo labai madingas dvasingumas ir idealizmas, smilkalai ir marihuanos dūmai. Sparčiai augant įvairiems jaunimo judėjimams, kaip iš gausybės rago pasipylė įvairūs tikėjimai bei kitokio pobūdžio "veikla", kaip streikai, antikarinės pacifistinės demonstracijos, politinis radikalizmas, bendruomeninis gyvenimas, seksualinė laisvė, eksperimentai su narkotikais, gausybė Rytų guru ir įvairių kultų, gimusių Vakaruose, formavosi ir įvairios revoliucinės muzikos kryptys. Pop muzika, kadaise buvusi tik šokių muzika ar paplūdimyje vykstančių pasilinksminimų foniniu triukšmu, tokio atlikėjo, kaip Bobas Dilanas bei grupių "Peter, Paul and Mary" ir Bitlų, buvo paversta lyriškai sudėtinga meno forma, galinčia išreikšti didžiausias savo kartos svajones ir baisiausius košmarus.

Tačiau suvokę, kad "laisvas seksas" gali brangiai kainuoti, kelionės—blogai baigtis, o kultai trumpiausiu keliu nuvesti į visišką dvasinę tamsą, daugelis jaunų žmonių atsigręžė į Jėzų. Šiuos naujus tikinčiuosius, patekusius į tradicines bažnyčias, dažnai mokė, kad Dievas nori, jog vaikinai nusikirptų ilgus plaukus, merginos nenešiotų trumpų sijonų ir apskritai šis jaunimas neklausytų tos "velniškos muzikos". Tačiau atsirado tų jaunuolių, kurie tikėjo, kad Dievas gali pakeisti ir naudoti jų atliekamą muziką, kaip atpirko ir juos pačius,—jie tapo besiskleidžiančios krikščioniškos kontra-kultūros atstovais. Laris Normanas ir aibė kitų pionierių buvo tikrieji dabartinės krikščioniškos muzikos pradininkai. 1972 m. Laris Normanas įžymiojoje savo dainoje "Why Should the Devil Have All the Good Music" ("Kodėl velniui turėtų priklausyti visa gera muzika") dainavo: "Aš noriu, kad žmonės žinotų, jog Jis išgelbėjo mano sielą/ Bet aš tebemėgstu klausytis radijo/ Jie sako, kad rokenrolas yra blogas/ Aš sakau, kad jis man taip patinka, jog aš pakylu ir imu šokti". Toliau seka puikus žodžių žaismas, dažnai nuskambantis ir mūsų laikų kūryboje: "Jesus is the Rock and He rolled my blues away"—"Jėzus yra Uola, ir Jis nurideno šalin visą mano liūdesį". Greitai dainuojant vidurinė frazė nuskamba tiesiog kaip "Jesus is rock'n'roll"—"Jėzus yra rokenrolas".

"Geriausias būdas, kaip skel-bti Evangeliją šių dienų žmonėms, yra rokenrolas",—sakė Rendi Metjusas (Randy Matthews), 1971 m. Cincinačio mieste įkūręs bendruomenę "Jesus House" ("Jėzaus namai") ir Word įrašų studijoje įrašęs savo debiutinį albumą,—"Tai netgi ne muzikos forma, bet daugiau kultūra ir gyvenimo būdas. Šios kartos sakykla yra gitara".

Muzikos perduodama žinia

Pažvelgę į bažnyčios istoriją pamatysime, kad vykstant prabudimams ir dvasinio atsinaujinimo judėjimams ima kurtis naujos muzikos formos, kurios tikėjimo esmę išreikšdavo naujai ir dažnai netgi radikaliai. Isakas Vatsas (Isaac Watts) pirmajam Didžiajam ikirevoliucinės Amerikos Prabudimui rašė himnus, o Čarlzas Veslis kūrė muziką antrojo Didžiojo Prabudimo metu (XVIII a. pab.-XIX a. pr.). Gelbėjimo Armijos dūdų orkestrai žadino XIX a. dvasiškai mirusį Londoną.

XX a. 7-ajame ir 8-ajame dešimtmečiuose per Ameriką praūžė du prabudimai: Jėzaus judėjimas, nešęs išgelbėjimo žinią jaunimui, ir charizmatinis judėjimas. Šie abu judėjimai atgaivino Amerikos bažnyčią, atverdami naujus, giedojimo Dievui ir apie Dievą, būdus.

Krikščioniškos muzikos atlikėjams didelę įtaką darė folk ir rock muzika, o taip pat labiau tradicinės Pietų gospel muzikos formos. Atlikėjams padėdavo tokios garsios asmenybės kaip Bilis Greimas (jo evangelizaciniuose filmuose, skirtuose jaunimui, skambėdavo ir šiuolaikinė muzika), Bilas Geizeris (buvo mokytoju tokiems atlikėjams kaip Sandy Patti, Russ Taff, Michael English ir "Whitheart" grupės nariams), Thurlow Spurr ir Spurlows (į savo tradicinį repertuarą jie įtraukdavo ir šiuolaikinę muziką), Ralph Carmichael (įtakingas aranžuotojas ir įrašų studijos menedžeris, pasirašęs kontraktus su tokiais atlikėjais kaip Andrė Krauč) ir Rėjus Repas (Ray Repp) (katalikas muzikantas, kūręs paprastus žmones jaudinančius kūrinius).Tačiau pirmose gretose stovinčių muzikantų, tokių kaip Laris Normanas, kūriniai aiškiai skyrėsi nuo tradicinių himnų. "Man nepatinka nė vienas iš šių laidotuvių maršų,—dainavo jis.—Kodėl velniui turėtų priklausyti visa gera muzika?"

Naujosios muzikos dainų tekstuose krikščioniškos doktrinos buvo pateikiamos taip, kad ir nevaikštantys į bažnyčią žmonės bei naujatikiai galėtų suprasti, apie ką kalbama.

Pagrindiniai krikščioniškos muzikos elementai

Kristus

Tuo metu, kai jaunimas atmesdavo tokius autoritetus, kaip prezidentas Ričardas Niksonas ar transcendencinės meditacijos lyderis Maharishi Mahesh Yogi, — Lario Normano folk baladė "The Outlaw" ("Už įstatymo ribų") vaizdavo Jėzų kitokį, visiškai atsidavusį Dievui asmenį: "Kai kas sako, kad Jis buvo už įstatymo ribų/ bastėsi po kraštą su gauja bemokslių chuliganų/ Ir keliais senais žvejais/ Niekas nežinojo, iš kur Jis atėjo ir ką padarė/ Bet jie sakė, kad negalime/ leisti Jam toliau vaikščioti šia žeme". Paskutinė dainos eilutė buvo daugiau ortodoksiška, teigianti, kad Jėzus buvo "Dievo Sūnus—žmogus, viršesnis už kitus". Tačiau jau Rendžio Stounhilo (Randy Stonehill) 1976 m. išleistame antrajame albume "Welcome to Paradise" ("Sveiki atvykę į rojų") nuskambėjo daina "Širdžių Karalius", kurioje Jėzus parodomas kaip mylintis ir maloningas Gelbėtojas.

Paskutiniai laikai

1995 m. rinktiniame albume "One Way: The Songs of Larry Norman" ("Vienas kelias: Lario Normano dainos"), skirtame Lario Normano atminimui, grupė DC TALK atliko apokalipsinę dainą "I Wish We'd All Been Ready" ("Noriu, kad visi būtume pasiruošę"). Kai ji pirmą kartą pasirodė 1969 m., tapo viena populiariausių Jėzaus judėjimo dainų. Daugelis žmonių bijojo, kad pasaulis, ar bent jau amerikietiškas gyvenimo stilius, eina į pabaigą. Ši daina buvo tarytum nerimo barometras.

Kitos šio periodo dainos, pavyzdžiui, puikus Michael Omartian džiaz-roko opusas "Baltas žirgas", galėjo būti muzikinė iliustracija Halo Lindsėjaus (Hal Lindsey) knygai apie paskutinių laikų pranašystes "Paskutinė puikioji planeta Žemė" ("The Late Great Planet Earth"), parduotai milijoniniu tiražu.

Tuo pat metu Pietų Kalifornijos trio Second Chapter of Acts savo dainose išreiškė daugelio bodėjimąsį šiuo pasauliu: "Jei ši diena būtų paskutinioji mano gyvenime / Neverkčiau/ Nes aš to laukiau".

Evangelizavimas

Tikintieji žinojo, kad jie turi užduotį: papasakoti kitiems apie išgelbėjimą, kurį patys atrado Kristuje. "Kodėl tau nepažvelgus į Jėzų, Jis turi atsakymą",—dainavo Normanas. Stounhilas, Second Chapter of Acts ir kitos grupės kūrė dainas, pavadintas "Geroji naujiena". O titulinė Paulo Klarko (Paul Clark) daina, 1974 m. išleistame albume "Ateik Jo akivaizdon" ("Come into His presence: Songs from the Savior Volume 3"), skelbė: "Jėzus mirė ant medžio ištiesęs rankas/ Jis vis tiesia rankas/ Nes nori pasiekti tave ir mane".

Dievo artumo išgyvenimas

Krikščionybė tapo daugiau nei vien sausa, neįdomi dogma. Kiekvieną dieną galėjai patirti Dievo realybę. Tokios dainos, kaip Paulo Klarko "Vėlyvasis lietus" bei "Tikėk ir priimk", kvietė tikinčiuosius patirti daugiau Šventosios Dvasios.

Būdama maža mergaitė Eni Hering (Annie Herring) svajojo tapti vienuole. Tačiau kai vėliau tapo pagrindine grupės Second Chapter of Acts dainų kūrėja ir vokaliste, ji parašė giesmę "Kur pučia vėjas", sujungungdama charizmatinio judėjimo veržlumą su romiu katalikų gyvenimu.

Šlovinimas ir garbinimas

Tuo metu niekas neįtarė, kad tokios šlovinimo giesmės kaip "Seek Ye First" ("Ieškokite pirmiausia"), "Father, I Adore You" ("Tėve, aš garbinu Tave"), "I Love You, Lord" ("Aš myliu Tave, Viešpatie"), "Our God Reigns" ("Mūsų Dievas karaliauja"), "He Has Made Me Glad" ("Jis mane pradžiugino") ir "The Peace That Passes All Understanding" ("Visa pranokstanti ramybė") pakeis garbinimo įpročius.

Muzikantai Tomas Staipas (Tom Stipe), Karen Laferti (Karen Lafferty), Ernie Rettino, Debbie Kerner, Maršas Styvensas (Marsh Stevens) ir Tomas Kums (Tom Coomes) rašė įkvepiančias, paprastas, melodingas giesmes bei priegiesmius, daugelio iš jų tekstai buvo parašyti remiantis Evangelijomis ar psalmėmis. Iš pradžių dauguma šių giesmių buvo giedamos tik "Costa Mesos Calvary Chapel" bažnyčioje. Vėliau jos žaibiškai pasklido po kitas bendruomenes, galiausiai įsiverždamos ir į evangeliškąsias. Kartu su šia muzika atėjo ir naujas, laisvesnis ir neformalus garbinimo stilius. Ši revoliucija buvo aprašyta dainoje "Little Country Church" ("Maža kaimo bažnytėlė"), kurią 1971 m. įrašė Love Song grupė: "Pamokslininkas daugiau nebekalba apie religiją/ Jis nori, kad mes tiesiog šlovintume Viešpatį/ Žmonės nebėra tokie konservatyvūs, neįdomūs kaip anksčiau/ Jie tiesiog nori šlovinti Viešpatį".

Kritika

Tačiau anaiptol ne visi tam pritarė. Augant ir formuojantis krikščioniškai muzikai, atsirado ir gausybė smerkiančiųjų. Kai kurie kaltino, kad Dievas negali naudoti tokios muzikos, nes ji per daug pasaulietiška. Kiti teigė, kad ji puoselėja muzikinį vidutiniškumą, jai trūksta teologinio gilumo. O artistams pradėjus leisti albumus ir koncertuoti, pasipylė nuomonės, kad tokia veikla neskelbia paprastos Evangelijos žinios, o kuria garsaus atlikėjo kultą.

Kai kurie iš šių kaltinimų nuskamba ir šiandieninės krikščioniškos muzikos adresu, nes iki šiol dauguma šių klausimų nėra išspręsti. Artėjant antrojo tūkstantmečio pabaigai, daugelyje evangeliškų bažnyčių skamba šiuolaikinė šlovinimo muzika, kurios įrašai gausiai perkami. Tačiau bažnyčios ir muzikos industrijos lyderiams nuolat iškylantys klausimai apie muzikos tikslą ir jos kūrėjų motyvus vis dar neduoda ramybės.

Eladijus Kirijanovas, Renata Padegimaitė
(Bus daugiau...)

Paruošta pagal Styvo Rabei “Age to age” straipsnį iš žurnalo “CCM Magazine” (1998 m. liepa)

Skaitykite šio straipsnio pradžią

Mirjamos darbai ir nuobauda
Viduramžių prabudimai: Valdensai
C.Lewis. Šiuolaikinis žmogus ir jo mąstymas Astrologijos spindesys ir skurdas
Sekminės: Žydėjimo, vešėjimo ir santarvės dienos
Kultūros suklestėjimas Rusijoje 14-15 a. Isichazmas
Augustinas. Apie Susaną ir Juozapą, skelbiant ištikimybę
Apie Šv.T rejybės paieškas
Benediktas ir jo Regula
Pasaulio sukūrimo puslapis
Mitologijos skyrius
Religijos skiltis
Vartiklis